Vytvoření, úprava a odstranění relace

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Po vytvoření tabulky pro jednotlivé předměty v databázi, je nutné zadat Office Access 2007 s prostředky k opětovnému tyto informace pohromadě v případě potřeby. Můžete to udělat tak, že zaškrtnete společných polí v tabulkách, které se týkají a tím, že definujete relací mezi tabulkami mezi tabulkami. Můžete pak vytvořit dotazů, formulářů a sestav, které se zobrazí informace z několika tabulek v celém dokumentu.

Tento článek obsahuje podrobné postupy pro vytváření, úpravy a odstranění relace mezi tabulkami. Se dozvíte, jak k jejímu vynucení referenční integrity zabránit vytváření osiřelých záznamů, jak nastavit typ spojení k určení, které záznamy z obou stran relace jsou součástí výsledek dotazu a jak si nastavení kaskádových možností zachovat odkazy synchronizovat.

Další informace o relací mezi tabulkami naleznete v článku Příručka k relacím mezi tabulkami.

V tomto článku

Vytvoření relace mezi tabulkami

Vytvoření relace mezi tabulkami pomocí karty dokumentu relace

Vytvoření relace tabulky pomocí podokna Seznam polí

Úprava relace mezi tabulkami

Vynucení referenční integrity

Odstranění relace mezi tabulkami

Vytvoření relace mezi tabulkami

Můžete vytvořit relace mezi tabulkami v okně relace nebo přetažením pole list z podokna Seznam polí. Při vytváření relace mezi tabulkami společných polí nemusí mít stejný název, i když je často případ, že dodržovat. Společná pole raději, musí mít stejný datový typ.. Pokud pole primárním klíčem pole typu Automatické číslo se však pole cizího klíče lze také číselného pole Pokud vlastnost Velikost pole u obou těchto polí je stejný. Můžete třeba párování poli typu Automatické číslo a u pole číslo, pokud je vlastnost Velikost pole obou polí dlouhé celé číslo. Pokud jsou oba společné pole typu číslo, musí mít stejný nastavení vlastnosti Velikost pole .

Začátek stránky

Vytvoření relace mezi tabulkami pomocí karty dokumentu relace

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Databázové nástroje ve skupině Zobrazit/skrýt na položku relace.

  Obrázek pásu karet

 4. Pokud jste dosud nedefinovali žádnou relaci, automaticky se zobrazí dialogové okno Zobrazit tabulku. Jestliže se toto okno nezobrazí, klikněte na kartě Návrh ve skupině Relace na tlačítko Zobrazit tabulku.

  Ribbon Design Tab Relationships Group

  Dialogové okno Zobrazit tabulku zobrazuje všechny tabulky a dotazy v databázi. Chcete-li zobrazit pouze tabulky, klikněte na kartu Tabulky. Chcete-li zobrazit pouze dotazy, klikněte na kartu Dotazy. Chcete-li zobrazit obojí, klikněte na kartu Oboje.

 5. Vyberte jednu nebo více tabulek či dotazů a klikněte na tlačítko Přidat. Po přidání tabulek a dotazů na kartu dokumentu Relace klikněte na tlačítko Zavřít.

 6. Přetáhněte pole (zpravidla primární klíč) z jedné tabulky do společného pole (cizí klíč) v druhé tabulce. Chcete-li přetáhnout více polí zároveň, stiskněte a podržte klávesu CTRL a postupně klikněte na všechna požadovaná pole. Poté je přetáhněte.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit relace.

  Dialog Upravit relace

 7. Ověřte, jestli jsou zobrazené názvy polí společná pole relace. Pokud není některý název pole správný, klikněte na něho a ze seznamu vyberte příslušné pole.

  Pokud chcete vynutit referenční integritu pro tuto relaci, zaškrtněte políčko Zajistit referenční integritu. Další informace o referenční integritu najdete v části Vynucení referenční Integrity

  Kromě toho najdete v článku Příručka k relacím mezi tabulkami.

 8. Klikněte na Vytvořit.

  Access zakreslí čáru relace mezi dvěma tabulkami. Pokud jste zaškrtli políčko Zajistit referenční integritu, bude čára na obou koncích silnější. Navíc, pokud zaškrtnete pouze políčko Zajistit referenční integritu, zobrazí se nad silnější částí na jedné silnější straně čáry relace hodnota 1 a na druhé straně znak nekonečna (), jak znázorňuje následující obrázek.

