Vytvoření úkolů a položek úkolů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Více lidem aktualizovat seznam věcí, které se – na papír, v tabulce nebo pomocí kombinace papíru a elektronické metody. V aplikaci Outlook můžete kombinovat různých seznamů do jednoho seznamu rozšířeného s připomenutí a sledovat.

Vytvoření úkolu

 1. Klikněte na Úkoly > Nový úkol nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+K.

  Příkaz Nový úkol na pásu karet

 2. Do pole Předmět napište název úkolu. Pokud chcete zadat větší množství informací, uveďte předmět jen stručně a podrobnosti napište do textu úkolu.

 3. Pokud má úkol pevně dané datum zahájení a ukončení, nastavte Datum zahájení nebo Termín splnění.

 4. Prioritu úkolu nastavte pomocí pole Priorita.

 5. Pokud chcete nastavit připomenutí, zaškrtněte políčko Připomenutí a nastavte datum a čas.

 6. Klikněte na Úkol > Uložit a zavřít.

Existuje rychlý způsob, jak vytvořit úkol na základě doručené e-mailové zprávy. Další informace najdete v tématu Vytvoření úkolu ze zprávy.

 1. Ve složce Úkoly klikněte na kartě Domů ve skupině Nový na tlačítko Nový úkol.

  Příkaz Nový úkol na pásu karet

Klávesová zkratka:    Chcete-li vytvořit nový úkol, můžete stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT+K.

 1. Do pole Předmět zadejte název úkolu. Do pole pro text úkolu můžete zadat další podrobnosti.

 2. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

Úkol lze vytvořit z libovolné položky aplikace Outlook, například z e-mailové zprávy, kontaktu, položky kalendáře nebo poznámky.

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Přetáhnutí e-mailové zprávy na panel úkolů

  Tyto postupy lze použít jedině v případě, že je panel úkolů uspořádán podle data zahájení nebo termínu splnění.

  1. Přetáhněte požadovanou položku do části panelu úkolů se seznamem úkolů.

  2. Jakmile se v místě, kam chcete úkol umístit, zobrazí červená čára se šipkami na obou koncích, uvolněte tlačítko myši.

   Obrázek části panelu úkolů s událostmi

 • Přetáhnutí položky do složky Úkoly

  Přetáhnete-li položku do složky Úkoly v navigačním podokně, můžete používat všechny funkce úkolu. Obsah položky (kromě příloh) se zkopíruje do textu úkolu. I když původní položku později odstraníte, úkol i se zkopírovaným obsahem položky bude nadále k dispozici.

 • Přetáhněte položku na kartu Úkoly v navigačním podokně.

  Tip: Přidejte položku jako přílohu na daný úkol místo vložení textu do těla úkolu, klikněte pravým tlačítkem myši na položku a přetáhněte ho do seznamu úkolů a potom klikněte na Zkopírovat sem jako úkol s přílohou.

Pokud úkol zahrnuje osoba nebo organizace z vašich kontaktů, můžete vytvořit odkaz na kontakt.

Poznámka: Odkazy na kontakty musí být zapnutý.

Jak můžu zapnout odkazy na kontakty?

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na Kontakty.

 4. V části propojení zaškrtněte políčko Zobrazovat kontakty propojené s aktuální položky.

 • V otevřeném úkolu v dolní části okna klikněte na Kontakty, klepněte na kontakt a potom klikněte na OK.

Panel úkolů se ve výchozím nastavení zobrazuje ve všech zobrazeních aplikace Outlook.

Úkol můžete vytvořit některým z následujících způsobů:

 • Na panelu úkolů klikněte do pole Zadejte nový úkol a zadejte popis úkolu. Akci dokončete stisknutím klávesy ENTER. Úkol se zobrazí v seznamu úkolů s dnešním datem.

 • Na panelu úkolů poklikejte na pole Zadejte nový úkol, a otevřete tak úkol v novém okně. Tímto způsobem lze zadat další podrobnosti.

Tip: Zapnutí nebo vypnutí panelu úkolů na kartě zobrazení ve skupině rozložení klikněte na Panelu úkolů a klikněte na Normální, minimalizované nebo Vypnuto. Tím se změní na panelu úkolů pouze v aktuálním zobrazení, není ve všech zobrazeních.

Seznam denních úkolů se v kalendáři aplikace Outlook zobrazuje pouze v denním nebo týdenním zobrazení.

