Vytvoření a vložení podpisu v Outlooku pro Mac

Podpis připojovaný ke svým e-mailům si můžete přizpůsobit tak, aby vyjadřoval váš osobní vkus, firemní kulturu nebo konkrétní náladu. Podpisy můžou obsahovat třeba text, odkazy a obrázky. Můžete vytvořit podpis pro firemní e-mail, který obsahuje vaše jméno, funkci, telefonní číslo a firemní logo. Kombinace těchto prvků v podpisu se označuje jako blok podpisu. Tady je příklad:

E-mailová zpráva s blokem podpisu

Podpis můžete přidat ručně do individuálních e-mailových zpráv, nebo můžete nastavit, aby se automaticky přidal do každé zprávy, kterou odešlete.

Vytvoření podpisu e-mailu

 1. V nabídce Outlook klikněte na Předvolby.

  Nabídka Outlook se zvýrazněnou možností Předvolby

 2. V oblasti E-mail klikněte na Podpisy.

  Tlačítko Předvolby podpisů

 3. Vyberte Přidat podpis  Přidat .

 4. Poklikejte na Bez názvu a napište název podpisu.

 5. V pravém podokně napište text, který chcete zahrnout do podpisu.

 6. Pokud chcete použít formátování, třeba písmo, řez písma, velikost písma, barvu písma nebo zvýraznění, vyberte text, u kterého chcete vybranou možnost použít, a v nabídce Formát zvolte Písmo... a vyberte požadované možnosti stylu.

 7. Pokud chcete přidat hypertextový odkaz, dejte kurzor na místo, kam ho chcete přidat, nebo v podpisu zvýrazněte text, ke kterému chcete odkaz přidat, a potom v nabídce Formát vyberte Hypertextový odkaz....

 8. Zavřete okno Podpisy.

Přidání kreseb, log nebo obrázků k podpisu

 1. V nabídce Outlook klikněte na Předvolby.

  Nabídka Outlook se zvýrazněnou možností Předvolby

 2. V oblasti E-mail klikněte na Podpisy.

  Tlačítko Předvolby podpisů

 3. Vytvořte nový podpis nebo vyberte některý existující podpis ze seznamu.

 4. Zkopírujte a vložte nebo přetáhněte obrázek ze složky nebo plochy na místo, kde se má v podpisu zobrazovat. Velikost obrázku si předem upravte, protože po přetažení do pole Podpisy už jeho velikost nepůjde změnit.

  Blok podpisu s obrázkem

 5. Zavřete okno Podpisy.

Přidání podpisu do zprávy

 1. Klikněte do textu e-mailové zprávy.

 2. Na kartě Zpráva vyberte Podpis a pak vyberte některý podpis ze seznamu.

  Nabídka Podpis

Automatické přidání podpisu do všech zpráv

Každému poštovnímu účtu můžete nastavit jeho výchozí podpis.

 1. V nabídce Outlook vyberte Předvolby.

  Nabídka Outlook se zvýrazněnou možností Předvolby

 2. V oblasti E-mail klikněte na Podpisy.

  Tlačítko Předvolby podpisů

 3. V oblasti Vyberte výchozí podpis zvolte účet, pro který chcete nastavit výchozí podpis.

  Pokud máte více účtů, musíte výchozí podpis nastavit pro každý účet samostatně.

  Stránka s předvolbami podpisu v Outlooku

 4. Pokud chcete, aby se podpis přidával do všech nových zpráv, nastavte požadovaným způsobem možnost Nové zprávy.

 5. Pokud chcete, aby se podpis přidával do všech zpráv, na které odpovídáte nebo které přeposíláte, nastavte požadovaným způsobem možnost Odpovědi a přeposílání.

 6. Zavřete okno Podpisy.

Vytvoření podpisu

 1. V nabídce Outlook klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V oblasti E-mail klikněte na Signatures (Podpisy).
  Tlačítko Předvolby podpisů

 3. Klikněte na Add (Přidat)  Přidat .

 4. Poklikejte na Untitled (Bez názvu) a napište název podpisu.

 5. V pravém podokně napište text, který chcete zahrnout do podpisu.

 6. Udělejte něco z tohoto:

  Co chcete udělat

  Akce

  Použití formátování jako písmo, řez písma, velikost písma, barva písma nebo zvýraznění

  Vyberte text a v nabídce Format (Formát) klikněte na požadovanou možnost.

