Vytváření stylů pro Editor HTML

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Na webu pro publikování služby Microsoft Office SharePoint Server 2007 mohou vlastníci obsahu vytvářet a aktualizovat webové stránky jednoduše v prohlížeči. Vedoucí oddělení může například pomocí prohlížeče přímo na web vystavovat oznámení a jiné informace jako na následujícím obrázku.

Stránka pro publikování v prohlížeči

Vývojář nebo návrhář webu může autorům obsahu pomoci dosáhnout lepšího vzhledu stránek tím, že vytvoří styly, které bude možné použít na části stránek vytvářené z rozložení stránek. Vytvoření vlastních stylů také pomáhá standardizovat vzhled a způsob ovládání stránek. V tomto článku je vysvětleno, jak může vývojář nebo návrhář webu pomocí aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 vytvořit vlastní styly, které bude možné použít na stránkách pro publikování vytvářených nebo upravovaných v prohlížeči.

Důležité informace: Informace v tomto článku jsou platné pouze pro weby umístěné na serveru se službou Office SharePoint Server 2007. Dále je nutné, aby bylo na nadřazeném webu v kolekci webů zapnuto publikování. Je také nutné, abyste měli oprávnění k vytváření pro nadřazený web, abyste mohli otevírat a upravovat rozložení stránek.

V tomto článku

Použití editoru HTML na webu publikování

Vytváření stylů pro Editor HTML

Použití Editoru HTML na webu pro publikování

Při vytváření vlastních stylů pro stránky pro publikování je nutná znalost některých klíčových konceptů služby Office SharePoint Server 2007. V následující části přinášíme jejich stručný přehled.

Vztah stránek pro publikování a rozložení stránek

Rozložení stránek jsou šablony stránek, jež řídí vzhled stránek a určují, která stránková pole a pole obsahu jsou k dispozici a jaké přesně prvky (například seznamy a knihovny) by měly být na stránce obsaženy. Můžete například vytvořit jedno rozložení stránky pro zprávu ze služební cesty, další rozložení stránky pro články do zpravodaje a třetí rozložení stránky pro aktualizace plánu. Oprávnění uživatelé mohou následně vytvářet nové stránky pro publikování založené na těchto rozloženích stránek. Každá vytvořená stránka bude mít konzistentní formát pro daný typ obsahu. Uživatelé mohou vytvářet stránky pro publikování v prohlížeči, přičemž rozložení stránky si mohou vybrat vždy při zahájení vytváření stránky.

Dialogové okno se seznamem rozložení stránek pro publikování

Rozložení stránky můžete upravovat v Office SharePoint Designer 2007. Další informace naleznete v článku Přizpůsobení rozložení stránky publikování.

Jak rozložení stránek získávají formátování?

Rozložení stránek získávají formátování ze stránek předloh, což jsou šablony stránek, které definují oblasti sdíleného obsahu (například záhlaví, zápatí a levá navigace) a které pomocí šablon stylů řídí formátování textu, hypertextových odkazů, buněk, tabulek a dalších prvků. Rozložení stránek mohou získat formátování také přímo ze šablon stylů, jež jsou na ně použity. Rozložení stránky může například získat úvodní formátování ze stránky předlohy, ale můžete do něj vždy připojit další šablony stylů, které budou přesněji definovat formátování stránek vytvářených z tohoto rozložení. Stránka předlohy, na které je založeno rozložení stránky, může například určovat, že veškerý normální text bude formátován písmem Verdana, ale do rozložení stránky lze připojit šablonu stylů, jež bude určovat, že veškerý normální text v připojených stránkách bude formátován písmem Arial. Veškeré formátování a značky na stránce pro publikování – kromě polí obsahu – pocházejí přímo z rozložení stránky, ze kterého byla stránka vytvořena.

Úpravy obsahu na stránkách pro publikování

Když vytváříte stránku pro publikování, činíte tak v prohlížeči. Po vytvoření stránky ji můžete upravit tak, že ji zobrazíte v prohlížeči a v nabídce Akce webu klepnete na příkaz Upravit stránku.

Nabídka Akce webu s příkazem Upravit stránku

Jakmile se stránka otevře, můžete klepnutím na možnost Upravit obsah spustit Editor HTML a upravit libovolná pole s formátovaným textem.

