Vytvoření štítků s adresou v Accessu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Aplikace Microsoft Access nabízí několik různých možností vytváření štítků obsahujících data uložená v tabulkách aplikace Access. Nejjednodušší, je použít Průvodce štítky v Accessu a vytvořte a vytiskněte sestavu, která je přizpůsobený tak, aby odpovídal vašim štítkům. Popisky mohou obsahovat data uložená v tabulkách aplikace Access nebo seznamů kontaktů data, která je import nebo propojení z jiných zdrojů, jako jsou sešitech aplikace Excel nebo Microsoft Outlook. Vytvořte štítky s jako sestavu v aplikaci Access nebo "sloučit" data s dokumentu aplikace Microsoft Word a tisk štítků v aplikaci Word. Tento článek popisuje postup.

V tomto článku

Použití Accessu pro vytvoření a tisk štítků

Tisk dat aplikace Access pomocí Průvodce hromadnou korespondenci v aplikaci Microsoft Word

Použití Accessu pro vytvoření a tisk štítků

V aplikaci Access vytvoření štítků jako sestavu, která bude zformátována pomocí malou velikostí stránky požadované popisků na šířku. Nejběžnější využívání popisky je pro poštu, ale žádné dat aplikace Access se dá vytisknout ve formátu štítku pro jiné účely. V případě adresní štítky, sestavy získává data adres z tabulky nebo dotazy obsahující adresy. Tisk sestavy poskytuje jediný štítek pro každou adresu z podkladového zdroje záznamů.

Další informace o propojování nebo import dat z jiných zdrojů (například Microsoft Excelu nebo Microsoft Outlook) můžete na štítcích, najdete v článku Úvod do problematiky importu a exportu dat.

Průvodce štítky se zeptá řadu otázek o popiscích a data, která se má zobrazovat na nich. Průvodce vytvoří sestavu, kterou pak můžete přizpůsobit, v případě potřeby.

Vytvoření štítků pomocí Průvodce štítky v aplikaci Access

 1. V navigačním podokně vyberte objekt, který obsahuje data, která se má zobrazovat na štítcích. Je to obvykle tabulky, propojené tabulky nebo dotazu, ale můžete taky zvolit formulář nebo sestavu.

 2. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Sestavy na Štítky.

  Access spustí Průvodce štítky.

  První stránka Průvodce štítky

  1. Pokud znáte výrobce a číslo výrobku popisků:

   • V rozevíracím seznamu Filtr výrobce zvolte výrobce.

   • Vyberte popisek v jakou velikost štítků libovolný text? pole.

    Jinak zkuste najít produkt jehož hodnoty ve sloupci rozměry a počet štítků odpovídají vašim štítkům.

    Pokud nemůžete najít, podobně jako popisků:   

   • Klikněte na tlačítko vlastní a potom klikněte na Nový.

    Zobrazí se dialogové okno Nový štítek.

    Stránka Nový štítek Průvodce štítky

   • Změřte štítky a zadejte požadované rozměry do příslušných polí v dialogovém okně Nový štítek.

   • Do textového pole Název štítku zadejte název vlastní štítky, vyberte typ štítku a orientace a potom klikněte na OK.

    Pokud jste již vytvořili vlastního štítku a chcete ho vyberte:   

   • Klikněte na Zobrazit rozměry vlastních štítků a klikněte na vlastní popisek, který chcete.

  2. Vyberte list kanálu nebo nepřetržitě ve skupinovém rámečku Typ štítků a klikněte na tlačítko Další.

  3. Vyberte název písma, velikost, tloušťku a barvu textu, který chcete na štítku a klikněte na tlačítko Další.

  4. Na stránce Co chcete zobrazit na štítku v průvodci vyberte pole na štítcích ze seznamu dostupných polí a poklepáním je přidejte do pole Vzorový štítek.

   Přidání polí do štítku v Průvodci štítky

   • Nepřidávat mezeru mezi pole v dialogovém okně Vzorový štítek, stisknutím klávesy MEZERNÍK.

   • Pokud chcete vytvořit nový řádek, stiskněte klávesu ENTER.

   • Přesouvání mezi poli a řádky, použijte klávesy se šipkami.

