Vytváření seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Vytváření seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Word klávesu a čtečky obrazovky vytvořit seznam s odrážkami nebo číslované seznamy. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Naučíte převod existujícího textu na seznam, změnit styl odrážek a vytvořte vnořené seznamy.

Schopnost popsat styl odrážek nebo číslování použitých v seznamu se u různých čteček liší. Možná budete muset upravit nastavení podrobností čtečky obrazovky. JAWS například umí identifikovat deset nejběžnějších typů odrážek.

Poznámky: 

V tomto tématu

Psaní seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Existuje několik možností, které umožňují psát seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam.

Psaní seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

V této metodě nejdřív zadáte řádky textu a pak je převedete na seznam.

 1. Zadejte řádky textu vašeho seznamu.

 2. Vyberte položky seznamu.

 3. Chcete-li položky do seznamu, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Seznam s odrážkami stiskněte klávesy Alt + H

  • Číslovaný seznam stiskněte kombinaci kláves Alt + H, N.

  Uslyšíte popis vybrané odrážky nebo styl číslování.

 4. Vytvoření seznamu ukončíte stisknutím klávesy Šipka dolů přesuňte do další části textu.

Vytvoření seznamu výběrem stylu odrážek nebo číslování na pásu karet

V této metodě nejdřív použijete styl odrážek nebo číslování a teprve potom začnete psát položky seznamu.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vytvořit seznam s odrážkami, stisknutím klávesy Alt + H, abyste otevřete knihovnu stylů odrážek.

  • Pokud chcete vytvořit číslovaný seznam, stiskněte kombinaci kláves Alt + H, N, čímž otevřete knihovnu styly čísel.

 2. Stisknutím klávesy Tab si prohlédněte dostupné styly a pak jeden z nich vyberte stisknutím klávesy Enter.

 3. Zadejte první položku v seznamu. Pokud chcete v seznamu pokračovat, stiskněte klávesu Enter.

 4. Vytvoření seznamu ukončíte stisknutím klávesy Šipka dolů přesuňte do další části textu.

Vytvoření seznamu vnořeného do seznamu

Můžete vytvořit seznam v seznamu, například vnořené odrážek v seznamu s odrážkami nebo číslování v číslovaném seznamu styl obrysu.

 1. V existujícím seznamu vyberte položku, která bude předcházet vnořenému seznamu, a stisknutím klávesy Enter vytvořte novou položku seznamu.

 2. Přejděte na místo v seznamu, kde má začínat nový seznam.

  Umístěte kurzor na začátku řádku pro nové položky a stisknutím klávesy Tab. Word automaticky zvětší odsazení pro danou položku a díky kterému je součástí vnořené seznam nebo seznamu v rámci okolním seznamem.

  Styl odrážek nebo číslování pro novou položku seznamu je založena na požadovaný styl svého nadřazeného webu. Tyto styly můžete změnit na libovolný dostupné odrážky nebo styl číslování. Další informace naleznete v nápovědě k Změnit odrážky nebo styl číslování.

Změna stylu odrážek nebo číslování

Pokud chcete změnit styl existujících odrážek nebo čísel, můžete vybrat jakýkoliv styl z knihovny odrážek nebo čísel.

 1. Vyberte celý seznam.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete vybrat tlačítko odrážek a otevřít knihovnu, stiskněte Alt+H, U.

  • Pokud chcete vybrat tlačítko číslování a otevřít knihovnu, stiskněte Alt+Ů, G.

 3. Stiskněte klávesu šipky a procházejte dostupné možnosti, které se liší podle toho, co jste používali naposledy. Styl zvolte stisknutím klávesy Enter.

Změna zarovnání seznamu

Pokud chcete změnit zarovnání seznamu s ohledem na okraj, použijte tlačítka Zmenšit odsazení a Zvětšit odsazení.

 1. Vyberte celý seznam.

 2. Pokud chcete zmenšit odsazení nebo seznam přesunout blíž k okraji, stiskněte Alt+Ů a pak klávesu I.

 3. Pokud chcete zvětšit odsazení nebo seznam přesunout dál od okraje, stiskněte Alt+Ů a pak klávesy Š, V.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Použití Word pro Mac pomocí klávesnice a VoiceOver, předdefinované čtečka obrazovky Mac OS, chcete-li vytvořit seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam. Word pro Mac umožňuje převod existujícího textu na seznam, změnit styl odrážek a vytvořte vnořené seznamy. Všechny tyto typy seznamů umožňují pokračovat v seznamu automaticky, stačí stisknutím klávesy Enter na konci řádku.

