Vytváření seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vytváření seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Outlook s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete rychle vytvořit seznamy s odrážkami a číslované seznamy v různých stylech.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

 1. Při psaní zprávy v aplikaci Outlook stiskněte kombinaci kláves Alt + Ů a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete otevřít nabídku stylu odrážek, stiskněte klávesu Ž.

  • Pokud chcete otevřít nabídku stylu číslovaných odrážek, stiskněte klávesu G.

 2. Pomocí kláves se šipkou doprava nebo doleva najděte styl odrážkového nebo číselného seznamu, který chcete použít, třeba plný kroužek. Vytvoří se první položka v seznamu, na kterou se přesune fokus.

 3. Zadejte text položky v seznamu.

 4. Jestliže chcete přidat další položku seznamu, stiskněte klávesu Enter.

 5. Seznam ukončíte tak, že dvakrát stisknete klávesu Enter. Fokus se přesune na prázdný řádek pod seznamem. U programu Předčítání uslyšíte, že se jedná o nový řádek. Se čtečkou JAWS uslyšíte jenom Enter.

Vytvoření vnořeného seznamu

V číslovaném seznamu můžete vytvořit seznam v seznamu, například vnořené odrážky v seznamu s odrážkami nebo číslování s osnovou.

 1. V existujícím seznamu přejděte na položku, která má předcházet vnořenému seznamu, a stisknutím klávesy Enter vytvořte za ní novou položku seznamu.

 2. Umístěte kurzor na začátek řádku nové položky a stiskněte klávesu Tab. Outlook automaticky zvětší odsazení pro danou položku a včlení ji do vnořeného seznamu.

 3. Zadejte text první položky vnořené v seznamu.

 4. Jestliže chcete přidat další vnořenou položku seznamu, stiskněte klávesu Enter.

Styl odrážek nebo číslování položky vnořeného seznamu je založený na stylu nadřazené položky. Tyto styly můžete změnit na jakýkoli dostupný styl odrážek nebo číslování.

Změna odsazení seznamu

 1. Vyberte celý seznam.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zvětšit odsazení nebo seznam přesunout dál od okraje, stiskněte Alt + H, A, I.

  • Pokud chcete zmenšit odsazení nebo seznam přesunout blíž k okraji, stiskněte Alt + H, A, O.

Změna stylu odrážek nebo číslování

Pokud chcete změnit styl existujících odrážek nebo číslování, můžete vybrat libovolný styl z knihovny odrážek nebo číslování.

 1. Vyberte celý seznam.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete otevřít nabídku stylu odrážek, stiskněte Alt + ů, U.

  • Nabídku styl číslování otevřete stisknutím kláves Alt + ů, N.

 3. Pomocí kláves se šipkou vpravo nebo vlevo Najděte styl odrážek nebo číslování, ke kterému chcete přejít, třeba "prázdný kruh", a pak stiskněte ENTER. Styl všech položek seznamu první úrovně se změní na stejný.

Poznámka: Pokud seznam obsahuje vnořené seznamy, nemá to na jejich styl vliv. Pokud chcete změnit styl samotného vnořeného seznamu, je potřeba umístit kurzor do příslušného vnořeného seznamu.

Viz také

Zarovnání textu a odstavců v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro pohyb v poště v Outlooku

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v Outlooku pošta

K rychlému vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaných seznamů v různých stylech použijte Outlook pro Mac s klávesnicí a VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v Mac OS.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

 1. Při psaní zprávy v aplikaci Outlook proveďte na začátku nového řádku jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete začít seznam s odrážkami, zadejte * (hvězdičku) a potom stiskněte mezerník. Automaticky se vytvoří položka seznamu s plnou kruhovou odrážkou.

  • Číslovaný seznam začnete tak, že zadáte 1. (číslici 1, za kterou následuje tečka) a stisknete mezerník. Automaticky se vytvoří položka číslovaného seznamu.

 2. Zadejte text dané položky v seznamu.

 3. Jestliže chcete přidat další položku seznamu, stiskněte klávesu Enter a zadejte příslušný text.

 4. Seznam ukončíte tak, že dvakrát stisknete klávesu Enter. Fokus se přesune na prázdný řádek pod seznamem. Uslyšíte, že se jedná o nový řádek.

Vytvoření vnořeného seznamu

V číslovaném seznamu můžete vytvořit seznam v seznamu, například vnořené odrážky v seznamu s odrážkami nebo číslování s osnovou.

 1. V existujícím seznamu přejděte na položku, která má předcházet vnořenému seznamu, a stisknutím klávesy Enter vytvořte za ní novou položku seznamu.

 2. Umístěte kurzor na začátek řádku nové položky a stiskněte klávesu Tab. Outlook automaticky zvětší odsazení pro danou položku a včlení ji do vnořeného seznamu.

 3. Zadejte text první položky vnořené v seznamu.

 4. Jestliže chcete přidat další položku vnořeného seznamu, stiskněte klávesu Enter a zadejte příslušný text.

Styl odrážek nebo číslování položky vnořeného seznamu je založený na stylu nadřazené položky. Tyto styly můžete změnit na jakýkoli dostupný styl odrážek nebo číslování.