   • Pokud chcete odebrat pole ze seznamu, stiskněte klávesu BACKSPACE.

   • Pokud chcete přidat jiný text nebo interpunkci (například čárku za názvem města), kliknutím umístěte kurzor na místo, kam chcete text umístit a začněte psát. Tento text bude na všech štítcích stejný.

    Poznámka: Můžete použít pouze pole z následujících typů dat pomocí Průvodce štítky: krátký Text (Text), dlouhý Text (Memo), číslo, datum a čas, Měna, Ano/Ne nebo přílohy. Přidat pole s jinými typy dat, otevřete sestavu popisku v návrhovém zobrazení, pokud jste dokončili Průvodce štítky a potom přidejte pole pomocí podokna Seznam polí. Chcete-li otevřít podokno Seznam polí otevřeném sestavu v návrhovém zobrazení, stisknutím kombinace kláves ALT + F8.

    Když budete mít rozmístění polí na štítku podle vašich představ, klikněte na Další.

  5. Na další stránce můžete vybrat pole, podle něhož chcete záznamy řadit štítky. Chcete například řadit podle PSČ pro velké korespondenci. Vyberte pole, které chcete řadit podle ze seznamu dostupných polí a poklepáním je přidejte do pole Seřadit podle. Až budete hotovi, klikněte na Další.

   Nastavení pořadí řazení v Průvodci štítky

  6. Na poslední stránce zadejte název štítků a klikněte na tlačítko Dokončit.

   Poslední stránka Průvodce štítky

   Pokud jste vybrali Zobrazit štítků, jak bude vypadat vytištěné na poslední stránce Průvodce štítky, zobrazí se v náhledu před tiskem štítků. Klikněte na popisek, který můžete přiblížit nebo oddálit nebo použít ovládací prvek lupy na stavovém řádku.

   Ovládání lupy

   Pokud jste se rozhodli změnit designu štítku na poslední stránce Průvodce štítky, Access zobrazí popisek sestavu v návrhovém zobrazení.

   Poznámka: Náhled tisku je pouze zobrazení, ve kterém uvidíte sloupce, který je mít je uveden. Je-li zobrazit sestavu v návrhovém zobrazení nebo zobrazení rozložení, Access zobrazí všechna data do jednoho sloupce.

Přizpůsobení vzhledu popisku

Pokud výsledné štítky nevypadají požadovaným způsobem, můžete přizpůsobit rozložení otevřeme sestavu v návrhovém zobrazení a provést změny. Při práci s popisky, je obvykle snadněji používaly návrhové zobrazení, kde budete mít přesnější kontrolu nad rozložení. Pokud chcete zobrazit výsledky změn, které vytvoříte v návrhovém zobrazení, přepněte do náhledu před tiskem.

Pokud Access zobrazí zprávu o není dost místa pro zobrazení dat

Tato zpráva se zobrazí, při efektu straně měření některé popisky. Obvykle k rizikové situaci dojde při popisky jsou velmi zavřít levým a pravým okrajem listu popisek. Průvodce můžete určit, některé hodnoty, které jsou mimo normální oblast tisku a, která zase příčiny to může způsobit zpráva se zobrazí při zobrazení náhledu a tisk štítků.

Pokud budete spokojeni s zarovnání textu na štítcích, a prázdné stránky není slyšet každé stránky, pak můžete chtít ponechejte uvedený návrh sestavy a klikněte na OK na zprávu pokaždé, když se. Jinak Zkuste některé z možností vzhledu stránky popsané v následující části nastavení.

Pokud vaše data není zarovnávání s popisky správně

V mnoha případech můžete opravit menší problémy s rozložení štítků pomocí úprav v návrhovém zobrazení. Přesunutí ovládací prvky a velikost štítku můžete upravit změnou šířka nebo výška oddíl podrobností.

Pokud chcete přepnout do návrhového zobrazení, klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu v navigačním podokně a v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

Pokud potřebujete změnit okraje nebo mezery mezi štítky, můžete použít dialogové okno Vzhled stránky v návrhovém zobrazení:

 • Na kartě Vzhled stránky klikněte ve skupině Rozložení stránky klikněte na sloupce.

