Vytváření seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vytváření seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Použijte aplikaci Outlook 2016 s klávesnicí a programem Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná v systému Windows, k rychlému vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamů s různými styly.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Outlooku.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

 1. Při psaní zprávy v aplikaci Outlook stiskněte kombinaci kláves Alt + Ů a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete otevřít nabídku stylu odrážek, stiskněte klávesu Ž.

  • Pokud chcete otevřít nabídku stylu číslovaných odrážek, stiskněte klávesu G.

 2. Pomocí kláves se šipkou doprava nebo doleva najděte styl odrážkového nebo číselného seznamu, který chcete použít, třeba plný kroužek. Vytvoří se první položka v seznamu, na kterou se přesune fokus.

 3. Zadejte text dané položky v seznamu.

 4. Jestliže chcete přidat další položku seznamu, stiskněte klávesu Enter.

 5. Seznam ukončíte tak, že dvakrát stisknete klávesu Enter. Fokus se přesune na prázdný řádek pod seznamem. U programu Předčítání uslyšíte, že se jedná o nový řádek. Se čtečkou JAWS uslyšíte jenom Enter.

Vytvoření vnořeného seznamu

Můžete vytvořit seznam v seznamu, například vnořené odrážek v seznamu s odrážkami nebo číslování v číslovaném seznamu styl obrysu.

 1. V existujícím seznamu přejděte na položku, která má předcházet vnořenému seznamu, a stisknutím klávesy Enter vytvořte za ní novou položku seznamu.

 2. Umístěte kurzor na začátek řádku nové položky a stiskněte klávesu Tab. Outlook automaticky zvětší odsazení pro danou položku a včlení ji do vnořeného seznamu.

 3. Zadejte text první položky vnořené v seznamu.

 4. Jestliže chcete přidat další vnořenou položku seznamu, stiskněte klávesu Enter.

Styl odrážek nebo číslování položky vnořeného seznamu je založený na stylu nadřazené položky. Tyto styly můžete změnit na jakýkoli dostupný styl odrážek nebo číslování.

Změna odsazení seznamu

 1. Vyberte celý seznam.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zvětšit odsazení nebo seznam přesunout dál od okraje, stiskněte klávesy Alt + Ů a pak klávesy Š, V.

  • Pokud chcete zmenšit odsazení nebo seznam přesunout blíž k okraji, stiskněte klávesy Alt + Ů a pak klávesu I.

Změna stylu odrážek nebo číslování

Pokud chcete změnit styl existujících odrážek nebo číslování, můžete vybrat libovolný styl z knihovny odrážek nebo číslování.

 1. Vyberte celý seznam.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete otevřít nabídku stylu odrážek, stiskněte klávesy Alt + Ů a pak Ž.

  • Pokud chcete otevřít nabídku stylu číslování, stiskněte klávesy Alt + Ů a pak G.

 3. Pomocí kláves se šipkou doprava nebo doleva najděte styl odrážkového nebo číselného seznamu, který chcete použít, třeba prázdný kroužek. Potom stiskněte klávesu Enter. Odpovídajícím způsobem se změní styl všech položek první úrovně seznamu.

Poznámka: Pokud seznam obsahuje vnořené seznamy, nemá to na jejich styl vliv. Pokud chcete změnit styl samotného vnořeného seznamu, je potřeba umístit kurzor do příslušného vnořeného seznamu.

Viz také

Zarovnání textu a odstavců v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro pohyb v poště v Outlooku

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Použijte aplikaci Outlook 2016 pro Mac s klávesnicí a programem VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v systému Mac OS, k rychlému vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamů s různými styly.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

 1. Při psaní zprávy v aplikaci Outlook proveďte na začátku nového řádku jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete začít seznam s odrážkami, zadejte * (hvězdičku) a potom stiskněte mezerník. Automaticky se vytvoří položka seznamu s plnou kruhovou odrážkou.

  • Číslovaný seznam začnete tak, že zadáte 1. (číslici 1, za kterou následuje tečka) a stisknete mezerník. Automaticky se vytvoří položka číslovaného seznamu.

 2. Zadejte text dané položky v seznamu.

 3. Jestliže chcete přidat další položku seznamu, stiskněte klávesu Enter a zadejte příslušný text.

 4. Seznam ukončíte tak, že dvakrát stisknete klávesu Enter. Fokus se přesune na prázdný řádek pod seznamem. Uslyšíte, že se jedná o nový řádek.

Vytvoření vnořeného seznamu

Můžete vytvořit seznam v seznamu, například vnořené odrážek v seznamu s odrážkami nebo číslování v číslovaném seznamu styl obrysu.

 1. V existujícím seznamu přejděte na položku, která má předcházet vnořenému seznamu, a stisknutím klávesy Enter vytvořte za ní novou položku seznamu.

 2. Umístěte kurzor na začátek řádku nové položky a stiskněte klávesu Tab. Outlook automaticky zvětší odsazení pro danou položku a včlení ji do vnořeného seznamu.

