Vytvoření a správa kanálu v Office 365 Video

Poznámka: Office 365 Video je nahrazen Microsoft Streamem. Pokud se chcete dozvědět víc o nové službě videa organizace, která přidává k video spolupráci inteligenci, a informace o plánech přechodu pro stávající zákazníky Office 365 Video, přečtěte si téma o migraci na Stream z Office 365 Video.

Pokud chcete nahrát video do Office 365 Video, odešlete ho na určitý kanál. Pro určitý předmět můžete použít kanál pro videa, například pro video pro skupinu, jako je oddělení nebo tým. Správci kanálů ve vaší organizaci můžou vytvářet kanály a každý kanál se dá spravovat samostatně jedním nebo víc lidmi, kteří mají oprávnění vlastníka kanálu. Tento článek popisuje, jak rychle a jednoduše umožňuje vytvořit a spravovat kanál a nahrát na něj videa v Office 365 Video.

V tomto článku:

 • Vytváří se kanál. Vytvořte kanál, do kterého budou moct nahrávat videa.

 • Správa kanálu Nahrajte videa, určete, kdo může upravovat nebo prohlížet kanál, a provádí další úlohy správy kanálů.

Video Office 365 se dodává s jedním předem konfigurovaným kanálem, který je s názvem komunita. Ve výchozím nastavení mohou kanál komunity upravovat a prohlížet všichni uživatelé ve vaší organizaci, ale pokud chcete, můžete tato oprávnění změnit. Můžete třeba změnit oprávnění šéfredaktora pro kanál komunity tak, aby do něj mohli nahrávat jenom někteří uživatelé. Informace o oprávněních Editor kanálů a oprávnění prohlížeč kanálů najdete v části Změna oprávnění kanálu dál v tomto článku. Nebo můžete kanál komunity odstranit, pokud ho nepotřebujete. Další informace najdete v článku odstranění kanálu dál v tomto článku.

Vytvoření kanálu

Abyste mohli vytvořit kanál, musíte mít oprávnění správce kanálu. Ve výchozím nastavení mají oprávnění správce kanálu všichni ve vaší organizaci. To, kdo má oprávnění správce kanálu, může změnit jenom správce videí. Informace o oprávněních správce videí a správce kanálu najdete v části Změna oprávnění správce portálu Office 365 Video v článku Správa portálu Office 365 Video.

Uživatel, který kanál vytvořil, má automaticky oprávnění vlastníka a může udělit ostatním oprávnění k úpravám. Informace o oprávněních vlastníka najdete v části Změny oprávnění ke kanálu dál v tomto článku.

Vytvoření kanálu

 1. Přihlaste se k Office 365 jako uživatel, který má oprávnění správce kanálu.

 2. Vyberte Ikona pro otevření aplikace Office 365 Ikona spouštěče aplikací Office 365 a pak vyberte dlaždici video .

  Ikona Office 365 Videa ve spouštěči aplikací
 3. Na horním navigačním panelu Office 365 Video zvolte na levé straně Kanály a potom na pravé straně zvolte + Nový kanál.

  Tlačítko Kanály a tlačítko + Nový kanál

 4. V dialogovém okně Spustit nový kanál udělejte toto:

  1. Zadejte název nového kanálu.

  2. V poli Vyberte barvu kanálu vyberte barvu pro nový kanál.

  Office 365 Video – vytvoření kanálu
 5. Zvolte Vytvořit.

Správa kanálu

Tato část popisuje postupy správy kanálu, které ale můžete použít jenom v případě, že máte u příslušného kanálu oprávnění vlastníka nebo editora:

Informace o oprávněních vlastníka kanálu najdete v části Změny oprávnění ke kanálu dál v tomto článku.

Výběr kanálu, který chcete spravovat

Nejdřív vyberte kanál, který chcete spravovat.

Postup výběru kanálu, který chcete spravovat

 1. Přihlaste se k Office 365 jako uživatel s oprávněními vlastníka nebo editora kanálu, který chcete spravovat. Informace o oprávněních k úpravám kanálu najdete v části Změny oprávnění kanálu dál v tomto článku.

 2. Vyberte Ikona pro otevření aplikace Office 365 Ikona spouštěče aplikací Office 365 a pak vyberte dlaždici video .

  Ikona Office 365 Videa ve spouštěči aplikací
 3. Na horním navigačním panelu Office 365 Video zvolte Kanály.

  Tlačítko Kanály na horním navigačním panelu Office 365 Videa
 4. Vyberte kanál, ke kterému máte oprávnění vlastníka nebo editora. Další informace o oprávněních kanálu najdete v části Změny oprávnění kanálu dál v tomto článku.

