Vytváření stránek webu služby SharePoint

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V Microsoft SharePoint Designer 2010 můžete rychle a snadno přidat stránky na web služby SharePoint a upravte tyto stránky v prohlížeči nebo v aplikaci SharePoint Designer. Při vytváření nové stránky, máte několik možností jako typ stránky můžete vytvořit: stránky webových částí, stránky ASPX nebo stránku ve formátu HTML.

Poznámka: Existuje jiný typ stránku s názvem často používaný na weby publikování v Microsoft SharePoint Server 2010 stránky publikování. Další informace o publikování stránek v části Viz také.

Tento článek popisuje, jak k vytváření stránek webu na SharePoint Designer 2010.

V tomto článku

Typy stránek, které přidáte na web

Vytvoření stránky webových částí

Vytvoření stránky ze stránky předlohy

Vytvoření samostatného ASPX nebo HTML stránek

Další kroky

Typy stránek přidávaných k webu

Když pracujete na váš web ve službě SharePoint Designer 2010, budete přidávat často stránky, které podporují návrh nebo funkce webu. Ve většině případů budete chtít přidat stránky pro vlastní zobrazení a formuláře. Jako takové při vytváření nového listu nebo formuláře pro seznam nebo knihovna na stránce Souhrn na SharePoint Designer 2010 novou stránku webu se automaticky vytvoří (označuje také jako stránky se zobrazením seznamu nebo stránky formuláře seznamu). Další informace o zobrazení seznamů a formuláře seznamů v části Viz také.

Kromě tyto prvky, které můžete přidat stránkách webu pro jiné účely, jako jsou vytváření zobrazení a formuláře pro další zdroje dat a určit stránky, kde uživatelé webu můžete přidat nebo přizpůsobit webové části. V takovém případě můžete vytvářet nové stránky webu v SharePoint Designer 2010. Tři typy stránek, můžete vytvořit podle níže uvedeného popisu.

Typ stránky

Popis

Stránka webových částí

Vytvoří stránku ASPX se zónami webových částí, do kterých můžete přidat webové části, případně umožnit jejich přidání pomocí prohlížeče uživatelům webu. Nová stránka má stejný vzhled a chování jako zbytek webu, včetně ohraničení a navigačních prvků – stránka je automaticky přidružena ke stránce předlohy webu. Při vytváření nové stránky webových částí můžete vybírat z několika šablon stránek webových částí, každá z nichž se vyznačuje jiným rozložením zón webových částí.

ASPX stránka

Vytvoří prázdnou webovou stránku ASPX neboli ASP.NET. Pokud vytvoříte stránku ASPX, je třeba přidat potřebné zóny webových částí a prvky stránky, aby stránka fungovala očekávaným způsobem. Jestliže stránku ASPX vytvoříte pomocí funkce Stránky webu v aplikaci SharePoint Designer, nebude připojena ke stránce předlohy, a proto nebude mít stejný vzhled a chování, ohraničení a navigaci jako zbytek webu.

Ve formátu HTML stránka

Vytvoří na webu prázdnou stránku HTML. Vytvořenou stránku HTML nelze na webu přímo zobrazit, protože neobsahuje potřebný kód ASP vyžadovaný weby služby SharePoint. Lze ji však použít k uložení dokumentů HTML na webu.

Poznámka: Microsoft SharePoint Server 2010 a SharePoint Foundation 2010 zajistit interaktivní a spolupráci obsah způsobem, který statické HTML weby, například nelze použít technologii Microsoft ASP.NET. Po přidání stránky na web služby SharePoint téměř vždy chcete přidat stránku stránky webových částí nebo ASPX, protože jsou obě stránky ASP.NET, které podporují funkce celou oblast služby SharePoint.

Začátek stránky

Vytvoření stránky webových částí

Stránky webových částí je stránka ASPX, který obsahuje jeden nebo více zón webových částí. Každý zónu webových částí se chová jako kontejneru pro webovou část. Ovládací prvek organizace a formát webové části je možné konfigurovat zónu webových částí. Když vytvoříte stránku webových částí v SharePoint Designer 2010, můžete z jednoho z několika možných rozložení. Po vytvoření stránky webových částí, přeuspořádat zón webových částí, přidat formuláře, zobrazení dat a dalším webovým částem a podobně. Návštěvníci webu můžete přidat a odebrat webové části i, pokud mají Úprava oprávnění na webu.

