Vytváření vícejazyčných komunikačních webů, stránek a zpráv

Vytváření vícejazyčných komunikačních webů, stránek a zpráv

Pokud vaše organizace pokrývá různé populace, můžete si obsah na svých intranetových webech zpřístupnit ve více jazycích. Prvky uživatelského rozhraní, jako je navigace na web, název webu a popis webu, se dají zobrazit v preferovaném jazyce uživatele. Navíc můžete poskytovat stránky a příspěvky na komunikační weby, které překládáte, a které se zobrazují v preferovaném jazyce uživatele.

Nejdřív se ujistěte, že je komunikační web, který používáte, vytvořený na webu, který chcete použít. Výchozí jazyk webu se nedá později změnit. Další informace o vytváření komunikačních webů najdete v tématu vytvoření komunikačního webu.

Po ověření, že je vaše komunikace vytvořená s výchozím jazykem, který chcete použít, povolte používání vícejazyčných funkcí a vyberte jazyky, které chcete zpřístupnit.

Pokud chcete vytvořit stránky na komunikačních webech v různých jazycích, můžete pomocí funkce překladu vytvořit kopie stránek, které jste vytvořili ve výchozím jazyce. Kopie se pak dají přeložit ručně. Publikované stránky překladu se automaticky zobrazí v příslušném jazykovém webu, včetně webových částí novinky a zvýrazněný obsah pro jednotlivé jazyky.

Poznámky: 

 • Některé funkce se vedou postupně do organizací, které se přihlásily k programu cílové verze. To znamená, že se vám tato funkce zatím nemusí zobrazovat nebo že může vypadat jinak než v popisu v článcích nápovědy.

 • Funkce pro překlad stránek jsou k dispozici pouze na komunikačních webech.

 • Stránky se nepřekládají automaticky. Každá stránka vytvořená ve výchozím jazyce může mít odpovídající stránku ve zvoleném cílovém jazyce, který jste sami přiřadili vy, nebo ručně. Po přeložení takové stránky a jejím publikování se automaticky zobrazí uživatelům, kteří tento jazyk upřednostňují.

 • Změny původní, zdrojové stránky nebo jiných stránek překladu se automaticky nesynchronizují se všemi stránkami překladu. Jednotlivé stránky překladu je nutné aktualizovat ručně.

 • Jazyk zobrazený pro uživatele závisí na jejich nastavení pro osobní jazyk a oblast.

 • Pro vícejazyčné weby doporučujeme postup uvedený v tomto článku. Pokud ale používáte SharePoint Server verze starší než 2019, přečtěte si článek použití funkce varianty pro vícejazyčné weby.

V tomto článku

Povolení vícejazyčných funkcí a výběr jazyků

Vytvoření stránek pro požadované jazyky

Zobrazení stránky překladu na jeho jazykové lokalitě

Kontrola stavu stránek

K čemu převaděč slouží?

E-mailová oznámení

Aktualizace stránky výchozího jazyka

Schválení stránek

Stránky překladu ve webových částech novinky a zvýrazněný obsah

Odstranění stránky překladu

Vyhledání stránek překladu

Nastavení vícejazyčného názvu webu, navigace a zápatí

Řešení běžných problémů

Povolení vícejazyčné funkce a volba jazyků

 1. Přejděte na komunikační web, na kterém chcete povolit vícejazyčné funkce.

 2. Vyberte Nastavení v pravém horním rohu a pak vyberte informace o webu.

 3. V dolní části podokna informace o webu vyberte Zobrazit všechna nastavení webu.

 4. V části Správa webuvyberte nastavení jazyka.

 5. V části Povolit překlad stránek a zpráv do více jazykůpřepínejte přepínač na zapnuto.

 6. V části Přidat nebo odebrat jazyky webuzačněte psát název jazyka v nabídce Vybrat nebo zadat jazyknebo zvolte jazyk z rozevíracího seznamu. Zopakováním tohoto kroku přidáte více jazyků.

 7. Jazyky můžete na webu kdykoli přidat nebo odebrat tak, že přejdete zpátky na tuto stránku.

  Nastavení jazyka webu

 8. Pokud budete chtít stránky přeložit, můžete volitelně přiřadit jeden nebo více překladatelů pro každý jazyk (Kromě výchozího jazyka webu). Ve sloupci Translator (Překladatel ) začněte psát jméno osoby, které chcete být překladatelem, a pak název vyberte ze seznamu.

  Poznámka: Kdokoli z adresáře Active Directory vaší organizace může být přiřazen jako překladatel. Osobám přiřazeným jako překladatelům se automaticky neudělí příslušná oprávnění. Když se někdo bez oprávnění k úpravám webu pokusí získat přístup k webu, bude přesměrován na webovou stránku, kde si může vyžádat přístup.

 9. Vyberte Uložit.

Po přidání jazyků se na webu zobrazí rozevírací seznam, který umožňuje přejít na vybrané weby.