Nahrání videí

Pokud máte oprávnění vlastníka nebo editora kanálu, můžete do něj nahrát video odkudkoli v rámci Office 365 Video. Do kanálu můžete nahrát i víc videí najednou. Informace o oprávněních kanálu najdete v části Změny oprávnění ke kanálu v tomto článku. Informace o formátech videa, které jsou kompatibilní s portálem Office 365 Video, najdete v tématu Formáty videa, které fungují v Office 365 Video.

Původní videosoubor je uložený v SharePoint Online, když nahráváte video a počítá se nad vaší kvótou úložiště. Další informace najdete v tématu Správa limitů úložiště kolekce webů.

Pokud chcete, aby uživatelé mohli při používání vyhledávání snadněji najít video, může být užitečné, aby se shodoval o tom, jak si nahráváte, a popsat videa. (Tyto informace můžete kdykoli změnit. Další informace najdete v tématu úpravy informací o videu dál v tomto článku.) Tyto informace můžou usnadnit vyhledávání videí ostatním, zejména pokud máte spoustu videí v Office 365 Video. Poskytuje taky další kontext pro video v Delve a v Office Graphu.

Poznámka: Stejně jako v případě nahrávání jakéhokoliv jiného souboru je tu spousta faktorů, které můžou mít vliv na dobu potřebnou k nahrání videa – třeba šířka pásma nebo velikost videa.

Nahrání videa

 1. Na horním navigačním panelu Office 365 Video zvolte Nahrát.

  Tlačítko Nahrát videa v Office 365 Videu

 2. Vyberte kanál, do kterého chcete video nahrát. Pokud už jste v nějakém kanálu, název tohoto kanálu se ve výběru objeví jako výchozí. Pokud chcete video nahrát do jiného kanálu, jednoduše v rozevíracím seznamu vyberte správný název kanálu.

  Výběr kanálu pro nahrání videa v Office 365 Videu

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Přetáhněte soubor do pole označeného Vyberte videa, která chcete nahrát, nebo sem soubory přetáhněte.

  • Klikněte do pole označeného Vyberte videa, která chcete nahrát, nebo sem soubory přetáhněte, v dialogovém okně Zvolte soubor k nahrání vyberte video a potom zvolte Otevřít.

   Výběr videí, která chcete nahrát v Office 365 Videu

  Video se začne nahrávat.

  Tip: Pro nahrazení existujícího videa novou verzí stačí, aby měl nový soubor přesně stejný název jako soubor původního videa. Také musíte novou verzi videa nahrát do stejného kanálu jako původní video. Tím zajistíte, že adresa URL videa zůstane stejná.

 4. Během nahrávání videa můžete zadat jeho název a popis. Potom klikněte na Uložit.

 5. Po dokončení nahrávání zobrazíte video kliknutím na Přejít na video.

Postup, jak nahrát víc videí najednou

 1. Přetáhněte videa z okna Průzkumníka Windows do pole označeného Vyberte videa, která chcete nahrát, nebo sem soubory přetáhněte. Videa se začnou nahrávat.

 2. Než se všechna videa nahrají a zpracují k přehrávání, můžete zvolit Upravit podrobnosti vedle miniatury videa a zadat název a popis videa. Zadání těchto informací:

  1. Zadejte název a popis videa.

  2. Zvolte Uložit.

Ověření, jestli už se dá video přehrát

Po nahrání videa trvá jeho zpracování pro přehrávání datových proudů a indexování, aby ho bylo možné přehrát. Video se nejdřív bude zobrazovat a přehrávat v části Moje videa v kanálu. Bude viditelný a moct ostatní přehrát jinde na portálu a poté i později. Zobrazit ji můžou jenom lidé, kteří mají oprávnění k zobrazení videí v tomto kanálu.

Ověření, jestli už je video připravené k přehrávání

 1. Vyberte kanál, do kterého jste nahráli jedno nebo víc videí. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Zvolte Moje videa.

 3. Čas od času aktualizujte stránku. Třeba v Internet Exploreru aktualizujete stránku stisknutím klávesy F5. Když je video v části Moje videa připravené k přehrávání, zobrazí se místo zprávy o průběhu zpracování miniatura z videa. Za chvilku potom se video objeví i na jiných místech na portálu a budou si ho moct přehrát i další.

Změna miniatury videa

Po zpracování videa, které jste nahráli na Office 365 Video a je připraveno k přehrávání, můžete přidat vlastní miniaturu videa nebo si můžete vybrat z jednoho z uvedených automaticky vytvořených miniatur.