Přetažení pole z tabulky do odpovídajícího pole v jiné tabulce

Poznámky: 

 • Vytvoření relace 1:1:    Obě společná pole (zpravidla pole primárního a cizího klíče) musí mít jedinečný index. To znamená, že by vlastnost Indexovat těchto polí měla být nastavená na hodnotu ano (bez duplicity). Pokud mají obě pole jedinečný index, vytvoří Access relaci 1:1.

 • Vytvoření relace 1:N:    Pole na jedné straně (zpravidla primární klíč) relace musí mít jedinečný index. To znamená, že by vlastnost Indexovat by pro toto pole měla mít hodnotu ano (bez duplicity). Pole na straně N by nemělo mít jedinečný index. Může mít index, ale musí umožňovat duplicity. To znamená, že vlastnost Indexovat tohoto pole by měla být nastavená na hodnotu ne nebo ano (duplicita povolena). Jakmile má jedno pole jedinečný index a druhé ne, vytvoří Access relaci 1:N.

Začátek stránky

Vytvoření relace tabulky pomocí podokna Seznam polí

V Office Access 2007 můžete přidat pole do existující tabulky, který je otevřen v zobrazení Datový list přetažením z podokna Seznam polí . Podokno Seznam polí se zobrazenými poli k dispozici v souvisejících tabulkách spolu s poli k dispozici v jiných tabulkách v databázi. Při přetažení pole z "jiné" (bez relace) tabulku a pak ukončete Průvodce vyhledáváním, se automaticky vytvoří nový-n relace mezi tabulkami v podokně Seznam polí a tabulky, do kterého můžete přetáhnout pole. Tento vztah vytvořené v aplikaci Access, není vynucení referenční integrity ve výchozím nastavení. Pokud chcete vynutit referenční integritu, musíte upravit relaci. Najdete další informace v části Upravit relace mezi tabulkami .

Otevření tabulky v zobrazení Datový list

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na tabulku, do kterého chcete přidat pole a vytvoření relace a potom v místní nabídce klikněte na Zobrazení Datový list.

Otevření podokna Seznam polí

 • Na kartě datový list ve skupině polí a sloupce klikněte na tlačítko Přidat existující pole.

  Obrázek pásu karet

  Zobrazí se podokno Seznam polí.

  Podokno Seznam polí

Podokno Seznam polí obsahuje seznam všech ostatních tabulek v databázi seskupených do kategorií. Pracujete-li s tabulkou v zobrazení Datový list, zobrazí se v podokně Seznam polí dvě kategorie: Pole dostupná v souvisejících tabulkách a Pole dostupná v jiných tabulkách. První kategorie obsahuje všechny tabulky, které mají relaci s tabulkou, v níž aktuálně pracujete. Druhá kategorie obsahuje všechny tabulky, se kterými nemá otevřená tabulka definovanou relaci.

Kliknete-li v podokně úloh Seznam polí na znaménko plus (+) vedle názvu tabulky, zobrazí se seznam všech polí dostupných v této tabulce. Chcete-li pole připojit k tabulce, přetáhněte požadované pole z podokna úloh Seznam polí do tabulky v zobrazení Datový list.

Přidání pole a vytvoření relace v podokně Seznam polí

 1. Na kartě datový list ve skupině polí a sloupce klikněte na tlačítko Přidat existující pole.

  Obrázek pásu karet

  Zobrazí se podokno Seznam polí.

 2. V kategorii Pole dostupná v jiných tabulkách klikněte na znaménko plus (+) vedle názvu tabulky. Zobrazí se seznam polí.

 3. Přetáhněte požadované pole z podokna Seznam polí do tabulky otevřené v zobrazení Datový list.

 4. Jakmile se objeví čára označující místo pro vložení, uvolněte tlačítko myši, a vložte tak pole na příslušnou pozici.

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

 5. Postupujte podle pokynů Průvodce vyhledáváním.

  Pole se zobrazí v tabulce v zobrazení Datový list.