  Přidání hypertextového odkazu

  Umístěte kurzor na místo, kam chcete přidat odkaz, a potom v nabídce Format klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

  Přidání obrázku

  Přetažení obrázku z plochy na místo, kde se má v podpisu zobrazovat

 7. Tip: Jestli chcete, můžete vytvořit víc podpisů a nechat Outlook, aby je náhodně vkládal do e-mailových zpráv. Pokud chcete podpis zahrnout jako jeden z těchto náhodných výběrů, zaškrtněte políčko ve sloupci Random (Náhodný) vedle názvu podpisu.

 8. Zavřete dialogové okno Signatures.

  Poznámka: Pokud se podpis přidá ke zprávě ve formátu prostého textu, nepoužije se žádné formátování ani obrázky. Hypertextové odkazy se převedou na prostý text.

Vytvoření úhledného textu s logem, který se použije jako podpis

 1. Spusťte aplikaci Word.

 2. Na kartě Tables (Tabulky) v části Table Options (Možnosti tabulky) klikněte na New (Nová) a potom klikněte a přetáhněte ukazatel přes dva řádky a sloupce.

  Wordová karta Tabulky, skupina Možnosti tabulky

 3. Vyberte dvě horní buňky, klikněte na kartu Table Layout (Rozvržení tabulky) a pak ve skupině Merge (Sloučení) klikněte na Merge (Sloučit).

 4. Do horní buňky zadejte své jméno.

 5. Pokud chcete svoje jméno naformátovat, vyberte text a pak na kartě Home (Domů) v oblasti Font (Písmo) klikněte na Increase Font Size (Zvětšit písmo)  Tlačítko Zvětšit písmo a Font Color (Barva písma)  Tlačítko Barva písma .

 6. Do levé dolní buňky přetáhněte svoje logo z plochy.

  Tip: Chcete-li logo zvětšit či zmenšit, vyberte je a použijte úchyt pro úpravu velikosti.

 7. Do pravé dolní buňky uveďte svou adresu a telefonní číslo.

  Tip: Pokud chcete, aby Outlook vaši adresu a telefonní číslo neodděloval prázdnými řádky, přejděte na další řádek v buňce tabulky pomocí kombinace kláves SHIFT+RETURN.

 8. Pokud chcete připojit odkaz na web své firmy, klikněte v nabídce Insert (Vložit) klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

 9. Do pole Link (Odkaz) zadejte webovou adresu a do pole Display (Zobrazení) napište text odkazu, jak ho chcete uvádět v podpisu.

 10. Umístěte ukazatel myši na ohraničení sloupce a počkejte, až se objeví Šipka svislého rozdělení . Pak okraj sloupce přetáhněte na požadovanou velikost.

 11. Vyberte tabulku a na kartě Table (Tabulka) v oblasti Draw Borders (Nakreslit ohraničení) klikněte na Borders (Ohraničení) a pak na None (Žádné).

  Karta Tabulky, skupina Nakreslit ohraničení

 12. Uložte dokument, ale nezavírejte ho. Přejděte na Použití podpisu vytvořeného v aplikaci Word.

Použití podpisu vytvořeného v aplikaci Word

 1. Vyberte tabulku, kterou jste vytvořili v aplikaci Word, a klikněte na Copy (Kopírovat)  Tlačítko Kopírovat .

 2. Spusťte Outlook.

 3. V nabídce Outlook klikněte na Preferences (Předvolby).

 4. V oblasti E-mail klikněte na Signatures (Podpisy).
  Tlačítko Předvolby podpisů

 5. Klikněte na Add (Přidat)  Přidat .

  Nový podpis se zobrazí v části Signature name (Název podpisu) označený jako Untitled (Bez názvu).

 6. Poklikejte na Untitled a napište název podpisu. Tento název je jen pro referenci pro vás – v podpisu u zpráv se zobrazovat nebude.

 7. Do pravého podokna vložte podpis, který jste vytvořili ve Wordu.

 8. Zavřete dialogové okno Signatures (Podpisy).

Související témata

Vytvoření a přidání podpisu do zpráv v Outlooku pro počítače PC

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×