Vytvoření časové osy pro zobrazení plánu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Zachycení a sdělování milníků projektu je snadné s časovou osu – vodorovnou nebo svislou čáru představující životnosti projektu, se značkami označujícími fáze projektu a milníky.


Diagram časové osy

Jako základ

Cílem prvního kroku v tématu Vytvoření časové osy je výběr obrazce časové osy představující časový rozsah projektu. Obrazce časové osy se základem, do kterého můžete přidávat milníků projektu a události. S použitím množství stylů, například Válcová nebo řádku, můžete vybírat udáte tón na časovou osu.

Různé styly časových os

Vytvoření základem časové osy

 1. V aplikaci Visio otevřete šablonu časovou osu.

 2. Ze vzorníku Obrazce časové osy přetáhněte na stránku výkresu některý obrazec šest časová osa (blok, řádek, Pravítko, rozdělených nebo Válcová ).

  Otevře se dialogové okno Konfigurovat časovou osu.

 3. Na kartě Časové období v dialogovém okně Spustit zadejte nebo vyberte datum zahájení projektu.

 4. V dialogovém okně dokončení zadejte nebo vyberte datum dokončení projektu.

 5. V seznamu časového měřítka vyberte jednotku časového měřítka pro časovou osu.

 6. Pokud se rozhodnete týdnů, můžete požadovaný týden začínat na den.

 7. Na kartě Formát času v dialogovém okně jazyk vyberte jazyk, který chcete na časové ose.

 8. Pokud chcete počáteční a koncové datum, které jste se rozhodli v krocích 4 a 5 nemusí být vidět na obou koncích časové osy, ponechejte vybraný, zaškrtněte políčko Zobrazit zahájení a dokončení na časové ose.

 9. V seznamu první Formát data vyberte, jak chcete data hledat.

 10. Nechte zaškrtnuté, pokud chcete, aby každý jednotku pro časové měřítko (jednotku zadanou v kroku 6) políčko Zobrazit dočasné značky časového měřítka na časovou osu zobrazit na časové ose.

 11. Ve druhém seznamu Formát data vyberte požadovaný vzhled popisků jednotek.

 12. Nechte políčko automaticky aktualizovat data při přesunutí značek zaškrtnuté. Zajistíte, že data přidružená značek automaticky aktualizovat při změně umístění milníků, intervalů nebo jiné značky na časové ose.

 13. Klikněte na OK.

Poznámka: Pokud chcete tato nastavení později změnit, můžete kliknutím pravým tlačítkem na časovou osu a kliknutím Konfigurovat časovou osu znovu otevřít dialogové okno Konfigurace časové osy.

Začátek stránky

Přidání milníků, intervalů a značek

Jakmile základu časové osy na místě, můžete začít přidávat obsah zásadní: značkami označujícími důležité milníky a události.

Typ značky

Umožňuje

Milník

Označuje určité datum milníku na časové ose (třeba datum, kdy musí být písemný projekt předaný vydavateli).

Interval

Označuje kritický časový rozsah na časové ose (třeba dobu potřebnou k vytvoření prvního návrhu). Vyberte obrazec intervalu, který odpovídá styl časové osy.

Značka dnešního dne

Obsahovat množství času, který uplynul od zahájení projektu. Značka dnešního dne se automaticky posouvá měnila skutečným datem na první pohled, zobrazte stav plánu vzhledem k další konečného termínu.

Časová osa s milníky a intervaly

Označení milníku na časové ose

 1. Přetáhněte obrazec milníku ze vzorníku Obrazce časové osy a umístěte ho přímo na časovou osu.

 2. V dialogovém okně Konfigurovat milník zadejte nebo vyberte datum a čas milníku.

 3. Do pole Popis zadejte popis milníku.

 4. V seznamu Formát data vyberte požadovaný vzhled data.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Tip: Pokud chcete rychle změnit datum milníku, přetáhněte milník na požadované místo na časové ose. Datum milníku se změní v souladu s jeho novým umístěním.

Označení časového rozsahu na časové ose

 1. Přetáhněte obrazec intervalu ze vzorníku Obrazce časové osy a umístěte ho přímo na časovou osu.

 2. Do pole datum zahájení a dokončení projektu, zadejte nebo vyberte datum zahájení a ukončení časového rozsahu.

 3. Do pole Popis zadejte popis intervalu.

 4. V seznamu Formát data vyberte, jak chcete data hledat.

 5. Klikněte na OK.

Tip: Jestliže chcete rychle změnit rozsah časového intervalu, přetáhněte zelených úchytů výběru nebo přesuňte interval požadované místo na časové ose. Datum změny interval zadané nové místo.

Přesunutí textu mimo časovou osu

Stránka přeplněná dostali někdy časové osy. Tak čitelnost časovou osu, můžete přesunutí textu mimo časovou osu, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Přesunutí textu mimo časovou osu

1. klikněte na žlutý ovládací úchyt pro výběr intervalu.

2. přetáhněte ovládací úchyt nad obrazec intervalu a přesunutí textu na vhodnější místo.

3. závorek automaticky označí začátek a konec interval.