Word můžete také nastavit tak, aby automaticky vytvářel seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy, když stisknete klávesovou zkratku.

Poznámky: 

V tomto tématu

Psaní seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Existuje několik možností, které umožňují psát seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam.

Vytvoření seznamu s odrážkami při psaní

 1. Na novém řádku napište hvězdičku (*) a potom stiskněte mezerník nebo klávesu Tab. Automaticky se vytvoří plná kruhová odrážka.

 2. Zadejte požadovaný text.

 3. Pokud chcete vytvořit novou položku seznamu, stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete s vytvářením seznamu skončit, stiskněte Enter a pak stiskněte Backspace.

Vytvoření číslovaného seznamu při psaní

 1. Na novém řádku napište číslo jedna a tečku (1.) a potom stiskněte mezerník nebo klávesu Tab. Automaticky se vytvoří číslovaná odrážka.

 2. Zadejte požadovaný text.

 3. Pokud chcete vytvořit novou položku seznamu, stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete s vytvářením seznamu skončit, stiskněte Enter a pak stiskněte Backspace.

Vytvoření seznamu výběrem stylu odrážek nebo číslování na pásu karet

 1. Umístěte kurzor na začátek nového seznamu.

 2. Přejděte na kartu Domů a stiskněte klávesu F6 uslyšíte název záložky, dokud následovaný "Se právě na tab...inside skupinu kartu." Potom pomocí klávesy šipka doprava nebo doleva, dokud uslyšíte: "Kartu Domů." Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vytvořit seznam s odrážkami a vyberte styl, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Odrážky, tlačítko nabídky." Rozbalte nabídku, stiskněte ovládací prvek + možnost + Shift + M. Vyberte styl odrážek, stisknutím klávesy Šipka dolů a pak pomocí kláves se šipkami přejděte na styly. Styly odesílány pohybujete.

  • Pokud chcete vytvořit číslovaný seznam a vyberte styl, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Číslování, tlačítko nabídky." Rozbalte nabídku, stiskněte ovládací prvek + možnost + Shift + M. Chcete-li vybrat styl číslování, stisknutím klávesy Šipka dolů a pak pomocí kláves se šipkami přejděte na styly. Styly odesílány pohybujete.

  Pokud chcete vybrat styl, stiskněte mezerník.

 4. Vytvoří se seznam a fokus se přesune do dokumentu.

Vytvoření seznamu vnořeného do seznamu

Můžete vytvořit seznam v seznamu, například vnořené odrážek v seznamu s odrážkami nebo číslování v číslovaném seznamu styl obrysu.

Vytvoření vnořeného seznamu

 1. V existující seznam přejděte na konec položky, po kterém chcete začít vnořené seznamu a stiskněte klávesu Enter.

 2. Umístěte kurzor na začátku řádku pro nové položky a stisknutím klávesy Tab. Word automaticky zvětší odsazení pro danou položku a díky kterému je součástí vnořené seznam nebo seznamu v rámci okolním seznamem.

  Poznámka: Styl odrážek nebo číslování položky nového seznamu je založený na stylu nadřazeného seznamu. Tyto styly můžete změnit na jakýkoli dostupný styl odrážek nebo číslování. Pokud chcete vědět, jak na to, přečtěte si téma Změna stylu odrážek nebo číslování.

Změna stylu odrážek nebo číslování

Pokud chcete změnit styl existujících odrážek nebo číslování, můžete vybrat libovolný styl v knihovně odrážek nebo číslování.

 1. Vyberte seznam nebo vnořený seznam.

  Tip: Pokud chcete vybrat část textu, podržte Shift a pomocí kláves se šipkami pohybujte kurzorem.

 2. Přejděte na kartu Domů a stiskněte klávesu F6 uslyšíte název záložky, dokud následovaný "Se právě na tab...inside skupinu kartu." Potom pomocí klávesy šipka doprava nebo doleva, dokud uslyšíte: "Kartu Domů." Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte nový styl odrážek, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Odrážky, tlačítko nabídky." Rozbalte nabídku, stiskněte ovládací prvek + možnost + Shift + M. Umožňuje přecházet na styly, stisknutím klávesy Šipka dolů a pak pomocí kláves se šipkami přejděte na styly.