Vytvoření stránek pro požadované jazyky

Po zpřístupnění webu pro vícejazyčné funkce a zvolení jazyků, které chcete zpřístupnit, můžete vytvořit požadované stránky překladu. Postupujte takto:

 1. Přejděte na stránku výchozího jazyka, kterou chcete zpřístupnit v jiném jazyce.

 2. Na horním panelu vyberte Překlad.

 3. Tlačítko přeložit

 4. Pokud chcete vytvořit stránku pro překlad ve všech jazycích dostupných pro váš web, vyberte vytvořit pro všechny jazyky. Jinak vyberte vytvořit pouze pro požadované jazyky.

  Podokno překladu

  Důležité informace: Po vytvoření stránek překladu musíte publikovat (nebo znovu publikovat) stránku výchozího jazyka, abyste měli jistotu, že:

  • Stránky překladu se zobrazují v odpovídající jazykové lokalitě

  • Stránky překladu se ve webové části příspěvky a ve webových částech se zvýrazněným obsahem zobrazí správně

  • Rozevírací seznam jazyk v horní části webu obsahuje všechny jazyky, které jste povolili.

Po vytvoření stránek se v podokně překlad vedle jednotlivých jazyků zobrazí stav stránky (koncept uložený, publikovaný atd.). V e-mailu , který je požadován, se také zobrazí oznámení, které jste sami přiřadili.

Zobrazení stránky překladu na jeho webu

Abyste měli jistotu, že jsou stránky překladu zobrazené ve správném jazyce, přejděte na stránku výchozí jazyk webu a vyberte v horní části stránky rozevírací seznam. Zvolte jazyk stránky překladu, který chcete zobrazit.

Poznámka: Když v rozevíracím seznamu změníte jazyk, použije se u všech stránek na tomto webu doba trvání relace prohlížeče. Nemá vliv na vaši předvolbu uživatelského jazyka (která určuje jazyk zobrazený pro položky, jako je název webu, název a navigace). 

Rozevírací seznam jazyk

Kontrola stavu stránek

Stav každé stránky (koncept uložený, publikovaný atd.) se zobrazuje v podokně překlad vedle jednotlivých jazyků. Zobrazení stavu:

 1. Přejděte na stránku výchozího jazyka.

 2. V horní části stránky vyberte Překlad .

  V podokně překladu vpravo se zobrazí stav stránky jednotlivých jazyků a odkaz pro zobrazení stránky.

Stav překladu

K čemu převaděč slouží?

Překladatelé přeloží kopie stránky výchozího jazyka na zadané jazyky. Po vytvoření kopií stránek jsou překladatelé informováni e-mailem , že je požadován překlad. E-mailová adresa obsahuje odkaz na stránku výchozího jazyka a nově vytvořenou stránku překladu. Další informace najdete v části e-mailová oznámení níže. Překladatel bude:

 1. V e-mailu vyberte tlačítko Spustit překlad .

 2. V pravém horním rohu stránky vyberte Upravit a obsah Přeložte.

 3. Po dokončení vyberte Uložit jako koncept (Pokud nejste připravení pro čtení čtenářů)nebo, pokud je stránka připravená zobrazit všem, kdo tento jazyk používá na webu, vyberte Publikovat nebo publikovatpříspěvky.

  Pokud je zapnuté schválení nebo plánování, můžou vám tlačítka posílat ke schválení nebo je publikovat později.

 4. Osobě, která požadovala překlad, pošle e-mailové oznámení.

E-mailová oznámení

 • Když se vytvoří stránka překladu, pošle vám k žádosti o překlad e-mail. E-mail obsahuje tlačítko pro spuštění překladu .

  E-mail s žádostí o překlad

 • Pokud je stránka překladu publikována překladatelem, odešle se uživateli, který požadoval překlad, e-mail.

 • Pokud je provedena aktualizace na stránce výchozího jazyka a uložena jako koncept, pošle překladateli e-mail, který oznámí, že může být nutná aktualizace stránky překladu.

E-mailová oznámení jsou v průběhu 30 minut v případě potřeby. Pokud je třeba první e-maily spojené se stránkou odeslána a na stránce výchozího jazyka je provedená aktualizace, bude po 30 minutách dávka odeslána a odeslána další e-mailová zpráva nebo všechny ostatní, které je potřeba odeslat.

Schválení stránek

Když jsou zapnutá schválení stránek , musí být stránka výchozího jazyka a stránky překladu schválená a publikovaná, než budou stránky překladu dostupné všem uživatelům, kteří mají k této stránce přístup.

Aktualizace stránky výchozího jazyka

Při aktualizaci stránky výchozího jazyka je nutné stránku znovu publikovat. Potom budou překladatelé (ů) pro stránky překladu upozorněni v e-mailu, aby se aktualizace udělaly na jednotlivé stránky překladu.

