Vytvoření a přiřazení barevných kategorií

Vytvoření a přiřazení barevných kategorií

Outlook pro Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Barevné kategorie vám umožní jednoduše identifikovat a seskupovat související položky v aplikaci Microsoft Outlook. Máte možnost přiřadit barevné kategorie ke skupině vzájemně souvisejících položek, jako jsou poznámky, kontakty, události a e-mailové zprávy, abyste je mohli rychle sledovat a uspořádat. K položkám můžete přiřadit současně více kategorií.

zobrazení barevných kategorií ve složce Doručená pošta
Barevné kategorie umožňují rychle projít a najít související položky.

Můžete vybrat ze sady standardních kategorií nebo si můžete vytvořit kategorii vlastní a pak tyto kategorie přiřadit k položkám v aplikaci Outlook. Barevné kategorie jsou zřetelně vidět v zobrazení tabulky, jako je složka Doručená pošta, a v samotných otevřených položkách. Kategoriím můžete dát jiný název, který pro vás bude srozumitelnější, nebo můžete pro kategorie vybrat jiné barvy. Tato flexibilita umožňuje navrhnout systém barevných kategorií, který bude vyhovovat vašemu osobnímu stylu práce.

Přiřazení barevné kategorie k e-mailové zprávě

Pokud chcete přiřadit barevnou kategorii ke zprávě v seznamu zpráv, klikněte na zprávu pravým tlačítkem myši. Vyberte Zařadit do kategorií a ze seznamu vyberte kategorii.

Tip: Pokud na zprávu kliknete pravým tlačítkem myši a vidíte jen možnost označit zprávu příznakem, zkuste kliknout pravým tlačítkem myši na prázdné místo vpravo od jména odesílatele.

Poznámky: 

 • Pokud chcete přiřadit druhou nebo třetí barevnou kategorii, můžete tuto akci provést víckrát.

 • Barevnou kategorii nemůžete přiřadit ke zprávě z podokna čtení ani ze seznamu zpráv, pokud používáte v Outlooku 2016 konverzační zobrazení. Další informace najdete v tématu Informace o konverzačním zobrazení.

Pokud chcete přiřadit barevnou kategorii z podokna čtení nebo otevřené zprávy, vyberte ve skupině Značky na pásu karet Zařadit do kategorií a vyberte kategorii ze seznamu.

Pokud nevidíte na pásu karet Zařadit do kategorií, klikněte v části Značky na rozevírací seznam.

Vyberte rozevírací seznam Značky a potom vyberte Zařadit do kategorií.

Poznámka: V rozevíracím seznamu Zařadit do kategorií se zobrazí deset naposledy použitých kategorií. Pokud máte další kategorie, musíte vybrat Všechny kategorie, aby se zobrazil zbytek seznamu.

 1. V libovolné složce zpráv ve skupině Značky na pásu karet vyberte Zařadit do kategorií >Všechny kategorie.

  Příkaz Všechny kategorie ve skupině Značky

  Poznámka:  U položek kalendáře je skupina Značky zobrazena na kartě Událost nebo Schůzka. U otevřeného kontaktu nebo úkolu je skupina Značky zobrazena na kartě Kontakt nebo Úkol.

 2. V dialogovém okně Barevné kategorie vyberte Nová.

 3. Zadejte název kategorie a vyberte barvu a volitelně klávesovou zkratku. Potom vyberte OK.

  Dialogové okno Přidat novou kategorii

Kategorie Rychlé kliknutí je výchozí kategorie, kterou můžete nastavit v některých zobrazeních tabulky. Pokud například vypnete podokno čtení nebo přesunete podokno čtení pod seznam zpráv, zobrazí se ve složce Doručená pošta další sloupce, včetně sloupců Přijato, Kategorie a Zmínka. Pokud chcete přiřadit kategorii Rychlé kliknutí v jednom z těchto zobrazení, můžete kliknout do sloupce kategorie a nastavit kategorii.

 1. Na pásu karet ve skupině Značky vyberte Zařadit do kategorií > Nastavit rychlé kliknutí.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte barevnou kategorii a klikněte na OK.

Tip: V otevřené zprávě můžete kliknout na Nastavit rychlé kliknutí v nabídce Zařadit do kategorií, čímž se nastaví výchozí barevná kategorie pro všechny budoucí zprávy, ne jen pro vybranou zprávu.