Přidání miniatury videa

 1. Na stránce přehrávače videa v Office 365 Video klikněte na řádku nabídek na Správa a pak klikněte na Miniatura.

  Přidání miniatury videa pro O365 Video

 2. V podokně Výběr miniatury klikněte v nabídce předem vygenerovaných miniatur na tu, kterou chcete pro video použít. Pokud chcete zvolit a nahrát vlastní miniaturu, klikněte na Nahrání obrázku.

  Poznámka: Automaticky vygenerované miniatury jsou dostupné jenom pro videa nahraná do Office 365 Video po 1. říjnu 2015.

  Výběr miniatury v O365 Videu

 3. Když budete s výběrem spokojení, klikněte na X v pravém horním rohu podokna Výběr miniatury.

  Poznámka: Může to trvat několik minut, než ostatní novou miniaturu uvidí.

Úpravy informací o videu

Poskytování informací o videu, jako je třeba popis nebo seznam lidí ve videu, usnadní uživatelům jejich vyhledání pomocí vyhledávání a poskytne další kontext pro video v Delve a v Office Graphu. Pokud chcete upravit informace o videu, musíte mít oprávnění vlastníka nebo editoru pro kanál, ve kterém je video. Informace o oprávněních kanálu najdete v části Změny oprávnění kanálu dál v tomto článku.

Úprava názvu nebo popisu videa

 1. Vyberte kanál, ve kterém je video. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Vyberte miniaturu videa, které chcete upravit.

 3. Na stránce přehrávače videa zvolte pod přehrávačem možnost Ikona pro úpravy videa v Office 365 .

 4. Podle potřeby změňte informace o videu.

 5. Klikněte na Uložit.

Spojení lidí s videem

 1. Pod videem na stránce přehrávače videa klikněte v části lidé související s tímto videemna Tlačítko Přidružit lidi v Office 365 Video. .

 2. V podokně lidé související s tímto videem začněte psát jméno osoby, kterou chcete přidat, a pak v seznamu jmen vyberte jejich jméno.

  Aplikace Office 365 Video spojená s lidmi

 3. Kliknutím na Uložit přidružte tuto osobu k videu.

Odstranění videa

Při odstranění videa se uvolní místo v kvótě úložiště služby SharePoint Online. Pokud chcete odstranit video, musíte mít oprávnění vlastníka nebo editora kanálu, na kterém je video nahrané. Informace o oprávněních kanálu najdete v části Změny oprávnění kanálu dál v tomto článku.

Poznámka: Když video odstraníte, už nejde obnovit.

Postup odstranění videa

 1. Vyberte kanál, ze kterého chcete odstranit video. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Vyberte miniaturu videa, které chcete odstranit. Zobrazí se stránka přehrávače videa.

 3. Na horním navigačním panelu zvolte Odstranit.

  Video k odstranění videa v Office 365

 4. V dialogovém okně Odstranit Video vyberte možnost Odstranit, kterou potvrdíte, že chcete odstranit video.

  Poznámka: Při odstranění videa z kanálu Office 365 Video se soubor přesune do koše SharePoint, kde bude po uplynutí 30 dnů trvale odstraněn.

  Po odstranění videa může chvíli trvat, než se dokončí indexování hledání. Potom už video v Office 365 Video vidět nebude.

Obnovení nebo trvalé odstranění odstraněného videa

 1. Vyberte kanál, ze kterého bylo video odstraněno.

 2. Na horním navigačním panelu Office 365 Video zvolte Koš.

  Koš v Office 365 Videu

 3. V podokně Koš vyberte video, které chcete obnovit nebo trvale odstranit.

  Poznámka: V podokně Koš uvidí globální správci seznam všech videí, které byly odstraněny z kanálu. Vlastníci a editoři kanálu uvidí pouze seznam videí, která odstranili. Další informace o koši najdete v tématu Vyprázdnění koše nebo obnovení souborů a Správa koše kolekce webů Sharepointu Online.

 4. Kliknutím na Obnovit výběr obnovíte video do původního kanálu. Kliknutím na Odstranit výběr video trvale odstraníte.

  Obnovení nebo odstranění videa v Office 365 Videu

 5. Kliknutím na OK potvrdíte obnovení nebo odstranění souboru. Kliknutím na Zrušit se vrátíte zpět do seznamu položek v koši.

