Vytvoření a vytištění štítků pomocí hromadné korespondence

Vytvoření a vytištění štítků pomocí hromadné korespondence

Pokud chcete k odeslání hromadné pošty na seznam adres použít štítky, můžete pomocí hromadné korespondence vytvořit arch s adresními štítky. Jednotlivé štítky obsahují adresy z tohoto seznamu. Štítky můžete vytvořit a vytisknout také bez použití hromadné korespondence.

Poznámka: Pokud chcete použít hromadnou korespondenci přímo s obálkami, přečtěte si článek Hromadná korespondence s obálkami.

Tři soubory v procesu hromadné korespondence – hlavní dokument plus seznam adresátů, ze kterého se vytváří sady dopisů, e-mailových zpráv, obálek nebo štítků

Při vytváření a tisku štítků pomocí hromadné korespondence se používají tyto dokumenty:

 • Hlavní dokument
  Dokument, ve kterém nastavíte rozložení štítků pro hromadnou korespondenci. Můžete také nastavit libovolný obsah, který se má na všech štítcích opakovat, třeba firemní logo nebo zpáteční adresu pro přepravní štítky.

 • Seznam adresátů
  Seznam adresátů je zdroj dat, který Word používá při hromadné korespondenci. Je to soubor obsahující adresy, které se mají vytisknout na štítky.

Zkombinováním těchto dvou dokumentů se vytvoří adresní štítky.

Krok 1: Příprava seznamu adresátů

Jako seznam adresátů můžete použít excelovou tabulku, adresář kontaktů Outlooku, databázi aplikace Access nebo seznam adres Office. Tento seznam obsahuje záznamy, ze kterých Word načte informace potřebné k sestavení adres na štítcích.

Krok 2: Příprava hlavního dokumentu pro štítky

 1. V aplikaci Word zvolte Soubor > Nový > Prázdný dokument.

 2. Na kartě Korespondence ve skupině Spustit hromadnou korespondenci zvolte Spustit hromadnou korespondenci > Štítky.

  Klikněte na Spustit hromadnou korespondenci a výběrem možnosti Štítky vytvořte arch štítků, které se mají sloučit.

 3. V dialogu Možnosti štítku v části Informace o štítku zvolte v seznamu Dodavatelé štítků výrobce vašich štítků.

  Možnosti Dodavatelé štítků a Číslo výrobku

 4. V seznamu Číslo výrobku zvolte číslo, které se shoduje s číslem výrobku na vašem balíčku štítků.

  Poznámka: Pokud používáte tiskárnu se spojitým podáváním, budete mít jiný seznam čísel výrobků. Zobrazíte ho kliknutím na Tiskárny se spojitým podáváním v části Informace o tiskárně.

 5. Zvolte OK.

  V dokumentu by se měly zobrazit rozměry a tvar zvolených štítků. Pokud se nezobrazí, na kartě Rozložení ve skupině Tabulka zvolte Zobrazit mřížku.

  Stránka s prázdnými štítky ve Wordu 2016

Krok 3: Propojení seznamu adresátů se štítky

 1. Na kartě Korespondence ve skupině Spustit hromadnou korespondenci zvolte Vybrat příjemce a pak zvolte jednu z těchto možností:

  Příkaz Zadat nový seznam

  • Pokud seznam adresátů nemáte, zvolte možnost Zadat nový seznam, a vytvořte ho.

   nebo

  • Pokud máte seznam adresátů v tabulce Excelu, databázi Accessu nebo v datovém souboru jiného typu, zvolte Použít existující seznam. Potom k seznamu přejděte a zvolte Otevřít.

   nebo

  • Pokud chcete použít kontakty Outlooku, zvolte Vybrat z kontaktů Outlooku.

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete vytvořit štítky pro celý seznam adresátů, přejděte na Krok 4: Přidání adres na štítky.

   nebo

  • Pokud chcete vytvořit štítky jen pro některá jména v seznamu, na kartě Korespondence zvolte Upravit seznam příjemců.

   V rámci wordové hromadné korespondence na kartě Korespondence klikněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na Upravit seznam příjemců.

 3. V dialogu Příjemci hromadné korespondence zvolte jména, které chcete přidat na štítky.

  Vyberte řádky zaškrtnutím políčka.

  Poznámka: Taky můžete seznam seřadit nebo vyfiltrovat, aby se vám jména a adresy líp hledaly.

Krok 4: Přidání adres na štítky

Blok adresy je slučovací pole. Pomocí tohoto slučovacího pole, které se označuje také jako zástupný symbol, označíte místo, kde se mají na štítcích zobrazit adresy.

Tip: Pokud chcete na štítek přidat obrázek (třeba logo), které se má zobrazit před blokem adresy, je nejlepší to udělat právě teď. Postupujte podle pokynů v pododdílu „Přidání obrázku na štítek“ kroku 4.

 1. Na kartě Korespondence ve skupině Zapsat a vložit pole zvolte Blok adresy.

  Při používání hromadné korespondence ve Wordu zvolte Blok adresy na kartě Korespondence ve skupině Zapsat a vložit pole.

 2. V dialogu Vložit blok adresy zvolte formát, ve kterém se má jméno příjemce zobrazit na štítku.

  Možnosti bloku adresy

  Poznámka: Zvolte Náhled výsledků a pak pomocí tlačítek Další záznam Tlačítko Další záznam v náhledu výsledků hromadné korespondence nebo Předchozí záznam Tlačítko Předchozí záznam v náhledu výsledků hromadné korespondence procházejte záznamy ve zdroji dat, abyste viděli, jak bude adresa na štítku vypadat.