  • Vyberte nový styl číslování, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Číslování, tlačítko nabídky." Rozbalte nabídku, stiskněte ovládací prvek + možnost + Shift + M. Umožňuje přecházet na styly, stisknutím klávesy Šipka dolů a pak pomocí kláves se šipkami.

  Pokud chcete vybrat styl, stiskněte mezerník.

 4. Styl seznamu se změní a fokus se přesune do dokumentu.

Změna zarovnání seznamu

Pokud chcete změnit zarovnání seznamu s ohledem na okraj, použijte tlačítka Zmenšit odsazení a Zvětšit odsazení na pásu karet.

 1. Vyberte seznam nebo vnořený seznam.

 2. Přejděte na kartu Domů a stiskněte klávesu F6 uslyšíte název záložky, dokud následovaný "Se právě na tab...inside skupinu kartu." Potom pomocí klávesy šipka doprava nebo doleva, dokud uslyšíte: "Kartu Domů." Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zmenšení odsazení nebo přesunout seznam blíž k okraji, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Tlačítko Zmenšit odsazení."

  • Zvětšení odsazení nebo přesunout seznam dál od okraje, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Tlačítko Zvětšit odsazení."

  Když chcete vybrat některou možnost, stiskněte mezerník.

 4. Pokud chcete přesunout fokus zpět do dokumentu, stiskněte F6.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Použití Word pro iOS s VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS, chcete-li vytvořit seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam na telefonu. Word pro iOS umožňuje změnit existující řádky textu na seznam, změnit styl odrážek a vytvořte vnořené seznamy. Všechny tyto typy seznamů umožňují pokračovat v seznamu automaticky, stačí klepnutím zpáteční na konci řádku.

Poznámky: 

V tomto tématu

Zadávání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam můžete do dokumentu přidat několika způsoby.

Zadávání seznamu s odrážkami

 1. V zobrazení pro Úpravy, zadejte první položku seznamu používání klávesnice na obrazovce. Přejděte na klávesnici dozvíme potažením prstu doprava, dokud prvek klávesnice.

  Tip: Klávesnici můžete najít také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete a poklepete na obrazovku.

 2. Po zadání zavření klávesnice a přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Zobrazit pás karet, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se na kartu Domů a uslyšíte: "Kartu Domů."

 3. Na kartě Domů, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Odrážky, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka odrážky.

 4. V nabídce odrážky potáhněte prstem dolů jednou a potom potáhněte prstem doprava se přejde prostřednictvím styly dostupné odrážek: plné kruhu, prázdný kruh, plné čtverce, 4 malé kosočtverce, prázdný šipka nebo Značka zaškrtnutí. Při prstem uslyšíte popisy styl odrážek. Když na požadovaný styl budete potřebovat, poklepáním ho vyberte. Odrážky se přidá k vybrané položce, a přesune fokus na kartu Domů.

 5. Zavřete pásu karet a přepněte na klávesnici, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "skrývat pás karet, tlačítko," a poklepáním displej.

 6. Přidejte novou položku seznamu, vyberte vrátit na obrazovce a zadejte novou položku. Chcete-li vybrat vrátit, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Vrácená" a potom poklepejte na obrazovce.

 7. Zastavit vytváření položky seznamu, přejděte na klávesu vrátit a poklepáním displej. Uslyšíte: "Nový řádek." Přejděte zpátky na klávesu vrátit a poklepáním displej. Fokus přesune pod seznam s odrážkami.

Zadávání číslovaného seznamu

 1. V zobrazení pro Úpravy, zadejte první položku seznamu používání klávesnice na obrazovce. Přejděte na klávesnici dozvíme potažením prstu doprava, dokud prvek klávesnice.

 2. Po zadání zavření klávesnice a přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Zobrazit pás karet, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se na kartu Domů a uslyšíte: "Kartu Domů."

 3. Na kartě Domů, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Číslování tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka číslování.

 4. V nabídce číslování potáhněte prstem dolů jednou a potom potáhněte prstem doprava se přejde prostřednictvím dostupné číslování styly: 1. 2. 3., 1) 2) 3), i II. III., A. B. C.a) b) c), a. b. c. nebo i ii iii. Uslyšíte číslování stylu popisů při prstem. Když na požadovaný styl budete potřebovat, poklepáním ho vyberte. Word pro iOS spuštěn automaticky číslovaný seznam, a přesune fokus na kartu Domů.