Seznam denních úkolů v týdenním zobrazení kalendáře

 1. Ukazatel myši umístěte do seznamu denních úkolů pod požadovaným dnem.

 2. Klikněte na pole Po kliknutí lze vložit úkol.

 3. Zadejte předmět úkolu a stiskněte klávesu ENTER.

  Jako datum zahájení a termín splnění bude úkolu přiřazeno datum dne, do něhož jste úkol vložili. Chcete-li datum zahájení nebo termín splnění úkolu změnit, přetáhněte úkol na jiný den. Chcete-li změnit datum zahájení nebo termín splnění ručně, klikněte na úkol pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Otevřít.

Poznámka: Zapnutí nebo vypnutí seznamu denních úkolů ve složce Kalendář klikněte na kartě zobrazení ve skupině rozložení klikněte na tlačítko Seznam denních úkolů a klikněte na Normální, minimalizované nebo Vypnuto.

Co chcete udělat?

Panel úkolů Úkol je položky vytvořené v aplikaci Outlook můžete sledovat do jeho dokončení. Úkol je všechny položky aplikace Outlook – například úkolu, e-mailovou zprávu nebo kontakt –, označené příznakem pro zpracování. Ve výchozím nastavení všechny úkoly označené příznakem pro zpracování při vytvoření, i když nemají žádné datum zahájení nebo termín splnění. Proto kdykoli vytvořit úkol nebo označení e-mailové zprávy nebo kontaktu, položky k vyřízení automaticky se vytvoří.

Pokud potřebujete rychle označit, že položka vyžaduje pozornost později, příznaky je nejlepší možností. Po označení položky se zobrazí s příznakem v zobrazení pošta, úkoly, panel úkolů a seznam denních úkolů v kalendáři. Označení příznakem zprávy nebo kontaktu není vytvořit nový úkol. Protože položku úkolu je pořád e-mailové zprávy nebo kontaktu po právě příznakem, není máte možnost přiřadit jako úkol někomu jinému, nebo označit průběh nebo procento dokončení.

Úkol může být jednou nebo se opakovaně. Úkol Opakované můžete zopakovat v pravidelných intervalech, nebo můžete zopakovat založené na datum, že jste označte úkol jako dokončený. Můžete například vytvořit opakovaný úkol odeslat zprávu o stavu vedoucímu poslední pátek každý měsíc nebo vytvořit opakovaný úkol získat kadeřnictví jeden měsíc po naposledy.

Úkolů a položek úkolů zobrazí v podokně úkoly na panelu úkolů a v seznamu denních úkolů v kalendáři. Bez ohledu na to, které jste v zobrazení panelu úkolů bude průběžně informovat o položky kalendáře, úkolů a úkolů.

Existuje několik způsobů, jak vytvořit nový úkol v Outlooku. Můžete použít příkaz úkolu (klikněte na tlačítko Nový v nabídce soubor ), zadání úkolu v textovém poli Zadejte nový úkol na panelu úkolů v jakémkoli zobrazení v aplikaci Outlook, zadejte v jakékoli prázdné místo v seznamu denních úkolů v kalendáři, nebo klikněte na a napište rozhraní příkazového řádku dzadu sem přidat nový úkol textové pole v horní části zobrazení úkoly. Z těchto článků je nejrychlejší způsob použití panelu úkolů.

Můžete taky vytvořit úkol přetažením položky, například e-mailové zprávy, k úkolům v Navigační podokno. Jako úkol je pak vytvořena kopie e-mailové zprávy.

Ať už sledujete úkoly, které jsou přiřazené sami sobě (třeba připomenutí pro odpověď na e-mailové zprávy) nebo úkoly, které jsou přiřazené jiným uživatelům (například průběh projektu uživatele), úkoly aplikace Outlook se řešení. Můžete rychle přidat a aktualizace úkolů nebo neoznačíte jako dokončený. Pomocí úkolů součástí zobrazení kalendáře máte bohaté rozhraní pro sledování nejen schůzek, ale úkoly, které musíte udělat v daný den.

 1. V nabídce soubor přejděte na Nový a potom klikněte na úkol.

  Klávesová zkratka: nový úkol vytvoříte stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + K.

 2. Do pole Předmět zadejte název úkolu.

  Poznámka: Teď jste zadali dost informací k vytvoření úkolu. Následující kroky jsou volitelné, ale pomůže vám lépe Správa úkolů v aplikaci Outlook.

 3. Na kartě úkol ve skupině Akce klikněte na Uložit a zavřít nebo pokračujte následujícími kroky přizpůsobení úkolu.

 4. Pokud chcete, nastavte datum zahájení a Termín splnění úkolu.

  Pokud chcete zadat počáteční datum, poli Termín splnění automaticky nastavenou na stejný den. Na libovolné datum, které chcete, můžete změnit poli Termín splnění.

