Vytváření seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Vytváření seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows, můžete v aplikaci Word 2016 vytvářet seznamy s odrážkami a číslované seznamy. Můžete také přeměnit existující řádky textu na seznam, změnit styl odrážek a vytvářet vnořené seznamy.

Schopnost popsat styl odrážek nebo číslování použitých v seznamu se u různých čteček liší. Možná budete muset upravit nastavení podrobností čtečky obrazovky. JAWS například umí identifikovat deset nejběžnějších typů odrážek.

Poznámky: 

V tomto tématu

Psaní seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Existuje několik možností, které umožňují psát seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam.

Zadávání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

 1. V této metodě nejdřív zadáte řádky textu a pak je převedete na seznam.

 2. Zadejte řádky textu vašeho seznamu.

 3. Vyberte položky seznamu.

 4. Pokud chcete mít seznam s odrážkami, stiskněte kombinaci kláves Alt+Ů a pak stiskněte klávesu Ž. Pokud chcete mít číslovaný seznam, stiskněte kombinaci kláves Alt+Ů a pak stiskněte klávesu G.

  V programu Předčítání uslyšíte popis vybraného stylu odrážek nebo číslování.

 5. Pokud chcete seznam ukončit, stiskněte šipku dolů a přesuňte se do další oblasti textu.

Vytvoření seznamu výběrem stylu odrážek nebo číslování na pásu karet

 1. V této metodě nejdřív použijete styl odrážek nebo číslování a teprve potom začnete psát položky seznamu.

 2. Pokud chcete psát seznam s odrážkami, stiskněte kombinaci kláves Alt+Ů a pak stisknutím klávesy Ž otevřete knihovnu stylů odrážek. Pokud chcete psát číslovaný seznam, stiskněte kombinaci kláves Alt+Ů a pak stisknutím klávesy G otevřete knihovnu stylů číslování.

 3. Stisknutím klávesy Tab si prohlédněte dostupné styly a pak jeden z nich vyberte stisknutím klávesy Enter.

 4. Zadejte první položku v seznamu. Pokud chcete v seznamu pokračovat, stiskněte klávesu Enter.

 5. Pokud chcete seznam ukončit, stiskněte šipku dolů a přesuňte se do další oblasti textu.

Vytvoření seznamu vnořeného do seznamu

Můžete vytvořit seznam v seznamu, třeba podřízené odrážky v seznamu s odrážkami nebo styl osnovy v číslovaném seznamu.

Vytvoření vnořeného seznamu

 1. V existujícím seznamu vyberte položku, která bude předcházet vnořenému seznamu, a stisknutím klávesy Enter vytvořte novou položku seznamu.

 2. Přejděte na místo v seznamu, kde má začínat nový seznam.

  Umístěte kurzor na začátek řádku nové položky a stiskněte klávesu Tab. Word 2016 automaticky zvětší odsazení pro danou položku a včlení ji do vnořeného seznamu nebo seznamu uvnitř okolního seznamu.

  Styl odrážek nebo číslování položky nového seznamu je založený na stylu nadřazeného seznamu. Tyto styly můžete změnit na jakýkoli dostupný styl odrážek nebo číslování. Pokud chcete vědět, jak na to, podívejte se na téma Změna stylu odrážek nebo číslování.

Změna stylu odrážek nebo číslování

Pokud chcete změnit styl existujících odrážek nebo čísel, můžete vybrat jakýkoliv styl z knihovny odrážek nebo čísel.

 1. Vyberte celý seznam.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete vybrat tlačítko odrážek a otevřít knihovnu, stiskněte Alt+H, U.

  • Pokud chcete vybrat tlačítko číslování a otevřít knihovnu, stiskněte Alt+Ů, G.

 3. Stiskněte klávesu šipky a procházejte dostupné možnosti, které se liší podle toho, co jste používali naposledy. Styl zvolte stisknutím klávesy Enter.

Změna zarovnání seznamu

Pokud chcete změnit zarovnání seznamu s ohledem na okraj, použijte tlačítka Zmenšit odsazení a Zvětšit odsazení.

 1. Výběr celého seznamu

 2. Pokud chcete zmenšit odsazení nebo seznam přesunout blíž k okraji, stiskněte Alt+Ů a pak klávesu I.

 3. Pokud chcete zvětšit odsazení nebo seznam přesunout dál od okraje, stiskněte Alt+Ů a pak klávesy Š, V.

Viz také

Přidání nebo úprava textu v dokumentu ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Microsoft Word 2016 pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

V aplikaci Word 2016 pro Mac můžete vytvářet seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v Mac OS. Word 2016 pro Mac vám umožní převádět stávající řádky textu na seznamy, měnit styl odrážek a vytvářet vnořené seznamy. Všechny tyto typy seznamů umožňují pokračovat v seznamu automaticky – stisknutím klávesy Enter na konci řádku.