 3. Zvolte OK.

  Tip: Pokud chcete změnit způsob, jakým je blok adresy na štítcích zarovnaný, zvolte blok adresy a na kartě Domů ve skupině Odstavec zvolte Zarovnat doleva, Zarovnat na střed, Zarovnat doprava nebo Zarovnat do bloku.

 4. Ve skupině Zapsat a vložit pole zvolte Aktualizovat štítky, aby se tato změna projevila ve všech štítcích.

  Kliknutím na tlačítko Aktualizovat štítky na pásu karet aplikujte změny na celý arch štítků.

  Poznámka: Pokud adresy nevidíte, zvolte Náhled výsledků.


Přidání obrázku na štítek

Na štítek můžete vložit nějaký obrázek, například logo. Po vložení můžete změnit velikost, formát a styl tohoto obrázku.

 1. Až v dialogu Vložit blok adresy zvolíte formát štítků, umístěte kurzor nalevo od kódu pole «Blok adresy».

  V okně Možnosti rozložení můžete volbou možnosti Obdélník nebo Těsné změnit umístění obrázku.

 2. Na kartě Vložení zvolte Obrázky, najděte požadovaný soubor, vyberte ho a pak zvolte Vložit.

 3. Pokud potřebujete, některým z následujících kroků obrázek upravte:

  • Můžete ručně změnit velikost obrázku (zvolte úchyt), jeho orientaci (zvolte otočení) nebo ho přesunout (přetáhněte ho).

   nebo

  • Zvolte Možnosti rozložení Tlačítko Možnosti rozložení a použijte libovolnou z dostupných možností.

 4. Volbou možnosti Korespondence > Aktualizovat štítky zobrazíte obrázek na všech štítcích.

Tipy pro práci s obrázky najdete v článku Vkládání obrázků v Office 2013 a Office 2016.


Ověření názvů slučovacích polí

Zkontrolujte, jestli Word najde v seznamu adresátů jména a adresy.

 1. Na kartě Korespondence ve skupině Zapsat a vložit pole zvolte Shoda polí.

 2. V dialogu Shoda polí jsou v levém sloupci uvedené názvy polí, které Word používá v bloku adresy. Pomocí pravého sloupce můžete pole ve svém zdroji dat spárovat s těmito názvy polí. Ověřte, že se názvy polí nalevo shodují s názvy záhlaví sloupců záznamů ve vašem seznamu adresátů, aby mohl Word vložit na štítek správné údaje na správné místo.

  Dialogové okno Shoda polí
 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud zobrazené názvy polí odpovídají názvům záhlaví sloupců pro záznamy ve vašem zdroji dat seznamu adresátů, nedělejte nic.

   nebo

  • Pokud se v pravém sloupci objeví (Není spárováno), i když by tam mělo být některé ze záhlaví sloupců ve vašem zdroji dat, zvolte šipku rozevíracího seznamu a pak vyberte správné pole ve zdroji dat seznamu adresátů. Tento krok podle potřeby opakujte.

 4. Zvolte OK.

Krok 5: Zobrazení náhledu a vytištění štítků

Před vytištěním štítků udělejte poslední kontrolu.

 1. Na kartě Korespondence zvolte Náhled výsledků.

  Skupina Náhled výsledků na kartě Korespondence ve Wordu

 2. Pomocí tlačítek Další záznam Tlačítko Další záznam v náhledu výsledků hromadné korespondence nebo Předchozí záznam Tlačítko Předchozí záznam v náhledu výsledků hromadné korespondence ověřte, že jména a adresy vypadají na všech štítcích správně.

  Tip:  Pokud budete chtít přejít na začátek seznamu, zvolte tlačítko První Tlačítko První záznam v náhledu výsledků hromadné korespondence záznam. Pokud budete chtít přejít na konec seznamu, zvolte tlačítko Poslední Tlačítko Poslední záznam v náhledu výsledků hromadné korespondence záznam.

 3. Zvolte Dokončit a sloučit > Vytisknout dokumenty.

  Snímek obrazovky s kartou Korespondence ve Wordu, na které je příkaz Dokončit a sloučit a jeho možnosti

Krok 6: Uložení dokumentů se štítky

Při uložení zůstane dokument hromadné korespondence propojený se seznamem adresátů, takže ho můžete použít pro budoucí hromadnou poštu. Až příště dokument hromadné korespondence otevřete a Word zobrazí výzvu, jestli chcete propojení zachovat, zvolte Ano.

Změna adres na štítcích v dokumentu hromadné korespondence

 • Když otevřete dokument hromadné korespondence se štítky a zvolíte Upravit seznam příjemců, můžete řadit, filtrovat a zvolit konkrétní adresy.

Viz taky

Máte dotaz týkající se hromadné korespondence aplikace Word, na který jsme tady neodpověděli?

Zadejte dotaz do komunitního fóra pro aplikaci Word.

Pomozte nám vylepšovat Word

Máte nějaké návrhy na zlepšení hromadné korespondence (nebo jakékoliv jiné funkce) aplikace Word? Pokud ano, navštivte prosím web pro vyjádření názorů uživatelů Wordu a dejte nám vědět.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×