 5. Pokud chcete úkol nastavit jako opakovaný, na kartě úkol ve skupině Možnosti na tlačítko opakování.

 6. V dialogovém okně Opakování úkolu klikněte na požadovanou frekvenci (denně, Týdně, Měsíčně nebo ročně ) se kterým by úkol opakovat a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Nastavení opakování založené na pravidelných intervalu úkolu     V části způsob opakování vyberte požadované možnosti počet_plateb intervalu, který chcete. Vyberte Obnovit úkol nebo úkol nebude opakují v pravidelných intervalech.

  • Nastavení opakování podle datum dokončení úkolu     Vyberte Obnovit úkol a do pole zadejte dobu, po které je třeba vygenerovat nový úkol.

   Pokaždé, když jste označte úkol jako dokončený, že vytvoří se nový úkol podle vašich požadavků.

   Tip: Při je to nejlepší varianta nechcete další připomenutí úkolu zobrazilo dříve, než stávající označen jako dokončenou. Pokud nezaškrtnete položku dokončeno, zobrazí se nikdy další připomenutí. Například, pokud máte připomenutí zaplatí faktuře nástroj 15 každý měsíc a výskyt na 15 nejsou označeny jako dokončené, v mohou vám se pořád zobrazuje není zatím kompletní 15 úkolů. Až po označení 15 úkolu tak, jak dokončení slouží 15 výskyt úkolu zobrazené.

 7. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Opakovat úkol.

 8. Pokud chcete přidat připomenutí, zaškrtněte políčko připomenutí a zadejte datum a čas připomenutí.

 9. Můžete určit vlastní zvuk, který se bude přehrávat s připomenutí. Klikněte na Obrázek tlačítka , klikněte na tlačítko Procházet, vyberte zvukový soubor přehrát kliknutím na Otevřít a klikněte na tlačítko OK. Tím se změní pouze pro tento úkol zvuk připomenutí.

 10. Pokud chcete sledovat průběh tohoto úkolu v Stav, Priorita a Dokončeno % pole, zadejte požadované hodnoty.

  Pole Stav a Dokončeno % jsou propojené. Při změně hodnot v obou polí hodnota v druhém poli měnit.

Stav

% Dokončení

Nezahájeno

0

Probíhá

1-99

Completed

100

Čekání na někoho jiného

0 až 100

Odloženo

0 až 100

 1. Pokud chcete-li přiřadit zprávě barevnou kategorii k úkolu, na kartě úkol ve skupině Možnosti klikněte na příkaz Zařadit do kategorií a potom klikněte na jednu z kategorií v nabídce. Pro více barevných kategorií klikněte na příkaz Všechny kategorie.

  Při prvním použití barevné kategorie, který se zobrazí výzva k zadejte název pro barevnou kategorii, která je pro vás smysluplnější. Můžete vytvořit vlastní barevné kategorie, přidružit vlastních barev pomocí barevných kategorií a přiřadit klávesové zkratky barevné kategorie. Klikněte na OK se vrátíte do okna úkolu.

  Tip: Změnit názor ohledně přiřazení barevné kategorie? Klikněte pravým tlačítkem myši na barvu nebo název barevné kategorie a potom klikněte na Vymazat název kategorie nebo Vymazat všechny kategorie.

 2. Pokud úkol zahrnuje osoba nebo organizace z vašich kontaktů, můžete vytvořit rychlý odkaz na kontakt, klepněte na Kontakty v dolní části okna a výběrem položky. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Vybrat kontakty.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení nezobrazují propojení kontaktů na zprávy, kontakty a úkoly windows. Pokud chcete vypnout propojení kontaktů na kartě úkol ve skupině Akce klikněte na Uložit a zavřít. V hlavním okně aplikace Outlook v nabídce Nástroje klikněte na Možnosti. Na kartě Předvolby klikněte na Možnosti kontakt a potom v dialogovém okně Možnosti kontaktu v části Propojení kontaktů zaškrtněte políčko Zobrazit na všem formulářům propojení kontaktů. Otevřete úkol pokračujte tento postup.

 3. Pokud nechcete, aby ostatní zobrazíte zadávání sdílených úkolů na kartě úkol ve skupině Možnosti klikněte na soukromé.

 4. Pokud chcete zadat protokolem ujetých, pracovní doby a další informace o fakturaci, na kartě úkol ve skupině Zobrazit klikněte na tlačítko Podrobnosti. Zadejte informace do textového pole Celková práceskutečné práce, protokolem ujetých a informací o fakturačním.