Správa nastavení kanálu

Tato část popisuje postupy správy nastavení kanálu. Tyto postupy můžete použít jenom u kanálů, u kterých máte oprávnění vlastníka:

Přechod na stránku nastavení kanálu videa

Pokud chcete spravovat nastavení kanálu, přejděte nejdřív na stránku nastavení kanálu videa pro tento kanál.

Jak přejít na stránku nastavení kanálu videa

 1. Vyberte kanál, který chcete spravovat. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Na pravé straně na horním navigačním panelu vyberte Nastavení kanálu.

  Office 365 Video – nastavení kanálu

Změna obecných nastavení kanálu

Můžete změnit název a barvu kteréhokoliv kanálu, ke kterému máte oprávnění vlastníka. Informace o oprávněních kanálu najdete v části Změny oprávnění kanálu dál v tomto článku.

Jak změnit obecná nastavení kanálu

 1. Vyberte kanál, u kterého chcete změnit nastavení. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Přejděte na stránku nastavení kanálu videa. Informace o tom, jak to udělat, najdete nahoře v části Přechod na stránku nastavení kanálu videa.

 3. V levém navigačním podokně zvolte Obecné.

  Stránka Nastavení videokanálu – obecné
 4. Do textového pole Název kanálu zadejte nový název kanálu.

 5. V části Barva kanálu vyberte pole s barvou a potom zvolte novou barvu kanálu.

 6. Zvolte Uložit.

Poznámka: Na některých stránkách portálu videa to může chvilku trvat, než se změny projeví. Některé stránky na portálu mají návaznost na hledání a chvíli trvá, než vyhledávací systém změny převezme.

Změna oprávnění kanálu

Existují tři typy oprávnění kanálu: vlastníci, editoři a čtenáři. Pokud chcete měnit nastavení oprávnění, musíte mít oprávnění vlastníka.

 • Vlastníci – uživatel nebo skupina zabezpečení, která má plnou kontrolu nad kanálem. Mohou spravovat kanál ze stránky nastavení kanálu, nahrávat videa, odstraňovat videa a odstraňovat kanály. Ve výchozím nastavení má oprávnění vlastníka pouze osoba, která kanál vytvoří, ale může mu udělit oprávnění vlastníka.

  Tip: Počet lidí, kteří mají oprávnění vlastníka kanálu, se doporučuje omezit. Když třeba někdo s oprávněním vlastníka odstraní kanál, nedá se obnovit tento kanál ani videa, která na něm byla.

 • Editory – uživatel nebo skupina zabezpečení s oprávněním k úpravám kanálu. Mohou nahrávat videa a odstraňovat videa. Potom nemůžete spravovat nastavení kanálu nebo kanál odstranit.

 • Návštěvníci – uživatel nebo skupina zabezpečení, kteří můžou zobrazit všechna videa, která jsou v kanálu. Bez tohoto oprávnění nemohou kanál zobrazit ani zobrazit videa, která v něm jsou. Ve výchozím nastavení mají všichni uživatelé ve vaší organizaci oprávnění prohlížeče pro kanál, když je kanál vytvořený.

Pokud chcete mít možnost měnit nebo zobrazovat oprávnění kanálu, musíte mít oprávnění vlastníka.

Jak změnit oprávnění kanálu

 1. Vyberte kanál, u které chcete změnit oprávnění. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Přejděte na stránku nastavení kanálu videa. Informace o tom, jak to udělat, najdete nahoře v části Přechod na stránku nastavení kanálu videa.

 3. V levém navigačním podokně zvolte Oprávnění.

  Oprávnění videí v Office 365
 4. Pokud chcete určit, kdo bude mít nad kanálem úplnou kontrolu, zadejte jména lidí nebo názvy skupin zabezpečení do pole Vlastníci.

 5. Pokud chcete určit, kdo může videa v kanálu upravovat, zadejte jména lidí nebo názvy skupin zabezpečení do pole Editoři.

 6. Pokud chcete určit, kdo může kanál zobrazovat, zadejte jména lidí nebo názvy skupin zabezpečení do pole Čtenáři.

 7. Ve výchozím nastavení uvidí odkaz ke stažení na stránce přehrávače videa pouze vlastníci kanálu. Pokud chcete změnit, kdo si může stáhnout videa z kanálu, vyberte požadovanou možnost ze seznamu Zobrazit odkaz ke stažení videa pro.

  Poznámka: Nastavení zobrazení odkazu pro stažení videa určuje jenom to, jestli uživatel uvidí odkaz ke stažení. Protože Office 365 Video je založený na službě SharePoint Online, pokud má některý uživatel oprávnění k zobrazení videa a ví, jak získat přístup k jeho adrese URL, bude vždy schopný najít a stáhnout původní video.

