Vytvoření a prezentování vlastní prezentace

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Můžete v podstatě označení dílčí sadu snímky v prezentaci souboru pro účely zobrazení, podřízeného nastavit určité cílové skupině. PowerPoint to zavolá Vlastní prezentace.

Když vytvoříte vlastní prezentace v PowerPoint, můžete příklad upravit prezentaci pro různé cílové skupiny. Použití vlastní prezentaci předvést jenom některé z prezentace, nebo vytvořit Hypertextový odkaz ke skupině snímky v prezentaci.

Existují dva typy o vlastních prezentacích: základní a s hypertextovými odkazy. Základní vlastní prezentace je jiné prezentace nebo prezentaci, která obsahuje některé snímky původní. Vlastní prezentace s hypertextovými odkazy je rychlý způsob, jak přejděte na jednu nebo několik samostatných prezentací.

Základní vlastní prezentace

Použití základní vlastní prezentace při prezentaci podmnožinu snímků v prezentaci souboru. Například pokud prezentace obsahuje celkem pět snímků, vlastní prezentace s názvem "Pracoviště 1" může obsahovat pouze snímky 1, 3 a 5. Druhá vlastní prezentace s názvem "Pracoviště 2" může obsahovat snímky 1, 2, 4 a 5. Když vytvoříte vlastní prezentace z prezentace, můžete vždy spustit celou prezentaci v původním pořadí, příliš.

Základní vlastní prezentace

1 snímky pro pracoviště 1

2 snímky pro pracoviště 2

Vlastní prezentace s hypertextovými odkazy

Pomocí vlastní prezentace s hypertextovými odkazy můžete přeuspořádat obsah prezentace. Můžete například vytvořit primární vlastní prezentaci o nové organizaci vaší společnosti. Potom můžete vytvořit vlastní prezentaci pro každé oddělení v organizaci a vytvořit na tyto prezentace odkazy z primární prezentace.

Pomocí vlastních prezentací s hypertextovými odkazy můžete taky vytvořit snímek, na kterém bude obsah celé prezentace. Ten bude sloužit k navigaci mezi jednotlivými částmi prezentace, abyste mohli určit, kdy budete jaké části prezentace prezentovat cílové skupině.

Vlastní prezentace s hypertextovými odkazy

1 snímek s hypertextovými odkazy

2 vlastní prezentace pro oddělení A

3 vlastní prezentace pro oddělení B

Vytvoření vlastní prezentace a prezentovat ho

Vytvoření základní vlastní prezentace

 1. Přejděte na Prezentace > Vlastní prezentace a potom vyberte Vlastní prezentace.

 2. V dialogovém okně Vlastní prezentace vyberte Nová.

  Tip: Pokud chcete zobrazit náhled vlastní prezentace, klikněte na její název v dialogovém okně Vlastní prezentace a potom klikněte na Zobrazit.

 3. V seznamu Snímky v prezentaci zvolte snímky, které chcete mít ve vlastní prezentaci, a potom vyberte Přidat.

 4. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se budou snímky zobrazovat, vyberte snímek v seznamu Snímky ve vlastní prezentaci a klikáním na šipky posuňte snímek v seznamu nahoru nebo dolů.

 5. Do pole Název prezentace napište název a klikněte na OK.

Vytvoření vlastní prezentace s hypertextovými odkazy

 1. Přejděte na Prezentace > Vlastní prezentace a potom vyberte Vlastní prezentace.

 2. V dialogovém okně Vlastní prezentace vyberte Nová.

 3. V seznamu Snímky v prezentaci klikněte na snímky, které chcete mít v hlavní vlastní prezentaci, a potom klikněte na Přidat.

  Tip: Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se budou snímky zobrazovat, vyberte snímek v seznamu Snímky ve vlastní prezentaci a klikáním na šipky posuňte snímek v seznamu nahoru nebo dolů.

 4. Do pole Název prezentace napište název a klikněte na OK.

 5. Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz na podpůrnou prezentaci, vyberte ve svojí prezentaci text nebo objekt, na kterém má být hypertextový odkaz.

 6. Přejděte na Vložení > Hypertextový odkaz.

 7. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz v části Odkaz na klikněte na Místo v tomto dokumentu.

 8. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na vlastní prezentaci, vyberte v seznamu Vyberte místo v tomto dokumentu vlastní prezentaci, na kterou chcete přejít, a zaškrtněte políčko Zobrazit a vrátit se.