 5. Zavřete pásu karet a přepněte na klávesnici, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "skrývat pás karet, tlačítko," a poklepáním displej.

 6. Přidejte novou položku seznamu, vyberte vrátit na obrazovce a zadejte novou položku. Chcete-li vybrat vrátit, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Vrácená" a potom poklepejte na obrazovce.

 7. Zastavit vytváření položky seznamu, přejděte na klávesu vrátit a poklepáním displej. Uslyšíte: "Nový řádek." Přejděte zpátky na klávesu vrátit a poklepáním displej. Fokus přesune pod číslovaný seznam.

Vytvoření seznamu vnořeného do seznamu

Můžete vytvořit seznam v seznamu, například vnořené odrážek v seznamu s odrážkami nebo číslování v číslovaném seznamu styl obrysu.

 1. Pokud máte existující seznam, přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní uslyšíte položky seznamu, který chcete změnit na vnořené seznam. Poklepejte na obrazovce můžete přesouvat kurzor tam.

 2. Potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte "tlačítka Zvětšit odsazení, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Word pro iOS automaticky zvětší odsazení pro danou položku a díky kterému je součástí vnořené seznamu.

 3. Pokud chcete přidat další položku seznamu vnořené, přesunutí kurzoru na konec položky potažením dolů jedním prstem, dokud uslyšíte poslední znak a pak vyberte vrátit na na obrazovce a zadejte novou položku.

Poznámka: Styl odrážek nebo číslování vnořené seznam položky je založena na styl její nadřazené položky. Tyto styly můžete změnit na libovolný dostupné odrážky nebo styl číslování. Další informace najdete v nápovědě k Změnit odrážky nebo styl číslování.

Změna stylu odrážek nebo číslování

Pokud chcete změnit styl existujících odrážek nebo číslování, můžete vybrat libovolný styl z knihovny odrážek nebo číslování.

 1. Přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní uslyšíte položky v seznamu úroveň, ve které chcete změnit jeho styl odrážek nebo číslování. Poklepejte na obrazovce můžete přesouvat kurzor tam.

 2. Pro zavření klávesnice a přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Zobrazit pás karet, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se na kartu Domů a uslyšíte: "Kartu Domů."

 3. Na kartě Domů potažením prstem doprava jedním prstem, dokud VoiceOver oznamuje, že jste dosáhli tlačítka odrážky nebo číslování. Potom poklepáním otevřete knihovnu.

  Tip: Seznam s odrážkami lze kombinovat s číslovanými vnořenými seznamy (nebo naopak).

 4. Potáhnutím prstem dolů po přesunutí do požadované možnosti a kliknutí pravého umožňuje přecházet na styly. VoiceOver oznamuje styly pohybujete. Aktuálně vybraným stylem ohlásí jako "zaškrtnuto." Vyberte styl, poklepejte na obrazovce.

Změna zarovnání seznamu

Pokud chcete změnit zarovnání seznamu s ohledem na okraj, použijte možnosti Zmenšit odsazení a Zvětšit odsazení.

 1. Přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní uslyšíte první položku v první úroveň seznamu. Poklepejte na obrazovce můžete přesouvat kurzor tam.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat odsazení vlevo, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "zmenšit odsazení, tlačítko," a poklepáním displej.

  • Pokud chcete přidat odrážky doprava, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "tlačítka Zvětšit odsazení, tlačítko," a poklepáním displej.

 3. Po výběru možnosti odsazení přidají do seznamu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Použití Word pro Android pomocí funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaný seznam na telefonu. Word pro Android umožňuje změnit existující řádky textu na seznam, změnit styl odrážek a vytvořte vnořené seznamy. Všechny tyto typy seznamů umožňují automaticky, pokračujte seznamu tak, že klepnete na konec řádku Enter.

Poznámky: 

V tomto tématu

Zadávání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam můžete do dokumentu přidat několika způsoby.

Zadávání seznamu s odrážkami

 1. V zobrazení pro Úpravy, zadejte první položku seznamu používání klávesnice na obrazovce.

  Poznámka: Klávesnici můžete najít také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. TalkBack vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete. V závislosti na nastavení vašeho zařízení budete možná muset poklepat na obrazovku, aby se vložil znak.

 2. Po zadání, zavřete klávesnice a přejděte na pásu karet, přetáhněte prst nad klávesnicí uslyšíte "není zaškrtnuté, další možnosti, přepněte" a potom poklepejte na obrazovce. Karta Domů se otevře a uslyšíte: "Kartu, domů vybranou nabídkou."