Word můžete také nastavit tak, aby automaticky vytvářel seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy, když stisknete klávesovou zkratku.

Poznámky: 

V tomto tématu

Psaní seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Existuje několik možností, které umožňují psát seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam.

Vytvoření seznamu s odrážkami při psaní

 1. Na novém řádku napište hvězdičku (*) a potom stiskněte mezerník nebo klávesu Tab. Automaticky se vytvoří plná kruhová odrážka.

 2. Zadejte požadovaný text.

 3. Pokud chcete vytvořit novou položku seznamu, stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete s vytvářením seznamu skončit, stiskněte Enter a pak stiskněte Backspace.

Vytvoření číslovaného seznamu při psaní

 1. Na novém řádku napište číslo jedna a tečku (1.) a potom stiskněte mezerník nebo klávesu Tab. Automaticky se vytvoří číslovaná odrážka.

 2. Zadejte požadovaný text.

 3. Pokud chcete vytvořit novou položku seznamu, stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete s vytvářením seznamu skončit, stiskněte Enter a pak stiskněte Backspace.

Vytvoření seznamu výběrem stylu odrážek nebo číslování na pásu karet

 1. Umístěte kurzor na začátek nového seznamu.

 2. Přejděte na kartu Domů, stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte název karty s informací, že jste právě na příslušné kartě ve skupině karet. Pak stiskněte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Domů. Potom tuto možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 3. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete vytvořit seznam s odrážkami a vybrat styl, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Odrážky. Nabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M. Když chcete vybrat styl odrážek, stiskněte klávesu Šipka dolů a pak pomocí kláves se šipkami procházejte styly. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat styly.

  • Pokud chcete vytvořit číslovaný seznam a vybrat styl, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Číslování. Nabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M. Když chcete vybrat styl číslování, stiskněte klávesu Šipka dolů a pak pomocí kláves se šipkami procházejte styly. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat styly.

  Pokud chcete vybrat styl, stiskněte mezerník.

 4. Vytvoří se seznam a fokus se přesune do dokumentu.

Vytvoření seznamu vnořeného do seznamu

Můžete vytvořit seznam v seznamu, třeba podřízené odrážky v seznamu s odrážkami nebo styl osnovy v číslovaném seznamu.

Vytvoření vnořeného seznamu

 1. V existujícím seznamu přejděte na konec položky, za kterou chcete umístit vnořený seznam, a stiskněte Enter.

 2. Umístěte kurzor na začátek řádku nové položky a stiskněte Tab. Word automaticky zvětší odsazení pro danou položku a včlení ji do vnořeného seznamu nebo seznamu uvnitř okolního seznamu.

  Poznámka: Styl odrážek nebo číslování položky nového seznamu je založený na stylu nadřazeného seznamu. Tyto styly můžete změnit na jakýkoli dostupný styl odrážek nebo číslování. Pokud chcete vědět, jak na to, přečtěte si téma Změna stylu odrážek nebo číslování.

Změna stylu odrážek nebo číslování

Pokud chcete změnit styl existujících odrážek nebo číslování, můžete vybrat libovolný styl v knihovně odrážek nebo číslování.

 1. Vyberte seznam nebo vnořený seznam.

  Tip: Pokud chcete vybrat část textu, podržte Shift a pomocí kláves se šipkami pohybujte kurzorem.

 2. Přejděte na kartu Domů, stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte název karty s informací, že jste právě na příslušné kartě ve skupině karet. Pak stiskněte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Domů. Potom tuto možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 3. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete vybrat nový styl odrážek, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Odrážky. Nabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M. Když chcete procházet styly, stiskněte klávesu Šipka dolů a pak pomocí kláves se šipkami procházejte styly.

  • Pokud chcete vybrat nový styl číslování, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Číslování. Nabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M. Když chcete procházet styly, stiskněte klávesu Šipka dolů a pak použijte klávesy se šipkami.

  Pokud chcete vybrat styl, stiskněte mezerník.

 4. Styl seznamu se změní a fokus se přesune do dokumentu.

Změna zarovnání seznamu

Pokud chcete změnit zarovnání seznamu s ohledem na okraj, použijte tlačítka Zmenšit odsazení a Zvětšit odsazení na pásu karet.

