Vytváření relací seznamů pomocí jedinečných a vyhledávacích sloupců

Vytváření relací seznamů pomocí jedinečných a vyhledávacích sloupců

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Vztahy mezi seznamy můžete vytvářet pomocí kombinace jedinečných sloupců, vyhledávacích sloupců a vynucení relací (kaskádové a zakázané odstranění), která usnadňuje vytváření složitějších obchodních řešení a zachování Integrita dat.

Přehled relací seznamů

Následující části obsahují důležité informace o vytváření relací mezi zdrojovými a cílovými seznamy, vytváření jedinečných a vyhledávacích sloupců, chování vztahů seznamu, přidání primárních a sekundárních vyhledávacích sloupců, zobrazení úpravy a odstraňování položek v rámci vztahů seznamů, Správa relací seznamu, pokud seznamy obsahují hodně položek a další výhody používání programu pro úpravy, jako je Microsoft SharePoint Designer 2013.

Přehled relací mezi seznamy

1. seznam položek je zdrojový seznam a seznam objednávek je cílový seznam.

2. Každý seznam má jedinečné sloupce, aby bylo zajištěno, že se shodují správná data.

3. primární vyhledávací sloupec ve zdrojovém seznamu "vyhledá v cílovém seznamu sloupec ID objednávky založený na odpovídající hodnotě.

4. sekundární vyhledávací sloupec ve zdrojovém seznamu automaticky vloží sloupec Popis objednávek z cílového seznamu.

Když vytvoříte sloupec, můžete určit, že sloupec musí obsahovat jedinečné hodnoty. To znamená, že seznam nemůže mít v daném sloupci žádné duplicitní hodnoty. Nelze přidat položku seznamu, která obsahuje duplicitní hodnotu, upravit existující položku seznamu, která by vedla k vytvoření duplicitní hodnoty, nebo k obnovení položky z koše, pokud by výsledkem byla duplicitní hodnota. Pokud ve zdrojovém seznamu vytvoříte vyhledávací sloupec a definujete tento sloupec jako jedinečný, nesmí sloupec v cílovém seznamu obsahovat duplicitní hodnoty.

Poznámka:  Jedinečnost: nerozlišuje velká a malá písmena, takže jako například 231 a, kde 231, se považují za duplicitní hodnoty.

Jedinečný sloupec musí mít taky index. Když vytvoříte jedinečný sloupec, může se zobrazit výzva k vytvoření indexu a automaticky se vytvoří, když kliknete na OK. Když má jedinečný sloupec index, nemůžete z něj odebrat index, pokud jste nejdříve nepředefinovali sloupec, který povoluje duplicitní hodnoty.

Následující tabulka shrnuje, jaké typy sloupců mohou a nelze použít k vytvoření jedinečných sloupců.

Podporované typy sloupců

Nepodporované typy sloupců

Jeden řádek textu

Více řádků textu

Volba (s jednou hodnotou)

Volba (s více hodnotami)

Číslo:

Počítané

Měna

Hypertextový odkaz nebo obrázek

Datum a čas

Vlastní sloupce

Vyhledávání (jedna hodnota)

Vyhledávání (s více hodnotami)

Osoba nebo skupina (s jednou hodnotou)

Osoba nebo skupina (s více hodnotami)

Ano/Ne

Pokud chcete vytvořit relaci mezi dvěma seznamy, vytvořte ve zdrojovém seznamu vyhledávací sloupec, který načte (nebo "vyhledá") jednu nebo více hodnot z cílového seznamu, pokud se tyto hodnoty shodují s hodnotou ve vyhledávacím sloupci ve zdrojovém seznamu. Když vytvoříte tento vyhledávací sloupec (primární sloupec), můžete dál přidávat další sloupce (sekundární sloupce) z cílového seznamu do zdrojového seznamu, pokud mají tyto další sloupce podporovaný datový typ, který je popsaný níže.

Následující tabulka shrnuje, jaké typy sloupců mohou a nelze použít k vytvoření vyhledávacích sloupců.