 3. Na kartě Domů potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Odrážky nabídky" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka odrážky.

 4. V nabídce odrážky potáhnutím prstem doprava absolvovat styly dostupné odrážek: plné kruhu, prázdný kruh, plné čtverce, 4 malé kosočtverce, prázdný šipka nebo Značka zaškrtnutí. Při prstem uslyšíte popisy styl odrážek. Když na požadovaný styl budete potřebovat, poklepáním ho vyberte. Odrážky se přidá do vybrané položky.

 5. Zavřete pásu karet a přepněte na klávesnici, potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Checked, další možnosti, přepínač," a poklepáním displej.

 6. Přidejte novou položku seznamu, vyberte Zadejte na obrazovce klávesnice a zadejte novou položku. Pokud chcete vybrat, Zadejte, přetáhněte prst na klávesnici, dokud nebude dozvíme "Enter," a potom zvedněte (a poklepejte v případě potřeby).

 7. Pokud chcete ukončit vytváření položek seznamu, dvakrát klepněte na Enter.

Zadávání číslovaného seznamu

 1. V zobrazení pro Úpravy, zadejte první položku seznamu používání klávesnice na obrazovce.

 2. Po zadání, zavřete klávesnice a přejděte na pásu karet, přetáhněte prst nad klávesnicí uslyšíte "není zaškrtnuté, další možnosti, přepněte" a potom poklepejte na obrazovce. Karta Domů se otevře a uslyšíte: "Kartu, domů vybranou nabídkou."

 3. Na kartě Domů potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Nabídce číslování" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka číslování.

 4. V nabídce číslování potáhnutím prstem doprava absolvovat dostupné číslování styly: 1. 2. 3., 1) 2) 3), i II. III., A. B. C.a) b) c), a. b. c. nebo i ii iii. Uslyšíte číslování stylu popisů při prstem. Když na požadovaný styl budete potřebovat, poklepáním ho vyberte. Word pro Android automaticky spustí číslovaný seznam.

 5. Zavřete pásu karet a přepněte na klávesnici, potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Checked, další možnosti, přepínač," a poklepáním displej.

 6. Přidejte novou položku seznamu, vyberte Zadejte na obrazovce klávesnice a zadejte novou položku. Pokud chcete vybrat, Zadejte, přetáhněte prst na klávesnici, dokud nebude dozvíme "Enter," a potom zvedněte (a poklepejte v případě potřeby).

 7. Pokud chcete ukončit vytváření položek seznamu, dvakrát klepněte na Enter.

Vytvoření seznamu vnořeného do seznamu

Můžete vytvořit seznam v seznamu, například vnořené odrážek v seznamu s odrážkami nebo číslování v číslovaném seznamu styl obrysu.

 1. Pokud máte existující seznam, přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní uslyšíte položky seznamu, který chcete změnit na vnořené seznam. Poklepejte na obrazovce můžete přesouvat kurzor tam.

 2. Potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte "tlačítka Zvětšit odsazení, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Word pro Android automaticky zvětší odsazení pro danou položku a díky kterému je součástí vnořené seznamu.

 3. Pokud chcete přidat další položku vnořené seznamu, vyberte Zadejte na obrazovce klávesnice a zadejte novou položku.

Poznámka: Styl odrážek nebo číslování vnořené seznam položky je založena na styl její nadřazené položky. Tyto styly můžete změnit na libovolný dostupné odrážky nebo styl číslování. Další informace najdete v nápovědě k Změnit odrážky nebo styl číslování.

Změna stylu odrážek nebo číslování

Pokud chcete změnit styl existujících odrážek nebo číslování, můžete vybrat libovolný styl z knihovny odrážek nebo číslování.

 1. Přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní uslyšíte položky v seznamu úroveň, ve které chcete změnit jeho styl odrážek nebo číslování. Poklepejte na obrazovce můžete přesouvat kurzor tam. Funkce talkBack oznamuje úroveň položky jako: "Úroveň číslo < úrovně > < textu položky >."

 2. V případě potřeby zavření klávesnice a přejděte na pásu karet, přetáhněte prst nad klávesnicí uslyšíte "není zaškrtnuté, další možnosti, přepněte" a potom poklepejte na obrazovce. Karta Domů se otevře a uslyšíte: "Kartu, domů vybranou nabídkou."