Při přetažení pole z "jiné" (bez relace) tabulku a pak ukončete Průvodce vyhledáváním, se automaticky vytvoří nový-n relace mezi tabulkami v Seznamu polí a tabulky, do kterého můžete přetáhnout pole. Tento vztah vytvořené v aplikaci Access, není vynucení referenční integrity ve výchozím nastavení. Pokud chcete vynutit referenční integritu, musíte upravit relaci. Najdete další informace v části Upravit relace mezi tabulkami .

Začátek stránky

Úprava relace mezi tabulkami

Relace mezi tabulkami změnit výběrem relace v dokumentu kartu vztahy a její následnou úpravou.

 1. Opatrně umístěte kurzor tak, aby ukazoval na čáru relace, a pak čáru kliknutím vyberte.

  Čára relace se při výběru zobrazí silněji.

 2. Poklikejte na vybranou čáru relace.

  – nebo –

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Upravit relace.

Otevře se dialogové okno Upravit relace.

Otevření dialogového okna Upravit relace

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Databázové nástroje ve skupině Zobrazit/skrýt na položku relace.

  Zobrazí se karta dokumentu relace.

  Pokud jste ještě definovány žádné relace a tím svoji práci ukládáte poprvé otevíráte na kartu vztahy dokumentu se zobrazí dialogové okno Zobrazit tabulku. Pokud se zobrazí dialogové okno, klikněte na Zavřít.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Relace klikněte na položku Všechny relace.

  Ribbon Design Tab Relationships Group

  Zobrazí se všechny tabulky s relacemi a znázorněnými čarami relace. Skryté tabulky (tabulky, u nichž je zaškrtnuto políčko Skryté v dialogovém okně Vlastnosti tabulky) a jejich relace se nezobrazí, dokud nebude zaškrtnuto políčko Zobrazit skryté objekty v dialogovém okně Možnosti navigace.

  Další informace o možnosti Zobrazit skryté objekty naleznete v článku Průvodce do navigačního podokna.

 5. Klikněte na čáru relace, kterou chcete změnit. Čára relace se při výběru zobrazuje silněji.

 6. Poklikejte na čáru relace.

  - nebo -

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Upravit relace.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit relace.

  Dialog Upravit relace

 7. Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko OK.

  V dialogovém okně Upravit relace můžete změnit relaci mezi tabulkami. Konkrétně můžete změnit tabulky nebo dotazy na některé ze stran relace nebo pole na některé straně. Můžete také zobrazit typ spojení nebo vynutit referenční integritu a zvolit kaskádovou možnost. Další informace o typu spojení a jeho nastavení najdete v části Nastavení typu spojení. Další informace o vynucení referenční integrity a výběru kaskádové možnosti najdete v části Vynucení referenční integrity.

Nastavení typu spojení

Při definování relace tabulky informují skutečnosti týkající se relace návrháře dotazu. Pokud například definujete relaci mezi dvěma tabulkami a následně vytvoříte dotaz se dvěma tabulkami, Access automaticky vybere výchozí odpovídající pole na základě polí zadaných v relaci. Tyto počáteční výchozí hodnoty v dotazu můžete přepsat, ale hodnoty dodané relací budou často správné. Protože porovnání a seskupení dat z více než jedné tabulky představuje často prováděnou akci ve všech kromě těch nejjednodušších databází, může vám nastavení výchozích hodnot vytvořením relací ušetřit čas a ukázat se jako přínosné.

Dotaz s více tabulkami kombinuje informace z několika tabulek porovnáním hodnot ve společných polích. Operace, při které porovnání a kombinování probíhá, se označuje jako spojení. Předpokládejme například, že chcete zobrazit objednávky zákazníka. Vytvoříte dotaz, který spojuje tabulku Zákazníci s tabulkou Objednávky v poli Kód zákazníka. Výsledek dotazu obsahuje informace o zákazníkovi a objednávce pouze pro ty řádky, v nichž byla nalezena odpovídající položka.

Jednou z hodnot, které můžete v každé relaci zadat, je typ spojení. Ten sděluje Accessu, které záznamy mají být ve výsledku dotazu zahrnuty. Vezměte například znovu v úvahu dotaz, který spojuje tabulku Zákazníci s tabulkou Objednávky ve společných polích, která představují ID zákazníka. Pomocí výchozího typu spojení (nazvaného vnitřní spojení) vrátí dotaz pouze řádky zákazníka a objednávky, v nichž jsou společná pole (označovaná také jako spojená pole) stejná.