Podporované typy sloupců

Nepodporované typy sloupců

Jeden řádek textu

Více řádků textu

Číslo

Měna

Datum a čas

Osoba nebo skupina

Počítané pole

Hypertextový odkaz nebo obrázek

Vlastní sloupce

Ano/Ne

Přepínač

Vyhledávací

Existují dva typy vyhledávacích sloupců, které můžete vytvořit, vyhledávací sloupec s vynucenou relací a vyhledávací sloupec s nevynucenou relací.

Vyhledávací sloupec s vynucenou relací

Ve vyhledávacím sloupci s vynucenou relací (označovanou také jako referenční integrita) můžete vyhledat jednotlivé hodnoty a zachovat integritu dat v cílovém seznamu jedním ze dvou způsobů:

Kaskádové odstranění    Když odstraníte položku v cílovém seznamu, odstraní se taky související položky nebo položky ze zdrojového seznamu. V tomto případě se ujistěte, že všechny související položky jsou odstraněny v rámci jedné databázové transakce. Pokud například odstraníte objednávku v cílovém seznamu, můžete se ujistit, že budou odstraněny také odpovídající položky objednávky ve zdrojovém seznamu. Nechcete mít položky objednávky bez odpovídající objednávky, protože by to znamenalo, že by vznikly položky "osamocené", které by mohly později způsobit záměnu.

Zakázat odstranění    Když se pokusíte odstranit položku v cílovém seznamu a obsahuje jednu nebo více souvisejících položek ve zdrojovém seznamu, nebudete moci odstranit položku v cílovém seznamu. V tomto případě chcete zajistit zachování související položky v cílovém seznamu. Pokud se vás například někdo pokusí z cílového seznamu odstranit položku objednávky, může mít zákazník stále nastavené objednávky a vy chcete zabránit opakování této operace, dokud nebude objednávka zpracována. Nechcete, aby byla objednávka zákazníka neúmyslně odstraněna, protože by to ovlivnilo vaši možnost Dokončit objednávku.

Vynucení relací seznamů

1. kaskádová operace odstranění: zajistí odstranění všech souvisejících položek v jedné databázové transakci.

2. operace zakázat odstranění brání odstranění položek v cílovém seznamu, pokud existují související položky zdrojového seznamu.

Krátkým vyvynucováním chování vztahu se seznamem můžete zachovat platnost vašich dat a zabránit nekonzistencím, které by mohly způsobit problémy na cestách.

Poznámka:  Abyste mohli vytvořit nebo upravit vynucenou relaci, musíte mít v seznamu oprávnění spravovat seznamy.

Vyhledávací sloupec, který vynucuje relaci, musí mít také index. Když vytvoříte vyhledávací sloupec, který vynucuje relaci, může se zobrazit výzva k vytvoření indexu a automaticky se vytvoří, když kliknete na OK. Jakmile vyhledávací sloupec, který vynucuje relaci, obsahuje index, nemůžete z něj odebrat index, pokud jste nejprve neodebrali vynucenou relaci.

Vyhledávací sloupec s nevynucenou relací

Ve vyhledávacím sloupci s nevynucenou relací můžete ze zdrojového seznamu vyhledat v cílovém seznamu jeden nebo více hodnot. Kromě toho, když v seznamu odstraníte oprávnění odstranit, nejsou v cílovém seznamu k dispozici žádná další omezení odstranění ani operace odstranění.

Jedním z skutečných důsledků vytváření relací mezi seznamy je to, že můžete zobrazit a upravit sloupce ze dvou nebo více seznamů na jedné stránce. Když ve zdrojovém seznamu vytvoříte vyhledávací sloupec, zobrazí se v primárním sloupci hodnoty ze sloupce cílový seznam, ale můžete taky určit, že se vedle primárního sloupce a druhého zdrojového seznamu budou zobrazovat taky další sekundární sloupce. sloupcích.

