Vytvoření a sdílení řídicího panelu pomocí aplikace Excel a Microsoft skupiny

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tabule je vizuální znázornění klíčové metriky, které umožňují rychle zobrazit a analýza dat v jednom místě. Řídicí panely nejen zadat zobrazení sloučená data, ale samoobslužných funkcí business intelligence příležitosti, kde uživatelé můžou filtrovat data, která chcete zobrazit jenom co záleží na ně. V minulosti sestav Excelu často potřeba více sestavy pro různé uživatele nebo oddělení podle svých potřeb.

Příklad řídicího panelu aplikace Excel pomocí průřezů a Timline

Základní informace

V tomto tématu probereme postup vytvoření dynamického řídicího panelu pomocí nástroje více kontingenčních tabulkách, kontingenčních grafech a kontingenční tabulky. Potom jsme budete umožnit uživatelům rychle filtrovat data požadovaným s průřezy a časové osy, které umožňují kontingenčních tabulek a grafů automaticky rozbalte a sbalte zobrazit jenom ty informace, které uživatelé chtějí vidět způsobem. Kromě toho můžete rychle aktualizovat řídicího panelu-li přidat nebo aktualizovat data. Díky tomu velmi užitečné, protože bude potřeba vytvořit sestavy řídicího panelu jednou.

V tomto příkladu ukážeme vytváření čtyři kontingenčních tabulek a grafů z jednoho zdroje dat.

Po vytvoření řídicího panelu Ukážeme vám jak ho sdílet s lidmi tak, že vytvoříte skupinu Microsoft. Máme také interaktivní Excelového sešitu, můžete stáhnout a postupujte podle těchto kroků na vlastní.

Stáhněte kurz sešit řídicí panel aplikace Excel.

Získání dat

 1. Můžete zkopírovat a vložit data přímo do Excelu nebo můžete vytvořit dotaz ze zdroje dat. Pro toto téma jsme použili dotazu Analýza prodeje ze šablony Databáze Northwind Traders pro aplikaci Microsoft Access. Pokud chcete použít, můžete spusťte Access a přejděte na soubor > Nový > vyhledejte "Sklepmistr" a vytvořte šablonu databáze. Když už máte hotové, které byste měli přístup ke všem dotazů součástí šablony. Už snažíme tato data do sešitu aplikace Excel za vás, takže nemusíte si starosti, pokud nebudete mít přístup.

 2. Ověření dat je správně vypadat s žádné chybějící řádky ani sloupce. Každý řádek má představovat jednotlivých záznamů nebo položku. Pro pomoc s nastavení dotazu nebo pokud data musí být pracovat, přečtěte si téma získání & transformace v aplikaci Excel.

  Ukázková data v tabulce aplikace Excel má být použit jako zdroj dat kontingenční tabulky
 3. Pokud ještě není, naformátujte data jako Tabulku. Při importu z aplikace Access údaj automaticky importovat do tabulky.

Vytváření kontingenčních tabulek

 1. Vyberte libovolnou buňku v oblasti dat a přejděte na Vložitkontingenční tabulku > > Nový list. Další informace v tématu Vytvoření kontingenční tabulky k analýze dat listu .

 2. Přidání pole kontingenční tabulky, které a naformátujte podle potřeby. Kontingenční tabulku bude základ pro ostatní, takže strávený chvíli provádět všechny potřebné úpravy styl, rozložení sestavy a obecné formátování teď abyste pokaždé nemuseli na to tisknutím. Další informace najdete v tématu: Návrh, rozložení a formátu kontingenční tabulky.

  V tomto případě jsme vytvořili nejvyšší úrovně souhrn prodej podle kategorie produktů a seřazené podle pole Prodej v sestupném pořadí.

  Ukázková kontingenční tabulka podle kategorie, prodej & % součtu

  Další informace naleznete v tématu řazení dat v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu .

 3. Po vytvoření předlohy kontingenční tabulku, vyberte ho, a pak zkopírujte a vložte jako opakovaně pokoušeli podle potřeby do prázdné oblasti listu. Pro náš příklad tyto kontingenční tabulky můžete změnit, řádků, ale ne sloupce aby jsme umístěny na stejném řádku s prázdný sloupec mezi každého z nich. Však můžete zjistit, že budete muset uskutečňovat kontingenční tabulky pod sebe předpokladu, že můžete rozšířit sloupce.