Co chcete udělat?

Barva zvýší viditelnost položek v Outlooku. Pokud například vytvoříte kategorii s názvem Projekt Morris, a přiřadíte do ní položky, budete mít přehled o všech schůzkách, kontaktech a zprávách souvisejících s tímto projektem.

barevné kategorie v kalendáři
Barevné kategorie spojují související položky v Outlooku pro snadnou identifikaci. Tady můžete díky barevné kategorii zobrazené v záhlaví otevřené položky a v kalendáři vidět, že obě položky patří do stejného projektu Morris.

Barevné kategorie jsou zřetelně vidět v zobrazení tabulky, jako je složka Doručená pošta, a v samotných otevřených položkách. Výchozí sadu šesti barevných kategorií je možné přizpůsobit. Kategoriím můžete dát jiný název, který pro vás bude srozumitelnější, nebo můžete pro kategorie vybrat jiné barvy. Vedle těchto šesti můžete vytvořit tolik barevných kategorií, kolik potřebujete, a také můžete k položkám přiřadit více barevných kategorií. Tato flexibilita umožňuje navrhnout systém barevných kategorií, který bude vyhovovat vašemu osobnímu stylu práce.

zobrazení barevných kategorií ve složce Doručená pošta
Barevné kategorie umožňují rychle projít a najít související položky.

Můžete také vybrat kategorii Kategorie Rychlé kliknutí, která umožňuje kliknout jenom jednou do složky Doručená pošta nebo jiného zobrazení tabulky, a přiřadit tak výchozí barevnou kategorii k položce v aplikaci Microsoft Outlook. Další informace najdete v tématu Přiřazení kategorie rychlého kliknutí.

Aby se usnadnilo vyhledání položek pošty zařazených do kategorií, přidali jsme do složek výsledků hledání v podokně navigace složku Pošta zařazená do kategorií, kde se můžete podívat na všechny položky pošty zařazené do kategorií. V této složce můžete kategorizované položky seřadit a seskupit. K dispozici je také možnost vytvořit další složky výsledků hledání v kategoriích pro konkrétní kategorie.

I když můžete používat a přizpůsobit šest výchozích barevných kategorií, je možné, že budete během uspořádávání svých položek potřebovat vytvořit další kategorie. Vlastnosti, které je možné použít u každé kategorie, jsou barva, název a klávesová zkratka.

 1. Na panelu nástrojů klikněte na Zařadit do kategorií Obrázek tlačítka .

 2. Klikněte na Všechny kategorie.

  nabídka barevných kategorií

 3. Klikněte na Nová.

  Zobrazí se dialogové okno Přidat novou kategorii.

  Dialogové okno Přidat novou kategorii

 4. Do pole Název zadejte název nové barevné kategorie.

 5. V seznamu Barva vyberte požadovanou barvu a klikněte na OK.

  Poznámky: 

  • Výběr klávesové zkratky není povinný.

  • Pokud chcete vytvořit barevnou kategorii bez přiřazení barvy, klikněte na barevné paletě na Žádná. Kategorie použije u položek název (a klávesovou zkratku, pokud ji vyberete) a vy budete moct položky seřadit a seskupit podle kategorie. Položky budou dostupné také v příslušné složce výsledků hledání v kategoriích.

Přiřazení barevné kategorie k položce v aplikaci Outlook

Abyste mohli barevnou kategorii přiřadit, musí být uvedená v seznamu barevných kategorií. Pokud v seznamu barevnou kategorii nenajdete, můžete současně vytvořit novou barevnou kategorii a přiřadit ji k položce.

Poznámka: Při prvním přiřazení výchozí barevné kategorie k položce se zobrazí výzva k přejmenování. V tomto okamžiku je také možné změnit její barvu, přejmenovat ji a vybrat klávesovou zkratku.

Přiřazení barevné kategorie k položce v zobrazení tabulky

Přiřazení barevných kategorií k položkám doručené pošty nebo jiným zobrazením tabulky je pro všechny typy položek Outlooku podobné.

Poznámka: Přiřazení barevných kategorií v zobrazení karty ve složce Kontakty (jako je například zobrazení vizitky) nebo zobrazení ikon v poznámkách odpovídá přiřazení barevné kategorie v zobrazení tabulky.