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v aktuální prezentaci, vyberte v seznamu Vyberte místo v tomto dokumentu snímek, na který chcete přejít.

Spuštění vlastní prezentace v aplikaci PowerPoint

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na Nastavit prezentaci.

 2. V dialogovém okně Nastavit prezentaci ve skupinovém rámečku Zobrazit snímky klikněte na Vlastní prezentace a potom v rozevíracím seznamu klikněte na vlastní prezentaci, kterou chcete použít.

 3. Klikněte na OK.

 4. Na kartě Prezentace ve skupině Spustit prezentaci klikněte na Vlastní prezentace a potom klikněte na Vlastní prezentace.

 5. Vyberte vlastní prezentaci v seznamu Vlastní prezentace a klikněte na Zobrazit.

Vytvoření základní vlastní prezentace

 1. Na kartě prezentace klikněte ve skupině Spustit prezentaci klikněte na šipku vedle Vlastní prezentace a potom klikněte na Vlastní prezentace.

 2. V dialogovém okně Vlastní prezentace klikněte na Nová.

 3. V seznamu Snímky v prezentaci klikněte na snímky, které chcete mít ve vlastní prezentaci, a potom klikněte na Přidat.

  Tip: Pokud chcete vybrat několik sousedních snímků, klikněte na první snímek a potom podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední snímek, který chcete vybrat. Chcete-li vybrat více nesousledných snímků, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na každý snímek, který chcete vybrat.

 4. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se budou snímky zobrazovat, klikněte na snímek v seznamu Snímky ve vlastní prezentaci a klikáním na šipky posuňte snímek v seznamu nahoru nebo dolů.

 5. Do textového pole Název prezentace napište název a potom klikněte na OK. Pokud chcete vytvořit další vlastní prezentace se snímky z vaší prezentace, které vyberete, opakujte kroky 1 až 5.

Vytvoření vlastní prezentace s hypertextovými odkazy

 1. Na kartě prezentace klikněte ve skupině Spustit prezentaci klikněte na šipku vedle Vlastní prezentace a potom klikněte na Vlastní prezentace.

 2. V dialogovém okně Vlastní prezentace klikněte na Nová.

 3. V seznamu Snímky v prezentaci klikněte na snímky, které chcete mít v hlavní vlastní prezentaci, a potom klikněte na Přidat.

  Tip: Pokud chcete vybrat několik sousedních snímků, klikněte na první snímek a potom podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední snímek, který chcete vybrat. Chcete-li vybrat více nesousledných snímků, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na každý snímek, který chcete vybrat.

 4. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se budou snímky zobrazovat, klikněte na snímek v seznamu Snímky ve vlastní prezentaci a klikáním na šipky posuňte snímek v seznamu nahoru nebo dolů.

 5. Do textového pole Název prezentace napište název a potom klikněte na OK. Pokud chcete vytvořit další vlastní prezentace se snímky z vaší prezentace, které vyberete, opakujte kroky 1 až 5.

 6. Pokud chcete v hlavní prezentaci vytvořit hypertextový odkaz na podpůrnou prezentaci, vyberte text nebo objekt, který má představovat hypertextový odkaz.

 7. Na kartě Vložení ve skupině Odkazy klikněte na Odkaz.

 8. Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Místo v tomto dokumentu.

 9. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na vlastní prezentaci, vyberte v seznamu Vyberte místo v tomto dokumentu vlastní prezentaci, na kterou chcete přejít, a zaškrtněte políčko Zobrazit a vrátit se.

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v aktuální prezentaci, vyberte v seznamu Vyberte místo v tomto dokumentu snímek, na který chcete přejít.

Spuštění vlastní prezentace v aplikaci PowerPoint

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na Nastavit prezentaci.

 2. V dialogovém okně Nastavit prezentaci ve skupinovém rámečku Zobrazit snímky klikněte na Vlastní prezentace a potom v rozevíracím seznamu klikněte na vlastní prezentaci, kterou chcete použít.

 3. Klikněte na OK.

 4. Na kartě Prezentace ve skupině Spustit prezentaci klikněte na Vlastní prezentace a potom klikněte na Vlastní prezentace.