 3. Zadejte text první položky vnořené v seznamu.

 4. Jestliže chcete přidat další položku vnořeného seznamu, stiskněte klávesu Enter a zadejte příslušný text.

Styl odrážek nebo číslování položky vnořeného seznamu je založený na stylu nadřazené položky. Tyto styly můžete změnit na jakýkoli dostupný styl odrážek nebo číslování.

Změna odsazení seznamu

 1. Vyberte celý seznam.

 2. Stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o vybranou kartu zprávy a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zvětšit odsazení nebo seznam přesunout dál od okraje, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zvětšení odsazení. Pak stiskněte mezerník.

  • Pokud chcete zmenšit odsazení nebo seznam přesunout blíž k okraji, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zmenšení odsazení. Pak stiskněte mezerník.

Fokus zůstane na panelu nástrojů.

Změna stylu odrážek nebo číslování

Pokud chcete změnit styl existujících odrážek nebo čísel, můžete vybrat jakýkoliv styl z knihovny odrážek nebo čísel.

 1. Vyberte celý seznam.

 2. Stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o vybranou kartu zprávy a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vybrat nový styl odrážek, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky odrážek. Nabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control + Option + Shift + M. Pomocí kláves se šipkami projděte styly a aktuálně vybraný styl použijte tak, že stisknete mezerník.

  • Pokud chcete vybrat nový styl číslovaných odrážek, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky číslování. Nabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control + Option + Shift + M. Pomocí kláves se šipkami projděte styly a aktuálně vybraný styl použijte tak, že stisknete mezerník.

Nabídka se zavře a fokus zůstane na panelu nástrojů.

Poznámka: Pokud seznam obsahuje vnořené seznamy, nemá to na jejich styl vliv. Pokud chcete změnit styl samotného vnořeného seznamu, je potřeba umístit kurzor do příslušného vnořeného seznamu.

Viz také

Zarovnání textu a odstavců v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Použití Outlook 2016 pomocí klávesnice a Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows, rychle vytvořit seznam s odrážkami a číslovaných seznamů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

 1. Při psaní e Outlook zprávy na začátku nového řádku, potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "tlačítko Další možnosti, tlačítko Sbalit, dvojitým klepnutím rozbalte." Poklepáním displej. Na Další možnosti rozšíří. Uslyšíte: "Zrušit, tlačítko."

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li začít seznam s odrážkami, potáhněte prstem doprava, dokud není slyšet "Vypnout, odrážek, tlačítka," a poklepáním displej. Položka seznamu odrážku výplní kruhu se vytvoří.

  • Číslovaný seznam zahájíte potažením prstu doprava, dokud uslyšíte "vypnout tlačítko číslování," a poklepáním displej. Vytvoří položku číslovaného seznamu.

  Fokus se přesune do e-mailové zprávy.

 3. Typ použití textu položky seznamu klávesnice na obrazovce. Přejděte na klávesnici dozvíme potažením prstu doprava, dokud prvek klávesnice.

  Poznámka: Pokud na obrazovce klávesnici není k dispozici, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Další možnosti, tlačítko Rozbalit," a poklepáním displej sbalte na Další možnosti.

 4. Pokud chcete přidat další položku seznamu, vyberte na Enter klávesnici na obrazovce.

 5. Dokončete seznamu, stiskněte Enter dvakrát na klávesnice na obrazovce. Fokus přesune do prázdného řádku pod seznamem.

Vytvoření vnořeného seznamu

Můžete vytvořit seznam v seznamu, například vnořené odrážek v seznamu s odrážkami nebo číslování v číslovaném seznamu styl obrysu.

 1. Do existujícího seznamu, zadejte položku, který by měl předchází vnořené seznamu a stiskněte Enter na vytvořit novou položku seznamu za ni klávesnice na obrazovce. Přejděte na klávesnici dozvíme potažením prstu doprava, dokud prvek klávesnice.

 2. Umístěte kurzor na začátku řádku pro nové položky, potáhněte prstem doprava nebo doleva jedním prstem, dokud uslyšíte: "tlačítko Další možnosti, tlačítko Sbalit, dvojitým klepnutím rozbalte." Poklepáním displej. Na Další možnosti rozšíří. Uslyšíte: "Zrušit, tlačítko."

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Formát" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka Formát.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Tlačítka Zvětšit odsazení tlačítko" a poklepáním displej. Outlook automaticky zvětší odsazení pro danou položku a díky kterému je součástí vnořené seznamu.

 5. Zadejte text první položky vnořené v seznamu.

 6. Pokud chcete přidat další položku seznamu vnořené, stiskněte Enter na klávesnice na obrazovce a potom zadejte text.

Poznámka: Styl odrážek nebo číslování vnořené seznam položky je založena na styl její nadřazené položky. Tyto styly můžete změnit na libovolný dostupné odrážky nebo styl číslování. Další informace najdete v nápovědě k Změnit odrážky nebo styl číslování.