 5. Na kartě úkol ve skupině Akce klikněte na Uložit a zavřít.

Existuje několik způsobů, jak změnit e-mailové zprávy na úkolu nebo položky k vyřízení.

Udělejte něco z tohoto:

 • Označení e-mailovou zprávu příznakem pro zpracování

  Označení zprávy příznakem je nejlepší možností, když potřebujete rychle označit položku vaši pozornost později. Po označení položky je zobrazený v zobrazení Pošta s příznakem, úkoly, panel úkolů a seznam denních úkolů v kalendáři. Označení příznakem zprávy nebo kontaktu není vytvořit nový úkol. Protože položku úkolu zůstává po právě příznakem stále e-mailové zprávy nebo kontaktu, není máte možnost přiřadit jako úkol někomu jinému, nebo označit průběh nebo procento dokončení.

  1. V zobrazení Pošta klikněte pravým tlačítkem na sloupec příznaku e-mailové zprávy.

  2. Vyberte termín splnění.

   Chcete-li rychle přidat příznak pro zpracování, klikněte na příznak sloupec vedle e-mailové zprávy. Datum zahájení a termín splnění v aktuální den se nastavují automaticky.

   Chcete-li změnit čas připomenutí, zvuk připomenutí, datum zahájení, termín splnění nebo text příznaku, který se zobrazí na informačním panelu nebo Vymazat příznak připomenutí, klikněte pravým tlačítkem na sloupec příznaku u e-mailové zprávy a pak klikněte na vlastní nebo Přidat připomenutí. Obě možnosti otevřete dialogové okno stejné, ale když použijete Přidat připomenutí, zaškrtněte políčko připomenutí je vybraná automaticky.

   Dialogové okno Příznak pro zpracování

 • Přetáhněte e-mailové zprávy na panelu úkolů tak, aby vytvořit položku úkolu

  Tyto postupy lze použít jedině v případě, že je panel úkolů uspořádán podle data zahájení nebo termínu splnění.

  1. Klikněte na e-mailové zprávě vyberte a pak přetáhnout zprávu do části Seznam úkolů z panelu úkolů.

  2. Pokud se zobrazí červená čára se šipkami na obou koncích místo, kam chcete umístit na úkol, uvolněte tlačítko myši.

   Obrázek části panelu úkolů s událostmi

 • Přetáhněte e-mailové zprávy na tlačítko úkoly k vytvoření nového úkolu

  Při přetahování e-mailovou zprávu s úkoly v navigačním podokně, můžete používat všechny funkce úkolu a obsah e-mailové zprávy, s výjimkou přílohy, se zkopírují do textového pole úkolu. I když odstraněna později původní e-mailové zprávy, k úkolu, včetně zkopírovaného obsahu, s výjimkou přílohy e-mailové zprávy neexistuje pořád.

  1. Klikněte na e-mailové zprávy, vyberte ho a přetáhněte ho na tlačítko úkolu v navigačním podokně.

   Pokud chcete přidat zprávu jako přílohu na daný úkol místo vložení textu do těla úkolu, klikněte pravým tlačítkem zprávu a přetáhněte ho do seznamu úkolů. V místní nabídce klikněte na Zkopírovat sem jako úkol s přílohou.

   Zobrazí se nové okno položky úkolu a kopírování obsahu e-mailu je vložen do těla úkolu. Předmět e-mailové zprávy bude předmět úkolu. Pokud chcete, můžete změnit předmět.

   Poznámka: Teď jste zadali dost informací k vytvoření úkolu. Následující kroky jsou volitelné, ale pomůže vám lépe Správa úkolů v aplikaci Outlook.

  2. Na kartě úkol ve skupině Akce klikněte na Uložit a zavřít nebo pokračujte následujícími kroky přizpůsobení úkolu.

  3. Pokud chcete, nastavte datum zahájení a Termín splnění úkolu.

   Pokud chcete zadat Počáteční datum, Termín splnění pole nastaveno automaticky na stejný den. Termín splnění můžete změnit datum, které chcete.

  4. Pokud chcete úkol nastavit jako opakovaný, na kartě úkol ve skupině Možnosti na tlačítko opakování.

  5. V dialogovém okně Opakování úkolu klikněte na požadovanou frekvenci (denně, Týdně, Měsíčně nebo ročně ) se kterým by úkol opakovat a pak udělejte jednu z těchto věcí:

   • Úkol nastavit jako opakovaný v pravidelných intervalech     V části způsob opakování vyberte požadované možnosti počet_plateb intervalu, který chcete. Vyberte Obnovit úkol nebo úkol nebude opakují v pravidelných intervalech.

