Vytváření, zobrazení a úpravy kontaktů a seznamů kontaktů ve službě Outlook.com

Stránka Lidé v Outlook.com slouží k zobrazení, vytváření a úpravám kontaktů a seznamů kontaktů. Vytvořte nový kontakt od začátku nebo přidejte někoho jako kontakt z e-mailové zprávy. Můžete také vytvořit seznam kontaktů pro posílání e-mailů skupině lidí.


Jakou verzi Outlooku používám?

Vyberte verzi a přečtěte si pokyny

Pokyny se mírně liší podle toho, jestli používáte beta verzi služby Outlook.com. Vyberte, kterou verzi služby Outlook.com používáte, abyste si zobrazili pokyny pro svoji verzi.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Snímek obrazovky levého horního rohu poštovní schránky beta verze služby Outlook.com

Přečtěte si pokyny pro beta verzi služby Outlook.com.

Snímek obrazovky levého horního rohu klasické poštovní schránky Outlook.com

Přečtěte si pokyny pro klasickou verzi služby Outlook.com.

Pokyny pro beta verzi služby Outlook.com

Přejděte na stránku Lidé, přihlaste se k Outlook.com a vyberte Lidé v levém dolním rohu stránky.

Vytvoření kontaktu od začátku

 1. Na stránce Lidé v levém podokně vyberte složku, ve které chcete kontakt vytvořit. Mohli byste zvolit například složku Kontakty.

  Poznámka: Po vytvoření ve složce se už kontakt nedá přesunout do jiné složky.

 2. Na panelu nástrojů vyberte Nový > Kontakt.

  Snímek obrazovky nabídky Nový s vybraným kontaktem

 3. Zadejte podrobnosti o kontaktu. Vyberte Přidat další a přidejte další informace, třeba adresu kontaktu a narozeniny.

 4. Vyberte Vytvořit.

Vytvoření kontaktu z e-mailové zprávy

 1. Ve službě Outlook.com přejděte do zobrazení Pošta.

 2. Otevřete e-mailovou zprávu v podokně čtení a potom vyberte jméno odesílatele nebo příjemce, kterého chcete přidat do kontaktů.

 3. Na kartě profilu, která se otevře, vyberte Další možnosti > Přidat do kontaktů.

  Vyberte tři tečky a pak vyberte Přidat do kontaktů.

  Poznámka: Kontakt se automaticky přidá do složky Kontakty na stránce Lidé. Když kontakt vytvoříte tímto způsobem, už se později nedá uložit nebo přesunout do jiné složky.

Přidání kontaktu do oblíbených položek

Pokud chcete někoho přidat mezi oblíbené, vyberte kontakt a potom na panelu nástrojů vyberte Přidat k oblíbeným.

Tip: Oblíbené kontakty s e-mailovou adresou se také zobrazí v levém podokně v Poště, takže uvidíte všechny jejich e-maily na jednom místě.

Vyhledání kontaktu

Tady je několik způsobů, jak najít kontakt na stránce Lidé:

 • Použijte funkci Hledat. Začněte psát do vyhledávacího pole kontakt nebo seznam kontaktů.

 • Když vyberte Oblíbené v levém horním rohu, můžete se podívat, koho jste přidali jako oblíbené.

Tipy: 

 • Když vyberte písmeno v oddělovači seznamu, přejdete rychle mezi kontakty v seznamu.

 • Výběr písmena a zobrazení dalších dostupných písmen

Zobrazení a úpravy informací o kontaktech

Když na stránce Lidé vyberete kontakt v prostředním podokně, zobrazíte informace o kontaktu, které můžete i upravit.

 • Pokud chcete kontakt upravit, vyberte Upravit kontakt v pravé části stránky nebo Upravit na panelu nástrojů.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Upravit kontakt

Další informace o kontaktech s e-mailovou adresou můžete také zobrazit na těchto kartách:

 • Soubory: Poslední soubory, které s vámi kontakt sdílel.

 • E-maily: Poslední e-mailové zprávy a přílohy mezi vámi a kontaktem.

 • LinkedIn: Pokud má kontakt veřejný profil LinkedIn se stejným e-mailem, který jste u tohoto kontaktu uložili, zobrazí se na tomto místě informace z LinkedInu.

  Poznámka: Karta LinkedIn nemusí být dostupná.

Přidání fotky ke kontaktům

 1. Na stránce Lidé vyberte kontakt.

 2. Vyberte Upravit kontakt a pak vyberte ikonu kamery.

  Výběr ikony kamery a přidání fotky
 3. Vyberte Nahrát fotku, zvolte soubor, který chcete použít, a pak vyberte Otevřít, aby se fotka nahrála.

 4. Pokud chcete změnit umístění fotky, klikněte do kroužku a přetáhněte ukazatel. Pokud chcete zobrazení přiblížit nebo oddálit, použijte posuvník pod fotkou.

  Úprava fotky a výběr možnosti Použít
 5. Vyberte Použít a potom Uložit.

Propojení kontaktů

Kontakty můžete propojit, aby bylo vidět, že spolu souvisí, například pokud máte několik záznamů pro stejnou osobu. Propojené kontakty se zobrazí jako jeden kontakt.

Ruční propojení kontaktů:

 • Na stránce Lidé vyberte dva nebo více kontaktů a pak na panelu vpravo vyberte Propojit kontakty.

Propojení kontaktů pomocí možnosti Vyčistit kontakty:

 • Na stránce Lidé vyberte na panelu nástrojů Spravovat a pak vyberte Vyčistit kontakty. Zobrazí se všechny kontakty, které mají stejné jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

 • Vyberte kontakty, které chcete propojit, a pak vyberte Vyčistit.

