Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

S Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete přizpůsobit formuláře tak, že přidávání polí, které jsou důležité pro vaše podnikání pole, které nepotřebujete, přesunutí polí a zdůraznit tak informace, které jsou pro vás nejdůležitější. Můžete vytvářet nové formuláře, přidat seznamy, přizpůsobování sestav, změnit fázi prodeje a vést kritérií bodování, vyberte pole pro karty kontaktu a přizpůsobit pás karet.

Tento článek popisuje vytvoření a přizpůsobení formulářů, vytváření a úpravy seznamů.

Poznámka: Jenom vlastník databáze můžete přizpůsobit formuláře.

Naleznete v následujících článcích informace o přizpůsobení sestavy. Úprava fázi prodeje, prodejních aktivit a připomenutí; Změna bodování kritéria; Výběr polí pro karty kontaktu; a přizpůsobení pásu karet:

V tomto článku

Vytvořit nový typ záznamu

Přizpůsobení formuláře

Vytvořit nový typ záznamu

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook obsahuje několik různých typů přizpůsobit formuláře a typy záznamů, včetně KlientObchodní kontakt, potenciální zákazník, Příležitost a Obchodní projekt.

Výchozí formuláře můžete použít beze změny je nebo vytvoříte nové typy záznamů podle potřeb vaší firmě.

Můžete také změnit formuláře přidáním nebo odebráním polí. Informace najdete v tématu Přidání nebo odebrání polí dál v tomto článku.

Nové typy záznamů musí být založená na typem záznamu klienta nebo obchodního kontaktu. Jak jde propojit záznamy a informace, které se budou sdílet mezi nimi se zachová v nové typy záznamů, které jste vytvořili.

Příklad: Na kolo velkoobchodník vytvoří vlastní typy záznamů

Na kolo velkoobchodník potřebuje vytvořit záznamy úložiště a úložiště zaměstnance.

Každé úložiště, která nakupuje z velkoobchodníka má několik zaměstnanců, kteří jsou zodpovědní za nákup. Na kolo velkoobchodník prodává spousty úložiště, oba objekty mají vlastní sadu zaměstnanců, kteří nákupu rozhodovat. Velkoobchodníka musí přidružit jejich příslušného úložiště zobrazíte seznam zaměstnanců a veškeré komunikace se zaměstnanci obchodu při prohlížení informace o úložišti všechny zaměstnance úložiště přihlašovacích údajů.

K tomuto účelu vytvoří velkoobchodníka úložiště záznamy, které je založeno na typ záznamu účtu a vytvoří úložiště zaměstnance záznam, který je založený na typ záznamu obchodního kontaktu. Velkoobchodníka zvolí založit záznam obchodu na záznam klienta, protože záznamy klientů zobrazit seznam souvisejících obchodních kontaktů a všechny položky historie komunikace ze všech obchodních kontaktů.

Vytvoření vlastní typ záznamu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na tlačítko Přizpůsobit a potom klikněte na Vlastní typy záznamů.

 4. V dialogovém okně Vlastní typy záznamů proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na Nový typ obchodního kontaktu, který chcete vytvořit nový formulář, který je založený na typ záznamu obchodního kontaktu.

  • Klikněte na Nový typ klienta, který chcete vytvořit nový formulář, který je založený na typ záznamu účtu.

   Dialogové okno přizpůsobení typů záznamů s na tlačítko Nový typ obchodního kontaktu a na tlačítko Nový typ klienta přehledu.

   • Pokud potřebujete nový typ záznamu pro jednotlivce, zvolte Nový typ obchodního kontaktu.

   • Pokud potřebujete nový typ záznamu pro organizace nebo skupin v rámci větší organizace, vyberte Nový typ klienta. Všechny položky komunikace ze záznamu, který je propojený s klientem jsou uvedeny v historii komunikace příslušného záznamu klienta. Další informace o účtu záznamy najdete v článku úložiště informací o vašich klientech v aplikaci Business Contact Manager.

 5. V dialogovém okně Nový typ obchodního kontaktu nebo Nový typ klienta zadejte název jednotném a Plurální nový typ záznamu.

 6. V případě potřeby klikněte na tlačítko Procházet přejděte na ikonu, která se zobrazí u jednotlivých záznamů tohoto typu.