Předpokládejme však, že chcete zahrnout všechny zákazníky – i takové, kteří dosud nezadali objednávky. K tomu je třeba změnit typ spojení z vnitřního na levé vnější. Levé vnější spojení vrátí všechny řádky v tabulce vlevo relace a pouze odpovídající řádky z tabulky vpravo. Pravé vnější spojení vrátí všechny řádky vpravo a pouze odpovídající řádky vlevo.

Poznámka: V tomto případě "vlevo" a "doprava" odkazují pozicích tabulek v dialogovém okně Upravit relace, nikoli na kartu vztahy dokumentu.

Měli byste vždy popřemýšlet o tom, jaký výsledek od dotazu, který propojuje tabulky v této relaci, očekáváte a podle toho nastavit typ spojení.

Nastavení typu spojení

 1. V dialogovém okně Upravit relace klikněte na tlačítko Typ spojení.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti spojení.

 2. Klikněte na přepínač a potom na tlačítko OK.

Následující tabulka (pomocí tabulky Zákazníci a objednávky) znázorňuje tři možnosti, které se zobrazují v dialogovém okně Vlastnosti spojení, typ spojení, který používají, a informaci, zda jsou pro každou tabulku vráceny všechny řádky nebo pouze odpovídající.

Přepínač

Relační spojení

Levá tabulka

Pravá tabulka

1. Zahrnout pouze řádky, v nichž jsou spojená pole z obou tabulek shodná

Vnitřní spojení

Odpovídající řádky

Odpovídající řádky

2. Zahrnout všechny záznamy z tabulky Zákazníci a z tabulky Objednávky pouze ty záznamy, ve kterých jsou spojená pole shodná

Levé vnější spojení

Všechny řádky

Odpovídající řádky

3. Zahrnout všechny záznamy z tabulky Objednávky a z tabulky Zákazníci pouze ty záznamy, ve kterých jsou spojená pole shodná

Pravé vnější spojení

Odpovídající řádky

Všechny řádky

Pokud zvolíte možnost 2 nebo 3, zobrazí se v řádku relace šipka. Ta ukazuje na stranu relace, která znázorňuje pouze odpovídající řádky.

Změny v dialogovém okně Vlastnosti spojení

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na Relace.

  Obrázek pásu karet

  Zobrazí se karta dokumentu relace.

  Pokud jste ještě definovány žádné relace a tím svoji práci ukládáte poprvé otevíráte na kartu vztahy dokumentu se zobrazí dialogové okno Zobrazit tabulku. Pokud se zobrazí dialogové okno, klikněte na Zavřít.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Relace klikněte na položku Všechny relace.

  Ribbon Design Tab Relationships Group

  Zobrazí jsou všechny tabulky s relacemi a znázorněnými čarami relace. Poznámka: skrytými tabulkami (tabulky, pro které skryté zaškrtávací políčko v dialogových oknech vlastností v tabulce je vybraná) a jejich vztahů se nezobrazí, pokud není vybrána zobrazit skryté objekty v dialogovém okně Možnosti navigace.

  Další informace o možnosti Zobrazit skryté objekty naleznete v článku Průvodce do navigačního podokna.

 5. Klikněte na čáru relace, kterou chcete změnit. Čára relace se při výběru zobrazuje silněji.

 6. Poklikejte na čáru relace.

  - nebo -

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Upravit relace.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit relace.

 7. Klikněte na tlačítko Typ spojení

 8. V dialogovém okně Vlastnosti spojení klikněte na přepínač a potom klikněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno Vlastnosti spojení

 9. Proveďte další změny relace a klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vynucení referenční integrity

Účelem referenční integrity je zabránit osiřelých záznamů a udržovat reference synchronizují a nemáte žádné záznamy, které odkazují na jiné záznamy, které už existuje. Vynucení referenční integrity povolením pro relace mezi tabulkami. Po vynucení aplikace Access odmítne jakoukoli operaci, která by porušovat referenční integritu pro tuto relaci tabulky. To znamená, že aplikace Access odmítne aktualizace, které mění cíl odkazu a odstranění umožňující odebrání cíl odkazu. Mít taky přístup šířit referenční aktualizace a odstranění tak, aby všechny související řádky se změní podle toho, naleznete v části Nastavení kaskádových možností .