 1. Vyberte seznam nebo vnořený seznam.

 2. Přejděte na kartu Domů, stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte název karty s informací, že jste právě na příslušné kartě ve skupině karet. Pak stiskněte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Domů. Potom tuto možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 3. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete zmenšit odsazení nebo seznam přesunout blíž k okraji, stiskněte opakovaně Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zmenšit odsazení.

  • Pokud chcete zvětšit odsazení nebo seznam přesunout dál od okraje, stiskněte opakovaně Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zvětšit odsazení.

  Když chcete vybrat některou možnost, stiskněte mezerník.

 4. Pokud chcete přesunout fokus zpět do dokumentu, stiskněte F6.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu 2016 pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

V aplikaci Word Mobile na telefonu můžete vytvářet seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy pomocí programu Předčítání, integrované čtečky obrazovky ve Windows. Word Mobile vám umožní měnit stávající řádky textu na seznamy, měnit styl odrážek a vytvářet vnořené seznamy. Všechny tyto typy seznamů vám umožňují pokračovat v seznamu automaticky po klepnutí na Enter na konci řádku.

Poznámky: 

V tomto tématu

Zadávání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam můžete do dokumentu přidat několika způsoby.

Zadávání seznamu s odrážkami

 1. Zadejte první řádek textu seznamu.

 2. V dokumentu aplikace Word Mobile zkontrolujte, jestli jste v oblasti pro psaní. Potáhněte prstem, dokud neuslyšíte: „Editable text, double tap to edit“ (Upravitelný text, pokud ho chcete upravit, poklepejte). Potáhněte na obrazovce jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte: „Lines“ (Řádky). Potažením doleva nebo doprava přejděte na řádek textu, který chcete změnit na seznam s odrážkami. Řádek vyberete trojím klepnutím na obrazovku.

 3. Potáhněte v dokumentu na obrazovce jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte: „Items“ (Položky).

 4. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte: „Bullets button, double-tap to activate“ (Tlačítko Odrážky, pokud je chcete aktivovat, poklepejte). Poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte: „More Options button, collapsed, double-tap to expand“ (Tlačítko Další možnosti, sbaleno, pokud je chcete rozbalit, poklepejte). Poklepejte na obrazovku. Nabídka Další možnosti se rozbalí. Uslyšíte: „Home, button collapsed“ (Domů, tlačítko sbaleno).

 6. Potáhněte v nabídce jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte: „Bullets button, double-tap to activate“ (Tlačítko Odrážky, pokud je chcete aktivovat, poklepejte). Poklepejte na obrazovku.

 7. Potažením doprava můžete procházet dostupné styly odrážek: plný kruh, prázdný kruh, plný čtverec, čtyři malé kosočtverce, prázdná šipka nebo zaškrtnutí. Při potahování uslyšíte popis stylů odrážek. Styl vyberete poklepáním.

 8. Když chcete přidat novou odrážku, potáhněte doprava, dokud neuslyšíte: „More Options button, expanded, double-tap to collapse“ (Tlačítko Další možnosti, rozbaleno, pokud je chcete sbalit, poklepejte). Poklepáním sbalte nabídku Další možnosti. Klepněte na klávesnici a potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Enter“. Poklepejte na obrazovku.

 9. Když chcete ukončit vytváření seznamu, poklepejte dvakrát na Enter.

Zadávání číslovaného seznamu

 1. Zadejte první řádek textu seznamu.

 2. V dokumentu aplikace Word Mobile zkontrolujte, jestli jste v oblasti pro psaní. Potáhněte prstem, dokud neuslyšíte: „Editable text, double tap to edit“ (Upravitelný text, pokud ho chcete upravit, poklepejte). Potáhněte na obrazovce jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte: „Lines“ (Řádky). Potažením doleva nebo doprava přejděte na řádek textu, který chcete změnit na seznam s odrážkami. Řádek vyberete trojím klepnutím na obrazovku.

 3. Potáhněte v dokumentu na obrazovce jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte: „Items“ (Položky).

 4. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte: „Numbering button, double-tap to activate“ (Tlačítko Odrážky, pokud je chcete aktivovat, poklepejte). Poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte: „More Options button, collapsed, double-tap to expand“ (Tlačítko Další možnosti, sbaleno, pokud je chcete rozbalit, poklepejte). Poklepejte na obrazovku. Nabídka Další možnosti se rozbalí. Uslyšíte: „Home, button collapsed“ (Domů, tlačítko sbaleno).