 • Pokud chcete přiřadit barevnou kategorii, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Vyberte položku, klikněte na Zařadit do kategorií Obrázek tlačítka na panelu nástrojů a pak klikněte na barevnou kategorii.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na položku, v místní nabídce klikněte na Zařadit do kategorií Obrázek tlačítka a pak klikněte na barevnou kategorii.

   V nabídce Zařadit do kategorií se zobrazí jenom 15 naposledy použitých barevných kategorií. Pokud chcete zobrazit více kategorií nebo vytvořit novou kategorii, klikněte na Všechny kategorie. Jestliže chcete přiřadit barevnou kategorii v dialogovém okně Barevné kategorie, musíte zaškrtnout políčko vedle příslušné barevné kategorie.

   Dialogové okno Barevné kategorie představuje také rychlý způsob přiřazení více kategorií k položce.

   Poznámky: 

   • V zobrazení časové osy, jako například nabízí Úkoly a Deník, je jediný způsob, jak přiřadit barevnou kategorii k položce, použití způsobu s využitím místní nabídky popsaného výše.

   • Pro zobrazení Deník se tlačítko Zařadit do kategorií ve výchozím nastavení na panelu nástrojů nezobrazuje. V nabídce Nástroje klikněte na Vlastní. Na kartě Příkazy klikněte v seznamu Kategorie na Akce. V seznamu Příkazy klikněte na Zařadit do kategorií a přetáhněte tlačítko na panel nástrojů tam, kde ho chcete mít.

Výchozí barevné kategorie mají obecné názvy, jako je Červená kategorie a Modrá kategorie. Abyste mohli jednoduše identifikovat a uspořádat svoje položky v kategoriích, můžete barevné kategorie přejmenovat a dát jim smysluplné názvy.

Poznámka: Pokud změníte barevnou kategorii, která je už přiřazená k položkám, bude se u všech položek, které už mají tuto kategorii přiřazenou, aktualizovat název.

 1. Na panelu nástrojů klikněte na Zařadit do kategorií Obrázek tlačítka .

 2. Klikněte na Všechny kategorie.

  nabídka barevných kategorií

 3. V seznamu Název klikněte na název barevné kategorie a potom klikněte na Přejmenovat.

 4. V seznamu Název zadejte nový název barevné kategorie.

  • Pokud chcete automaticky přiřadit barevnou kategorii, jejíž název měníte, k položkám, které jsou vybrané v hlavním okně aplikace Microsoft Outlook, zaškrtněte políčko vedle barevné kategorie v seznamu Název a potom klikněte na OK.

  • Při prvním přiřazení existující barevné kategorie k položce se zobrazí výzva k přejmenování barevné kategorie.

 1. Na panelu nástrojů klikněte na Zařadit do kategorií Obrázek tlačítka a pak klikněte na Nastavit rychlé kliknutí.

 2. V dialogovém okně Nastavit rychlé kliknutí vyberte barevnou kategorii.

Při změně na jinou kategorii Rychlé kliknutí se barevná kategorie, která je už přiřazená k některé položce, nezmění. Pokud ale změníte název nebo barvu některé barevné kategorie, budou se všechny položky, které mají danou barevnou kategorii přiřazenou, aktualizovat tak, aby odpovídaly novému názvu nebo barvě.

U všech otevřených položek také můžete nastavit aktuální kategorii Rychlé kliknutí z nabídky Zařadit do kategorií.

Kategorii Rychlé kliknutí můžete přiřadit k většině položek Outlooku, když je zobrazíte v zobrazení tabulky, například v doručené poště nebo na panelu úkolů.

 • Ve složce Doručená pošta nebo jiném zobrazení tabulky klikněte na sloupec Kategorie vedle zprávy. Ke sloupci se tak přidá barva spojená s kategorií rychlého kliknutí. Při otevření položky se u její horní části zobrazí barva a název barevné kategorie.

  Poznámky: 

  • Kategorii Rychlé kliknutí můžete odebrat tak, že jednoduše kliknete znovu na sloupec Kategorie.

  • Kategorii Rychlé kliknutí můžete přiřadit k více položkám současně. Stačí jenom vybrat všechny položky a kliknout na sloupec Kategorie vedle některé z položek.

