Vytvoření štítků s adresou v aplikaci Word pomocí hromadné korespondence

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Když budete chtít použít k odeslání hromadné korespondence k seznamu adres štítky, můžete rychle vytvořit arch adresních štítků pomocí hromadné korespondence. Každý popisek obsahuje adresu ze seznamu.

Při vytváření a tisku štítků pomocí hromadné korespondence se používají tyto dokumenty:

 • Do hlavního dokumentu.
  Toto je dokument, který umožňuje nastavit rozložení štítků pro všechny štítky při hromadné korespondenci. Můžete taky nastavit veškerý obsah, který chcete opakovat na každém štítku, například logo společnosti nebo zpáteční adresu příjemce popisky.

 • Seznamu adresátů.
  Vaše adresáře se zdroji dat, které Word použití v hromadné korespondenci. Je soubor obsahující adresy, které mají být na štítcích vytištěna.

 • Sloučeném dokumentu.
  Tento dokument je kombinace hlavního dokumentu a seznamu adresátů, který slouží k tisku jednotlivé adres na štítky.

Seznam adres můžou být Excel tabulky, adresář kontaktů Outlook nebo adresáře Apple. Obsahuje záznamy, které Word použije informace z vytvářet adres štítky.

 • Pokud seznam adresátů ještě nemáte, můžete ve Wordu vytvořit nový při přípravě hromadné korespondence. Než začnete s hromadnou korespondencí, shromážděte všechny seznamy adres.

 • Pokud používáte tabulku Excel, zkontrolujte, jestli že je sloupec pro poštovní směrovací čísla formátovaná jako text tak, abyste neztratili počátečních nul.

 • Pokud chcete použít kontakty Outlooku, musí být Outlook vaším výchozím e-mailovým programem.

 1. Na kartě korespondence zvolte Spustit hromadnou korespondenci > popisky.

  Na kartě korespondence Spustit hromadnou korespondenci a možnost štítky se zvýrazněná

 2. V dialogovém okně Možnosti štítku vyberte dodavatele štítků v seznamu štítků.

  Vyberte značku štítků a klikněte určitým číslem výrobku.
 3. V seznamu Číslo výrobku zvolte číslo, které se shoduje s číslem výrobku na vašem balíčku štítků.

  Tip: Pokud žádná z možností podle svých štítků, zvolte Nový popisek, zadejte informace svého popisku a pojmenujte ho. Kliknutím na OK přidáte nový popisek v seznamu číslo výrobku.

 4. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Možnosti rozložení.

  Dokumentu zobrazí tabulku s obrysem popisků (rozměry a obrazce popisků, závisí na produkt popisek, který jste se rozhodli). Pokud se nezobrazí v tabulce, na kartě Tabulky – rozložení, zvolte Zobrazit mřížku.

 5. V nabídce soubor zvolte Uložit pro uložení dokumentu.

 1. Na kartě Korespondence zvolte Vybrat příjemce a zvolte jednu z možností.

  Na kartě Korespondence je vybraná možnost Vybrat příjemce se seznamem možností

  Zvolte

  Pokud chcete

  Vytvořit nový seznam

  Při nastavování hromadné korespondence začít s novým seznamem adres

  Použít existující seznam

  Jako seznam adres použít tabulku Excelu nebo jiný typ datového souboru

  Vybrat z kontaktů Outlooku

  Vybrat jména do seznamu adres přímo z kontaktů Outlooku

  Kontakty Apple

  Vybrat jména do seznamu adres přímo z adresáře Apple

  FileMaker Pro

  Importovat data z databáze FileMakeru Pro

 2. Pokud jste vybrali Vytvořit nový seznam, postupujte podle těchto pokynů:

  1. V dialogovém okně Upravit seznam políWord automaticky vytvoří pole pro některé základní informace, jako jsou křestní jméno, příjmení a adresa. Pokud chcete přidat nové pole – například pole zprávy – ho přidat hned, abyste mohli vyplnit ho při zadávání položek. Do pole Nový název pole zadejte název pole, které chcete přidat a potom klikněte na znaménko plus (+).

   Tip: Pokud chcete změnit pořadí polí, klikněte na pole, které chcete přesunout a potom klikněte na nahoru nebo dolů pole místo, kam chcete přesunout.

  2. Když jsou všechna pole podle vašich představ, klikněte na vytvořit vytvořte požadovaný seznam.

 3. Pokud jste vybrali Použít existující seznam, postupujte podle těchto pokynů:

  1. Vyhledejte soubor, který chcete použít, a zvolte Otevřít.

  2. V dialogovém okně Otevřít sešit vyberte list, který chcete použít a nezadáte, Oblast buněk použít celý list nebo zadejte oblast buněk pro data, která chcete použít a klikněte na OK.

 4. Pokud jste zvolili Vybrat z kontaktů Outlooku nebo Kontakty Apple, postupujte podle těchto pokynů:

  1. Zvolte Filtrovat příjemce a vyberte příjemce, které chcete zahrnout.

  2. Outlook kontaktů v dialogovém okně Možnosti dotazu vedle Příjemci hromadné korespondence seznamu podle vyberte úplné záznam. V seznamu kontaktů vyberte kontakty, které chcete zahrnout do hromadné korespondence a klikněte na OK.

  3. U Apple kontaktů, v dialogovém okně Možnosti dotazu ve skupinovém rámečku Apple skupina kontaktů, vyberte skupinu, kterou chcete zahrnout do hromadné korespondence a klikněte na OK.

 1. Na kartě korespondence zvolte Vložit slučovací pole a vyberte pole, které se má objevit na štítcích.

  Karta Korespondence se zvýrazněnou možností Vložit slučovací pole

  Pokračujte v přidávání polí, dokud nepřidáte všechny informace, které mají štítků a klikněte na OK.

