Vytvoření a předvedení vlastní prezentace

V souboru prezentace můžete v podstatě označit podmnožinu snímků za účelem zobrazení této podmnožiny konkrétní cílové skupině. Můžete si ho představit jako seznam stop. PowerPoint volá tuto vlastní prezentaci.

Když vytvoříte vlastní prezentaci v PowerPoint, můžete prezentaci přizpůsobit pro různé cílové skupiny. Pomocí vlastní prezentace můžete prezentovat jenom některé snímky z prezentace nebo vytvořit Hypertextový odkaz skupiny snímků v prezentaci.

Existují dva typy vlastních prezentací: základní a hypertextové odkazy. Základní vlastní prezentace je samostatná prezentace, která má některé snímky z původní prezentace. Pomocí vlastních prezentací s hypertextovými odkazy můžete rychle přecházet k dalším prezentacím.

Základní vlastní prezentace

Pomocí základní vlastní prezentace můžete prezentovat podmnožinu snímků v souboru prezentace. Pokud například prezentace obsahuje celkem pět snímků, může vlastní prezentace s názvem "pracoviště 1" obsahovat jenom snímky 1, 3 a 5. Druhá vlastní prezentace s názvem "Web 2" by mohla zahrnovat snímky 1, 2, 4 a 5. Když vytvoříte vlastní prezentaci z prezentace, můžete vždy spustit celou prezentaci v původním pořadí.

Základní vlastní prezentace

1 Snímky pro web 1

2 Snímky pro web 2

Vlastní prezentace s hypertextovými odkazy

K uspořádání obsahu v prezentaci použijte vlastní prezentaci s hypertextovými odkazy. Pokud například vytvoříte primární vlastní prezentaci o nové celkové organizaci vaší společnosti, můžete si pak vytvořit vlastní prezentaci pro každou oblast v organizaci a odkaz na tyto prezentace z primární prezentace.

Pomocí vlastních prezentací s hypertextovými odkazy můžete taky vytvořit snímek, na kterém bude obsah celé prezentace. Ten bude sloužit k navigaci mezi jednotlivými částmi prezentace, abyste mohli určit, kdy budete jaké části prezentace prezentovat cílové skupině.

vlastní prezentace s hypertextovými odkazy

1 Snímek s hypertextovými odkazy

2 Vlastní prezentace pro oddělení A

3 Vlastní prezentace pro oddělení B

Vytvoření vlastní prezentace a její prezentace

Vytvoření základní vlastní prezentace

 1. Přejděte na Prezentace > Vlastní prezentace a potom vyberte Vlastní prezentace.

 2. V dialogovém okně Vlastní prezentace vyberte Nová.

  Tip: Pokud chcete zobrazit náhled vlastní prezentace, klikněte na její název v dialogovém okně Vlastní prezentace a potom klikněte na Zobrazit.

 3. V seznamu Snímky v prezentaci zvolte snímky, které chcete mít ve vlastní prezentaci, a potom vyberte Přidat.

 4. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se budou snímky zobrazovat, vyberte snímek v seznamu Snímky ve vlastní prezentaci a klikáním na šipky posuňte snímek v seznamu nahoru nebo dolů.

 5. Do pole Název prezentace napište název a klikněte na OK.

Vytvoření vlastní prezentace s hypertextovými odkazy

 1. Přejděte na Prezentace > Vlastní prezentace a potom vyberte Vlastní prezentace.

 2. V dialogovém okně Vlastní prezentace vyberte Nová.

 3. V seznamu Snímky v prezentaci klikněte na snímky, které chcete mít v hlavní vlastní prezentaci, a potom klikněte na Přidat.

  Tip: Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se budou snímky zobrazovat, vyberte snímek v seznamu Snímky ve vlastní prezentaci a klikáním na šipky posuňte snímek v seznamu nahoru nebo dolů.

 4. Do pole Název prezentace napište název a klikněte na OK.

 5. Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz na podpůrnou prezentaci, vyberte ve svojí prezentaci text nebo objekt, na kterém má být hypertextový odkaz.

 6. Přejděte na Vložení > Hypertextový odkaz.

 7. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz v části Odkaz na klikněte na Místo v tomto dokumentu.