   • Nastavení opakování podle datum dokončení úkolu     Vyberte Obnovit úkol a do pole zadejte dobu, po které je třeba vygenerovat nový úkol.

    Pokaždé, když jste označte úkol jako dokončený, nový úkol se vytvoří na základě vašeho výběru.

    Při je to nejlepší varianta nechcete další připomenutí úkolu zobrazilo dříve, než stávající označeny jako dokončené. Pokud nezaškrtnete položku dokončeno, zobrazí se nikdy další připomenutí. Například, pokud máte připomenutí zaplatí faktuře nástroj 15 každý měsíc a výskyt na 15 nejsou označeny jako dokončené, v mohou vám se pořád zobrazuje 15 úkolu. Po označení 15 dokončený úkol, zobrazí se může 15 výskytu úkolu.

  6. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Opakovat úkol.

  7. Pokud chcete přidat připomenutí, zaškrtněte políčko připomenutí zapnout připomenutí. Zadejte datum a čas, který se má připomenutí.

  8. Můžete určit vlastní zvuk, který se bude přehrávat s připomenutí. Klikněte na Obrázek tlačítka , klikněte na tlačítko Procházet, vyberte zvukový soubor přehrát kliknutím na Otevřít a klikněte na tlačítko OK. Tím se změní pouze pro tento úkol zvuk připomenutí.

  9. Pokud chcete sledovat průběh tohoto úkolu, Stav, Priorita a Dokončeno % polí zadejte nebo vyberte požadované možnosti.

   Pole Stav a Dokončeno % jsou závislé na sobě. Změnou hodnoty v jednom poli hodnoty v druhém poli měnit.

Stav

% Dokončení

Nezahájeno

0

Probíhá

1-99

Completed

100

Čekání na někoho jiného

0 až 100

Odloženo

0 až 100

 1. Pokud chcete-li přiřadit zprávě barevnou kategorii k úkolu, na kartě úkol ve skupině Možnosti klikněte na příkaz Zařadit do kategorií a potom klikněte na jednu z položky v nabídce. Pro více barevných kategorií klikněte na příkaz Všechny kategorie.

  Při prvním použití barevné kategorie, můžete se výzva k zadejte název, který je pro vás smysluplnější. Můžete vytvořit vlastní barevné kategorie, přidružit vlastních barev pomocí barevných kategorií a přiřadit klávesové zkratky. Klikněte na OK se vrátíte do okna úkolu.

  Změnit názor ohledně přiřazení barevné kategorie? Klikněte pravým tlačítkem myši na barvu nebo název barevné kategorie a potom klikněte na Vymazat název kategorie nebo Vymazat všechny kategorie.

 2. Pokud úkol zahrnuje osoba nebo organizace z vašich kontaktů, můžete vytvořit rychlý odkaz na kontakt, klepněte na Kontakty v dolní části okna a výběrem položky. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Vybrat kontakty.

 3. Pokud nechcete, aby ostatní zobrazíte zadávání sdílených úkolů na kartě úkol ve skupině Možnosti klikněte na soukromé.

 4. Pokud chcete zadat protokolem ujetých, pracovní doby a další informace o fakturaci, na kartě úkol ve skupině Zobrazit klikněte na tlačítko Podrobnosti. Zadejte informace do textového pole Celková práceskutečné práce, protokolem ujetých a informací o fakturačním.

 5. Na kartě úkol ve skupině Uložit klikněte na Uložit a zavřít.

Označení kontaktu je nejlepší možností, když potřebujete rychle označit kontakt pro vaši pozornost později. Označení kontaktu vytvoří položky k vyřízení tak, aby text příznak na informačním panelu. S příznakem kontakt, který se také zobrazí v seznamu úkolů, panelem úkolů a v seznamu denních úkolů kalendáře. Označení kontaktu nevytvoří nový úkol. Protože úkol zůstane v počítači kontaktu, nemáte možnost přiřadit jako úkol někomu jinému nebo označit průběh nebo procento dokončení.

 1. V seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem kontakt.

 2. V místní nabídce přejděte na příkaz Zpracovat a potom klikněte na termín splnění.

  Chcete-li změnit čas připomenutí, zvuk připomenutí, datum zahájení, termín splnění nebo text příznaku, který se zobrazí na informačním panelu nebo Vymazat příznak připomenutí, klikněte na vlastní nebo Přidat připomenutí. (Obě možnosti otevřete dialogové okno stejné, ale když použijete Přidat připomenutí, zaškrtněte políčko připomenutí je vybraná automaticky.)