Pomocí přidružení klávesové zkratky k barevné kategorii můžete rychle přiřadit barevnou kategorii k položce, jako je e-mailová zpráva tak, že vyberete položku ve složce Doručená pošta nebo v jiném zobrazení tabulky a stisknete tuto klávesovou zkratku. Pomocí klávesové zkratky také můžete přiřadit barevnou kategorii současně k více položkám.

 1. Na panelu nástrojů v hlavním okně aplikace Microsoft Office Outlook 2007 klikněte na Zařadit do kategorií Obrázek tlačítka .

 2. V dolní části nabídky klikněte na Všechny kategorie.

 3. V seznamu Název zaškrtněte políčko u barevné kategorie.

 4. V seznamu Klávesová zkratka vyberte klávesovou zkratku.

V aplikaci Office Outlook 2007 není možné obnovit šest výchozích kategorií. Tyto výchozí kategorie se nabízí jako zástupné symboly, které můžete podle potřeby upravit.

I když už není možné v Outlooku obnovit šest výchozích kategorií, můžete seznam znovu vytvořit. Další možnost je spustit příkaz pomocí přepínače příkazového řádku v dialogovém okně Spustit ve Windows a obnovit výchozí seznam šesti kategorií automaticky.

Opětovné vytvoření seznamu v Outlooku

Tuto základní sadu šesti barevných kategorií je možné přizpůsobit. Kategorie můžete přejmenovat a můžete jim přiřadit jiné barvy. Vedle těchto šesti barevných kategorií je možné jednoduše vytvořit nové barevné kategorie. Následujících šest kategorií jsou v Outlooku 2007 výchozí kategorie.

Červená kategorie

Žlutá kategorie

Modrá kategorie

Oranžová kategorie

Zelená kategorie

Fialová kategorie

Vlastnosti, které je možné použít u každé kategorie, jsou barva, název a klávesová zkratka. Pokud změníte barevnou kategorii, která je už přiřazená k položkám, bude se barevná kategorie u těchto položek aktualizovat.

Poznámka: Pokud při instalaci aplikace Office Outlook 2007 upgradujete z jiné verze Outlooku, zobrazí se při prvním otevření seznamu barevných kategorií šest výchozích barevných kategorií společně se všemi kategoriemi použitými u položek v předchozí verzi Outlooku.

Obnovení seznamu pomocí přepínače příkazového řádku

Existuje přepínač příkazového řádku, který v seznamu kategorií obnoví šest výchozích barevných kategorií a názvy. Přečtěte si další informace o použití přepínačů příkazového řádku.

Důležité informace: Když spustíte tento přepínač příkazového řádku, odstraní se všechny vlastní kategorie, které jste vytvořili. Pokud jste upgradovali na Office Outlook 2007 z jiné verze Outlooku, odstraní se všechny vlastní kategorie nebo kategorie ze seznamu hlavních kategorií. Položky si zachovají název kategorie, ale ne barvu.

Nejdřív ověřte umístění spouštěcího souboru outlook.exe v počítači. Pokud jste při instalaci aplikace Office Outlook 2007 potvrdili výchozí umístění složek, bude soubor outlook.exe umístěný ve složce c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe.

Pokud se soubor outlook.exe na uvedeném místě nenachází, vyhledejte ho a poznamenejte si úplnou cestu.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Windows Vista    

   • Klikněte na Start Obrázek tlačítka , přejděte na položku Všechny programy, klikněte na položku Příslušenství a potom na příkaz Spustit.

  • Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003    

   • Klikněte na Start a potom na Spustit.

 2. V dialogovém okně Spustit zadejte uvozovku, úplnou cestu k souboru outlook.exe a druhou uvozovku. Soubor můžete také vyhledat a vybrat kliknutím na tlačítko Procházet. V tomto případě jsou uvozovky zadány automaticky.

 3. Za koncovou uvozovku zadejte mezeru a přepínač /cleancategories. Pokud například použijete výchozí umístění instalace, může text, který zadáte, vypadat takto:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Klikněte na OK.

  Poznámka: 

  • Přepínače nerozlišují velká a malá písmena. Třeba přepínač /CLEANCATEGORIES funguje stejně jako /cleancategories.

  • Nezapomeňte vložit před přepínač jednu mezeru.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×