 8. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na vlastní prezentaci, vyberte v seznamu Vyberte místo v tomto dokumentu vlastní prezentaci, na kterou chcete přejít, a zaškrtněte políčko Zobrazit a vrátit se.

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v aktuální prezentaci, vyberte v seznamu Vyberte místo v tomto dokumentu snímek, na který chcete přejít.

Spuštění vlastní prezentace z PowerPoint

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na Nastavit prezentaci.

 2. V dialogovém okně Nastavit prezentaci ve skupinovém rámečku Zobrazit snímky klikněte na Vlastní prezentace a potom v rozevíracím seznamu klikněte na vlastní prezentaci, kterou chcete použít.

 3. Klikněte na OK.

 4. Na kartě Prezentace ve skupině Spustit prezentaci klikněte na Vlastní prezentace a potom klikněte na Vlastní prezentace.

 5. Vyberte vlastní prezentaci v seznamu Vlastní prezentace a klikněte na Zobrazit.

Vytvoření základní vlastní prezentace

 1. Na kartě prezentace ve skupině Spustit prezentaci klikněte na šipku u možnosti vlastní prezentacea potom klikněte na vlastníprezentace.

 2. V dialogovém okně vlastní prezentace klikněte na tlačítko Nový.

 3. V seznamu Snímky v prezentaci klikněte na snímky, které chcete mít ve vlastní prezentaci, a potom klikněte na Přidat.

  Tip: Pokud chcete vybrat několik sousedních snímků, klikněte na první z nich, podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední snímek, který chcete vybrat. Pokud chcete vybrat několik nesekvenčních snímků, podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klikněte na všechny snímky, které chcete vybrat.

 4. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se snímky zobrazují, klikněte v části snímky ve vlastní prezentacina snímek a potom kliknutím na jednu ze šipek přesuňte snímek v seznamu nahoru nebo dolů.

 5. Do textového pole Slide show name (Název prezentace) napište název a klikněte na OK. Pokud chcete vytvořit další vlastní prezentace u všech snímků v prezentaci, opakujte kroky 1 až 5.

Vytvoření vlastní prezentace s hypertextovými odkazy

 1. Na kartě prezentace ve skupině Spustit prezentaci klikněte na šipku u možnosti vlastní prezentacea potom klikněte na vlastníprezentace.

 2. V dialogovém okně vlastní prezentace klikněte na tlačítko Nový.

 3. V seznamu Snímky v prezentaci klikněte na snímky, které chcete mít v hlavní vlastní prezentaci, a potom klikněte na Přidat.

  Tip: Pokud chcete vybrat několik sousedních snímků, klikněte na první z nich, podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední snímek, který chcete vybrat. Pokud chcete vybrat několik nesekvenčních snímků, podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klikněte na všechny snímky, které chcete vybrat.

 4. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se snímky zobrazují, klikněte v části snímky ve vlastní prezentacina snímek a potom kliknutím na jednu ze šipek přesuňte snímek v seznamu nahoru nebo dolů.

 5. Do textového pole Slide show name (Název prezentace) napište název a klikněte na OK. Pokud chcete vytvořit další vlastní prezentace u všech snímků v prezentaci, opakujte kroky 1 až 5.

 6. Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz z hlavní prezentace na podpůrnou prezentaci, vyberte text nebo objekt, který má představovat hypertextový odkaz.

 7. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na příkaz Hypertextový odkaz.

 8. Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Místo v tomto dokumentu.

 9. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na vlastní prezentaci, vyberte v seznamu Vyberte místo v tomto dokumentu vlastní prezentaci, na kterou chcete přejít, a zaškrtněte políčko Zobrazit a vrátit se.

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v aktuální prezentaci, vyberte v seznamu Vyberte místo v tomto dokumentu snímek, na který chcete přejít.

Spuštění vlastní prezentace z PowerPoint

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na Nastavit prezentaci.

 2. V dialogovém okně Nastavit prezentaci ve skupinovém rámečku Zobrazit snímky klikněte na Vlastní prezentace a potom v rozevíracím seznamu klikněte na vlastní prezentaci, kterou chcete použít.

 3. Klikněte na OK.

 4. Na kartě Prezentace ve skupině Spustit prezentaci klikněte na Vlastní prezentace a potom klikněte na Vlastní prezentace.