Panel úkolů je součástí všech zobrazení aplikace Outlook ve výchozím nastavení. Panel úkolů můžete zapnout nebo vypnout. Kromě toho můžete zobrazit v minimalizovaném verzi panelu úkolů, který využívá méně místa na obrazovce. Při zapnutí panelu úkolů nebo minimalizace v určitém zobrazení, nastavení platí pouze pro toto zobrazení. Třeba když vypnete panel úkolů v zobrazení pošta, zůstane vypnout pokaždé, když jste v zobrazení pošta, včetně při příštím spuštění aplikace Outlook. Však zůstává na v jiných zobrazeních, například kalendáře, poznámky a úkoly.

 • Na panelu úkolů zapnout nebo vypnout, klikněte na zobrazení, přejděte na Panelu úkolů a potom klikněte na Normální, minimalizované nebo Vypnuto.

 • Pokud chcete vytvořit nový úkol na panelu úkolů, klikněte do textového pole Zadejte nový úkol (s názvem zadávání úkolů, zadejte předmět pro daný úkol a potom stiskněte klávesu ENTER.

  Pole pro zadávání úkolů

  Ve výchozím nastavení přiřadíte úkol termín splnění a počáteční datum, které jsou založeny na nastavení Nastavit rychlé kliknutí na příznak. Při první instalaci aplikace Outlook, toto nastavení nakonfigurování jako dnes.

  Když vytvoříte úkol a změňte příznak na jiný termín dokončení, budou všechny budoucí úkoly, které zadáte na panelu úkolů používat nové nastavení. Je vždy možné přepsat vyberte možnost, která se zobrazí a vyberte jinou možnost. Však po restartování aplikace Outlook prvního úkolu zadán se výchozí nastavení příznaku Nastavit rychlé kliknutí.

  Chcete-li změnit výchozí nastavení příznaku, klikněte pravým tlačítkem na sloupec příznaku v libovolném zobrazení, klikněte na Nastavit rychlé kliknutí a pak zvolte nastavení, které má příznaku. Možnosti zahrnují Bez data. Výběr příznak Bez data umožňuje položku zobrazit ve skupině Bez data na panelu úkolů.

  Poznámka: Teď jste zadali dost informací k vytvoření úkolu. Následující kroky jsou volitelné, ale pomůže vám lépe Správa úkolů v aplikaci Outlook.

 • Pokračujte následujícími kroky přizpůsobení úkolu poklepáním úkol na panelu úkolů.

 • Pokud chcete, nastavte datum zahájení a Termín splnění úkolu.

  Pokud chcete zadat Počáteční datum, Termín splnění pole nastaveno automaticky na stejný den. Termín splnění můžete změnit datum, které chcete.

 • Pokud chcete úkol nastavit jako opakovaný, na kartě úkol ve skupině Možnosti na tlačítko opakování.

 • V dialogovém okně Opakování úkolu klikněte na požadovanou frekvenci (denně, Týdně, Měsíčně nebo ročně ) se kterým by úkol opakovat a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Úkol nastavit jako opakovaný v pravidelných intervalech     V části způsob opakování vyberte požadované možnosti počet_plateb intervalu, který chcete. Vyberte Obnovit úkol nebo úkol nebude opakují v pravidelných intervalech.

  • Nastavení opakování podle datum dokončení úkolu     Vyberte Obnovit úkol a do pole zadejte dobu, po které je třeba vygenerovat nový úkol.

   Pokaždé, když jste označte úkol jako dokončený, nový úkol se vytvoří na základě vašeho výběru.

   Při je to nejlepší varianta nechcete další připomenutí úkolu zobrazilo dříve, než stávající označeny jako dokončené. Pokud nezaškrtnete položku dokončeno, zobrazí se nikdy další připomenutí. Například, pokud máte připomenutí zaplatí faktuře nástroj 15 každý měsíc a výskyt na 15 nejsou označeny jako dokončené, v mohou vám se pořád zobrazuje 15 úkolu. Po označení 15 dokončený úkol, zobrazí se může 15 výskytu úkolu.

 • Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Opakovat úkol.

 • Pokud chcete přidat připomenutí, zaškrtněte políčko připomenutí zapnout připomenutí. Zadejte datum a čas, který se má připomenutí.

 • Můžete určit vlastní zvuk, který se bude přehrávat s připomenutí. Klikněte na Obrázek tlačítka , klikněte na tlačítko Procházet, vyberte zvukový soubor přehrát kliknutím na Otevřít a klikněte na tlačítko OK. Tím se změní pouze pro tento úkol zvuk připomenutí.

 • Pokud chcete sledovat průběh tohoto úkolu, Stav, Priorita a Dokončeno % polí zadejte nebo vyberte požadované možnosti.