Změna odsazení seznamu

 1. Vyberte celý seznam. Vyberte text, přejděte na text, který chcete vybrat a potom třikrát klepněte na obrazovce.

  Poznámka: Pokud například chcete vybrat odstavec, v těle zprávy, potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud nebude slyšet "Odstavců," potáhněte prstem doleva nebo doprava přejdete na odstavec chcete vybrat a potom třikrát klepněte na obrazovce. Po výběru odstavce, potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud uslyšíte: "Položky,."

 2. Potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "tlačítko Další možnosti, tlačítko Sbalit, dvojitým klepnutím rozbalte." Poklepáním displej. Na Další možnosti rozšíří. Uslyšíte: "Zrušit, tlačítko."

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Formát" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka Formát.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat odrážky doprava nebo seznam přesunout dál od okraje, potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Vzhled tlačítka Zvětšit odsazení" a poklepáním displej.

  • Pokud chcete přidat odsazení vlevo nebo přesunutí seznamu blíž k okraji, potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Zmenšit odsazení tlačítko" a poklepáním displej.

 5. Odsazení se přidá do seznamu a fokus se přesune do textu zprávy.

Změna stylu odrážek nebo číslování

Pokud chcete změnit styl existujících odrážek nebo čísel, můžete vybrat jakýkoliv styl z knihovny odrážek nebo čísel.

 1. Vyberte seznam nebo vnořené ve které chcete změnit styl seznamu. Vyberte text, přejděte na text, který chcete vybrat a potom třikrát klepněte na obrazovce.

 2. Potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "tlačítko Další možnosti, tlačítko Sbalit, dvojitým klepnutím rozbalte." Poklepáním displej. Na Další možnosti rozšíří. Uslyšíte: "Zrušit, tlačítko."

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Formát" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka Formát.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit styl odrážek, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Odrážky, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se podnabídky odrážky.

  • Chcete-li změnit styl číslování, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko číslování," a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se podnabídky číslování.

 5. Potáhnutím prstem doprava nebo doleva umožňuje přecházet na styly. Předčítání oznamuje styly pohybujete. Aktuálně vybraným stylem ohlásí jako "zaškrtnuto." Vyberte styl, poklepejte na obrazovce.

Po výběru nového stylu podnabídky zavření a fokus se přesune do textu e-mailové zprávy.

Poznámka: Pokud seznam obsahuje vnořené seznamy, nemá to na jejich styl vliv. Pokud chcete změnit styl samotného vnořeného seznamu, je potřeba umístit kurzor do příslušného vnořeného seznamu.

Viz také

Zarovnání textu a odstavců v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Použití Outlook Web App pomocí klávesnice a Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows, rychle vytvořit seznam s odrážkami a číslovaných seznamů při psaní zprávy pošty.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v části Klávesové zkratky v Outlooku na webu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že máte vypnuté Podokno čtení.

 • Při používání aplikace Outlook Web App doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Outlook Web App běží ve webovém prohlížeči, a tak se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook Web App.

V tomto tématu

Vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

 1. Při psaní e Outlook zprávy na začátku nového řádku, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Tlačítko Formát, < vybranou možnost >,."

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Začít seznam s odrážkami, stiskněte klávesy šipka doprava nebo doleva, dokud dozvíme "Odrážky" a stiskněte MEZERNÍK. Vytvoření položky seznamu odrážku výplní kruhu a fokus se přesune do textu e-mailové zprávy.

  • Číslovaný seznam začnete tak, že zadáte 1. (číslici 1, za kterou následuje tečka) a stisknete mezerník. Automaticky se vytvoří položka číslovaného seznamu.

 3. Zadejte text dané položky v seznamu.

 4. Jestliže chcete přidat další položku seznamu, stiskněte klávesu Enter a zadejte příslušný text.

 5. Dokončete seznamu, stiskněte klávesu Enter dvakrát. Fokus přesune do prázdného řádku pod seznamem.

Vytvoření vnořeného seznamu

Můžete vytvořit seznam v seznamu, například vnořené odrážek v seznamu s odrážkami nebo číslování v číslovaném seznamu styl obrysu.

 1. V existujícím seznamu přejděte na položku, která má předcházet vnořenému seznamu, a stisknutím klávesy Enter vytvořte za ní novou položku seznamu.

 2. Umístěte kurzor na začátek řádku nové položky a stiskněte klávesu Tab. Outlook automaticky zvětší odsazení pro danou položku a včlení ji do vnořeného seznamu.

 3. Zadejte text první položky vnořené v seznamu.

 4. Jestliže chcete přidat další položku vnořeného seznamu, stiskněte klávesu Enter a zadejte příslušný text.

Změna odsazení seznamu

 1. Vyberte celý seznam.

  Tip: Chcete-li vybrat část textu, podržte klávesu Shift a pomocí kláves se šipkami můžete přesouvat kurzor.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zvětšení odsazení nebo přesunout seznam dál od okraje, stiskněte klávesu Tab.

  • Zmenšení odsazení nebo přesunutí seznamu blíž k okraji stisknutím kombinace kláves Shift + Tab.

Viz také

Zarovnání textu a odstavců v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku na webu

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×