 5. Vyberte vlastní prezentaci v seznamu Vlastní prezentace a klikněte na Zobrazit.

Vytvoření vlastní prezentace

 1. Otevřete prezentaci, kterou chcete použít k vytvoření vlastní prezentace.

 2. Na kartě prezentace klikněte na vlastní prezentacea potom na vlastníprezentace.

 3. Klikněte na +.

 4. V seznamu Snímky v prezentaci klikněte na snímky, které chcete mít ve vlastní prezentaci, a potom klikněte na Přidat.

  Tip: Pokud chcete vybrat více snímků, podržte klávesu a postupně klikněte na snímky.

 5. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se budou snímky zobrazovat, klikněte na snímek v seznamu Slides in custom show (Snímky ve vlastní prezentaci) a klikáním na nebo posuňte snímek v seznamu nahoru nebo dolů.

 6. Do textového pole Slide show name (Název prezentace) napište název a klikněte na OK. Pokud chcete vytvořit další vlastní prezentace se všemi snímky v prezentaci, opakujte tento postup.

  Tip: Pokud chcete zjistit, jak se vlastní prezentace zobrazí v zobrazení prezentace, klikněte v dialogovém okně vlastní prezentace na název prezentace a potom na Spustit prezentaci.

Odkaz na jiné celní úřady

Odkazovaná vlastní prezentace je rychlý způsob, jak z hlavní prezentace přejít na jiné vlastní prezentace. Dá se vytvořit i snímek s obsahem, ze kterého vedou odkazy. Když se prezentace navrhne tímto způsobem, umožní vám to přecházet ze snímku s obsahem na různé části prezentace, abyste mohli určit, kdy budete cílové skupině prezentovat jaké části prezentace. Následující pokyny vysvětlují, jak vytvořit jednu nebo více vlastních prezentací a pak v hlavní prezentaci přidat hypertextový odkaz na tyto vlastní prezentace.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz z jedné prezentace na úplně jinou prezentaci, můžete přidat hypertextový odkaz na jiný dokument. Další informace najdete v tématu o vytvoření, úpravě nebo odebrání hypertextového odkazu.

 1. Vyberte text nebo objekt, který má představovat hypertextový odkaz. Jako způsob navigace vlastní prezentací můžete vytvořit i obsah a z každého textového záznamu udělat hypertextový odkaz. To uděláte tak, že do prezentace vložíte nový snímek, zadáte obsah a pro každý záznam vytvoříte hypertextový obsah.

 2. Na kartě Vložení klikněte na Akce.

 3. V dialogovém okně Action Settings (Nastavení akce) vyberte, jak má akce začít. To uděláte jedním z těchto postupů:

  Pro spuštění akce

  Klikněte na

  Když kliknete na tlačítko akce

  Karta Mouse Click (Kliknutí myší)

  Když přesunete ukazatel myši na tlačítko akce

  Karta Mouse Over (Umístění myši)

 4. Klikněte na Hyperlink to (Hypertextový odkaz na) a pak v místní nabídce klikněte na Custom Show (Vlastní prezentace).

 5. V části Custom Shows (Vlastní prezentace) vyberte vlastní prezentaci, na kterou chcete vytvořit odkaz.

  Pokud se po skončení vlastní prezentace chcete vrátit na snímek, ze kterého se vlastní prezentace spustila, zaškrtněte políčko Show and return (Zobrazit a vrátit se). Tato možnost je užitečná, když máte snímek, který slouží jako obsah vlastních prezentací.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

  Pokud chcete přidat další odkazy na další vlastní prezentace, opakujte tyto kroky.

Přehrávání vlastní prezentace

 • Na kartě prezentace klikněte na vlastní prezentacea potom na vlastní prezentaci, kterou chcete přehrát.

  Poznámka: Pokud jste ještě vlastní prezentaci nevytvořili, klikněte na vlastní prezentace, klikněte na vlastníprezentace a potom na +.

Vytvoření vlastní prezentace

 1. Otevřete prezentaci, kterou chcete použít k vytvoření vlastní prezentace.

 2. Na kartě Slide Show (Prezentace) v části Play Slide Show (Spustit prezentaci) klikněte na Custom Shows (Vlastní prezentace) a pak na Edit Custom Shows (Upravit vlastní prezentace).