 6. Potáhněte v nabídce jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte: „Numbering button, double-tap to activate“ (Tlačítko Odrážky, pokud je chcete aktivovat, poklepejte). Poklepejte na obrazovku.

 7. Potažením doprava můžete procházet dostupné styly číslování: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. nebo i. ii. iii. Při potahování uslyšíte popis stylů číslování. Styl vyberete poklepáním.

 8. Když chcete přidat novou odrážku, potáhněte doprava, dokud neuslyšíte: „More Options button, expanded, double-tap to collapse“ (Tlačítko Další možnosti, rozbaleno, pokud je chcete sbalit, poklepejte). Poklepáním sbalte nabídku Další možnosti. Klepněte na klávesnici a potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Enter“. Poklepejte na obrazovku.

 9. Když chcete ukončit vytváření seznamu, poklepejte dvakrát na Enter.

Vytvoření seznamu vnořeného do seznamu

Můžete vytvořit seznam v seznamu, třeba podřízené odrážky v seznamu s odrážkami nebo styl osnovy v číslovaném seznamu.

 1. V existujícím seznamu v dokumentu zkontrolujte, jestli jste v oblasti pro psaní. Potáhněte prstem, dokud neuslyšíte: „Editable text, double tap to edit“ (Upravitelný text, pokud ho chcete upravit, poklepejte). Potáhněte na obrazovce jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte: „Lines“ (Řádky). Potažením doleva nebo doprava přejděte na položku seznamu, kterou chcete změnit na vnořený seznam. Položku vyberete trojím klepnutím na obrazovku.

 2. Potáhněte na obrazovce v dokumentu aplikace Word Mobile jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte: „Items“ (Položky).

 3. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte: „Increase Indent button, double-tap to activate“ (Tlačítko Odrážky, pokud je chcete aktivovat, poklepejte). Poklepejte na obrazovku.

  Položka je teď součástí vnořeného seznamu.

 4. Když se chcete vrátit na vyšší úroveň seznamu, potáhněte na obrazovce jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte: „Items“ (Položky). Potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte: „Decrease Indent button, double-tap to activate“ (Tlačítko Odrážky, pokud je chcete aktivovat, poklepejte). Poklepejte na obrazovku.

Změna stylu odrážek nebo číslování

Pokud chcete změnit styl existujících odrážek nebo číslování, můžete vybrat libovolný styl z knihovny odrážek nebo číslování.

 1. V dokumentu zkontrolujte, jestli jste v oblasti pro psaní. Potáhněte prstem, dokud neuslyšíte: „Editable text, double tap to edit“ (Upravitelný text, pokud ho chcete upravit, poklepejte). Potáhněte na obrazovce jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte: „Lines“ (Řádky). Potažením doprava nebo doleva přejděte na položku seznamu v úrovni, u které chcete změnit styl odrážek nebo číslování. Položku vyberete trojím klepnutím na obrazovku.

 2. Potáhněte na obrazovce v dokumentu aplikace Word Mobile jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte: „Items“ (Položky).

 3. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte: „More Options button, collapsed, double-tap to expand“ (Tlačítko Další možnosti, sbaleno, pokud je chcete rozbalit, poklepejte). Poklepejte na obrazovku. Nabídka Další možnosti se rozbalí. Uslyšíte: „Home, button collapsed“ (Domů, tlačítko sbaleno).

 4. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud program Předčítání neoznámí, že jste přešli na tlačítko Odrážky nebo Číslování. Potom poklepáním otevřete knihovnu a potažením doprava vyberte nový styl.

  Seznam s odrážkami lze kombinovat s číslovanými vnořenými seznamy (nebo naopak).

Změna zarovnání seznamu

Pokud chcete změnit zarovnání seznamu s ohledem na okraj, použijte možnosti Zmenšit odsazení a Zvětšit odsazení.

 1. V dokumentu zkontrolujte, jestli jste v oblasti pro psaní. Potáhněte prstem, dokud neuslyšíte: „Editable text, double tap to edit“ (Upravitelný text, pokud ho chcete upravit, poklepejte). Potáhněte na obrazovce jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte: „Lines“ (Řádky). Potažením doprava nebo doleva přejděte na položku seznamu, u které chcete změnit zarovnání. Položku vyberete trojím klepnutím na obrazovku.

 2. Potáhněte na obrazovce v dokumentu aplikace Word Mobile jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte: „Items“ (Položky).

 3. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud program Předčítání neoznámí, že jste přešli na tlačítko Zvětšit odsazení nebo Zmenšit odsazení. Potom poklepejte.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Sdílení dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×