  Kterém bude vybrána karta sloupce se zobrazí dialogové okno Vzhled stránky.

Karta Sloupce v dialogovém okně Vzhled stránky

Můžete změnit následující nastavení v tři části dialogového okna Vzhled stránky:

Oddíl

Možnost

Popis

Nastavení mřížky

Počet sloupců

To by měla být rovna počet štítků na stránce.

Mezera mezi řádky

Zadejte novou hodnotu zvětšit nebo zmenšit velikost mezer mezi řádky štítků.

Mezera mezi sloupci

Zadejte novou hodnotu zvětšit nebo zmenšit velikost mezer mezi sloupci štítků.

Velikost sloupce

Šířka

Mějte na paměti nastavení okrajů a mezery mezi sloupci při nastavování této hodnoty.

Můžete zkontrolovat a upravte okraje tak, že kliknete na tlačítko Možnosti tisku v dialogovém okně Vzhled stránky.

Výška

Úpravou výšky každý popisek podle potřeby.

Stejná jako pro podrobnosti

-Li vybrán, nastaví šířku sloupců a výšku šířku a výšku oddíl podrobností v návrhovém zobrazení.

Vzhled sloupce

Dolů, pak příčně

-Li vybrán, vytiskne popisků dat v prvním sloupci a potom klávesu druhého sloupce a tak dál.

Příčně pak dolů

-Li vybrán, vytiskne popisků dat v prvním řádku a potom v druhém řádku a tak dál.

Poznámka: Dialogové okno Vzhled stránky v náhledu před tiskem můžete otevřít taky kliknutím na sloupce na kartě Náhled. Po klepnutí na tlačítko OK zavřete dialogové okno vaše změny se projeví okamžitě v náhledu před tiskem.

Tisk štítků

 1. Otevřete sestavu v jakémkoli zobrazení (nebo vyberte sestavu v navigačním podokně).

 2. Na kartě soubor klikněte na Tisk a potom klikněte na Tisk.

  Access zobrazí dialogové okno Vytisknout.

 3. Zadejte své volby pro možnosti, jako je například tiskárna, rozsah tisku a počet kopií.

 4. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Tisk dat aplikace Access pomocí Průvodce hromadnou korespondenci v aplikaci Microsoft Word

Pokud jsou adresy uloženy v Accessu, ale chcete exportovat do aplikace Word tak, že používáte funkci hromadné korespondence můžete naformátovat a vytisknout štítky, můžete použít Průvodce hromadnou korespondencí v aplikaci Word.

 1. V navigačním podokně vyberte tabulku nebo dotaz obsahující data, která chcete vytisknout.

 2. Na kartě Externí Data ve skupině Export klikněte na Sloučit Word.

 3. V dialogovém okně Průvodce hromadnou korespondencí Microsoft Word Pokud jste již vytvořili dokument a chcete propojit data s ho, klikněte na propojit data s existujícím dokumentem Microsoft Word. Jinak klikněte na vytvořit nový dokument a propojit data do ní.

 4. Klikněte na OK.

  Pokud jste se rozhodli propojit data s existujícím dokumentem Microsoft Word, otevře se dialogové okno Vyberte dokument aplikace Microsoft Word. Vyberte dokument, který chcete a klikněte na tlačítko Otevřít. Otevře se dokument ve Wordu.

  Pokud jste zvolili vytvoření nového dokumentu, otevře se aplikace Word s prázdným dokumentem.

 5. V aplikaci Word postupujte podle pokynů v podokně úloh hromadné korespondence. Při příchodu v kroku 3 procesu hromadné korespondence ve Wordu (Vybrat příjemce) vybrat zdroj dat, zvolte v kroku 1 Tento postup nebude už.

  Další informace o Průvodci hromadné korespondence Wordu najdete v tématu Nápověda pro Word.

Poznámka: Aplikace Word můžete použít k tisku adres, bez ohledu na to, kde jsou uloženy adresy. Z aplikace Word se můžete připojit k adresářům uložené v různých aplikacích, jako je Excel, Outlook a Access. Nebo pokud nemáte seznam adres, můžete vytvořit v aplikaci Word a vytisknete štítky. Další informace najdete v tématu Nápověda pro Word.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×