 7. Klikněte na OK.

  Nový typ záznamu je součástí seznam typů záznamů v dialogovém okně Vlastní typy záznamů.

  Nový typ záznamu obsahuje všechny výchozí stránky a pole z klienta nebo obchodního kontaktu, který podle nový typ záznamu. Neobsahuje žádné přizpůsobené stránky nebo polí, která jste přidali do jiných formulářů. Přizpůsobit formulář změnou stránky a pole, naleznete v části Další přizpůsobit formuláře.

Začátek stránky

Přizpůsobení formuláře

Můžete přizpůsobit formuláře v několika způsoby. Můžete přidat nebo odstranit stránky, oddíly a pole. Můžete změnit uspořádání polí způsobem, který dává smysl pro svoji firmu.

Poznámka: Jenom vlastník databáze můžete přizpůsobit formuláře.

Vlastní formuláře můžete exportovat, takže je můžete sdílet s ostatními. Další informace o exportu najdete v článku Export obchodních záznamů z aplikace Business Contact Manager.

Důležité informace: Všechny změny provedené do formuláře se změní všechny záznamy tohoto typu. Například pokud odeberete pole z formuláře Obchodní kontakt, odebere toto pole z všechny záznamy obchodních kontaktů.

V této části

Odstranění formuláře

Vytváření nebo úpravy seznamů

Otevřete formulář pro úpravy

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na tlačítko Přizpůsobit a potom klikněte na Vlastní typy záznamů.

 4. Ze seznamu klikněte na typ záznamu, který chcete upravit a potom klikněte na tlačítko Přizpůsobit formulář.

  Dialogové okno Vlastní typy záznamů se tlačítko formulář vlastní nastavení přehledu.

  Můžete taky přizpůsobit všechny formuláře, který máte otevřený. Na pásu karet klikněte ve skupině Přizpůsobit klikněte na tlačítko Rozložení formuláře.

Otevře se přizpůsobitelné verzi formuláře. Teď můžete přidat nebo odstranit stránky, oddíly a pole nebo změnit uspořádání oddíly a pole ve formuláři.

Zobrazí se stránka Obecné ve výchozím nastavení. K zobrazení na jinou stránku, na kartě vlastní klikněte ve skupině stránky klikněte na prezentace a potom klikněte na název stránky.

Začátek stránky

Vytvořit nové stránky

Až se čtyřmi další stránky pro všechny formuláře můžete vytvořit. Ve výchozím nastavení zahrnovat Většina formulářů Obecné, Podrobnosti a Historie stránky.

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

 2. Na kartě vlastní ve skupině stránky klikněte na Zobrazit Zobrazit ikonu a klikněte na uživatele stránky 1 nebo jeden z dalších stránkách uživatele.

  Zobrazí se prázdná stránka.

  Poznámka: Pokud název stránky končí (skryté), je ve výchozím nastavení skryté stránky. Je třeba vypnout funkci skrýt mají být data zadat na této stránce formuláře.

 3. Pokud je na stránce skrytá, vypněte funkci skrýt zobrazíte stránku. Ve skupině stránky klikněte na Skrýt Skrytí ikony

  Poznámka: Ověřte, že na stránce už skrytá, ve skupině stránky klikněte na Zobrazit. Pokud na stránku, kterou jste vybrali již obsahuje (skryté) po název stránky, je viditelná.

Teď můžete přejmenovat stránku nebo přidejte oddíly a pole. Dál v tomto článku najdete další informace najdete v článku Přidání nebo odebrání oddíly a Přidat nebo odebrat pole .

Začátek stránky

Pojmenování nebo přejmenování stránky

 1. Na kartě vlastní ve skupině stránky klikněte na prezentace a potom klikněte na stránku, kterou chcete přejmenovat.

 2. Ve skupině stránky klikněte na Přejmenovat stránku Přejmenování ikony .

 3. Do pole název stránky zadejte nový název a klikněte na OK.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání oddíly

Údaje ve formuláři jsou uspořádány do oddílů. Například ve formuláři obchodního kontaktu je oddíl telefonní čísla, který obsahuje jiné telefonní číslo, například Business a pro domácnosti.

Rozložení formuláře Obchodní kontakt obrazovka s oddíl telefonní čísla vybraný.