Označení uplynulého času na časové ose

 1. Přetáhněte obrazec Uplynulý čas ze vzorníku Obrazce časové osy a umístěte ho přímo na časovou osu. Obrazec zarovnán doleva konec se začátkem na časovou osu a slouží k rozšíření k aktuálnímu datu.

 2. Přetáhněte obrazec Značka dnešního dne ze vzorníku Obrazce časové osy na časové ose.

 3. Obrazec je umístěn na aktuálním skutečným datem.


Uplynulý čas na časové ose

Při každém otevření výkresu časové osy obsahujícího obrazec Uplynulý čas nebo Značka dnešního dne se obrazce posunou tak, aby byly zarovnané s aktuálním skutečným datem.

Začátek stránky

Zobrazení podrobností úseku časové osy

Část časovou osu můžete rozbalit jako časové osy zobrazit více podrobností. Rozšířená časová osa představuje segment původní časové osy, ale pracovat s ním samostatně. například přidáte milníky a intervaly na rozšířená časová osa stejným způsobem jako k původní časové osy. Když přidáte milník nebo interval původní časové osy se taky přidá Rozšířená časová osa. Když naopak přidáte milník nebo interval Rozšířená časová osa, ale nebude přidána do původní časové osy.

Poznámka: Pokud nemáte časovou osu na stránce výkresu vytvořit rozšířená časová osa.

Zobrazení podrobností úseku

 1. Ze vzorníku Obrazce časové osy přetáhněte na stránku obrazec Rozšířená časová osa.

 2. V dialogovém okně Konfigurovat časovou osu zadejte možnosti Rozšířená časová osa na kartách Časového období a Formát času a pak klikněte na OK (datum zahájení a dokončení musí být v rámci doby trvání původní Časová osa).

 3. Rozšířená časová osa se zobrazí na stránce výkresu a zobrazí se následující:

  • Šedá přerušované čáry spojení dvou časové osy a čárou část původní časové osy, které představuje Rozšířená časová osa.

  • Sdílené milníky a intervaly. Tyto synchronizovat automaticky při změně na jedné časové ose, se změní i na druhé.

   Poznámka: Rozšířená časová osa ve výchozím nastavení používá stejného typu obrazce jako původní časové osy. Pokud chcete změnit typ obrazce, klikněte pravým tlačítkem Rozšířená časová osa a potom klikněte na Nastavit typ časové osy.

Tip: Jestliže chcete rychle změnit časový rozsah rozšířené časové osy, přetáhněte žluté ovládací úchyty. Datum rozšířené časové osy se změní podle nového umístění.

Začátek stránky

Úprava časové osy

Nevyhnutelně daty milníků předpovědí o doby proces bude trvat a přesouvat také data dokončení projektu. Můžete snadno upravit a úprava časové osy aplikace Visio v odpovědi na změny.

Co chcete změnit

Akce

Data zahájení nebo dokončení projektu

 • Klikněte pravým tlačítkem na časovou osu obrazec, klikněte na Konfigurovat časovou osu, a pak přejděte na kartu Časové období zadejte nebo vyberte nové zahájení nebo data dokončení a klikněte na OK.

Počet dělení na pruhu časové osy

 • Klikněte pravým tlačítkem na časovou osu obrazec, klikněte na Konfigurovat časovou osu a pak přejděte na kartu Časové období. V seznamu časového měřítka zvolte jiné časové jednotky a potom klikněte na OK.

Zobrazení časové osy dat a dělení

 • Klikněte pravým tlačítkem na časovou osu obrazec, klikněte na Konfigurovat časovou osu a pak přejděte na kartu Formát času. V části Formát zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček, pokud chcete zobrazit nebo skrýt data nebo časového měřítka na časové ose. Klikněte na OK.

Zobrazení šipek na pruhu časové osy

 • Klikněte pravým tlačítkem na časovou osu obrazec a klikněte na příkaz Zobrazit počáteční šipku nebo Zobrazit dokončení šipku.

Typ milníku

 • Klikněte milník pravým tlačítkem a pak klikněte na Nastavit typ milníku. V seznamu Typ milníku klikněte na požadovaný styl a potom klikněte na OK.

Typ intervalu

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec intervalu a potom klikněte na Nastavit typ intervalu. Vyberte požadovaný styl a potom klikněte na OK.

Datum milníku

 • Klikněte milník pravým tlačítkem a pak klikněte na Konfigurovat milník. Zadejte datum, které chcete a klikněte na OK.

Data časového rozsahu

 • Klikněte interval pravým tlačítkem a pak klikněte na Konfigurovat Interval. Zadejte kalendářní data, které chcete a klikněte na OK.

Popis milníku nebo časového rozsahu

 • Poklikejte na text přidružený k milníku nebo interval. Vyberte popis a potom zadejte nový popis, který chcete.

Umístění textu připojeného k milníku, intervalu nebo značce dnešního dne

 • Vyberte obrazec. Přetažením ovládacího úchytu změňte vzdálenost mezi řádku textu a časovou osu nebo úhel textu.

Formát data

 • Klikněte pravým tlačítkem myši časovou osu, milníku, intervalu a potom klikněte na Konfigurovat časovou osu, Konfigurovat milník nebo Konfigurovat Interval. V seznamu Formát data klikněte na požadovaný formát a potom klikněte na OK.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×