  Pole Stav a Dokončeno % jsou závislé na sobě. Změnou hodnoty v jednom poli hodnoty v druhém poli měnit.

Stav

% Dokončení

Nezahájeno

0

Probíhá

1-99

Completed

100

Čekání na někoho jiného

0 až 100

Odloženo

0 až 100

 1. Pokud chcete-li přiřadit zprávě barevnou kategorii k úkolu, na kartě úkol ve skupině Možnosti klikněte na příkaz Zařadit do kategorií a potom klikněte na jednu z položky v nabídce. Pro více barevných kategorií klikněte na příkaz Všechny kategorie.

  Při prvním použití barevné kategorie, můžete se výzva k zadejte název, který je pro vás smysluplnější. Můžete vytvořit vlastní barevné kategorie, přidružit vlastních barev pomocí barevných kategorií a přiřadit klávesové zkratky. Klikněte na OK se vrátíte do okna úkolu.

  Změnit názor ohledně přiřazení barevné kategorie? Klikněte pravým tlačítkem barvy nebo název barevné kategorie a potom klikněte na Vymazat název kategorie nebo Vymazat všechny kategorie.

 2. Pokud úkol zahrnuje osoba nebo organizace z vašich kontaktů, můžete vytvořit rychlý odkaz na kontakt, klepněte na Kontakty v dolní části okna a výběrem položky. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Vybrat kontakty.

 3. Pokud nechcete, aby ostatní zobrazíte zadávání sdílených úkolů na kartě úkol ve skupině Možnosti klikněte na soukromé.

 4. Pokud chcete zadat protokolem ujetých, pracovní doby a další informace o fakturaci, na kartě úkol ve skupině Zobrazit klikněte na tlačítko Podrobnosti. Zadejte informace do textového pole Celková práceskutečné práce, protokolem ujetých a informací o fakturačním.

 5. Na kartě úkol ve skupině Uložit klikněte na Uložit a zavřít.

Přejděte na úkol nahoru nebo dolů v seznamu, klikněte a přetáhněte položky do požadovaného umístění. Při tažení úkol červenou čárou se šipkami označuje, kde uložená úkol když uvolníte tlačítko myši.

Seznam denních úkolů se zobrazí pouze v zobrazení den a týdnu kalendáře aplikace Outlook. Chcete-li přepnout seznamu denních úkolů zapněte nebo vypněte v kalendáři, klikněte na zobrazení, přejděte na Seznam denních úkolů a klikněte na Normální, minimalizované nebo Vypnuto.

Seznam denních úkolů

Chcete-li zobrazit pouze celkový počet úkolů, proveďte jednu z následujících akcí:

 • V zobrazení Kalendář klikněte na zobrazení, přejděte na Seznam denních úkolů a pak klikněte na minimalizované.

 • Přejděte na horní okraj seznamu denních úkolů. Jakmile se ukazatel změní Ikona úchytu pro změnu velikosti , přetáhněte okraj na spodní straně okna.

Pokud chcete vytvořit nové úkoly v seznamu denních úkolů, je nutné použít nastavení Normální seznam denních úkolů.

 1. V seznamu denních úkolů jako svého pohybuje ukazatel Kliknutím přidáte úkol se zobrazí.

 2. Klepněte na jakékoli prázdné místo pod sloupcem den.

 3. Zadejte předmět úkolu a stiskněte klávesu ENTER.

  Ve výchozím nastavení přiřadíte úkol čas zahájení a termín splnění dne ve sloupci nad seznam denních úkolů. Pokud chcete změnit datum zahájení nebo termín splnění úkolu, přetáhněte vytvořený úkol den splatnosti úkol. Existuje několik způsobů úkol, můžete otevřít úkol a změňte zahájení a splnění. V takovém případě můžete klikněte pravým tlačítkem úkol a potom klikněte na tlačítko Otevřít nebo vyberte položku, stiskněte klávesu ESC a stiskněte klávesu ENTER.

 4. Pokud chcete úkol nastavit jako opakovaný, na kartě úkol ve skupině Možnosti na tlačítko opakování.

 5. V dialogovém okně Opakování úkolu klikněte na požadovanou frekvenci (denně, Týdně, Měsíčně nebo ročně ) se kterým by úkol opakovat a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Úkol nastavit jako opakovaný v pravidelných intervalech     V části způsob opakování vyberte požadované možnosti počet_plateb intervalu, který chcete. Vyberte Obnovit úkol nebo úkol nebude opakují v pravidelných intervalech.