Příkaz Upravit obsah na otevřené stránce

Poznámka: Pole, která neobsahují formátovaný text, mají vlastní editory – existuje například samostatný editor pro pole s kalendářními daty.

Spustí se Editor HTML, jehož pomocí můžete přidat nebo upravit obsah, ručně změnit písma a další formátovací prvky nebo zvolit některou z mnoha dalších možností. Chcete-li na text použít styl, vyberte požadovanou možnost v seznamu Styly.

Editor HTML a seznam Styly

Jak Editor HTML získává styly?

Styly, které jsou k dispozici v Editoru HTML, pocházejí ze dvou šablon stylů umístěných v adresáři _layouts vašeho webu nebo dílčího webu:

 • Formátování vlastních stylů definuje šablona HtmlEditorCustomStyles.css, kterou najdete v následujícím umístění:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.CSS

 • Formátování tabulek definuje šablona HtmlEditorTableFormats.css, kterou najdete v následujícím umístění:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.CSS

Tyto šablony stylů jsou v rámci webu umístěny v chráněném adresáři _layouts, a proto je nelze změnit pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007. Styly v těchto šablonách stylů lze ale přepsat tím, že použijete další styly v rozložení stránky používaném k vytváření stránek pro publikování.

Začátek stránky

Vytváření stylů pro Editor HTML

Nové styly pro Editor HTML můžete vytvořit tak, že otevřete web v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 a budete postupovat podle následujících pokynů.

Vyhledání a otevření rozložení stránky

Pokud jste již vytvořili rozložení stránky a nyní chcete vytvořit nové styly, které by byly k dispozici pro použití v Editoru HTML v prohlížeči, je prvním krokem vyhledání a otevření rozložení stránky. Rozložení stránky můžete otevřít tak, že poklepete buď na samotné rozložení stránky, nebo na libovolnou stránku pro publikování, která z něj byla vytvořena.

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete web obsahující rozložení stránky, které chcete upravit.

 2. V podokně úloh Seznam složek vyhledejte stránku používající rozložení stránky, u kterého chcete použít nový styl, a poklepejte na tuto stránku.

  Poznámka: Stránky pro publikování jsou na webu uloženy v knihovně dokumentů Stránky. Poklepání na stránku pro publikování představuje rychlý způsob, jak najít a otevřít rozložení stránky, ke kterému je stránka pro publikování připojena. Pokud již znáte název rozložení stránky, pro které chcete vytvořit nový styl, můžete namísto stránky pro publikování poklepat na samotné rozložení stránky.

  Seznam složek se zprávou o úpravě stránky nebo podkladového rozložení stránky

  Vzhledem k tomu, že stránky pro publikování lze upravovat pouze v prohlížeči, zobrazí se dotaz, zda chcete upravit stránku v prohlížeči nebo upravit podkladové rozložení stránky.

 3. Klepněte na možnost Upravit rozložení stránky.

  Otevře se rozložení stránky.

Přepsání existujícího stylu

Pokud chcete přepsat existující styl, můžete jej zkopírovat z šablony HtmlEditorCustomStyles.css nebo HtmlEditorTableFormats.css do jiné šablony stylů používané danou stránkou a potom styl změnit. Šablony stylů z adresáře _layouts se používají jako první a veškeré další šablony stylů se používají až potom. Styly z těchto dalších šablon tedy přepíšou styly z šablon HtmlEditorCustomStyles.css a HtmlEditorTableFormats.css.

 1. V prohlížeči přejděte do umístění, ze kterého chcete zkopírovat jeden či více stylů – do pole Adresa zadejte jedno z následujících umístění:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.CSS

  nebo

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.CSS

 2. Jakmile se zobrazí dotaz, co chcete se souborem provést, klepněte na možnost Otevřít.

  Šablona stylů se otevře v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

 3. Vyberte styl, který chcete změnit, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Kopírovat.

  Šablona stylů s místní nabídkou a příkazem Kopírovat

 4. Zůstaňte v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 a otevřete rozložení stránky, ve kterém chcete přepsat styl (nebo se k tomuto rozložení vraťte). Potom v podokně úloh Spravovat styly klepněte na tlačítko Možnosti.

  Poznámka: Pokud podokno úloh Spravovat styly není zobrazeno, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Spravovat styly.

