Vytvoření a sdílení fondu zdrojů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Když pracujete na několika projektech zároveň, může být někdy docela náročně vědět, který ze zdrojů je právě volný.

Když přiřazujete tytéž lidi na několik projektů nebo ve svojem projektu používáte sdílené zdroje, může být užitečné sloučit všechny informace o zdrojích do jednoho centrálního souboru, který se nazývá Fond zdrojů. Fond zdrojů pomáhá taky při rozpoznávání konfliktů v přiřazení zdrojů a umožňuje zobrazit přidělení času na každém projektu.

Vytvoření fondu zdrojů

Poznámka: Pokud používáte Project Professional 2013 a zdroje máte v podnikovém fondu zdrojů svojí organizace, nemusíte vytvářet další fond zdrojů.

 1. Spusťte Project 2013, klikněte na Prázdný projekt > karta zdroj.

 2. Klikněte na šipku u tlačítka Týmový plánovač a klikněte na Seznam zdrojů.

 3. Klikněte na Přidat zdroje a importujte informace o zdrojích, které máte.

Pokud chcete zadat informace o nových zdrojích, klikněte na Pracovní zdroj a přidejte Název zdroje a podrobné údaje.

Přidání nového zdroje

Poznámka: Pokud používáte Project Professional pomocí serveru Project Server, budete mít přístup k zdroje organizace. Další informace o verze projektu, najdete v článku Porovnávání verzí projektů Professional 2013. Seznam zdrojů organizace se obvykle spravuje správce a vedoucího projektu můžete přidat tyto materiály pro jejich projekty.

Po vytvoření sdíleného fondu zdrojů pocházejí informace všech sdílených projektů z tohoto fondu zdrojů. Toto centrální umístění obsahuje všechny informace, jako třeba přiřazení, nákladové sazby a dostupnost zdrojů.

Použití fondu zdrojů

 1. Otevřete projekt fondu zdrojů.

 2. Otevřete projekt, který bude sdílet zdroje z fondu a klikněte na zdroj > Fond zdrojů > Sdílet zdroje.

Otevření dialogu Sdílet zdroje z fondu zdrojů

 1. Klikněte na Použít zdroje a v rozevíracím seznamu Umístění klikněte na projekt fondu zdrojů, který jste otevřeli v prvním kroku.

Možnosti dialogu Sdílet zdroje

 1. Pokud mají informace z fondu zdrojů přepsat všechny konfliktní informace z vašeho (sdílejícího) projektu, klikněte na Přednost má fond zdrojů.

nebo

Pokud chcete, aby informace z vašeho projektu přepsaly všechny konfliktní informace z fondu zdrojů, klikněte na Přednost má sdílející.

 1. Klikněte na OK.

Teď můžete používat zdroje ve svém projektu. Všechny zdroje vašeho projektu se automaticky přidají do fondu zdrojů.

 1. Pokud chcete zobrazit seznam sdílených zdrojů, klikněte na Úkol > Ganttův diagram > Seznam zdrojů.

Seznam zdrojů

Práce s informacemi o používání zdrojů

Soubor fondu zdrojů můžete zobrazit a aktualizovat ze svého aktuálního projektu (Soubor sdílejícího). Je dobré pravidelně aktualizovat a prohlížet zdroje, a mít tak pořád přehled o přidělení zdrojů a jeho vlivu na vaše projekty.

Poznámka:  Pokud chcete soubor fondu zdrojů upravovat přímo, budete muset mít k tomuto souboru přístup pro čtení a zápis. V opačném případě si budete moct používání zdrojů jenom prohlížet a dělat změny jenom u zdrojů svého projektu.

 1. Otevřete Soubor sdílejícího svého projektu.

 2. V dialogu, který se otevře, klikněte na Otevřít fond zdrojů pro kontrolu přiřazení mezi sdílenými soubory. Tím otevřete fond zdrojů jako soubor jen pro čtení.

 3. Pokud si chcete prohlédnout přiřazení mezi projekty, které sdílí fond zdrojů, klikněte na Úkol > Ganttův diagram > Používání zdrojů.

Zobrazení používání zdrojů

Tip: Červeně zvýrazněné názvy označují přetížené zdroje.

Projekt můžete aktualizovat přidáním nových zdrojů, změnou celkové naplánované práce a informací o práci. Přečtěte si další informace o přiřazení lidí k úkolům.

 1. Po provedení změn klikněte na Zdroj > Fond zdrojů > Aktualizovat fond zdrojů.

Aktualizace fondu zdrojů po úpravě zdrojů ve sdílejícím souboru

Tip: Pokud není možnost Aktualizovat fond zdrojů z vašeho projektu dostupná, zřejmě jste otevřeli soubor fondu zdrojů v režimu pro četní a zápis. Zavřete a znova otevřete fond zdrojů v režimu jen pro čtení.

Některé další kroky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×