Zapnutí nebo vypnutí referenční integrity

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na Relace.

  Obrázek pásu karet

  Zobrazí se karta dokumentu relace.

  Pokud jste ještě definovány žádné relace a tím svoji práci ukládáte poprvé otevíráte na kartu vztahy dokumentu se zobrazí dialogové okno Zobrazit tabulku. Pokud se zobrazí dialogové okno, klikněte na Zavřít.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Relace klikněte na položku Všechny relace.

  Zobrazí se všechny tabulky s relacemi a znázorněnými čarami relace. Skryté tabulky (tabulky, u nichž je zaškrtnuto políčko Skryté v dialogovém okně Vlastnosti tabulky) a jejich relace se nezobrazí, dokud nebude zaškrtnuto políčko Zobrazit skryté objekty v dialogovém okně Možnosti navigace.

  Další informace o možnosti Zobrazit skryté objekty naleznete v článku Průvodce do navigačního podokna.

 5. Klikněte na čáru relace, kterou chcete změnit. Čára relace se při výběru zobrazuje silněji.

 6. Poklikejte na čáru relace.

  - nebo -

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Upravit relace.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit relace .

 7. Zaškrtněte políčko zajistit referenční integritu.

 8. Proveďte další změny relace a klikněte na tlačítko OK.

Po vynucení referenční integrity platí následující pravidla:

 • Do pole cizího klíče relační tabulky nelze zadat hodnotu, pokud tato hodnota neexistuje v poli primárního klíče primární tabulky – tím by došlo k vytvoření osiřelých záznamů.

 • Z primární tabulky nelze odstranit záznamy, které mají odpovídající protějšky v tabulce související. V tabulce Zaměstnanci například nelze odstranit záznam, ke kterému existují odpovídající objednávky v tabulce Objednávky. Můžete však odstranit primární záznam a všechny odpovídající záznamy v jedné operaci zaškrtnutím políčka Kaskádové odstranění souvisejících polí.

 • Hodnotu primárního klíče v primární tabulce nemůžete změnit, pokud by tím došlo k vytvoření osiřelých záznamů. Nelze například změnit číslo objednávky v tabulce Objednávky, pokud jsou této objednávce přiřazeny položky na čáře v tabulce Rozpis objednávek. Můžete však aktualizovat primární záznam a všechny odpovídající záznamy v jedné operaci zaškrtnutím políčka Kaskádová aktualizace souvisejících polí.

  Poznámky: Pokud se vám nedaří povolit referenční integritu, uvědomte si, že k jejímu vynucení jsou požadovány následující podmínky:

  • Společné pole z primární tabulky musí být primárním klíčem nebo musí mít jedinečný index.

  • Společná pole musí mít stejný datový typ. Jediná výjimka je, že pole Automatické číslo může být spojené s polem Číslo, jehož vlastnost .Velikostpole má nastavení Dlouhé celé číslo.

  • Obě tabulky existují ve stejné databázi Accessu. Referenční integritu nelze vynutit v propojených tabulkách. Pokud jsou však zdrojové tabulky ve formátu Accessu, můžete otevřít databázi, v níž jsou uloženy, a povolit v ní referenční integritu.

Nastavení kaskádových možností

Může nastat situace, kdy budete mít oprávněnou potřebu změnit hodnotu na straně 1 záznamu. V takovém případě je třeba, aby aplikace Access automaticky aktualizovala všechny ovlivněné řádky při jedné operaci. Tímto způsobem je aktualizace zcela dokončena, takže databáze nezůstane v nekonzistentním stavu – s některými řádky aktualizovanými a jinými ne. Access vám pomůže se tomuto problému vyhnout tím, že podporuje možnost Kaskádová aktualizace souvisejících polí. Pokud vynutíte referenční integritu a zvolíte možnost Kaskádová aktualizace souvisejících polí a následně aktualizujete primární klíč, Access automaticky aktualizuje všechna pole, která na tento primární klíč odkazují.

Může být také nutné odstranit řádek a všechny související záznamy – například u záznamu Dopravce a všech souvisejících objednávek tohoto dopravce. Z tohoto důvodu Access podporuje možnost Kaskádové odstranění souvisejících polí. Pokud vynutíte referenční integritu a zaškrtnete políčko Kaskádové odstranění souvisejících polí, Access při odstranění záznamu s primárním klíčem automaticky odstraní všechny záznamy, které primární klíč obsahují.

