Vytvoření časového rozvrhu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Můžete vytvořit nový Časový rozvrh ke sledování svých úkolů, projekty a Neprojektový čas.

Poznámka: Správce serveru na počátku nastaví období podávání zpráv pro aplikaci Microsoft Office Project Web Access. Časové rozvrhy pak vytváříte pouze pro definované období podávání zpráv. Na stránce Centrum časových rozvrhů se zobrazují všechna období podávání zpráv, která jsou k dispozici pro vytváření časových rozvrhů.

 1. V nabídce Rychlé spuštění klepněte v části Moje práce na odkaz Centrum časových rozvrhů.

 2. Ve sloupci Název časového rozvrhu umístěte ukazatel na odkaz Klepnutím vytvoříte (pro období podávání zpráv) a pak klepněte na šipku, která se objeví.

 3. Klepněte na možnost, kterou chcete použít při vytvoření nového časového rozvrhu:

  • Vytvořit s výchozím nastavením:      Na tuto možnost klepněte, chcete-li vytvořit nový časový rozvrh podle výchozího nastavení určeného správcem serveru. To může zahrnovat úkoly, projekty a neprojektové úkoly.

  • Vytvořit s úkoly:      Na tuto možnost klepněte, chcete-li vytvořit nový časový rozvrh pro vybrané období podávání zpráv se všemi úkoly, které vám byly přiřazeny.

  • Vytvořit s projekty:      Na tuto možnost klepněte, chcete-li vytvořit nový časový rozvrh pro vybrané období podávání zpráv se všemi projekty, které vám byly přiděleny.

  • Automaticky předběžně nevyplňovat:      Na tuto možnost klepněte, chcete-li vytvořit nový časový rozvrh bez řádků. Chcete-li vykazovat čas, musíte ručně přidat řádky do časového rozvrhu.

   Poznámka: Po vytvoření prázdného časového rozvrhu provedením těchto kroků musíte přidat řádky časového rozvrhu a nahlaste pracovní doby. Další informace najdete v tématu Přidání nebo odebrání úkolu (řádku) časového rozvrhu.

Informace o přiřazení úkolů se v časovém rozvrhu zobrazují na základě těchto skutečností:

 • Nastavení organizace:     Správce serveru může při nastavování časových rozvrhů vybrat jedinečnou sadu polí, která budou splňovat potřeby organizace.

 • Vlastní možnosti zobrazení:     Časový rozvrh zobrazuje určité typy informací na základě automatických filtrů a dalších vlastních možností.

 • Vybrané období podávání zpráv:     Časový rozvrh ukazuje pouze úkoly, které spadají do vybraného období podávání zpráv.

Do časového rozvrhu lze přidávat Dosavadní práce čtyřmi různými způsoby.

Způsob

Popis

Postup

Automatické vyplnění na základě stavu úkolů

Vytvoříte-li časový rozvrh po poskytnutí stavu úkolů na stránce Centrum úkolů, budou údaje, které jste zadali jako stavové, automaticky použity k vyplnění časového rozvrhu. To je doporučený způsob naplnění časového rozvrhu.

Vytvořte časový rozvrh po zadání stavu úkolů na stránce Centrum úkolů.

Import stavu úkolů

Pokud jste časový rozvrh vytvořili dříve, než jste na stránce Centrum úkolů přidali údaje o stavu úkolů, můžete údaje o stavu snadno importovat do časového rozvrhu. Každý čas zadaný do časového rozvrhu bude nahrazen nejaktuálnějším údajem o stavu. Po importu dat lze tyto údaje upravit tak, aby odpovídaly skutečné práci pro období podávání zpráv.

Na stránce Můj časový rozvrh klepněte na příkaz pro import průběhu úkolů.

Zkopírování plánované práce

Pokud je skutečná práce během období podávání zpráv shodná s plánovanou prací pro toto období nebo se jí velmi blíží, je možné zkopírovat plánovanou práci do skutečné práce v časovém rozvrhu. Data lze po zkopírování upravit tak, aby odpovídala skutečné práci pro období podávání zpráv.

Na stránce Můj časový rozvrh klepněte na příkaz Nahradit skutečné hodnoty plánovanými.

Zadání dat

Není-li skutečná práce zaznamenána na stránce Centrum úkolů a není podobná jako plánovaná práce, takže nelze tyto hodnoty zkopírovat, je možné zadat skutečnou práci přímo do časového rozvrhu.

Zadejte skutečnou práci do mřížky na stránce Můj časový rozvrh.

Po vytvoření časového rozvrhu a zadáním Dosavadní práce, můžete odeslat časový rozvrh ke schválení. Další informace najdete v tématu odeslání časového rozvrhu.

Proč nelze provést několik akcí v aplikaci Project Web Access?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access, nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×