 3. Klikněte na tlačítko Nový.

 4. V seznamu Snímky v prezentaci klikněte na snímky, které chcete mít ve vlastní prezentaci, a potom klikněte na Přidat.

  Tip: Pokud chcete vybrat více snímků, podržte klávesu a postupně klikněte na snímky.

 5. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se budou snímky zobrazovat, klikněte na snímek v seznamu Slides in custom show (Snímky ve vlastní prezentaci) a klikáním na nebo posuňte snímek v seznamu nahoru nebo dolů.

 6. Do textového pole Slide show name (Název prezentace) napište název a klikněte na OK. Pokud chcete vytvořit další vlastní prezentace se všemi snímky v prezentaci, opakujte tento postup.

  Tip: Pokud chcete zjistit, jak se vlastní prezentace zobrazí v zobrazení prezentace, klikněte v dialogovém okně vlastní prezentace na název prezentace a potom klikněte na Zobrazit.

Odkaz na jiné celní úřady

Odkazovaná vlastní prezentace je rychlý způsob, jak z hlavní prezentace přejít na jiné vlastní prezentace. Dá se vytvořit i snímek s obsahem, ze kterého vedou odkazy. Když se prezentace navrhne tímto způsobem, umožní vám to přecházet ze snímku s obsahem na různé části prezentace, abyste mohli určit, kdy budete cílové skupině prezentovat jaké části prezentace. Následující pokyny vysvětlují, jak vytvořit jednu nebo více vlastních prezentací a pak v hlavní prezentaci přidat hypertextový odkaz na tyto vlastní prezentace.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz z jedné prezentace na úplně jinou prezentaci, můžete přidat hypertextový odkaz na jiný dokument. Další informace najdete v tématu o vytvoření, úpravě nebo odebrání hypertextového odkazu.

 1. Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz z hlavní prezentace na podpůrnou vlastní prezentaci, vyberte ve svojí prezentaci text nebo objekt, na kterém má být hypertextový odkaz. Jako způsob navigace vlastní prezentací můžete vytvořit i obsah a z každého textového záznamu udělat hypertextový odkaz. To uděláte tak, že do prezentace vložíte nový snímek, zadáte obsah a pro každý záznam vytvoříte hypertextový obsah.

 2. Na kartě Slide Show (Prezentace) v části Set Up (Nastavení) klikněte na Action Settings (Nastavení akce).

 3. V dialogovém okně Action Settings (Nastavení akce) vyberte, jak má akce začít. To uděláte jedním z těchto postupů:

  Pro spuštění akce

  Klikněte na

  Když kliknete na tlačítko akce

  Karta Mouse Click (Kliknutí myší)

  Když přesunete ukazatel myši na tlačítko akce

  Karta Mouse Over (Umístění myši)

 4. Klikněte na Hyperlink to (Hypertextový odkaz na) a pak v místní nabídce klikněte na Custom Show (Vlastní prezentace).

 5. V části Custom Shows (Vlastní prezentace) vyberte vlastní prezentaci, na kterou chcete vytvořit odkaz.

  Pokud se po skončení vlastní prezentace chcete vrátit na snímek, ze kterého se vlastní prezentace spustila, zaškrtněte políčko Show and return (Zobrazit a vrátit se). Tato možnost je užitečná, když máte snímek, který slouží jako obsah vlastních prezentací.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

  Pokud chcete přidat další odkazy na další vlastní prezentace, opakujte kroky 1 až 6.

Přehrávání vlastní prezentace

 • Na kartě prezentace v částiPřehrátprezentaci klikněte na vlastníprezentace a potom klikněte na vlastní prezentaci, kterou chcete přehrát.

  Poznámka: Pokud jste ještě nevytvořili vlastní prezentaci, klikněte na Upravit vlastníprezentace a potom na Nová.

Viz také

Přidání, úprava nebo odebrání přechodů mezi snímky

PowerPoint pro web nepodporuje vlastní prezentace. Pokud chcete vytvořit vlastní prezentaci, musíte použít desktopovou verzi PowerPoint.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×