Přidání oddílu

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

 2. Na kartě vlastní ve skupině rozložení klikněte na Přidat oddíl Ikona Přidat skupinu .

 3. Do pole Název oddílu zadejte název pro oddíl a pak klikněte na OK.

  Pokud chcete změnit šířku oddílu, vyberte požadovaný oddíl. Na kartě Vlastní nastavení klikněte na Ikona široké široký nebo úzký Úzký ikonu .

Odebrání oddílu

 1. Klikněte na oddíl, který chcete odebrat.

  Tip: Některý oddíl obsahuje název oddílu s vodorovnou čáru vedle názvu. Vyberte nějaký oddíl, klikněte na obrázek nebo poblíž název oddílu.

  Vybrané části telefonní čísla

 2. Na kartě vlastní ve skupině rozložení klikněte na Odebrat Ikona Odebrat .

  Poznámky: 

  • Odebere všechna pole, které jsou v této části, ale se neodstraní z databáze aplikace Business Contact Manager. Pokud chcete přidat pole zpět do formuláře, najdete v článku Přidání pole dál v tomto článku. Odebrání polí se neodstraní pole nebo data, která obsahují. Všechna data, která jste zadali do pole je uložen v databázi, pokud trvale odstranit pole.

  • Při odebrání oddílu se neodstraní z databáze aplikace Business Contact Manager. Pole, která zahrnuje v části se odstraní společně části. Pokud chcete přidat oddíl znova, můžete přidat oddíl se stejným názvem a potom přidejte pole zpět do formuláře v tomto oddílu.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání polí

Můžete přidat různé typy polí v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, které potřebujete pro svoji firmu. Typ pole, které přidáte určí druhu informací, které lze zadat nebo vybrané v poli.

Například pokud chcete do textového pole zadejte informace, můžete přidat textové pole; Pokud budete chtít klikněte na položku ze seznamu, můžete Přidat předem vyplněné seznam (označovaná taky jako rozevírací seznam); Pokud chcete vytvořit odkaz nebo spojit jeden záznam s dalším záznamem, můžete Přidat pole relace.

Florist může vytvořte textové pole s názvem "Oblíbené květinou" lidé muset zadejte druh květinou v oblasti, kde vytápění specialist můžete vytvořit pole s názvem "Pece modelu" se seznamem můžete vybírat. Další informace o seznamech najdete v článku Vytvoření nebo úprava seznamy dál v tomto článku.

Začátek stránky

Přidání pole

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

  Tip: Před dalším krokem klikněte na oddíl, kam chcete přidat pole. Pokud je pole není místo, kam chcete mít, můžete přetáhnout do druhého oddílu poté, co jste přidali.

 2. Na kartě vlastní ve skupině rozložení na tlačítko Přidat pole Ikona Přidat pole .

 3. V dialogovém okně Přidat pole proveďte jednu z následujících akcí:

  • V seznamu klikněte na některou z uvedených polích a potom klikněte na Přidat do formuláře.

   Dialogové okno Přidat pole

  • Přidat pole nebo vytvořit nové pole jste už vytvořili u jiného formuláře, klikněte na Nový.

   V dialogovém okně vytvořit nové pole proveďte jednu z následujících akcí:

   Vytvoření nové pole    

   1. V dialogovém okně pole Název zadejte název pole.

   2. V seznamu datový typ klikněte na typ dat, která bude obsahovat pole, například číslo.

   Pro tento typ dat

   Vyberte tento datový typ.

   Slov nebo vět může obsahovat maximálně 96 znaků

   Text

   Čísla pomocí hesla nebo bez desetinné čárky

   Číslo

   Procenta

   V procentech

   Ceny, příjem a jiné související s měnou údaje

   Měna

   Odpovědi na jednoduché otázkách Ano nebo Ne, zapněte nebo vypněte nebo true nebo false

   Ano/Ne

   Datum nebo čas informace v některém z formátů v aplikaci Outlook

   Datum a čas

   Celá čísla

   Celé číslo

   Předem vyplněné seznam položek (hodnoty) chcete ušetřit čas nebo zachování konzistence formulářů

   Rozevírací seznam

   Webová adresa

   ADRESA URL

   Odkaz na jiný záznam v databázi

   Relace

   Poznámka: Datový typ pole nelze změnit po vytvoření pole. Pokud chcete změnit datový typ, odstranit pole a potom přidat nový účet s datovým typem, který chcete.