Výběr videí v kanálu

Když už jste na některý kanál nahráli víc videí, je čas některá z nich zviditelnit. Videa můžete zviditelnit tak, že je umístíte do horní části stránky kanálu. Na stránce kanálu můžete mít až pět vybraných videí.

Pro výběr videí v kanálu musíte mít u kanálu oprávnění vlastníka. Informace o oprávněních kanálů najdete v předchozím postupu, Změna oprávnění kanálu.

Pokud chcete zviditelnit některé kanály nebo videa na domovské stránce portálu Office 365 Video, kontaktujte toho, kdo má ve vaší organizaci pro portál Office 365 Video oprávnění správce videí. Další informace najdete v části Výběr videí a kanálů pro domovskou stránku portálu Office 365 Video v článku Správa portálu Office 365 Video.

Jak vybrat videa v kanálu

 1. Vyberte kanál s videi, která chcete vybrat. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Přejděte na stránku nastavení kanálu videa. Informace o tom, jak to udělat, najdete nahoře v části Přechod na stránku nastavení kanálu videa.

 3. V levém navigačním podokně zvolte vybrané.

  Stránka nastavení videokanálu – vybrané
 4. Vyberte dlaždici pro vybrané video, třeba Video 1.

 5. Miniaturu videa, které chcete zviditelnit, najděte v okně, které se zobrazí, nebo ji vyhledejte procházením a vyberte.

  Poznámka: Video, které jste právě nahráli, se objeví mezi vybranými videi, až bude v indexu hledání a až bude obecně připravené k přehrávání na portálu. Pokud miniaturu vybraného videa na portálu hned neuvidíte, zkuste to zkontrolovat znovu za chvíli.

 6. Kroky 3 až 5 tohoto postupu můžete zopakovat pro další dlaždice videí.

  Pokud chcete dát na dlaždici jiné video, vyberte dlaždici videa a potom vyberte miniaturu jiného videa.

 7. Klikněte na Uložit.

Změna nastavení konverzací Yammer

Pokud je Yammer v klientovi Office 365 povolený, můžete u něj Yammer zapnout nebo vypnout konverzace.

Změna nastavení konverzací Yammer

 1. Vyberte kanál, u kterého chcete změnit nastavení. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Přejděte na stránku nastavení kanálu videa. Informace o tom, jak to udělat, najdete v tématu Přechod na stránku nastavení kanálu videa pro kanál.

 3. V levém navigačním podokně zvolte Yammer.

  Nastavení videa na Yammeru pro O365
 4. Výběrem možnosti Zapnuto povolíte konverzace aplikace Yammer v kanálu.

 5. Nastavte výchozí skupinu aplikace Yammer pro kanál výběrem jedné z možností:

  • Žádná výchozí skupina umožní uživatelům začít konverzaci se skupinou aplikace Yammer, kterou si určí, nebo s konkrétní osobou.

  • Skupina s tímto ID informačního kanálu povolí konverzace ve výchozí skupině aplikace Yammer přidáním ID informačního kanálu skupiny aplikace Yammer. Uživatelé můžou zvolit, jestli chtějí publikovat ve výchozí skupině aplikace Yammer nebo v jiné, kterou zadají.

 6. Výběrem možnosti Vypnuto zakážete všechny konverzace aplikace Yammer v kanálu.

 7. Zvolte Uložit.

Odstranění kanálu

Když odstraníte kanál, odebere se kanál a všechna videa v něm z portálu Office 365 Video. Uvolní se tak místo v kvótě úložiště služby SharePoint Online.

Pokud chcete odstranit kanál, musíte k němu mít oprávnění vlastníka. Informace o oprávněních k úpravám kanálu najdete v části Změny oprávnění kanálu nahoře v tomto článku.

Upozornění: Po odstranění kanálu už kanál ani videa, která na něm byla, nejdou obnovit.

Postup odstranění kanálu

 1. Vyberte kanál, který chcete odstranit. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Přejděte na stránku nastavení kanálu videa. Informace o tom, jak to udělat, najdete nahoře v části Přechod na stránku nastavení kanálu videa.

 3. V levém navigačním podokně zvolte obecné.

 4. Zvolte Odstranit kanál.

  Tlačítko Odstranit kanál
 5. Odstranění kanálu potvrdíte tak, že zvolíte OK.

Viz také

Seznámení s Office 365 Video

Správa portálu Office 365 Video

Formáty videa, které fungují v Office 365 Video

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×