 5. Ujistěte se, zda je vybrána možnost Zobrazit styly použité na aktuální stránce.

  Nabídka Možnosti s příkazem Zobrazit styly použité na aktuální stránce

 6. V podokně úloh Spravovat styly poklepejte na některou ze šablon stylů použitých na této stránce, například pageLayout.css. Tím šablonu stylů otevřete pro úpravy.

  Každá šablona stylů použitá na aktuální stránce bude v podokně úloh Spravovat styly zobrazena jako nadpis oddílu v seznamu Styly CSS. Poklepáním na nadpis pro libovolnou šablonu stylů danou šablonu otevřete pro úpravy.

 7. Posuňte se k dolní části šablony stylů, klepněte pravým tlačítkem myši na místo, kam chcete vložit styl, a v místní nabídce klepněte na příkaz Vložit.

 8. Upravte styl dle svých potřeb.

  Poznámka: Vizuální přístup k úpravě stylu je možný prostřednictvím podokna úloh Vlastnosti šablon stylů CSS. Pokud toto podokno úloh není zobrazeno, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Vlastnosti šablon stylů CSS.

 9. Chcete-li šablonu stylů uložit, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Uložit.

Jakmile budete příště pomocí Editoru HTML upravovat článek vytvořený z tohoto rozložení stránky, bude upravený styl připraven k použití v seznamu Styly.

Seznam Styly s upraveným stylem

Vytvoření nového stylu

Můžete také vytvořit nový styl a zpřístupnit jej v Editoru HTML v seznamu Styly. Vzhledem k tomu, že jednodušší je vyjít z existujícího stylu než napsat zcela nový styl, ukážeme si, jak lze nový styl vytvořit zkopírováním a přejmenováním existujícího stylu.

 1. V prohlížeči přejděte do umístění, ze kterého chcete zkopírovat styl – do pole Adresa zadejte jedno z následujících umístění:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.CSS

  nebo

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.CSS

 2. Jakmile se zobrazí dotaz, co chcete se souborem provést, klepněte na možnost Otevřít. Šablona stylů se otevře v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

 3. Vyberte styl, který chcete změnit, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Kopírovat.

  Šablona stylů s místní nabídkou a příkazem Kopírovat

 4. Zůstaňte v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 a otevřete rozložení stránky, do kterého chcete přidat nový styl (nebo se k tomuto rozložení vraťte). Potom v podokně úloh Spravovat styly klepněte na tlačítko Možnosti.

  Poznámka: Pokud podokno úloh Spravovat styly není zobrazeno, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Spravovat styly.

 5. Ujistěte se, zda je vybrána možnost Zobrazit styly použité na aktuální stránce.

  Nabídka Možnosti s příkazem Zobrazit styly použité na aktuální stránce

 6. V podokně úloh Spravovat styly poklepejte na některou ze šablon stylů použitých na této stránce, například pageLayout.css. Tím šablonu stylů otevřete pro úpravy.

  Každá šablona stylů použitá na aktuální stránce bude v podokně úloh Spravovat styly zobrazena jako nadpis oddílu v seznamu Styly CSS. Poklepáním na nadpis pro libovolnou šablonu stylů danou šablonu otevřete pro úpravy.

 7. Posuňte se k dolní části šablony stylů, klepněte pravým tlačítkem myši na místo, kam chcete vložit styl, a v místní nabídce klepněte na příkaz Vložit.

 8. Upravte styl dle svých potřeb.

  Nechcete-li přepsat existující styl, který jste zkopírovali, je třeba styl přejmenovat. Jestliže například chcete nový styl pojmenovat redHeadline, změňte následující kód CSS.

.ms-rteCustom-ArticleTitle, .ArticleTitle{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

Výsledek by měl vypadat následovně.

.ms-rteCustom-redHeadline, .redHeadline{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

Poznámka: Vizuální přístup k úpravě stylu je možný prostřednictvím podokna úloh Vlastnosti šablon stylů CSS. Pokud toto podokno úloh není zobrazeno, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Vlastnosti šablon stylů CSS.

 1. Chcete-li šablonu stylů uložit, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Uložit.

  Jakmile budete příště pomocí Editoru HTML upravovat článek vytvořený z tohoto rozložení stránky, bude upravený styl připraven k použití v seznamu Styly.

  Seznam Styly s upraveným stylem

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×