 3. Na kartě Domů potažením prstem doprava jedním prstem do funkce TalkBack oznamuje, že jste dosáhli tlačítka odrážky nebo číslování. Potom poklepáním otevřete knihovnu.

  Tip: Seznam s odrážkami lze kombinovat s číslovanými vnořenými seznamy (nebo naopak).

 4. Potažením prstu doprava procházet styly. Funkce talkBack oznamuje styly pohybujete. Aktuálně vybraným stylem ohlásí jako "zaškrtnuto." Vyberte styl, poklepejte na obrazovce.

Změna zarovnání seznamu

Pokud chcete změnit zarovnání seznamu s ohledem na okraj, použijte možnosti Zmenšit odsazení a Zvětšit odsazení.

 1. Přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní uslyšíte první položku v první úroveň seznamu. Poklepejte na obrazovce můžete přesouvat kurzor tam. Funkce talkBack oznamuje první položku v první úroveň seznamu podle: "1 (...) na úrovni 1, < textu položky >."

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Odsazení vlevo přidáte potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Zmenšit odsazení tlačítko" a poklepáním displej.

  • Pokud chcete přidat odrážky doprava, potažením prstu doprava, dokud poslechněte si "Vzhled tlačítka Zvětšit odsazení" a poklepáním displej.

 3. Po výběru možnosti odsazení přidají do seznamu.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Použití Word Mobile s programem Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows, vytvořit seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam na telefonu. Word Mobile umožňuje změnit existující řádky textu na seznam, změnit styl odrážek a vytvořte vnořené seznamy. Všechny tyto typy seznamů umožňují automaticky, pokračujte seznamu tak, že klepnete na konec řádku Enter.

Poznámky: 

V tomto tématu

Zadávání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam můžete do dokumentu přidat několika způsoby.

Zadávání seznamu s odrážkami

 1. Zadejte první řádek textu seznamu.

 2. Zkontrolujte, jestli že jste v oblasti pro psaní. Přetáhněte jedním prstem na obrazovce uslyšíte: "Upravit text,." Potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Čáry,." Potáhnutím prstem doleva nebo doprava a přejděte do řádku textu, který chcete změnit na seznam s odrážkami. Třikrát klepněte na obrazovce vyberte řádek.

 3. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Položky,."

 4. Potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "Tlačítka odrážky." Poklepáním displej.

 5. Potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "Tlačítko Další možnosti, sbalené." Poklepáním displej. Na Další možnosti rozšíří. Uslyšíte: "Domů, tlačítko."

 6. V nabídce, potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "Tlačítka odrážky." Poklepáním displej.

 7. Potažením prstu doprava absolvovat styly dostupné odrážek. Uslyšíte popis styl odrážek při prstem. Poklepáním vyberte styl.

 8. Použití klávesnice na obrazovce zadejte text položky seznamu.

 9. Pokud chcete přidat novou odrážku, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "tlačítko Další možnosti. Rozbalená." Poklepáním sbalit Další možnosti. Klepněte na klávesnici a potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Enter". Poklepejte na obrazovce.

 10. Vytvoření seznamu ukončíte poklepáním Enter na klávesnice na obrazovce dvakrát.

Zadávání číslovaného seznamu

 1. Zadejte první řádek textu seznamu.

 2. Zkontrolujte, jestli že jste v oblasti pro psaní. Přetáhněte některý prstem jednu obrazovku dokud uslyšíte: "Upravit text,." Potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Čáry,." Potáhnutím prstem doleva nebo doprava a přejděte do řádku textu, který chcete změnit na seznam s odrážkami. Třikrát klepněte na obrazovce vyberte řádek.

 3. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Položky,."

 4. Potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "Tlačítko číslování." Poklepáním displej.

 5. Potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "Tlačítko Další možnosti, sbalené." Poklepáním displej. Na Další možnosti rozšíří. Uslyšíte: "Domů, tlačítko."

 6. V nabídce, potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "Tlačítko číslování." Poklepáním displej.

 7. Potažením prstu doprava absolvovat dostupné styly číslování. Uslyšíte označení styl číslování při prstem. Poklepáním vyberte styl.

 8. Použití klávesnice na obrazovce zadejte text položky seznamu.

 9. Pokud chcete přidat novou odrážku, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "tlačítko Další možnosti. Rozbalená." Poklepáním sbalit Další možnosti. Klepněte na klávesnici a potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Enter". Poklepejte na obrazovce.