Stránka webových částí je rovněž přidružena ke stránce předlohy webu a z tohoto důvodu bude zahrnovat ohraničení webu, navigaci a další sdílené prvky, aby vyhlížela jako všechny ostatní stránky na webu.

Poznámka: Chcete-li přidat stránku na web služby SharePoint, musíte být členem webové skupiny, která má oprávnění k přidání a úpravě stránek. Ve výchozím nastavení je toto oprávnění zahrnuto na úrovních Úplné řízení a Návrhář.

Pokud chcete vytvořit stránku webových částí, otevřete váš web v SharePoint Designer 2010 a proveďte následující kroky:

 1. V navigačním podokně klikněte na položku Stránky webu.

 2. Na kartě Stránky klikněte ve skupině Nová na tlačítko Stránka webové části.

 3. Volba rozložení stránky webových částí podle náhledy k dispozici.
  Přidání stránek v aplikaci SharePoint Designer 2010

 4. V galerii stránek webu se vytvoří nová stránka webových částí.
  Přidání stránek v aplikaci SharePoint Designer 2010

 5. V případě potřeby klikněte na název stránky (výchozí název je bez_názvu_1.aspx) a přejmenujte ji.

 6. Chcete-li stránku upravit, klikněte na ni znovu, čímž otevřete souhrnnou stránku, a potom klikněte na tlačítko Upravit soubor.

 7. Stránka se otevře v editoru stránek SharePoint Designer 2010, kde můžete přidat zobrazení, formulářů a další webové části na stránku.
  Přidání stránek v aplikaci SharePoint Designer 2010

Začátek stránky

Vytvoření stránky ze stránky předlohy

V SharePoint Designer 2010 můžete vytvořit novou stránku ASPX založenou na stávající stránky předlohy. Pokud zvolíte tuto metodu k vytvoření nové stránky webu, musíte provést několik dalších kroků pro přidávání obsahu na stránku. Například budete muset vyhledejte hlavním zástupci na stránce, kde můžete přidat obsah. Musíte přidat a upravit rozložení zón webových částí vlastním potřebám.

Poznámka: K provedení těchto kroků, budete asi muset kontaktovat správce webu, aby povolil stránky předlohy úpravy na webu. Navíc vytvoření nové stránky webu tento způsob výsledky v unghosted stránku na webu, které nechcete pro problémy s výkonem.

Pokud chcete vytvořit stránku webu ze stránky předlohy, otevřete váš web v SharePoint Designer 2010 a proveďte následující kroky:

 1. V navigačním podokně klikněte na položku Stránky předlohy.

 2. Zvýrazněte stránku předlohy, kterou chcete použít pro novou stránku webu.

 3. Na kartě Stránky předlohy ve skupině Nový klikněte na stránky předlohy.
  Přidání stránek v aplikaci SharePoint Designer 2010

  Poznámka: Můžete taky klikněte pravým tlačítkem myši stránku předlohy a potom v místní nabídce klikněte na Nový ze stránky předlohy nebo vytvoření nové stránky ze stránky předlohy na kartě soubor.

 4. V dialogovém okně Vybrat stránku předlohy zvolte jednu z následujících možností:

  • Klepnutím na položku Výchozí stránka předlohypoužijte stránku předlohy, která je aktuálně nastavena pro web jako výchozí stránka předlohy.

  • Klepnutím na položku Vlastní stránka předlohypoužijte stránku předlohy, která je aktuálně nastavena pro web jako vlastní stránka předlohy.

  • Klikněte na určitá stránka předlohy pro použití stránky předlohy e, která není aktuálně nastavena jako na web předlohy výchozí nebo vlastní předlohy. Klikněte na Procházet a vyhledejte a vyberte požadovanou stránku předlohy. (Stránku předlohy musí být umístěny ve stejné kolekce webů jako aktuální web.)

