Vytvoření a tisk základní sestavy

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Můžete vytvářet a tiskové základní předdefinované úkolu, zdroje a křížové sestav k prezentování dat projektu pro ostatní uživatele. Můžete změnit některou z těchto zpráv k prezentaci informací, které chcete.

Poznámka: Aplikace Microsoft Office Project 2007 obsahuje také vizuální sestavy, které poskytují bohaté možnosti prezentace s použitím aplikací Microsoft Office Excel a Microsoft Office Visio.

Jaké základní sestavy jsou k dispozici?

Základní sestavy jsou v dialogovém okně Sestavy (nabídka Sestava) rozděleny do šesti kategorií. V následujících oddílech jsou uvedeny popisy sestav v jednotlivých kategoriích.

Poznámka: Libovolnou sestavu v kategoriích Probíhající činnosti, Náklady a Přiřazení lze modifikovat změnou filtru úkolu nebo použitím jiné tabulky. Vzhled textu v kterékoli ze základních sestav je také možné měnit.

Kategorie Přehled

Sestavy v kategorii Přehled poskytují přehledné informace nutné pro pochopení projektu.

Název

Popis

Souhrn projektu

Tato sestava přehledu slouží k tisku souhrnu počtu úkolů a zdrojů, nákladů na projekt, dat zahájení a dokončení a celkového množství práce.

Úkoly nejvyšší úrovně

Tato sestava přehledu slouží k tisku seznamu úkolů nejvyšší úrovně a souhrnných úkolů a zobrazuje plánované datum zahájení a ukončení, dobu trvání, procentuální podíl dokončení, náklady a práci. Je možné měnit obsah sestavy (pomocí tabulek a filtrů úkolů), časové období (nebo jednotku) a podrobnosti (včetně poznámek a objektů) a data v této sestavě lze seřadit.

Kritické úkoly

Tato sestava přehledu slouží k tisku seznamu kritických úkolů. U jednotlivých úkolů zobrazuje plánované datum zahájení a dokončení a předchozí a následující úkoly. Obsah zobrazený v této sestavě je možné změnit pomocí filtru úkolů nebo použitím jiné tabulky.

Milníky

Tato sestava přehledu slouží k tisku seznamu milníků seřazených podle data zahájení. Obsah zobrazený v této sestavě lze změnit pomocí filtru úkolů nebo použitím jiné tabulky.

Pracovní dny

Tato sestava přehledu slouží k tisku seznamu pracovních časů pro každý den týdne v základním kalendáři.

Kategorie Probíhající činnosti

Sestavy v kategorii Probíhající činnosti poskytují informace o stavu úkolů projektu.

Název

Popis

Nezahájené úkoly

Tato sestava probíhajících činností slouží k tisku seznamu úkolů, které ještě nebyly zahájeny, dob jejich trvání, předcházejících úkolů, dat zahájení a dokončení, zdrojů a přiřazení, vše seřazeno podle data zahájení.

Úkoly, které brzy začnou

Tato sestava probíhajících činností slouží k tisku seznamu úkolů zahajovaných v časovém období, které zadáte.

Probíhající úkoly

Tato sestava probíhajících činností slouží k tisku seznamu úkolů, které právě probíhají. Znázorňuje měsíce, v nichž se úkoly vyskytují.

Dokončené úkoly

Tato sestava probíhajících činností slouží k tisku seznamu dokončených úkolů. Znázorňuje měsíce, v nichž se úkoly vyskytují.

Úkoly, které měly být zahájeny

Tato sestava probíhajících činností slouží k tisku seznamu úkolů, které měly být zahájeny k datu, které zadáte.

Úkoly, které mají skluz

Tato sestava probíhajících činností slouží k tisku seznamu úkolů, které byly přeplánovány tak, aby byly dokončeny po datu jejich dokončení podle směrného plánu.

Kategorie Náklady

Sestavy v kategorii Náklady slouží k porovnání skutečných a rozpočtových nákladů na úrovních projektů, úkolů a zdrojů.

Název

Popis

Finanční tok

Tato nákladová sestava slouží k tisku tabulky zobrazující náklady na jednotlivé úkoly v týdenních přírůstcích. Sestavu lze upravit a změnit časové období.

Rozpočet

Tato nákladová sestava slouží k tisku seznamu úkolů a ukazuje rozpočtové náklady na jednotlivé úkoly a rozdíly mezi rozpočtovými náklady a skutečnými náklady.

Úkoly přesahující rozpočet

Tato nákladová sestava slouží k tisku seznamu úkolů, jejichž náklady přesahují náklady podle směrného plánu.

Zdroje přesahující rozpočet

Tato nákladová sestava slouží k tisku seznamu zdrojů, jejichž náklady přesahují náklady podle směrného plánu.