 5. Vyberte vlastní prezentaci v seznamu Vlastní prezentace a klikněte na Zobrazit.

Vytvoření vlastní prezentace

 1. Otevřete prezentaci, kterou chcete použít k vytvoření vlastní prezentace.

 2. Na kartě prezentace klikněte na Vlastní prezentace a potom klikněte na Vlastní prezentace.

  Klikněte na vlastní prezentace

 3. Klikněte na +.

 4. V seznamu Snímky v prezentaci klikněte na snímky, které chcete mít ve vlastní prezentaci, a potom klikněte na Přidat.

  Tip: Pokud chcete vybrat víc snímků, podržte stisknutou klávesu PŘÍKAZ postupně klikněte na snímky.

 5. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se zobrazují snímky, klikněte v části snímky ve vlastní prezentaci, klikněte snímek a klepněte na Šipka pro změnu pořadí směrem nahoru nebo Šipka pro změnu pořadí směrem dolů pro přesun snímku nahoru nebo dolů v seznamu.

 6. Do textového pole Název prezentace zadejte název a potom klikněte na OK. Pokud chcete vytvořit další vlastní prezentace se snímky z vaší prezentace, které vyberete, opakujte tyto kroky.

  Tip: Zobrazit, jak bude vypadat vlastní prezentace v zobrazení prezentace v dialogovém okně Vlastní prezentace klikněte na název prezentace a potom klikněte na Start prezentace.

Odkaz na další celní zobrazuje

Odkazovaná vlastní prezentace je rychlý způsob, jak z hlavní prezentace přejít na jiné vlastní prezentace. Dá se vytvořit i snímek s obsahem, ze kterého vedou odkazy. Když se prezentace navrhne tímto způsobem, umožní vám to přecházet ze snímku s obsahem na různé části prezentace, abyste mohli určit, kdy budete cílové skupině prezentovat jaké části prezentace. Následující pokyny vysvětlují, jak vytvořit jednu nebo více vlastních prezentací a pak v hlavní prezentaci přidat hypertextový odkaz na tyto vlastní prezentace.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz z jedné prezentace na úplně jinou prezentaci, můžete přidat hypertextový odkaz na jiný dokument. Další informace najdete v tématu o vytvoření, úpravě nebo odebrání hypertextového odkazu.

 1. Vyberte text nebo objekt, který má představovat hypertextový odkaz. Můžete taky vytvořit tabulku obsah a hypertextového odkazu z každé textové položky jako způsob, jak procházet vlastní prezentace. Postup vložení nového snímku do prezentace, zadejte obsah a spojte z každé položky.

 2. Na kartě Vložení klikněte na Akce.

  Klikněte na možnost Akce.

 3. V dialogovém okně Action Settings (Nastavení akce) vyberte, jak má akce začít. To uděláte jedním z těchto postupů:

  Pro spuštění akce

  Klikněte na

  Když kliknete na tlačítko akce

  Karta Mouse Click (Kliknutí myší)

  Když přesunete ukazatel myši na tlačítko akce

  Karta Mouse Over (Umístění myši)

 4. Klikněte na Hyperlink to (Hypertextový odkaz na) a pak v místní nabídce klikněte na Custom Show (Vlastní prezentace).

 5. V části Custom Shows (Vlastní prezentace) vyberte vlastní prezentaci, na kterou chcete vytvořit odkaz.

  Pokud se po skončení vlastní prezentace chcete vrátit na snímek, ze kterého se vlastní prezentace spustila, zaškrtněte políčko Show and return (Zobrazit a vrátit se). Tato možnost je užitečná, když máte snímek, který slouží jako obsah vlastních prezentací.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

  Chcete-li přidat další odkazy na jiné vlastní prezentace, opakujte tento postup.

Přehrát vlastní prezentace

 • Na kartě prezentace klikněte na Vlastní prezentace a klikněte na vlastní prezentaci, kterou chcete přehrát.

  Karta Prezentace, skupina Přehrát prezentaci

  Poznámka: Pokud jste nevytvořili vlastní prezentaci, klikněte na Vlastní prezentace, klikněte na vlastní prezentaci a potom klikněte na +.

Vytvoření vlastní prezentace

 1. Otevřete prezentaci, kterou chcete použít k vytvoření vlastní prezentace.

 2. Na kartě Slide Show (Prezentace) v části Play Slide Show (Spustit prezentaci) klikněte na Custom Shows (Vlastní prezentace) a pak na Edit Custom Shows (Upravit vlastní prezentace).