Hodnota primárního sloupce je odkaz, na který můžete kliknout a zobrazit všechny hodnoty sloupců dané položky v cílovém seznamu. Každá hodnota sekundárního sloupce z cílového seznamu se ve sloupci zdrojového seznamu zobrazí jako text. Pokud vytvoříte vyhledávací sloupec s více hodnotami, každý sloupec z cílového seznamu (primární nebo sekundární) zobrazí jejich násobné hodnoty oddělené středníky. V zobrazení seznamu můžete manipulovat s těmito primárními a sekundárními sloupci mnohem stejným způsobem jako sloupce ze zdrojového seznamu, například přidáním, odebráním, filtrováním a řazením.

Název primárního sloupce je název, který poskytnete při vytváření vyhledávacího sloupce. Ve výchozím nastavení používá každý název sekundárního sloupce standardní zásady vytváření názvů sloupců <primary ve zdrojovém list>: <column Name v cílové list>. Změna názvu primárního sloupce proto změní názvy všech sekundárních sloupců. Můžete však změnit výchozí názvy sekundárních sloupců a popisy, aby byly názvy pro vás výstižnější.

Vyhledávací sloupce s více hodnotami

1. primární vyhledávací sloupec s více hodnotami

2. sekundární vyhledávací sloupec s více hodnotami

3. změnil se název sloupce z výchozího názvu getId: title to ( nástroje).

Když vytvoříte vztahy seznamu pomocí vyhledávacích sloupců, jedinečných sloupců a seznamů s vynucenými relacemi, můžete dosáhnout mezní hodnoty nebo omezení zdrojů a může být blokováno za následujících okolností:

 • Pokud sloupec v existujícím seznamu obsahuje více položek, než je mezní hodnota zobrazení seznamu (ale nezapomeňte, že přidání jedné položky do seznamu, který je větší než prahová hodnota zobrazení seznamu, není obvykle blokován).

 • Pokud zapnete kaskádová odstranění nebo omezení odstranění vyhledávacího pole v seznamu, který obsahuje více položek než mezní hodnota zobrazení seznamu.

 • Překročili jste mezní hodnotu vyhledávání zobrazení seznamu, což je ve výchozím nastavení dvanáct vyhledávacích sloupců.

 • Počet položek v operaci odstranění překročil 1 000.

Další informace o správě seznamů pomocí mnoha položek najdete v tématu Správa seznamů a knihoven s velkým počtem položek .

Postup: vytvoření nebo úprava jedinečného sloupce

Upozornění:  V seznamu s definovanými oprávněními na úrovni položky nemůžete vytvořit jedinečný sloupec, nemůžete zrušit dědění oprávnění ze seznamu do položky seznamu, pokud seznam obsahuje jedinečný sloupec, nemůžete vytvořit jedinečný sloupec nebo upravit sloupec jako jedinečný v seznamu, který ponechání AINS položky s jedinečnými oprávněními nebo s povoleným schvalováním obsahu a nemůžete zkopírovat soubor do knihovny pomocí příkazu otevřít v Průzkumníkovi , pokud tato knihovna obsahuje jedinečný sloupec.

 1. Přejděte na web obsahující seznam.

 2. Klikněte na název seznamu na panelu Snadné spuštění nebo v Tlačítko Nastavení Office 365 nabídce Nastavení klikněte na Zobrazit veškerý obsah webua potom v části Seznam klikněte na název seznamu.

 3. Klikněte na seznam _GT_ vytvořit sloupec.

 4. Do pole název sloupce zadejte název sloupce.

 5. V části typ informací v tomto sloupci klikněte na jednu z těchto možností:

  • Jeden řádek textu

  • Více řádků textu

  • Volba

  • Číslo

  • Měna

  • Datum a čas

  • Ano/Ne

  • Vyhledávání (jedna hodnota)

  • Osoba nebo skupina (s jednou hodnotou)

 6. V části Další nastavení sloupců klikněte v části Vynutit jedinečné hodnoty na Ano.
  Pokud vyberete datový typ, který není podporovaný, nebo vytváříte vyhledávací sloupec, který umožňuje více hodnot, nezobrazí se jedinečné hodnoty.

