Vytvoření časové osy ve Visiu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Časové osy usnadňují plánování a sdělování plánů projektu tím, že zobrazují fáze a konečné termíny projektu v přehledném a snadno pochopitelném formátu.

Pokud chcete najít správnou šablonu, od které začnete, přejděte na Soubor > Nový a ve vyhledávacím poli zadejte Časová osa.

Přidání základního obrazce časové osy

 • Ze vzorníku Obrazce časové osy přetáhněte na stránku výkresu jeden z obrazců časové osy (Bloková časová osa, Čárová časová osa nebo Válcová časová osa).

Otevře se dialogové okno Konfigurace časové osy. Nastavte datum a čas Začátku a Konce. Tato data se přidají na začátek a konec časové osy. Nastavení možnosti dokončete na kartách Časové období a Formát času a klikněte na OK.

Pokud chcete tato nastavení později změnit, můžete kliknutím pravým tlačítkem na časovou osu a kliknutím Konfigurovat časovou osu znovu otevřít dialogové okno Konfigurace časové osy.

Přidání milníků, intervalů a značek

Typ značky

Použití

Milník

Označuje určité datum milníku na časové ose (třeba datum, kdy musí být písemný projekt předaný vydavateli).

Interval

Označuje kritický časový rozsah na časové ose (třeba dobu potřebnou k vytvoření prvního návrhu).

Značka dnešního dne

Odráží množství času, které uplynulo od zahájení projektu. Značka dnešního dne se automaticky posouvá podle skutečného data, a přehledně tak zobrazuje stav plánu v porovnání s dalším konečným termínem.

Označení milníku na časové ose

 1. Přetáhněte obrazec milníku ze vzorníku Obrazce časové osy a umístěte ho přímo na časovou osu.

 2. V dialogovém okně Konfigurovat milník zadejte nebo vyberte datum a čas milníku.

 3. V poli Popis zadejte popisek, který chcete u milníku zobrazit.

 4. V seznamu Formát data vyberte požadovaný vzhled data.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud chcete rychle změnit datum milníku, přetáhněte milník na požadované místo na časové ose. Datum milníku se změní v souladu s jeho novým umístěním.

Označení časového rozsahu na časové ose

 1. Přetáhněte obrazec intervalu přímo na časovou osu.

 2. Zadejte datum začátku a konce časového rozsahu, zadejte popisek a vyberte formát data.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Jestliže chcete rychle změnit časový rozsah intervalu, přetáhněte úchyty výběru nebo přesuňte interval na požadované místo na časové ose. Datum intervalu se změní podle jeho nové pozice.

Přesunutí textu mimo časovou osu

Časové osy můžou být někdy přeplněné množstvím položek. Pokud chcete, aby byla časová osa přehlednější, klikněte na žlutý ovládací úchyt a přetáhněte ho na místo, kam chcete vložit text.

Označení uplynulého času na časové ose

 • Přetáhněte Uplynulý čas přímo na časovou osu. Levý okraj obrazce se zarovná k začátku časové osy a obrazec bude dosahovat k aktuálnímu datu.

 • Přetáhněte obrazec Značka dnešního dne na časovou osu. Obrazec se umístí na skutečné aktuální datum.

Při každém otevření výkresu časové osy obsahujícího obrazec Uplynulý čas nebo Značka dnešního dne se obrazce posunou tak, aby byly zarovnané s aktuálním skutečným datem.

Zobrazení podrobností úseku časové osy

Podrobnosti zobrazíte rozšířením segmentu stávající časové osy jako druhou časovou osu. Rozšířená časová osa je segmentem původní časové osy, ale pracujete s ní samostatně.

Pokud k původní časové ose přidáte milník nebo interval, přidá se i do rozbalené časové osy. Pokud je ale přidáte do rozšířené časové osy, do původní se nepřidá.

Zobrazení podrobností úseku

 1. Přetáhněte na stránku obrazec Rozšířená časová osa.

 2. V dialogovém okně Konfigurovat časovou osu zadejte možnosti a pak klikněte na OK.

Rozšířená časová osa označuje přerušovanou čárou část původní časové osy, kterou představuje.

Sdílené milníky a intervaly se automaticky synchronizují a při změně na jedné časové ose se automaticky změní i na druhé.

Ve výchozím nastavení je rozšířená časová osa tvořená stejným typem obrazce jako původní časová osa. Pokud chcete změnit typ obrazce, klikněte na rozšířenou časovou osu pravým tlačítkem, přejděte na Typ časové osy a vyberte jednu z možností.

Jestliže chcete rychle změnit časový rozsah rozšířené časové osy, přetáhněte žluté ovládací úchyty. Datum rozšířené časové osy se změní podle nového umístění.

Úprava časové osy

Požadovaná změna

Akce

Data zahájení nebo dokončení projektu

Klikněte pravým tlačítkem na časovou osu, klikněte na Konfigurovat časovou osu a vyberte nové datum zahájení nebo ukončení.

Počet dělení na pruhu časové osy

Klikněte pravým tlačítkem na časovou osu, klikněte na Konfigurovat časovou osu a vyberte jinou jednotku pro Časové měřítko.

Zobrazení nebo skrytí dat a dělení časové osy

Klikněte na časovou osu pravým tlačítkem, klikněte na Konfigurovat časovou osu a přejděte na kartu Formát času. Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček zobrazte nebo skryjte data a značky na časové ose.

Zobrazení nebo skrytí šipek na pruhu časové osy

Klikněte na časovou osu pravým tlačítkem, přejděte na Šipka a vyberte jednu z možností.

Typ milníku

Klikněte milník pravým tlačítkem, přejděte na Nastavit typ milníku a vyberte styl.

Datum milníku

Klikněte pravým tlačítkem na milník, klikněte na Konfigurovat milník a zadejte datum.

Pozice milníku

Klikněte na milník pravým tlačítkem, přejděte na Pozice a vyberte styl.

Zobrazení nebo skrytí data a popisu milníku

Klikněte na milník pravým tlačítkem, přejděte na Zobrazit prvky a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí požadovaných možností.

Popis milníku nebo časového rozsahu

Poklikejte na text přidružený k milníku nebo intervalu, zadejte nový popis a stiskněte klávesu Esc.

Typ intervalu

Klikněte na interval pravým tlačítkem, přejděte na Nastavit typ intervalu a vyberte styl.

Nastavení popisu intervalu nad nebo pod datem

Klikněte na interval pravým tlačítkem, přejděte na Umístění popisu a vyberte jednu z možností.

Zobrazení nebo skrytí data intervalu, popisu a procentuální hodnoty dokončení

Klikněte na interval pravým tlačítkem, přejděte na Zobrazit prvky a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí požadovaných možností.

Data časového rozsahu

Klikněte pravým tlačítkem na interval, klikněte na Konfigurovat interval a zadejte datum.

Umístění textu připojeného k milníku, intervalu nebo značce dnešního dne

Vyberte obrazec. Přetažením ovládacího úchytu změňte vzdálenost a úhel textu a pruhu časové osy.

Dočasné značky

Klikněte pravým tlačítkem na časovou osu, přejděte na ¨Dočasné značky a vyberte styl.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×