 10. Vytvoření seznamu ukončíte poklepáním Enter na klávesnice na obrazovce dvakrát.

Vytvoření seznamu vnořeného do seznamu

Můžete vytvořit seznam v seznamu, například vnořené odrážek v seznamu s odrážkami nebo číslování v číslovaném seznamu styl obrysu.

 1. Pokud máte existující seznam v dokumentu, zkontrolujte, jestli že jste v oblasti pro psaní. Přetáhněte jedním prstem na obrazovce uslyšíte: "Upravit text,." Potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Čáry,." Potáhnutím prstem doleva nebo doprava a přejděte na položku seznamu, který chcete změnit na vnořené seznam. Třikrát klepněte na obrazovce vyberte položku.

 2. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Položky,."

 3. Potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "Tlačítko Zvětšit odsazení." Poklepáním displej.

  Položka je teď součástí vnořeného seznamu.

 4. Když se chcete vrátit na vyšší úroveň seznamu, potáhněte na obrazovce jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte: „Items“ (Položky). Potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte: „Decrease Indent button, double-tap to activate“ (Tlačítko Odrážky, pokud je chcete aktivovat, poklepejte). Poklepejte na obrazovku.

Změna stylu odrážek nebo číslování

Pokud chcete změnit styl existujících odrážek nebo číslování, můžete vybrat libovolný styl z knihovny odrážek nebo číslování.

 1. V dokumentu zkontrolujte, že jste v oblasti pro psaní. Přetáhněte jedním prstem na obrazovce uslyšíte: "Upravit text,." Potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Čáry,." Potáhnutím prstem doprava nebo doleva přejděte k položce seznamu v úroveň seznamu kde chcete můžete změnit jeho styl odrážek nebo číslování. Třikrát klepněte na obrazovce vyberte položku.

 2. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Položky,."

 3. Potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "Tlačítko Další možnosti, sbalené." Poklepáním displej. Na Další možnosti rozšíří. Uslyšíte: "Domů, tlačítko."

 4. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud program Předčítání neoznámí, že jste přešli na tlačítko Odrážky nebo Číslování. Potom poklepáním otevřete knihovnu a potažením doprava vyberte nový styl.

  Seznam s odrážkami lze kombinovat s číslovanými vnořenými seznamy (nebo naopak).

Změna zarovnání seznamu

Pokud chcete změnit zarovnání seznamu s ohledem na okraj, použijte možnosti Zmenšit odsazení a Zvětšit odsazení.

 1. V dokumentu zkontrolujte, že jste v oblasti pro psaní. Přetáhněte jedním prstem na obrazovce uslyšíte: "Upravit text,." Potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Čáry,." Potáhnutím prstem doprava nebo doleva umožňuje přecházet na položky seznamu, ve které chcete změnit zarovnání. Třikrát klepněte na obrazovce vyberte položku.

 2. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Položky,."

 3. Potáhnutím prstem doprava jedním prstem, dokud Předčítání oznamuje, že jste dosáhli tlačítka Zvětšit odsazení nebo Zmenšit odsazení. Potom poklepáním displej.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Sdílení dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Použití Word Online s klávesu a na obrazovce čtenáře k vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaný seznam v dokumentu. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Naučíte Změna existujícího textu na seznam, změnit styl odrážek a vytvořte vnořené seznamy. Všechny tyto typy seznamů umožňují pokračovat v seznamu automaticky, stačí stisknutím klávesy Enter na konci řádku.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace Word Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Word Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Word Online.

V tomto tématu

Psaní seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Existuje několik možností, které umožňují psát seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam.

Vytvoření seznamu s odrážkami při psaní

 1. Na začátku nového řádku zadejte * (hvězdička) a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Vyplněné kulaté odrážky se automaticky vytvoří.

 2. Zadejte text, který chcete použít pro první položku.

 3. Pokud chcete vytvořit novou položku seznamu, stiskněte Enter.

 4. Vytvoření seznamu ukončíte stisknutím klávesy Enter dvakrát.

Vytvoření číslovaného seznamu při psaní

 1. Na začátku nového řádku zadejte 1. (číslo 1 následují za období), a stiskněte MEZERNÍK. Vytvoří se automaticky číslovanou odrážku.

