Vytváření sestav scénáře pro Office 365 PowerShell

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Používají podobnému sledu Powershellu pro vytváření sestav na uživatele, distribučních skupin a nepoužívaných poštovní schránky a filtrování a řazení.

Zprávu o licenci Office 365 a uživatelé bez licence

Prostředí PowerShell umožňuje vytvářet seznamy licencovaná a nelicencovaných uživatelů a jejich zobrazení v okně prostředí PowerShell nebo ukládány v souboru.

Chcete-li začít, musíte se pro připojení k Office 365 na počítačích modul Windows Azure Active Directory pro Windows PowerShell. Pokyny najdete v článku připojení k Office 365 Powershellu .

Pomocí následujícího příkazu zobrazíte licencovaným uživatelem účty jednu obrazovku po jednom:

Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | More

Tento seznam můžete vyexportovat do textového souboru pro snadnější hledání a hledání, zadejte cestu a název mezi dvojité uvozovky, text pokyny k odebrání a < a > znaky.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser | Where {$_.isLicensed -eq $true} | Out-File  $fileName

Spusťte výsledné příkazy z okna modul Windows Azure Active Directory pro Windows PowerShell.

Tento seznam můžete vyexportovat do souboru CSV pro import do aplikace Microsoft Excel podrobné analýzy, vyplňte cesty a názvu souboru a znovu spusťte výsledné příkazy.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.csv>"
Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Zobrazení jednu obrazovku nelicencovaných uživatelů najednou, spusťte tento příkaz:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | More

Tento seznam můžete vyexportovat do textového souboru pro snadnější hledání a hledání, vyplňte cesty a názvu souboru a znovu spusťte výsledné příkazy.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\Non-LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Out-File  $fileName

Tento seznam můžete vyexportovat do souboru CSV pro import do aplikace Microsoft Excel pro analýzu, vyplňte cesty a názvu souboru a znovu spusťte výsledné příkazy.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\Non-licensedUsers.csv>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Hlášení o distribuční skupiny Office 365

Distribuční skupiny, které používají v rámci organizace e-mailových aplikací, jako je Microsoft Outlook k odesílání e-mailových zpráv skupinám uživatelů. Tento scénář vytvoří seznam distribučních skupin ve vašem předplatném Office 365.

Chcete-li začít, musíte se pro připojení k Exchange Online. Připojení k Exchange Online pomocí účtu uživatelské jméno a heslo, najdete v článku připojení k Exchange Online pro PowerShell. Nainstalujte modul společnosti Microsoft Exchange Online vzdálený PowerShell a připojit se MFA, najdete v článku připojení k Exchange Online pro PowerShell používání vícefaktorové ověřování.

Pomocí tohoto příkazu zobrazte seznam existující distribuční skupiny o jednu obrazovku najednou.

Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | More

Tento seznam můžete vyexportovat do textového souboru pro snadnější hledání a hledání, vyplňte cesty a názvu souboru a znovu spusťte výsledné příkazy.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\DistGroups.txt>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Out-File  $fileName

Tento seznam můžete vyexportovat do souboru CSV pro import do aplikace Microsoft Excel podrobné analýzy, vyplňte cesty a názvu souboru a znovu spusťte výsledné příkazy.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\DistGroups.csv>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Zobrazte seznam neaktivní poštovní schránky serveru Exchange

Pokud uživatelé opustí organizaci, k poštovní schránce zůstat za, zabírá úložiště ve vašem předplatném Office 365. V tomto scénáři zjistíte tyto zastaralé poštovní schránky tak, aby můžete proveďte odpovídající akci, kterou chcete odstranit. Tento scénář ukazuje, jak získat seznam všech uživatelů, kteří nepřihlásili k jejich poštovním schránkám nejméně 30 dní.

Poznámka: V některých případech sestavu nemusí LastLogin datum, ale bude vždy DaysInactive count. Poštovní schránky v části blokování z důvodu soudních sporů může taky zobrazit v této sestavě a ne představují nutně poštovní schránky, které si žádá vyčištění nebo odstranění.

Chcete-li začít, musíte se pro připojení k Exchange Online. Připojení k Exchange Online pomocí účtu uživatelské jméno a heslo, najdete v článku připojení k Exchange Online pro PowerShell. Nainstalujte modul společnosti Microsoft Exchange Online vzdálený PowerShell a připojit se MFA, najdete v článku připojení k Exchange Online pro PowerShell používání vícefaktorové ověřování.

Tento příkaz zobrazí seznam uživatelů neaktivní nejméně 30 dní, jednu obrazovku najednou.

Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | More

Vytvořit seznam uživatelů neaktivní nejméně 30 dní exportovat do souboru CSV, vyplňte cesty a názvu souboru a znovu spusťte výsledné příkazy.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\StaleMailboxes.csv>"
Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Zobrazení uživatelů pomocí filtrů a řazení

Příkaz místo, kam chcete filtrovat seznam, příkaz Seřadit můžete určit pořadí položek v seznamu a Vyberte příkaz určit sadu vlastností slouží k zobrazení.

Chcete-li začít, musíte se pro připojení k Office 365 na počítačích modul Windows Azure Active Directory pro Windows PowerShell. Pokyny najdete v článku připojení k Office 365 Powershellu .

Například Řekněme, že budete potřebovat seznam členů, kteří jsou ve vašem prodejů oddělení a chcete zobrazit své uživatele hlavní název (UPN), zobrazované jméno, a jestli mají licenci, všechny seřazené podle jejich Přípony:

  • Pomocí příkazu místo, kam zadejte uživatelské účty, kterým oddělení je nastavena na "Prodej".

  • Pokud chcete řadit podle vlastnost UserPrincipalName pomocí příkazu řazení.

  • Příkaz Select umožňuje zadat UserPrincipalName, DisplayName a isLicensed vlastnosti.

  • Nakonec pomocí příkazu Další zobrazíte seznam jednu obrazovku najednou.

Tady je výsledné příkaz:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" } | Sort UserPrincipalName | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed | More

Teď Pojďme přivítejte je třeba zobrazit seznam všech členů vaší prodej a marketing oddělení. V tomto případě rozšíření kritéria pro příkaz místo, kam chcete zahrnout obě oddělení a oddělení vlastnost přidat do příkazu Select. Tady je výsledné příkaz:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" -or $_.Department -eq "Marketing" } | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed,Department | More

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Prostředí PowerShell pro správce Office 365

Scénáře Office 365 Powershellu

Nastavení scénáře pro Office 365 PowerShell

Scénáře správy uživatelů pro Office 365 PowerShell

Další funkce scénáře pro Office 365 PowerShell

Materiály od komunity Office 365 Powershellu

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×