Změna odsazení seznamu

 1. Vyberte celý seznam.

 2. Stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o vybranou kartu zprávy a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zvětšit odsazení nebo seznam přesunout dál od okraje, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zvětšení odsazení. Pak stiskněte mezerník.

  • Pokud chcete zmenšit odsazení nebo seznam přesunout blíž k okraji, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zmenšení odsazení. Pak stiskněte mezerník.

Fokus zůstane na panelu nástrojů.

Změna stylu odrážek nebo číslování

Pokud chcete změnit styl existujících odrážek nebo čísel, můžete vybrat jakýkoliv styl z knihovny odrážek nebo čísel.

 1. Vyberte celý seznam.

 2. Stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o vybranou kartu zprávy a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vybrat nový styl odrážek, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nabídky odRážky. Nabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M. Pomocí kláves se šipkami procházejte styly a stisknutím mezerníku použijte aktuálně vybraný styl.

  • Pokud chcete vybrat nový styl číslování, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku "číslování". Nabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M. Pomocí kláves se šipkami procházejte styly a stisknutím mezerníku použijte aktuálně vybraný styl.

Nabídka se zavře a fokus zůstane na panelu nástrojů.

Poznámka: Pokud seznam obsahuje vnořené seznamy, nemá to na jejich styl vliv. Pokud chcete změnit styl samotného vnořeného seznamu, je potřeba umístit kurzor do příslušného vnořeného seznamu.

Viz také

Zarovnání textu a odstavců v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v Outlooku pošta

Pomocí Outlook Web App s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete rychle vytvořit seznamy s odrážkami a číslované seznamy při psaní zprávy pomocí pošty. Tento program jsme testovali s programem předČítání, ale možná bude fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • V tomto tématu se předpokládá, že máte vypnuté Podokno čtení.

 • Při používání aplikace Outlook Web App doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Outlook Web App běží ve webovém prohlížeči, a tak se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook Web App.

 • Outlook.office.com (Outlook na webu) právě aktualizujeme. Někteří lidé už používají nový Outlook, pro jiné bude výchozím prostředím klasická verze, dokud aktualizaci nedokončíme. Další informace najdete v článku o získání pomoci s novým Outlookem na webu. Vzhledem k tomu, že pokyny v tomto tématu platí pro nové prostředí, doporučujeme vám, abyste přešli z klasického prostředí na nový Outlook. Pokud budete chtít přejít na nový Outlook, stiskněte opakovaně Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na příkazu Vyzkoušejte nový Outlook, a pak stiskněte Enter. Pokud místo toho uslyšíte jenom to, že jste na panelu nástrojů Příkazy, znamená to, že už používáte nový Outlook.

V tomto tématu

Vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

 1. Při psaní zprávy Outlook na začátku nového řádku stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnosti formátování.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete začít seznam s odrážkami, stiskněte opakovaně klávesu se šipkou vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte "odRážky", a stiskněte mezerník. Je vytvořená položka seznamu s odrážkami s výplní a fokus se přesune do textu e-mailové zprávy.

  • Číslovaný seznam začnete tak, že zadáte 1. (číslici 1, za kterou následuje tečka) a stisknete mezerník. Automaticky se vytvoří položka číslovaného seznamu.

 3. Zadejte text dané položky v seznamu.

 4. Jestliže chcete přidat další položku seznamu, stiskněte klávesu Enter a zadejte příslušný text.

 5. Seznam ukončíte tak, že dvakrát stisknete klávesu Enter. Fokus se přesune na prázdný řádek pod seznamem.

Vytvoření vnořeného seznamu

V číslovaném seznamu můžete vytvořit seznam v seznamu, například vnořené odrážky v seznamu s odrážkami nebo číslování s osnovou.

 1. V existujícím seznamu přejděte na položku, která má předcházet vnořenému seznamu, a stisknutím klávesy Enter vytvořte za ní novou položku seznamu.

 2. Umístěte kurzor na začátek řádku nové položky a stiskněte klávesu Tab. Outlook automaticky zvětší odsazení pro danou položku a včlení ji do vnořeného seznamu.

 3. Zadejte text první položky vnořené v seznamu.

 4. Jestliže chcete přidat další položku vnořeného seznamu, stiskněte klávesu Enter a zadejte příslušný text.

Změna odsazení seznamu

 1. Vyberte celý seznam.

  Tip: Text vyberete tak, že podržíte klávesu Shift a přesunete kurzor pomocí kláves se šipkami.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zvětšit odsazení nebo seznam přesunout dál od okraje, stiskněte klávesu TAB.

  • Pokud chcete zmenšit odsazení nebo seznam přesunout blíž k okraji, stiskněte SHIFT + TAB.

Viz také

Zarovnání textu a odstavců v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Outlook na webu a Outlook.com

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v Outlooku pošta

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×