   1. V případě potřeby v seznamu Formát, klikněte na formát data v poli.

    Poznámka: U některých typů dat formátem jedinou.

   2. Klikněte na OK.

    V seznamu v dialogovém okně Přidat pole se zobrazí pole, které jste vytvořili.

   3. Přidání pole do formuláře, v dialogovém okně Přidat pole klikněte na pole a potom klikněte na Přidat do formuláře.

   Přidání pole z jiného formuláře    

   1. Klikněte na možnost Přidat pole z jiného formuláře.

   2. Klikněte na pole v seznamu a pak klikněte na OK.

    Poznámka: Je třeba vytvořit pole se zobrazí v tomto seznamu.

    V seznamu v dialogovém okně Přidat pole se zobrazí pole, které jste vybrali.

   3. Přidání pole do formuláře, v dialogovém okně Přidat pole klikněte na pole a potom klikněte na Přidat do formuláře.

Začátek stránky

Přidání pole typu relace

Pomocí pole vztahu odkaz souvisejících záznamů. Všechny záznamy, které propojených na určitý záznam najdete na vybraný záznam, který se označuje jako cíl záznamu, podobně jako obsahující všechny obchodní kontakty, které jsou propojené s ho záznamu klienta.

Můžete propojit záznamy stejného typu, jakož i propojit záznamy, které se liší.

Například v databázi ukázkové firmy chcete vytvořit odkaz na kolo maloobchodní ukládá s dodavateli, jehož jízdní kola provést maloobchodních prodejnách způsobem:

 • Otevřete typ záznamu dodavatele pro přizpůsobení. Pole relace se přidají na tento typ záznamu.

  Dialogové okno přizpůsobení typů záznamů v databázi ukázkové firmy pomocí vybraného typu záznamů dodavatele.

 • Přidání relace pole s názvem Maloobchodní obchody s typem záznamu dodavatele se ukládá jako typ záznamu cíl a Názvy dodavatelů jako název cílového pole.

  Poznámky: 

  • Přidání relace pole s typem záznamu původ také vytvoří tabulku obsahující seznam souvisejících záznamů v cílové záznamu. V tomto příkladu dodavatele záznamy (původ záznamy) obsahují relace pole, které můžete použít pro propojení s ukládat záznamy. Záznamy úložiště přihlašovacích údajů (cíl záznamy) obsahují tabulky, který obsahuje dodavatele záznamy, které jsou propojené s nimi.

  • Tabulka nebo cílové pole není upravitelný. Pokud chcete změnit souvisejících záznamů, použijte pole relace. V tomto příkladu přejděte na záznam dodavatele odebrat úložiště nebo pokud chcete přidat další úložiště. Tím se změní seznam dodavatelů v tabulce související úložiště záznamů.

  Vytvoření nové pole relace v tématu Vytvoření dialogové okno nové pole.

 • Použití pole relace na dodavatele záznamy, které chcete vytvořit odkaz na kolo maloobchodní obsahují záznamy tak, aby záznamy dodavatelů.

  Záznam dodavatele se ukládá uvedeným v poli maloobchodní obchody relace.

 • Zaškrtněte políčko ukládat do pole cíl na kolo maloobchodní záznamy, které chcete zobrazit seznam dodat jízdní kola k těmto ukládá dodavatelů.

  Záznam obchodu se seznamem dodat jízdní kola k úložišti dodavatelů.

Informace o databáze ukázkové firmy najdete v článku o společnosti Adventure Works a ukázkové firemní databázi.

Jak přidat pole vztahu

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

 2. Na kartě vlastní ve skupině rozložení na tlačítko Přidat pole Ikona Přidat pole .

 3. V dialogovém okně Přidat pole klikněte na Nový.

  Dialogové okno Přidat pole

 4. V dialogovém okně vytvořit nové pole v dialogovém okně pole Název zadejte název pole relace.

 5. V seznamu datový typ klikněte na tlačítko vztah.

 6. V seznamu Typ cílového záznamu klikněte na typ záznamu, který chcete vytvořit propojení vybraných záznam, který chcete.