  Důležité informace: Kontingenční tabulky nelze vzájemně překrývat, a proto se ujistěte, že návrhu vám umožní dost místa mezi nimi umožňuje jejich rozbalte a smlouvy hodnoty filtrování, přidání nebo odebrání.

  V tomto okamžiku můžete dát svůj kontingenčních tabulek doporučujeme používat smysluplné názvy, abyste věděli, co dělat. V opačném Excel vytvoří název je Kontingenční tabulka1, Kontingenční tabulka2 a tak dál. Každý z nich, můžete vybrat, pak přejděte na Nástroje kontingenční tabulky > analyzovat > zadejte nový název do pole Název kontingenční tabulky. Bude důležité až přijde čas připojení kontingenční tabulky k průřezů a ovládacích prvků časové osy.

  Přejmenování kontingenční tabulky z nástroje kontingenční tabulky > analyzovat > pole Název kontingenční tabulky

Vytváření kontingenčních grafů

 1. Klikněte na libovolné místo v první kontingenční tabulky a přejděte na Nástroje kontingenční tabulky > analyzovat > kontingenčního grafu > vyberte typ grafu. Zvolili jsme kombinovaného grafu s prodejem jako skupinový sloupcový graf a vykreslí % součtu jako spojnicového grafu na vedlejší ose.

  Dialogové okno seelction grafu pro kombinovaný graf skupinový sloupcový a spojnicový graf
 2. Vyberte graf, velikost a formátovat jako žádoucí na kartě Nástroje kontingenčního grafu. Další informace najdete v článku naší řady na formátování grafů.

 3. Opakujte u všech zbývajících kontingenční tabulky.

 4. Nyní je dobré doba k přejmenování vašeho kontingenčních grafů příliš. Přejděte na Nástroje kontingenčního grafu > analyzovat > zadejte nový název do pole Název grafu.

Přidat průřezy a časové osy

Průřezy a časové osy umožňují rychle filtrovat kontingenčních tabulek a kontingenčních grafů, abyste viděli jenom informace, které vám usnadní.

Pohledem průřezů a ovládacích prvků časové osy v řídicím panelu
 1. Vyberte všechny kontingenční tabulky, přejděte na Nástroje kontingenční tabulky > analyzovat > Filtr > Vložit průřez a potom zaškrtněte všechny položky, které chcete použít pro průřezu. Pro tento řídicí panel jsme vybrané kategorie, název produktu, zaměstnance a jméno zákazníka. Když kliknete na tlačítko OK, průřezy přidají do uprostřed obrazovky sebe, takže budete potřebovat k uspořádání a změnit jejich velikost podle potřeby.

  Vložení výřezu možnost z nástroje kontingenční tabulky > analyzovat > filtr
 2. Možnosti průřezu – Pokud kliknete na libovolné průřezu, můžete přejděte na Nástroje průřezu > Možnosti a vyberte možnosti, jako styl a kolik sloupce se zobrazí. Zarovnání více průřezy tak, že vyberete s klávesou Ctrl + šipka vlevo a potom použijte nástroje Zarovnání na kartě Nástroje průřezu.

 3. Připojení průřezu - průřezy bude připojený pouze v kontingenční tabulce slouží k vytváření, takže budete muset vyberte jednotlivých průřezech a pak přejděte na Nástroje průřezu > Možnosti > Připojeními sestavy a zkontrolujte, které chcete data kontingenčních tabulek připojení ke každé. Průřezy a časové osy můžete určit, kontingenční tabulky v libovolném listu, i když je skrytý list.

  Průřez připojeními sestavy z možností > nástroje průřezu
 4. Přidání časové osy – vyberte všechny kontingenční tabulky, přejděte na Nástroje kontingenční tabulky > analyzovat > Filtr > Vložit časové osy a potom zaškrtněte všechny položky, které chcete použít. Pro tento řídicí panel jsme vybrali datu objednávky.