Stránky překladu ve webových částech novinky a zvýrazněný obsah

Stránky překladu a příspěvky se automaticky zobrazí ve webových částech novinky a obsah v preferovaném jazyce uživatele. Pokud není stránka překladu v preferovaném jazyce uživatele dostupná, zobrazí se stránka výchozí jazyk webu.

Stránky překladu a diskusní příspěvky musí být schváleny a publikovány před jejich zobrazením ve webových částech diskusní nebo zvýrazněný obsah.

Odstranění stránky překladu

Když odstraníte stránku překladu, musíte provést několik dalších kroků, které přeruší přidružení mezi stránkou výchozího jazyka a odstraněnou překladovou stránkou, která zahrnuje otevírání stránky výchozího jazyka pro úpravy a opětovné publikování.

 1. Přejděte do knihovny stránek webu.

 2. Najděte stránku, kterou chcete odstranit, ve složce jazyka vedle stránky výchozího jazyka. Složku lze identifikovat pomocí kódu jazyka 2-nebo 4 písmen. Například složka francouzština bude označena jako fr.

  Složky překladu

 3. Vyberte požadovanou stránku ve složce a potom klikněte na tři tečky (...) napravo od vybrané stránky.

  Knihovna stránek se třemi tečkami vedle vybraného souboru

 4. Klikněte na Odstranit.

  Příkaz Odstranit vedle vybrané stránky

 5. Po odstranění stránky přejděte na stránku výchozí jazyk a vyberte Upravit v pravém horním rohu. Pokud nejste v režimu úprav, nebudou zbývající kroky fungovat.

 6. V horní části stránky vyberte Překlad .

 7. V panelu překlad by se měla zobrazit zpráva, že přidružení se stránkou bylo opraveno.

 8. Opětovné publikování stránky výchozího jazyka

Vyhledání stránek překladu

Můžete použít rozevírací seznam jazyk v horní části stránky, panel překladunebo najít stránku v knihovně stránky.

Pokud ho chcete najít v knihovně stránky, postupujte takto:

 1. Přejděte do knihovny stránek webu.

 2. Najděte stránku, kterou chcete odstranit, ve složce jazyka vedle stránky výchozího jazyka. Složku lze identifikovat pomocí kódu jazyka 2-nebo 4 písmen. Například složka francouzština bude označena jako fr.

  Složky překladu

Nastavení vícejazyčného názvu webu, navigace a zápatí

Pokud chcete zobrazit název webu, navigaci a zápatí webu v různých jazycích, které jste zpřístupnili, musí být všechny přeložené ručně.

Řekněme třeba, že jste vytvořili komunikační web s anglickým výchozím jazykem a Web jste povolili pro španělštinu a němčinu. Při vytváření webu nastavíte název a popis webu ve výchozím jazyce (v tomto případě v angličtině). Po vytvoření webu můžete také aktualizovat název a popis webu. Pak vytvoříte navigační uzly a obsah zápatí v angličtině.

Po nastavení webu v angličtině se uživatel se službou španělština jako preferovaný osobní jazyk ručně upraví a přeloží nadpis, popis, navigace a obsah zápatí do španělštiny. Pro němčinu má uživatel s němčinou jako preferovaný osobní jazyk stejný. Po překladu se obsah zobrazí všem uživatelům těchto preferovaných jazyků. 

Poznámky: 

 • Uživatelé, kteří překládají obsah webu pro preferované jazyky, by měli být členy skupiny vlastníků webu nebo mít ekvivalentní oprávnění k webu.

 • Pokud se změní název webu, navigace nebo zápatí ve výchozím jazyce, odpovídající přeložená položka v jiném jazyce se automaticky neaktualizuje, pokud se nerozhodnete přepsat stávající překlady webu. Pokud to provedete, bude přeložená položka nahrazena aktualizací ve výchozím jazyce a bude nutné ji ručně přeložit. Pokud chcete přepsat překlady, přejděte na stránku jazyky webu pro výchozí jazyk a vyberte Zobrazit rozšířená nastavení. Potom posunutím přepínače přepište překlady na zapnuto. Tato možnost se nevztahuje na obsah stránek nebo příspěvků.

Řešení běžných problémů

Můžete se setkat s některými častými problémy:

 • Stránky překladu se nezobrazují v odpovídající jazykové lokalitě

 • Stránky překladu se ve webové části příspěvky a ve webových částech se zvýrazněným obsahem nezobrazují správně

 • Rozevírací seznam jazyk v horní části webu neobsahuje všechny jazyky, které jste povolili.

Pokud se setkáte s jedním z těchto problémů, může to být kvůli přerušení přidružení stránky. Vyzkoušejte toto:

 1. Přejděte na stránku výchozího jazyka.

 2. Musíte být v režimu úprav, takže v pravém horním rohu stránky vyberte Upravit .

 3. V horní části stránky vyberte Překlad .

 4. Na panelu překlad vyhledejte zprávu, která naznačuje, že přidružení se stránkou bylo opraveno:

  Chybová zpráva o překladu

 5. Opětovné publikování stránky výchozího jazyka

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×