Vytvořená hodnota

Tato nákladová sestava slouží k tisku seznamu úkolů s plánovanými hodnotami, vytvořenými hodnotami, skutečnými náklady a rozdíly mezi rozpočtovými a skutečnými náklady na provedenou práci. Tato sestava pomáhá získat přehled o tom, do jaké míry náklady na jednotlivé úkoly odpovídají rozpočtu na projekt.

Kategorie Přiřazení

Zobrazuje přehled sestav v kategorii přiřazení zadejte informace o vaší projektové zdroje a jejich přiřazení k úkolům.

Název

Popis

Kdo co dělá

Tato sestava přiřazení slouží k tisku seznamu zdrojů a uvádí jejich přiřazené úkoly, práci naplánovanou na jednotlivé úkoly, datum zahájení a dokončení a podrobnosti zdrojů. Tuto sestavu lze upravovat a přidávat do ní další podrobnosti, například poznámky a objekty.

Kdo co kdy dělá

Tato sestava přiřazení slouží k tisku seznamu zdrojů a uvádí jejich přiřazené úkoly a denní práci naplánovanou na jednotlivé úkoly.

Seznam úkolů

Tato sestava přiřazení slouží k tisku seznamu úkolů s jejich dobami trvání, daty zahájení a dokončení a předchůdci, který je pro určený zdroj rozdělen podle týdnů.

Přetížené zdroje

Tato sestava přiřazení slouží k tisku seznamu přetížených zdrojů a úkolů, k nimž jsou přiřazeny.

Kategorie Pracovní vytížení

Sestavy v kategorii Pracovní vytížení slouží k znázornění množství Práce zdroje v celém projektu v týdenních přírůstcích.

Je možné změnit data zobrazená v sestavách kategorie Pracovní vytížení a změnit také časové přírůstky na jiná časová období. Tyto sestavy lze rovněž modifikovat změnou filtru úkolů nebo filtru zdrojů.

Název

Popis

Používání úkolů

Tato sestava pracovního vytížení slouží k tisku seznamu úkolů a jim přiřazených zdrojů a množství plánované práce v týdenních přírůstcích.

Používání zdrojů

Tato sestava pracovního vytížení slouží k tisku seznamu zdrojů a jejich úkolů a množství plánované práce v týdenních přírůstcích.

Vlastní sestavy

Sestavy v kategorii Vlastní poskytují základ pro vývoj vlastních základních sestav. Vlastní sestavy lze upravovat nebo je možné vytvářet nové vlastní sestavy odpovídající potřebám uživatelů.

Název

Popis

Používání zdrojů (materiál nebo práce)

Tato vlastní sestava slouží k tisku seznamu zdrojů a znázorňuje úkoly, k nimž jsou jednotlivé zdroje přiřazeny, a množství plánované práce v týdenních přírůstcích. Je možné měnit data zobrazená v sestavě a časové období. Zobrazený obsah lze také měnit pomocí filtru úkolů nebo zdrojů.

Základní kalendář

Tato vlastní sestava slouží k tisku tabulky znázorňující pracovní dny, pracovní hodiny a nepracovní časy pro všechny základní kalendáře v projektu.

Úkol

Tato vlastní sestava slouží k tisku informací o úkolu. K vytvoření vlastní sestavy Úkol lze použít tabulky, filtry úkolů a jiné prvky.

Zdroj (materiál, práce, nebo obě možnosti)

Tato vlastní sestava slouží k tisku informací o zdroji. K vytvoření vlastní sestavy Zdroj lze použít tabulky, filtry zdrojů a jiné prvky.

Křížová tabulka

Tato vlastní sestava slouží k tisku vlastní tabulky s informacemi o úkolech a zdrojích v řádcích a s časovými přírůstky ve sloupcích. K vytvoření vlastní křížové tabulky lze použít filtry úkolů, filtry zdrojů a jiné prvky. Pro tento typ informací lze použít také zobrazení Používání úkolů a Používání zdrojů.

Začátek stránky

Tisk sestavy

  1. V nabídce Sestava klepněte na příkaz Sestavy.

  2. Klepněte na požadovanou kategorii sestav a potom na tlačítko Vybrat.

    Pokud jste jako kategorii sestav zvolili možnost Vlastní, klepněte na sestavu v seznamu Sestavy a přejděte ke kroku 5.

  3. Klepněte na sestavu, kterou chcete vytisknout, a potom na tlačítko Vybrat.

    Popřípadě klepněte na tlačítko Upravit, proveďte potřebné změny, klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Vybrat.

  4. Chcete-li změnit vzhled stránek sestavy, klepněte na tlačítko Vzhled stránky, proveďte potřebné úpravy a potom klepněte na tlačítko Náhled, aby se provedené změny zobrazily.

  5. Klepněte na tlačítko Tisk.

Poznámka: Jestliže zvolíte vlastní sestavu, neuvidíte ji automaticky zobrazenou v okně náhledu. Chcete-li sestavu před tiskem zobrazit, klepněte na tlačítko Náhled.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×