  • Nastavení opakování podle datum dokončení úkolu     Vyberte Obnovit úkol a do pole zadejte dobu, po které je třeba vygenerovat nový úkol.

   Pokaždé, když jste označte úkol jako dokončený, nový úkol se vytvoří na základě vašeho výběru.

   Při je to nejlepší varianta nechcete další připomenutí úkolu zobrazilo dříve, než stávající označeny jako dokončené. Pokud nezaškrtnete položku dokončeno, zobrazí se nikdy další připomenutí. Například, pokud máte připomenutí zaplatí faktuře nástroj 15 každý měsíc a výskyt na 15 nejsou označeny jako dokončené, v mohou vám se pořád zobrazuje 15 úkolu. Po označení 15 dokončený úkol, zobrazí se může 15 výskytu úkolu.

 6. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Opakovat úkol.

 7. Pokud chcete přidat připomenutí, zaškrtněte políčko připomenutí zapnout připomenutí. Zadejte datum a čas, který se má připomenutí.

 8. Můžete určit vlastní zvuk, který se bude přehrávat s připomenutí. Klikněte na Obrázek tlačítka , klikněte na tlačítko Procházet, vyberte zvukový soubor přehrát kliknutím na Otevřít a klikněte na tlačítko OK. Tím se změní pouze pro tento úkol zvuk připomenutí.

 9. Pokud chcete sledovat průběh tohoto úkolu, Stav, Priorita a Dokončeno % polí zadejte nebo vyberte požadované možnosti.

  Pole Stav a Dokončeno % jsou závislé na sobě. Změnou hodnoty v jednom poli hodnoty v druhém poli měnit.

Stav

% Dokončení

Nezahájeno

0

Probíhá

1-99

Completed

100

Čekání na někoho jiného

0 až 100

Odloženo

0 až 100

 1. Pokud chcete-li přiřadit zprávě barevnou kategorii k úkolu, na kartě úkol ve skupině Možnosti klikněte na příkaz Zařadit do kategorií a potom klikněte na jednu z položky v nabídce. Pro více barevných kategorií klikněte na příkaz Všechny kategorie.

  Při prvním použití barevné kategorie, můžete se výzva k zadejte název, který je pro vás smysluplnější. Můžete vytvořit vlastní barevné kategorie, přidružit vlastních barev pomocí barevných kategorií a přiřadit klávesové zkratky. Klikněte na OK se vrátíte do okna úkolu.

  Změnit názor ohledně přiřazení barevné kategorie? Klikněte pravým tlačítkem myši na barvu nebo název barevné kategorie a potom klikněte na Vymazat název kategorie nebo Vymazat všechny kategorie.

 2. Pokud úkol zahrnuje osoba nebo organizace z vašich kontaktů, můžete vytvořit rychlý odkaz na kontakt, klepněte na Kontakty v dolní části okna a výběrem položky. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Vybrat kontakty.

 3. Pokud nechcete, aby ostatní zobrazíte zadávání sdílených úkolů na kartě úkol ve skupině Možnosti klikněte na soukromé.

 4. Pokud chcete zadat protokolem ujetých, pracovní doby a další informace o fakturaci, na kartě úkol ve skupině Zobrazit klikněte na tlačítko Podrobnosti. Zadejte informace do textového pole Celková práceskutečné práce, protokolem ujetých a informací o fakturačním.

 5. Na kartě úkol ve skupině Uložit klikněte na Uložit a zavřít.

Přejděte na úkol nahoru nebo dolů v seznamu, klikněte a přetáhněte položky do požadovaného umístění. Při tažení úkol červenou čárou se šipkami označuje, kde uložená úkol když uvolníte tlačítko myši.

 1. Otevřete úkol.

 2. V dolní části okna úkolu klikněte na Kontakty.

  Chybí tlačítko kontaktů

  Pokud nevidíte tlačítko kontaktů, postupujte takto:

  1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti.

  2. Na kartě Předvolby v části Kontakty a poznámky, klikněte na Možnosti kontaktu.

  3. V dialogovém okně Možnosti kontaktů ve skupinovém rámečku Propojení kontaktů zaškrtněte políčko Zobrazit na všem formulářům propojení kontaktů.

 3. V dialogovém okně Vybrat kontakty v části položky vyberte kontakt, který chcete připojit k úkolu.

  Pokud chcete vybrat několik kontaktů, klikněte na jeden kontakt, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na všechny další kontakty.

  Propojené položky z karty kontaktu zobrazíte otevřete kontakt a na kartě kontakt ve skupině Zobrazit klikněte na aktivity. Určitý typ položky, zobrazit v seznamu Zobrazit, klikněte na typ položky.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×