Vytvořené pravidlo nefunguje

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Příčina: Pravidla se pro zprávy automaticky spouštějí jenom při jejich přijetí nebo odeslání.

Řešení:    Na zprávy, které jste už dostali, aplikujte pravidlo ručně.

 1. V dolní části Navigační podokno klikněte na Pošta   Ikona Pošta v levém dolním rohu navigačního podokna .

 2. V navigačním podokně klikněte na složku, na kterou chcete pravidlo použít.

 3. V nabídce Message (Zpráva) přejděte na Rules (Pravidla), Apply (Použít) a pak klikněte na pravidlo nebo na Apply All (Použít vše).

  Poznámky: 

Příčina: Pravidlo je vypnuté.

Řešení:    Pravidlo povolte.

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Rules (Pravidla).

 2. V levém podokně dialogu Rules (Pravidla) klikněte na typ účtu pravidla, které chcete upravit.

  Když nevíte, jaký typ e-mailového účtu používáte

  1. V dialogovém okně Pravidla klikněte na Zobrazit vše a potom v části Osobní nastavení klikněte na Účty.

  2. V levém podokně dialogového okna Účty klikněte na požadovaný účet. Typ účtu se zobrazí pod jeho popisem. V tomto příkladu se jedná o účet Exchange.

   Typ účtu Outlooku

  3. Do dialogového okna Pravidla se vrátíte tak, že kliknete na Zobrazit vše a potom v části E-mail kliknete na Pravidla.

 3. Zaškrtněte políčko Enabled (Povoleno) vedle pravidla.

Příčina: Pravidlo odkazuje na odstraněnou složku.

Řešení:    Aktualizujte pravidla tak, aby odkazovala na aktuální složky.

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Rules (Pravidla).

 2. V levém podokně dialogu Rules (Pravidla) klikněte na typ účtu pravidla, které chcete upravit.

  Když nevíte, jaký typ e-mailového účtu používáte

  1. V dialogovém okně Pravidla klikněte na Zobrazit vše a potom v části Osobní nastavení klikněte na Účty.

  2. V levém podokně dialogového okna Účty klikněte na požadovaný účet. Typ účtu se zobrazí pod jeho popisem. V tomto příkladu se jedná o účet Exchange.

   Typ účtu Outlooku

  3. Do dialogového okna Pravidla se vrátíte tak, že kliknete na Zobrazit vše a potom v části E-mail kliknete na Pravidla.

 3. Poklikejte na pravidlo, které nefunguje.

 4. Pokud některá kritéria nebo akce odkazují na odstraněnou složku, vyberte jinou.

Příčina: Pravidlo je možné použít jenom na jeden typ účtu.

Řešení:    Vytvořte další pravidla pro každý typ účtu.

Pokud jste například vytvořili pravidlo pro účet POP, můžete vytvořit podobné pravidlo pro účet IMAP.

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Rules (Pravidla).

 2. V levém podokně dialogu Rules (Pravidla) klikněte na typ účtu pravidla, které chcete upravit.

  Když nevíte, jaký typ e-mailového účtu používáte

  1. V dialogovém okně Pravidla klikněte na Zobrazit vše a potom v části Osobní nastavení klikněte na Účty.

  2. V levém podokně dialogového okna Účty klikněte na požadovaný účet. Typ účtu se zobrazí pod jeho popisem. V tomto příkladu se jedná o účet Exchange.

   Typ účtu Outlooku

  3. Do dialogového okna Pravidla se vrátíte tak, že kliknete na Zobrazit vše a potom v části E-mail kliknete na Pravidla.

 3. Vytvořte pravidlo.

  Poznámka: Další informace o tom, jak vytvořit pravidla najdete v tématu Vytvoření nebo úprava pravidla v Outlooku for Mac 2011 nebo Vytvoření pravidla v Outlooku 2016 for Mac.

Příčina: Na zprávy se nejprve použije jiné pravidlo.

Řešení:    Změňte pořadí, ve kterém se pravidla použijí.

Pravidla se spouští v pořadí, v jakém jsou zobrazené v seznamu. Pravidla na začátku seznamu se spouštějí nejdřív.

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Rules (Pravidla).

 2. V levém podokně dialogu Rules (Pravidla) klikněte na typ účtu pravidla, které chcete upravit.

  Když nevíte, jaký typ e-mailového účtu používáte

  1. V dialogovém okně Pravidla klikněte na Zobrazit vše a potom v části Osobní nastavení klikněte na Účty.

  2. V levém podokně dialogového okna Účty klikněte na požadovaný účet. Typ účtu se zobrazí pod jeho popisem. V tomto příkladu se jedná o účet Exchange.

   Typ účtu Outlooku

  3. Do dialogového okna Pravidla se vrátíte tak, že kliknete na Zobrazit vše a potom v části E-mail kliknete na Pravidla.

 3. Klikněte na pravidlo a pak klikněte na Move up (Posunout nahoru) nebo Move down (Posunout dolů)  Šipky Nahoru a Dolů .

Řešení:    Použijte na zprávy víc pravidel.

Ve výchozím nastavení se na každou zprávu použije jenom jedno pravidlo. Když zpráva splní kritéria pravidla, žádná další pravidla se nepoužijí. Můžete ale pravidlo definovat tak, aby zprávy, které splňují kritéria, byly k dispozici i pro další pravidla.

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Rules (Pravidla).

 2. V levém podokně dialogu Rules (Pravidla) klikněte na typ účtu pravidla, které chcete upravit.

  Když nevíte, jaký typ e-mailového účtu používáte

  1. V dialogovém okně Pravidla klikněte na Zobrazit vše a potom v části Osobní nastavení klikněte na Účty.

  2. V levém podokně dialogového okna Účty klikněte na požadovaný účet. Typ účtu se zobrazí pod jeho popisem. V tomto příkladu se jedná o účet Exchange.

   Typ účtu Outlooku

  3. Do dialogového okna Pravidla se vrátíte tak, že kliknete na Zobrazit vše a potom v části E-mail kliknete na Pravidla.

 3. Poklikejte na pravidlo, které chcete změnit.

 4. V části Then (Pak) zrušte zaškrtnutí políčka Do not apply other rules to messages that meet the same conditions (Nepoužívat další pravidla na zprávy, které splňují stejné podmínky).

Příčina: Některá pravidla vytvořená v Outlooku for Mac se neukládají na serveru Exchange.

Řešení:    Vytvářejte pravidla v Outlook Web Appu nebo v Outlooku pro Windows.

Abyste mohli vytvářet nebo upravovat serverová pravidla v Outlooku for Mac, musíte mít účet Microsoft Exchange spravovaný serverem Microsoft Exchange Server 2010 nebo novějším. Pokud je váš účet spravovaný serverem Microsoft Exchange Server 2007, můžete vytvářet a upravovat serverová pravidla pomocí Outlook Web Appu nebo Outlooku pro Windows.

Pravidla uložená na serveru Exchange se spouští předtím, než se zprávy stáhnou do Outlooku for Mac.

Viz taky

Vytvoření nebo úprava pravidla v Outlooku for Mac 2011

Vytvoření pravidla v Outlooku 2016 pro Mac

Uspořádání zpráv ze seznamu adresátů

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×