  Poznámka: Pokud typ záznamu cíl je stejná jako typ záznamu, který upravujete, musí být různé pole Název a název cílového pole.

 7. Do pole název cílového pole zadejte název cílové pole.

  Poznámka: Určení pole Název je název tabulky, který obsahuje seznam všech souvisejících záznamů, které jsou propojené s typem záznamu cíl.

 8. Klikněte na OK.

  V seznamu v dialogovém okně Přidat pole se zobrazí pole, které jste vybrali.

 9. Chcete-li přidat pole do formuláře, v dialogovém okně Přidat pole klikněte na pole se seznamem relace ve sloupci Datový typ a klikněte na Přidat do formuláře.

  Poznámka: Pole se seznamem relace ve sloupci Datový typ je na pole pro zadávání dat. Pole se seznamem cílový seznam vztahů ve sloupci Datový typ automaticky přidají i do cílového typ záznamu a je tabulka, která obsahuje seznam všech souvisejících záznamů, které jste zadali do pole relace.

Začátek stránky

Odebrání pole

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

 2. Klikněte na pole, které chcete odebrat z formuláře.

  Poznámka: Požadovaná pole, například název účtu, nejde odebrat.

 3. Na kartě vlastní ve skupině rozložení klikněte na Odebrat Ikona Odebrat nebo stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámka: Pole a všechna data, která obsahuje můžete přidat zpátky do formuláře, protože pole je pořád uloženo v databázi aplikace Business Contact Manager. Pole lze také přidat do jiných formulářů v dialogovém okně Přidat pole.

Trvalé odstranění pole

Upozornění: Odstranění pole z dialogového okna Přidat pole chcete trvale odstranit pole a ztratí se všechna data, která jste zadali do tohoto pole. Pokud odebrání nebo odstranění pole z formuláře, pouze odstraňujete pole z formuláře. Pokud přidáte pole do formuláře, pak se dostanete data.

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

 2. Na kartě vlastní ve skupině rozložení na tlačítko Přidat pole Ikona Přidat pole .

 3. V dialogovém okně Přidat pole klikněte na pole, které chcete odstranit a potom klikněte na Odstranit.

  Poznámka: Pokud není použit na všechny ostatní možnosti můžete jenom trvale odstranit pole.

Začátek stránky

Přejmenování oddíly a úpravy pole

Přejmenování oddílu ve formuláři, ale můžete přejmenovat pouze pole, které jste vytvořili.

Pole můžete upravit tak, že je přejmenovat a tím, že změníte formát data, která mohou být vybrány v poli.

Poznámka: Nemůžete změnit datový typ pole. Můžete odstranit pole a potom přidat nový účet s datovým typem, který chcete.

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

 2. Klikněte na oddíl nebo pole, které chcete přejmenovat nebo upravit.

  Poznámka: Můžete přejmenovat pouze pole, které jste vytvořili.

 3. Na kartě vlastní ve skupině rozložení na tlačítko Upravit pole blok nebo oddíl Pole upravit nebo ikonu oddílu .

 4. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Přejmenování oddílu     V dialogovém okně Upravit oddílu zadejte jiný název oddílu.

  • Upravit název pole, které jste vytvořili     V dialogovém okně Upravit pole zadejte jiný název pole.

   Pokud chcete změnit formát data, která jsou povolené v poli, v poli Formát klikněte na jiný formát. Některé typy polí máte pouze jednu možnost formátování.

Uspořádání položek ve formuláři

Přizpůsobit formuláře můžete přesunete oddíly na stránce nebo je přesunout na jinou stránku a uspořádání polí.

Přesunutí oddílu nebo změnit uspořádání polí na stránku

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

 2. Klikněte na oddíl nebo pole, které chcete přesunout.

  Některý oddíl obsahuje název oddílu s vodorovnou čáru vedle názvu. Vyberte nějaký oddíl, klikněte na obrázek nebo poblíž název oddílu.

  Vybrané části telefonní čísla

 3. Na stránce přetažením oddílu nebo pole do nového umístění nebo pomocí kláves se šipkami na klávesnici přesunout oddíl nebo pole.