  Karta Prezentace, skupina Přehrát prezentaci

 3. Klikněte na tlačítko Nový.

 4. V seznamu Snímky v prezentaci klikněte na snímky, které chcete mít ve vlastní prezentaci, a potom klikněte na Přidat.

  Tip: Pokud chcete vybrat víc snímků, podržte stisknutou klávesu PŘÍKAZ postupně klikněte na snímky.

 5. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se zobrazují snímky, klikněte v části snímky ve vlastní prezentaci, klikněte snímek a klepněte na Šipka pro změnu pořadí směrem nahoru nebo Šipka pro změnu pořadí směrem dolů pro přesun snímku nahoru nebo dolů v seznamu.

 6. Do textového pole Název prezentace zadejte název a potom klikněte na OK. Pokud chcete vytvořit další vlastní prezentace se snímky z vaší prezentace, které vyberete, opakujte tyto kroky.

  Tip: Zobrazit vzhled vlastní prezentace v zobrazení prezentace v dialogovém okně Vlastní prezentace klikněte na název prezentace a potom klikněte na prezentace.

Odkaz na další celní zobrazuje

Odkazovaná vlastní prezentace je rychlý způsob, jak z hlavní prezentace přejít na jiné vlastní prezentace. Dá se vytvořit i snímek s obsahem, ze kterého vedou odkazy. Když se prezentace navrhne tímto způsobem, umožní vám to přecházet ze snímku s obsahem na různé části prezentace, abyste mohli určit, kdy budete cílové skupině prezentovat jaké části prezentace. Následující pokyny vysvětlují, jak vytvořit jednu nebo více vlastních prezentací a pak v hlavní prezentaci přidat hypertextový odkaz na tyto vlastní prezentace.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz z jedné prezentace na úplně jinou prezentaci, můžete přidat hypertextový odkaz na jiný dokument. Další informace najdete v tématu o vytvoření, úpravě nebo odebrání hypertextového odkazu.

 1. Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz z hlavní prezentace na podpůrnou vlastní prezentaci, vyberte ve svojí prezentaci text nebo objekt, na kterém má být hypertextový odkaz. Jako způsob navigace vlastní prezentací můžete vytvořit i obsah a z každého textového záznamu udělat hypertextový odkaz. To uděláte tak, že do prezentace vložíte nový snímek, zadáte obsah a pro každý záznam vytvoříte hypertextový obsah.

 2. Na kartě Slide Show (Prezentace) v části Set Up (Nastavení) klikněte na Action Settings (Nastavení akce).

  Slide Show tab, Set Up group

 3. V dialogovém okně Action Settings (Nastavení akce) vyberte, jak má akce začít. To uděláte jedním z těchto postupů:

  Pro spuštění akce

  Klikněte na

  Když kliknete na tlačítko akce

  Karta Mouse Click (Kliknutí myší)

  Když přesunete ukazatel myši na tlačítko akce

  Karta Mouse Over (Umístění myši)

 4. Klikněte na Hyperlink to (Hypertextový odkaz na) a pak v místní nabídce klikněte na Custom Show (Vlastní prezentace).

 5. V části Custom Shows (Vlastní prezentace) vyberte vlastní prezentaci, na kterou chcete vytvořit odkaz.

  Pokud se po skončení vlastní prezentace chcete vrátit na snímek, ze kterého se vlastní prezentace spustila, zaškrtněte políčko Show and return (Zobrazit a vrátit se). Tato možnost je užitečná, když máte snímek, který slouží jako obsah vlastních prezentací.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

  Chcete-li přidat další odkazy na jiné vlastní prezentace, opakujte kroky 1 až 6.

Přehrát vlastní prezentace

 • Na kartě prezentace klikněte v části Spustit prezentaci klikněte na Vlastní prezentace a klikněte na vlastní prezentaci, kterou chcete přehrát.

  Karta Prezentace, skupina Přehrát prezentaci

  Poznámka: Pokud jste nevytvořili vlastní ještě zobrazit, klikněte na Upravit vlastní prezentace a potom klikněte na Nový.

Viz také

Přidání, úprava nebo odebrání přechodů mezi snímky

Předvedení prezentace

PowerPoint Online, které nejsou podporovány vlastní prezentace. Je potřeba použít desktopovou verzi PowerPoint k vytvoření vlastní prezentace.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×