 2. Napište text, který chcete použít pro první položku.

 3. Pokud chcete vytvořit novou položku seznamu, stiskněte Enter.

 4. Vytvoření seznamu ukončíte stisknutím klávesy Enter dvakrát.

Vytvoření seznamu výběrem stylu odrážek nebo číslování na pásu karet

 1. Umístěte kurzor na začátku nového seznamu pomocí kláves se šipkami.

 2. Přejděte na kartu Domů, stisknutím klávesy Alt + logem systému Windows klíčové + H.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vytvořit seznam s odrážkami a vyberte styl, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "odrážky, tlačítko Sbalit." Pokud chcete rozbalit Knihovna odrážek, pomocí klávesy Alt + Šipka dolů. Stisknutím klávesy Tab přejděte na styly. Styly odesílány pohybujete.

  • Pokud chcete vytvořit číslovaný seznam a vyberte styl, stiskněte Tab, dokud uslyšíte: "Číslování, tlačítko Sbalit." Knihovna číslování rozbalíte klávesy Alt + Šipka dolů. Stisknutím klávesy Tab přejděte na styly. Styly odesílány pohybujete.

  Vyberte styl, stiskněte klávesu Enter.

  Vytvoření seznamu s vybraným stylem a přesune fokus na oblast dokumentu.

Vytvoření seznamu vnořeného do seznamu

Můžete vytvořit seznam v seznamu, například vnořené odrážek v seznamu s odrážkami nebo číslování v číslovaném seznamu styl obrysu.

 1. Do existujícího seznamu pomocí kláves se šipkami přejděte na konec položky, po kterém chcete začít vnořené seznamu a stiskněte klávesu Enter.

 2. S kurzorem na začátku řádku pro nové položky se vrátíte na kartě Domů stisknutím klávesy Alt + logem systému Windows klíčové + H.

 3. Na kartě Domů stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "tlačítka Zvětšit odsazení, tlačítko," a stiskněte klávesu Enter. Word automaticky zvětší odsazení pro danou položku a díky kterému je v části Seznam vnořené nebo seznam v rámci okolním seznamem.

  Poznámka: Styl odrážek nebo číslování pro novou položku seznamu je založena na požadovaný styl svého nadřazeného webu. Tyto styly můžete změnit na libovolný dostupné styl odrážek nebo číslování. Další informace naleznete v nápovědě k Změnit odrážky nebo styl číslování.

Změna stylu odrážek nebo číslování

Pokud chcete změnit styl existujících odrážek nebo číslování, můžete vybrat libovolný styl v knihovně odrážek nebo číslování.

 1. Vyberte seznam nebo vnořený seznam.

  Tip: Pokud chcete vybrat část textu, podržte Shift a pomocí kláves se šipkami pohybujte kurzorem.

 2. Přejděte na kartu Domů, stisknutím klávesy Alt + logem systému Windows klíčové + H.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vytvořit seznam s odrážkami a vyberte styl, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "odrážky, tlačítko Sbalit." Pokud chcete rozbalit Knihovna odrážek, pomocí klávesy Alt + Šipka dolů. Stisknutím klávesy Tab přejděte na styly. Styly se ohlásí, a přesunutí aktuálně vybraným stylem ohlásí jako "zaškrtnuto."

  • Vyberte nový styl číslování, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Číslování, tlačítko Sbalit." Knihovna číslování rozbalíte klávesy Alt + Šipka dolů. Stisknutím klávesy Tab přejděte na styly. Styly se ohlásí, a přesunutí aktuálně vybraným stylem ohlásí jako "zaškrtnuto."

  Vyberte styl, stiskněte klávesu Enter.

  Styl seznamu se změní a fokus se přesune do dokumentu.

Změna zarovnání seznamu

Pokud chcete změnit zarovnání seznamu s ohledem na okraj, použijte tlačítka Zmenšit odsazení a Zvětšit odsazení na pásu karet.

 1. Vyberte seznam nebo vnořený seznam.

 2. Přejděte na kartu Domů, stisknutím klávesy Alt + logem systému Windows klíčové + H.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zmenšení odsazení nebo přesunout seznam blíž k okraji, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "zmenšit odsazení, tlačítko."

  • Zvětšení odsazení nebo přesunout seznam dál od okraje, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "tlačítka Zvětšit odsazení, tlačítko."

  Požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

 4. Přesunutí fokusu zpět do dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Sdílení dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Wordu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×