 • Index jedinečného sloupce nejde odebrat. Pokud chcete index odebrat, musíte ho změnit z jedinečného sloupce na takový, který umožňuje napřed vytvořit duplicitní hodnoty, a potom index odebrat.

 • Pokud se pokusíte změnit existující sloupec z duplicitních hodnot na jedinečné hodnoty, můžete tuto operaci zamezit, pokud existující sloupec obsahuje duplicitní hodnoty. V tomto případě musíte nejprve odebrat všechny duplicitní hodnoty a potom změnit sloupec tak, aby umožňoval duplicitní hodnoty v jedinečném sloupci.

 • Pokud chcete změnit datový typ pro jedinečný sloupec, postupujte takto: Změňte sloupec tak, aby povoloval duplicitní hodnoty, odeberte index, změňte sloupec na jiný podporovaný datový typ a pak sloupec udělejte jako jedinečný.

Postup: vytvoření vyhledávacího sloupce

Tento postup vám pomůže nastavit sloupec vyhledávání, který zobrazuje primární sloupec, a případně i sekundární sloupec. Primární sloupec je možné indexovat, ale vzhledem k tomu, že sekundární sloupec (nebo pole) ovládá primární, nemůže být jedinečný ani indexovaný.

 1. Přejděte na web obsahující seznam.

 2. Klikněte na název seznamu na panelu Snadné spuštění nebo v Tlačítko Nastavení Office 365 nabídce Nastavení klikněte na Zobrazit veškerý obsah webua potom v části Seznam klikněte na název seznamu.

 3. Klikněte na seznama potom klikněte na vytvořit sloupec.

 4. Do pole název sloupce zadejte název sloupce.

 5. V části typ informací v tomto sloupciklikněte na položku vyhledávání.

 6. V poli získat informace z vyberte cílový seznam.

 7. V poli v tomto sloupci vyberte primární sloupec.

 8. V části Přidat sloupec pro zobrazení každého z dalších polípro každý sekundární sloupec, který chcete přidat, zaškrtněte políčko vedle názvu sloupce. Uvedené jsou jenom sloupce s podporovanými datovými typy.

 9. Později: Pokud chcete přidat nebo odebrat sekundární sloupce, upravte vyhledávací sloupec a vyberte požadované možnosti.

  Poznámka:  Vedlejší sloupec nejde indexovat ani nemůžete vytvořit jedinečný sloupec.

 10. Pokud chcete, aby se vyhledávací sloupce zobrazovaly ve výchozím zobrazení, vyberte Přidat do výchozího zobrazení.

 11. Pokud chcete vytvořit vynucenou relaci, vyberte Vynutit chování vztahu a pak klikněte na Zakázat odstranění nebo kaskádová odstranění.

 12. Klikněte na tlačítko OK.

Postup: vytváření vztahů ve formulářích pro zobrazení a úpravy

Jakmile vytvoříte vyhledávací sloupec, můžete upravit formuláře pro zobrazení a úpravy v seznamu cílů tak, aby se zobrazily související data ze zdrojového seznamu. Můžete například upravit stránku zobrazení nebo upravit pro seznam objednávky a přidat seznam souvisejících položek a automaticky propojit dvě odpovídající webové části seznam, a to tak, že předáte hodnotu vyhledávacího sloupce.

 1. V cílovém seznamu (například objednávky) klikněte na kartu seznam , klikněte na webové části formuláře v části přizpůsobit a potom klikněte na výchozí formulář zobrazení nebo výchozí formulář pro úpravy.

 2. V oblasti hlavní webová část klikněte na Přidat webovou část.

 3. Klikněte na Vložit, klikněte na související seznama pak vyberte související seznam (například položky).

  Poznámka:  Zobrazí se jenom seznamy, pro které máte oprávnění Zobrazit položky .

Oba seznamy se automaticky spojí. Po uložení stránky po zobrazení nebo úpravě položky ze seznamu objednávek se zobrazí také související položky v seznamu položek.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×