Začátek stránky

Oddíl přesunout do jiné stránky

 1. Klikněte na oddíl, který chcete přesunout.

  Vybrané části telefonní čísla

 2. Na kartě vlastní ve skupině rozložení klikněte na přesunout do Ikona Přesunout .

 3. V dialogovém okně Přesunout stránku klikněte na stránku, na který chcete přesunout oddíl a potom klikněte na OK.

  Poznámka: Pokud je skrytá na stránku, budete muset vypnout funkci skrýt mají být data zadat na stránce. Na kartě vlastní ve skupině Zobrazit klikněte na stránku. Ve skupině stránky klikněte na Skrýt Skrytí ikony .

Začátek stránky

Odstranění formuláře

Upozornění: Pokud byste odstranili typu záznamu, ztratíte všechna data, která jste zadali do tohoto typu záznamu.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager a potom klikněte na tlačítko Přizpůsobit.

 3. Klikněte na tlačítko Přizpůsobit typy záznamů.

 4. V dialogovém okně Přizpůsobení typů záznamů klikněte na typ záznamu, který jste vytvořili.

  Poznámka: Můžete odstranit pouze typy záznamů, které jste vytvořili. Výchozí typy záznam nelze odstranit.

 5. Klikněte na Odstranit typ záznamu.

Začátek stránky

Vytváření nebo úpravy seznamů

Zadáte často stejná data do formuláře, je vhodné a jednotnější vytvořit seznam, který si můžete vybrat z.

Vytvoření seznamu

 1. Otevřete formulář pro přizpůsobení.

 2. Na kartě vlastní ve skupině rozložení na tlačítko Přidat pole Ikona Přidat pole .

 3. V dialogovém okně Přidat pole klikněte na Nový.

 4. V seznamu datový typ vyberte rozevírací seznam.

  Poznámka: Seznam je pouze volba formátu také rozevíracího seznamu.

 5. Klikněte na OK.

 6. Přidání položky do seznamu.

  Postup

  1. V dialogovém okně Upravit seznamy klepnutím na tlačítko Přidat do seznamu přidat položku (hodnota).

  2. V dialogovém okně Přidat položku v poli název položky zadejte název hodnoty.

  3. Klikněte na OK.

   V dialogovém okně Upravit seznamy ve sloupci hodnoty se zobrazí na položku, kterou jste přidali.

  4. Chcete-li přidat další položku v seznamu, opakujte tento postup.

 7. Pokud chcete přesunout položku nahoru nebo dolů v seznamu, klikněte na hodnotu, kterou chcete přesunout a potom klikněte na nahoru nebo dolů, šipka.

 8. Pokud chcete zvolit jednu položku výchozí hodnotu v poli, klikněte na požadovanou hodnotu a klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

  Pokud existuje jedné položky, která se použije nejčastěji, může být nebo rovná hodnotě si ušetřit čas, kdy se vyplnění formuláře.

 9. Klikněte na OK.

Úprava seznamu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager a potom klikněte na tlačítko Přizpůsobit.

 3. Klikněte na Upravit seznam.

 4. V dialogovém okně Upravit seznamy klikněte na seznam, který chcete upravit.

  Vyberte seznam položek v seznamu zobrazí ve sloupci hodnoty.

  Dialogové okno Upravit seznamy

 5. Proveďte některou z následujících kroků můžete upravit seznam:

  Přidání hodnoty do seznamu     Klikněte na tlačítko Přidat, zadejte název položky a potom klikněte na OK.

  Přejmenování hodnoty     Klikněte na některou položku a potom klikněte na tlačítko Přejmenovat. Zadejte nový název a klikněte na OK.

  Odebrání hodnotu nebo nahradit jinou hodnotu     Klikněte na některou položku a potom klikněte na tlačítko Odstranit. Pokud chcete nahradit hodnoty, vyberte další hodnotu v seznamu a klikněte na OK. Pokud chcete odebrat, klikněte na OK.

  Přesunout nahoru nebo dolů hodnotu v seznamu     Klikněte na některou položku a potom klikněte nahoru nebo dolů tlačítko se šipkou.

  Vytvořit položku Výchozí hodnota     Klikněte na položku a potom klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

 6. Jakmile dokončíte všechny změny, v dialogovém okně Upravit seznamy klikněte na OK.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×