 5. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

 6. V dialogovém okně Nová stránka webových částí zadejte pro stránku webu název a zvolte pro ni umístění.

 7. Kliknutím na tlačítko Ano otevřete stránku v rozšířeném režimu.

 8. Stránka se otevře v editoru stránek SharePoint Designer 2010, kde můžete přidat zobrazení, formulářů a další webové části na stránku.

 9. Určete zástupný symbol obsahu, do kterého chcete přidávat vlastní obsah.

Poznámka: Přidání webové části hlavní část na stránku, budete pravděpodobně používat zástupný symbol obsahu PlaceHolderMain. Přidání obsahu do tento zástupný symbol, klikněte na šipku vpravo od PlaceHolderMain (Předloha) a potom klikněte na Vytvořit vlastní obsah.

Přidání stránek v aplikaci SharePoint Designer 2010
oblasti obsahu bude editovat, jak je vidět podle textu (vlastní) vedle zástupný symbol obsahu.

 1. Nyní můžete na stránku přidat vlastní obsah. Například lze přidat vlastní zobrazení, formuláře, webové části a zóny webových částí.

Začátek stránky

Vytváření samostatných stránek ASPX nebo HTML

Mohou nastat situace, kdy namísto stránky webových částí nebo stránky přidružené ke stránce předlohy budete chtít vytvořit samostatnou stránku ASPX nebo HTML. Například můžete potřebovat stránku ASPX, která bude sloužit jako překryvné okno nebo podporovat jinou stránku na webu. Nebo budete chtít vytvořit stránku HTML, kterou bude možné z webu stáhnout.

Vytvoření samostatného ASPX nebo HTML stránky, otevřete váš web v SharePoint Designer 2010 a proveďte následující kroky:

 1. V navigačním podokně klikněte na položku Stránky webu.

 2. Na kartě Stránky klikněte ve skupině Nová na položku Stránka a potom zvolte některou z následujících možností:

  • Kliknutím na položku ASPX vytvořte na webu samostatnou stránku ASPX.

  • Kliknutím na položku HTML vytvořte na webu samostatnou stránku HTML.

Poznámka: Protože stránky HTML neobsahují nezbytné technologie ASP.NET vyžadované SharePoint, na stránce nemusí správně vykreslování na vašem webu.

 1. Nová stránka se vytvoří v galerii stránek webu.
  Přidání stránek v aplikaci SharePoint Designer 2010

 2. V případě potřeby klikněte na název stránky a přejmenujte ji.

 3. Chcete-li stránku upravit, klikněte na ni znovu, čímž otevřete souhrnnou stránku, a potom klikněte na tlačítko Upravit soubor.

 4. Kliknutím na tlačítko Ano otevřete stránku v rozšířeném režimu.

  Poznámka: Rozšířený režim je stav SharePoint Designer 2010, který umožňuje upravit celý obsah stránky webu, který v důsledku toho upravuje (také podle jako unghosts) s úpravami stránek stránku z kolekce webů.

 5. Otevření stránky v editoru stránek SharePoint Designer 2010, kde můžete přidat text, obrázky, odkazy a v případě stránky ASPX přidat formuláře, zobrazení a dalším webovým částem.
  Přidání stránek v aplikaci SharePoint Designer 2010

 6. Tuto samostatnou stránku můžete použít v aktuální podobě nebo ji lze (v případě stránek ASPX) připojit ke stránce předlohy webu. Odkazy na další informace o přidružování stránek webu ke stránkám předlohy naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Další kroky

Můžete přidat tolik stránek na webu služby SharePoint vám zachce. Můžete vytvářet stránky hostovat svůj vlastní zobrazení, formulářů a dalším webovým částem používaný návštěvníci webu. Když na stránku webu založenou na stránku předlohy, můžete z čísla stránek předlohy. Další informace o stránkách předlohy v části Viz také.

Kromě stránky webu můžete nastavit upravených pro účely publikování webů, které uživatelé webu můžete vytvořit publikování stránek na základě rozložení stránek a stránek předlohy, které vytvoříte na webu. Publikování je funkce Microsoft SharePoint Server 2010. Další informace najdete v části Viz také.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×