Vypnutí nebo zapnutí kaskádových aktualizací nebo kaskádových odstranění

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na Relace.

  Obrázek pásu karet

  Zobrazí se karta dokumentu relace.

  Pokud jste ještě definovány žádné relace a tím svoji práci ukládáte poprvé otevíráte na kartu vztahy dokumentu se zobrazí dialogové okno Zobrazit tabulku. Pokud se zobrazí dialogové okno, klikněte na Zavřít.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Relace klikněte na položku Všechny relace.

  Zobrazí jsou všechny tabulky s relacemi a znázorněnými čarami relace. Poznámka: skrytými tabulkami (tabulky, pro které skryté zaškrtávací políčko v dialogových oknech vlastností v tabulce je vybraná) a jejich vztahů se nezobrazí, pokud není vybrána zobrazit skryté objekty v dialogovém okně Možnosti navigace.

  Další informace o možnosti Zobrazit skryté objekty naleznete v článku Průvodce do navigačního podokna.

 5. Klikněte na čáru relace, kterou chcete změnit. Čára relace se při výběru zobrazuje silněji.

 6. Poklikejte na čáru relace.

  - nebo -

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Upravit relace.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit relace.

 7. Zaškrtněte políčko Zajistit referenční integritu.

 8. Zaškrtněte políčko Kaskádová aktualizace souvisejících polí nebo Kaskádové odstranění souvisejících polí nebo obě tato políčka.

 9. Proveďte další změny relace a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: Jestliže je primárním klíčem pole typu Automatické číslo, nebude mít zaškrtnutí políčka Kaskádová aktualizace souvisejících polí žádný vliv, protože hodnotu v poli typu Automatické číslo nelze změnit.

Začátek stránky

Odstranění relace mezi tabulkami

Odebrat relace mezi tabulkami, musíte odstranit na čáru relace na kartě dokumentu relace pečlivě pozice kurzoru tak, aby ukazoval na čáru relace a pak klikněte na řádek. Čára relace se zobrazí silněji, pokud je vybrána. S vybranou čáru relace stiskněte klávesu DELETE. Všimněte si, že odeberete relace, taky odeberete podpory referenční integritu pro tuto relaci, pokud je povoleno. Aplikace Access jako výsledek, už automaticky zabrání vytvoření osiřelých záznamů na straně "n" relace.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Databázové nástroje ve skupině Zobrazit/skrýt na položku relace.

  Obrázek pásu karet

  Zobrazí se karta dokumentu relace.

  Pokud jste ještě definovány žádné relace a tím svoji práci ukládáte poprvé otevíráte na kartu vztahy dokumentu se zobrazí dialogové okno Zobrazit tabulku. Pokud se zobrazí dialogové okno, klikněte na Zavřít.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Relace klikněte na položku Všechny relace.

  Zobrazí jsou všechny tabulky s relacemi a znázorněnými čarami relace. Poznámka: skrytými tabulkami (tabulky, pro které skryté zaškrtávací políčko v dialogových oknech vlastností v tabulce je vybraná) a jejich vztahů se nezobrazí, pokud není vybrána zobrazit skryté objekty v dialogovém okně Možnosti navigace.

  Další informace o možnosti Zobrazit skryté objekty naleznete v článku Průvodce do navigačního podokna.

 5. Klikněte na čáru relace, kterou chcete odstranit. Čára relace se při výběru zobrazuje silněji.

 6. Stiskněte klávesu DELETE.

  – nebo –

  Klikněte pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Odstranit.

 7. Access může zobrazit zprávu Opravdu chcete trvale odstranit vybranou relaci z databáze?. Pokud se zobrazí tato zpráva s potvrzením, klikněte na tlačítko Ano.

Poznámka: Pokud některou z tabulek uplatněných v relaci tabulky využívá například jiná osoba nebo proces nebo se používá v otevřeném databázovém objektu, například formuláři, nebudete tuto relaci moci odstranit. Před pokusem o odebrání relace je třeba zavřít jakékoli otevřené objekty, které tyto tabulky využívají.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×