 5. Možnosti osy – tlačítkem myši na časovou osu a přejděte k Oddílu Nástroje časové osy > Možnosti a výběr možností jako styl, záhlaví a Titulek. Vyberte možnost Připojeními sestavy propojení na časovou osu s kontingenčními tabulkami podle svého výběru.

Další informace o ovládacích prvcích průřezy a časové osy .

Další kroky

Řídicí panel dokončení teď funkčně, ale pořád nejspíš muset uspořádat tak, jak má a provést poslední úpravy. Můžete například přidat název sestavy nebo pozadí. Pro naše řídicí panel jsme přidali obrazce kolem kontingenční tabulky a vypnou a zůstanou vypnuté nadpisy a mřížky z karty zobrazení.

Zkontrolujte, že otestujte vaše průřezy a časové osy, abyste měli jistotu, že kontingenční tabulky a grafy se chovají řádně podporovat. Můžete narazit na situace, kdy některých výběrů způsobovat problémy s Pokud chce jedné kontingenční tabulky a upravte překrývat jiné, které nemůžete dělat a zobrazí se chybová zpráva. Těmto problémům je opravit před distribuce řídicího panelu.

Po dokončení nastavení řídicího panelu kliknete na kartu "Sdílet řídicí panel" v horní části tohoto tématu se dozvíte, jak distribuovat.

Vytvoření řídicího panelu Blahopřejeme! V tomto kroku Ukážeme vám jak nastavit skupinu Microsoft sdílení řídicího panelu. Co ukážeme, chcete-li je připnout řídicího panelu na začátek vaší skupině knihovny dokumentů Sharepointu, aby vaši uživatelé můžete snadno přistupovat kdykoli.

Poznámka: Pokud ještě nemáte skupinu nastavení najdete v článku Vytvoření skupiny v Outlooku

Ukládání ve skupině řídicího panelu

Pokud jste ještě neuložili řídicího panelu sešit ve skupině budete chtít přesunout na jiné místo tam. Pokud už je v knihovně soubory skupiny můžete tento krok přeskočit.

 1. Přejděte do svojí skupiny v Outlook 2016 nebo Outlook na webu.

 2. Klikněte na soubory na pásu karet pro přístup k knihovna dokumentů skupiny.

 3. Klikněte na tlačítko Nahrát na pásu karet a nahrajte sešit řídicí panel do knihovny dokumentů.

Přidat na týmový web Sharepointu Online vaší skupině

 1. Pokud jste dostali z Outlook 2016 knihovnu dokumentů, klikněte na kartu Domů v navigačním podokně na levé straně. Pokud jste se dostali knihovny dokumentů z Outlook na webu, klikněte na Další > webu z pravý konec pásu karet.

 2. V navigačním podokně na levé straně klikněte na dokumenty.

 3. Najděte požadovaný sešit řídicí panel a kliknutím na kroužek výběru jenom nalevo od jeho název.

 4. Když máte sešit řídicí panel vybrané, zvolte Připnout na začátek na pásu karet.

Vyberte soubor a klikněte na připnout na začátek snažíme usnadnit jeho snadno acessible v knihovně dokumentů

Teď pokaždé, když uživatelé přijít na stránku dokumentů týmového webu Sharepointu Online řídicího panelu listu budou rovnou nahoře. Mohou klikněte na ni a snadný přístup k aktuální verzi na řídicím panelu.

Tip: Uživatelé taky zpřístupníte vaše knihovna dokumentů skupiny, včetně sešitu řídicího panelu pomocí mobilní aplikace skupiny v Outlooku. Další informace naleznete v mobilní aplikaci skupiny v Outlooku.

Viz také

Máte nějaké dotazy, které jsme neměli přijetí tady?

Navštivte komunity Microsoft Answers.

Dejte nám vědět.

Tento článek byl naposledy zkontroloval Robert a Chris na 16 březen 2017 důsledku svůj názor. Pokud jste našli užitečné a zejména v případě, že jste neměli, můžete využívat ovládací prvky názory níže a napište nám některé konstruktivní zpětnou vazbu, abychom mohli pokračovat vylepšit. Dík!

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×