Zrušení propojení propojeného kontaktu:

 • Na stránce Lidé vyberte kontakt, vyberte na panelu nástrojů Propojené kontakty a pak vyberte Odpojit.

Vytvoření seznamu kontaktů

Seznam kontaktů je kolekce kontaktů a e-mailových adres a hodí se k posílání e-mailů skupině lidí. Seznamům kontaktů se někdy říká distribuční seznamy.

Vytvořte třeba seznam kontaktů s názvem Můj čtenářský klub a přidejte do něj všechny členy vašeho čtenářského klubu. Když budete chtít poslat e-mail všem členům klubu, stačí do řádku Komu v e-mailu zadat Můj čtenářský klub.

Poznámka: Ve výchozím nastavení se seznamy kontaktů vytvářejí ve složce Seznamy kontaktů. Pokud chcete seznam kontaktů uložit v jiné složce, vyberte složku, než vyberete Nový > Seznam kontaktů. Po vytvoření ve složce se už seznam kontaktů nedá přesunout do jiné složky.

 1. Na stránce Lidé vyberte na panelu nástrojů Nový > Seznam kontaktů.

  Snímek obrazovky nabídky Nový s vybraným seznamem kontaktů

 2. Zadejte název seznamu a potom přidejte kontakty nebo e-mailové adresy. Všechny kontakty v seznamu kontaktů musí mít e-mailovou adresu.

 3. Vyberte Vytvořit.

Tip: Pokud chcete kontakty seskupit za jiným účelem než odesílání e-mailů, můžete místo toho vytvořit složku. Do té si pak přidejte kontakty.

Přidání dalších kontaktů do seznamu kontaktů

 1. Na stránce Lidé vyberte v levém podokně Seznamy kontaktů.

 2. Vyberte seznam kontaktů a pak vyberte Upravit.

 3. Přidejte kontakty nebo e-mailové adresy.

  Poznámka: Pokud kontakt nemá e-mailovou adresu, nelze ho přidat do seznamu kontaktů.

 4. Vyberte Uložit.

Odebrání kontaktů ze seznamu kontaktů

 1. Na stránce Lidé vyberte v levém podokně Seznamy kontaktů.

 2. Vyberte seznam kontaktů a pak vyberte Upravit.

 3. Vyberte x u kontaktu, kterého chcete odebrat.

 4. Vyberte Uložit.

Vyhledání seznamů kontaktů

 • Na stránce Lidé vyberte v levém podokně Seznamy kontaktů nebo vyhledejte název seznamu kontaktů.

Odstranění kontaktů nebo seznamů kontaktů

Viz: Odstranění nebo obnovení kontaktu nebo seznamu kontaktů ve službě Outlook.com

Pokyny pro klasickou verzi služby Outlook.com

Vytvoření kontaktu nebo seznamu kontaktů

Vytvoření kontaktu nebo seznamu kontaktů od začátku

 1. Ve službě Outlook.com vyberte ve spodní části stránky aplikaci Lidé.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Lidé dole v navigačním podokně

 2. V části Vaše kontakty v levém podokně vyberte složku, ve které chcete kontakt vytvořit.

 3. Na panelu nástrojů vyberte šipku vedle položky Nový > Kontakt nebo Seznam kontaktů.

 4. Zadejte podrobnosti o kontaktu nebo seznamu kontaktů.

 5. Vyberte UložitUložit.

  Poznámka: Když ve složce vytvoříte kontakt, už ho nemůžete přesunout do jiné složky. Pokud chcete kontakt po vytvoření uložit v jiné složce, odstraňte ho a pak ho znovu vytvořte v jiné složce.

Vytvoření kontaktu z e-mailové zprávy

 1. Ve službě Outlook.com vyberte ve spodní části stránky aplikaci Pošta.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Pošta v navigačním podokně

 2. Otevřete e-mailovou zprávu v podokně čtení a vyberte jméno odesílatele nebo příjemce, kterého chcete přidat do kontaktů.

 3. Na kartě profilu, která se otevře, vyberte Další možnosti > Přidat do kontaktů.

  Snímek obrazovky s kurzorem na možnosti Přidat do kontaktů v nabídce pro další možnosti.

 4. Zadejte podrobnosti o kontaktu.

 5. Vyberte UložitUložit.

  Poznámka: Po uložení nového kontaktu se kontakt automaticky přidá do složky Kontakty. Když kontakt vytvoříte tímto způsobem, už se nedá uložit nebo přesunout do jiné složky.

Úprava kontaktu nebo seznamu kontaktů

 1. Ve službě Outlook.com vyberte spouštěč aplikací Vyberte ikonu pro otevření aplikace. > dlaždice Lidé.

 2. Vyberte kontakt nebo seznam kontaktů, který chcete upravit, a pak vyberte Upravit.

  Poznámka: Pokud tlačítko Upravit nevidíte, může se jednat o kontakt Skypu pro firmy nebo kontakt z připojeného účtu sociální sítě. Pokud chcete takový kontakt upravit, otevřete Skype pro firmy nebo prostřednictvím webového prohlížeče otevřete účet sociální sítě, ve které se kontakt nachází.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Upravit pod navigačním panelem Outlooku

 3. Proveďte požadované změny.

 4. Vyberte UložitUložit.

Přidání kontaktu do seznamu kontaktů

 1. Vyberte kontakt, který chcete přidat do seznamu.

 2. Vyberte Seznamy a zvolte seznam kontaktů, do kterého chcete kontakt přidat.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Seznamy

Potřebujete další pomoc?

Tlačítko komunitního fóra Tlačítko Kontaktovat podporu

Viz taky

Odstranění nebo obnovení kontaktu nebo seznamu kontaktů ve službě Outlook.com

Přidání kontaktu v Outlooku pro Windows

Přidání kontaktu do aplikace Lidé ve Windows 10

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×