 2. Na kartě korespondence zvolte Aktualizovat štítky, aby se pole objevila na všech štítcích.

 3. Naformátujte pole na prvním štítku tak, aby štítek vypadal, jak chcete. Stejně budou vypadat i další štítky. Můžete například zahrnout mezeru mezi pole Jméno a Příjmení a stisknutím klávesy Enter začít nový řádek pro pole Adresa.

 4. Na kartě korespondence zvolte Aktualizovat štítky , aby se formátování projevilo u všech štítků.

 1. Na kartě korespondence klikněte na Náhled výsledků zobrazíte, jak budou štítky vypadat.

  Karta Korespondence se zvýrazněnou možností Náhled výsledků

  Tip: Klikněte na Náhled výsledků znovu k zobrazení, přidání nebo odebrání polí hromadné korespondence.

 2. Proveďte další změny formátování, naformátujte první štítek a, na kartě korespondence klikněte na Aktualizovat štítky.

 3. Když štítky vypadají můžete požadovaným způsobem na kartě korespondence zvolte Dokončit & korespondence > Vytisknout dokumenty a dokončení hromadné korespondence.

  Na kartě Korespondence jsou vybrané možnosti Dokončit a sloučit a Vytisknout dokumenty

  Tip: Pokud chcete zkontrolovat a aktualizovat každém štítku jednotlivě před tiskem, vyberte na kartě korespondencedokončení & korespondence > Upravovat jednotlivé dokumenty. Až skončíte, zvolte soubor > Tisk na tisk štítků.

Viz také

Vytvoření a Tisk jednoho štítku ve Wordu

Vytváření a tisku jedné obálky ve Wordu for Mac

Vytvoření zdroje dat pro hromadnou korespondenci

Při zpracování hromadné korespondence vloží Word záznamy ze zdroje dat nebo seznamu příjemců do vašeho hlavního dokumentu. Seznam příjemců pro operaci hromadné korespondence může být uveden v listu Excelu, adresáři Office, databázi FileMaker Pro, wordovém dokumentu nebo v textovém souboru s oddělovači.

Důležité informace: Musí mít existujícího seznamu příjemců, třeba dokument aplikace Word obsahující adresy pro dokončení tohoto postupu. Další informace o tom, jak nastavit seznam příjemců najdete v článku Vytvoření zdroje dat pro hromadnou korespondenci

 1. V nabídce soubor vyberte Nový prázdný dokument.

  Otevře se nový prázdný wordový dokument. Ten se stane hlavním dokumentem.

 2. V nabídce Zobrazení zvolte Rozložení při tisku

 3. V nabídce Nástroje klikněte na Správce hromadné korespondence.

 4. V části 1. Vyberte typ dokumentu, vyberte Vytvořit nový a pak zvolte popisky.

 5. V části informace o tiskárně zvolte typu tiskárny, který používáte.

 6. V místní nabídce Label products (Dodavatelé štítků) klikněte na výrobce štítků.

  Tip: Další štítků, v místní nabídce štítků zvolte Další.

 7. V seznamu číslo výrobku vyberte typ štítku, které máte a klikněte na OK.

  Tip: Informace o okraje a další vlastnosti popisku vyberte Podrobnosti.

 8. Ve Správci hromadné korespondence, klikněte v části 2. Vyberte seznam příjemců, zvolte Získat seznam a potom vyberte zdroj výsledků pro seznam příjemců (například Office Address Book).

 9. V místní nabídce Vložit slučovací pole v seznamu (například jméno) zvolte název pole.

  Word vloží název pole do okna Sample label (Náhled štítku).

  Tip: Chcete-li později vrátit, můžete toto dialogové okno, ve Hromadné korespondence Správce v části 2. Vyberte seznam příjemců, zvolte Přidat nebo odebrat zástupných symbolů na popisky   Tlačítko Přidat nebo odebrat zástupné symboly .

 10. Krok 9 opakujte pro každé pole které se má zobrazit ve vašich štítcích.

 11. Po přidání všech požadovaných polí kliknutím na OK.

  Názvy polí se zkopírují do všech štítků v hlavním dokumentu.

 12. V hlavním dokumentu upravte první štítek a podle potřeby přidejte mezery, čárky a znaky návratu na začátek řádku.

 13. Ve Správci hromadné korespondence, klikněte v části 2. Vyberte seznam příjemců, c vyplňte položky dokončete dokumentu   Tlačítko Vyplnit položky a dokončit dokument .

  Formátování použité u prvního štítku použije Word na všechny štítky.

 14. Štítky dokončete jedním z následujících způsobů:

Co chcete udělat

Akce

Zobrazit náhled štítků

Ve Správci hromadné korespondence, klikněte v části 5. Zobrazit náhled výsledků, zvolte Zobrazit slučovaná Data   Tlačítko Zobrazit sloučená data .

Vytisknout štítky okamžitě

Ve Správci hromadné korespondence, klikněte v části 6. Dokončení hromadné korespondence, zvolte Sloučit do tiskárny   Tlačítko Sloučit na tiskárnu .

Vytvořit dokument obsahující sloučené štítky, který můžete uložit

Ve Správci hromadné korespondence, klikněte v části 6. Dokončení hromadné korespondence, zvolte Sloučit do nového dokumentu   Tlačítko dokončení hromadné korespondence .

Viz také

Vytvoření a tisk jednoho štítku s adresou

Vytvoření obálek pomocí hromadné korespondence

Vytvoření zdroje dat pro hromadnou korespondenci

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×