Vytváření různých druhů sharepointových webů ze šablon

Vytváření různých druhů sharepointových webů ze šablon

Verze SharePoint, kterou používáte, určuje typ webu nejvyšší úrovně nebo podřízeného webu, který můžete vytvořit. Výběr šablon webů, které jsou dostupné ve výchozím nastavení, závisí na funkcích nastavených správcem a Office 365 nebo SharePoint Server plánu. Můžete také vytvářet a používat vlastní šablony webů.

Poznámka: Pokud máte web nebo podřízený web, který už nepotřebujete, přečtěte si článek odstranění webu nebopodřízeného webu SharePointu.

weby nejvyšší úrovněSharePoint Online a SharePoint Server 2019

Ve výchozím nastavení SharePoint Online a SharePoint Server 2019 poskytují týmové weby pro spolupráci s členy týmu nebo spolupracujícími na projektu a komunikační weby pro sdílení zpráv, sestav, stavů atd. s ostatními. Když spustíte SharePoint a kliknete na + vytvořit web, budete mít možnost zvolit jednu z těchto dvou šablon.

Výběr dvou šablon nejvyšší úrovně, týmového nebo komunikačního webu

Poznámka: Správce může povolit nebo zakázat vytváření webů nebo nahradit vlastní nebo klasické vytváření týmových webů.

Další informace o SharePoint Online a SharePoint Server 2019 týmových webů najdete v tématu vytvoření týmového webu v SharePointu nebo co je sharepointový týmový web? Informace o komunikačních webech najdete v tématu vytvoření komunikačního webu v SharePointu nebo co je komunikační web SharePointu .

podřízené webySharePoint Online a SharePoint Server 2019

Jakmile vytvoříte týmový web nebo komunikační web nejvyšší úrovně, můžete vytvářet podřízené weby. Podřízené weby umožňují používat širší škálu šablon, jako je klasický tým, publikování, blog nebo centrum dokumentů. Následující popis vám pomůže zvolit požadovanou šablonu.

Poznámka: weby nejvyšší úrovně, například týmový nebo komunikační web, nejsou k dispozici jako šablony podřízených webů, a to jenom jako weby nejvyšší úrovně.SharePoint OnlineSharePoint Server 2019 nabízí nové týmové weby jako podřízené weby.

V SharePoint Online můžete vytvářet podřízené weby pouze pomocí klasických šablon. Karta publikování je dostupná jenom v případě, že povolíte infrastrukturu pro publikování SharePoint a jenom jako podřízený web z týmového webu na nejvyšší úrovni. Podřízené weby infrastruktury publikování a publikování nejsou k dispozici na webech nejvyšší úrovně.

Když vytvoříte podřízený web z týmového webu připojeného ke skupině, může podřízený web dědit oprávnění z nadřazeného webu a členové týmu budou mít přístup. SharePoint Online některé funkce webu nejvyšší úrovně nebudou k dispozici v klasických podřízených webech, jako je třeba přesunout do a zkopírovat do.

SharePoint Webové stránky a podřízené weby

Na SharePoint serverových 2013 a 2016 můžete vytvořit weby nejvyšší úrovně nebo podřízené weby pomocí následujících klasických šablon. Následující popisy ukazují dostupnost šablon na základě verze a plánu SharePoint serveru, který používáte.

SharePoint Server 2013 Foundation podporuje jenom týmové weby a blogy. Nepodporuje žádné další šablony.

Šablony webu pro spolupráci pro SharePoint Online (jenom podřízené weby) a server SharePoint

Šablony webu pro spolupráci: umožňuje vytvářet weby, kde můžete sdělit informace o vašem týmu a projektech, vytvořit blog nebo web komunity. Všechny jsou podporované v SharePoint 2013 a 2016 a podřízených webech v SharePoint Online. Pro SharePoint 2013 Foundation jsou podporované jenom týmové weby a blogy.

SharePoint Server 2019 nabízí moderní týmové weby jako podřízené weby, ale bez připojení ke skupině Office 365. Další informace najdete v tématu co je týmový web SharePointu?.

Moderní týmový Web

Pomocí klasického týmového webu můžete rychle vytvořit, uspořádat a sdílet informace pro svůj tým nebo projekt. Tento web zahrnuje knihovny a seznamy pro:

 • Sdílené dokumenty

 • Oznámení

 • Kalendáře

 • Odkazy

 • Úkoly

 • Diskusní vývěsku

Šablona Týmový web

Týmový web se dá použít jako prostředí pro vytváření, organizování a sdílení obsahu. Pomocí seznamu oznámení můžete například členům týmu vysílat informace o klíči, nové nástroje nebo prostředky. Pomocí kalendáře můžete sdílet informace o plánování, jako jsou události týmu, termíny nebo dovolené. Můžete taky vyzkoušet seznam odkazů, který vašemu týmu umožní připojit se k partnerským webům nebo vyhledat informace, které jsou pro jejich práci klíčové.

Poznámka: U SharePoint Online podřízeného webu se pomocí šablony Týmový web vytvoří klasický týmový Web.

Poznámka: Klasické blogy v aplikaci SharePoint se vyřazují z provozu. Od 18. ledna 2020 se název šablony webu klasického blogu změní na „Blogy (vyřazeno)“ Od 17. července 2020 bude možnost vytvoření nových webů s klasickým blogem prostřednictvím uživatelského rozhraní vypnuta.

Alternativní možnosti klasických blogů najdete v tématu Vytvoření blogu s komunikačními weby a příspěvky.

Web s blogem použijte pro rychlá oznámení společnosti, nebo k publikování nápadů, pozorování a zkušeností v rámci vašeho týmu nebo organizace. Web obsahuje Příspěvky, Komentáře a Odkazy. Nástroje blogu usnadňují schválení nebo zamítnutí konceptů příspěvků a úpravy nebo odstranění starých příspěvků. Při aktualizaci blogu můžete dokonce dostávat upozornění.

Šablona webu s blogem

Pokud chcete uživatelům usnadnit vyhledání obsahu, který jim bude zajímá, můžete přiřazovat příspěvky na jednu nebo více kategorií. Blogovací weby vám umožňují komentovat příspěvky, což je skvělý způsob, jak se čtenářům zachovají.

Šablona webu projektu umožňuje snadný způsob správy projektů. Tento web má podobné funkce pro spolupráci jako týmový web a obsahuje webovou část Souhrn projektu, která je připojená k výchozímu seznamu úkolů. Položky přidané do seznamu úkolů se automaticky zobrazí v Souhrnu projektu.

Šablona webu projektu

Další výhody použití webu projektu:

 • Vizuální časovou osu úkolů projektu.

 • Plán úkolů projektu.

 • Knihovnu pro ukládání dokumentů souvisejících s projektem.

 • Poznámkový blok pro rychlé zapsání a organizaci informací o projektu.

 • Sdílený kalendář pro týmové události.

 • Možnost připojení k Projectu Professional, Project serveru 2016nebo Projectu Online

Další informace najdete v tématu Vytvoření webu projektu.

Web komunity používejte jako místo, kde členové můžou diskutovat o společných tématech.

Šablona webu komunity

Weby komunity nabízejí několik výhod při psaní e-mailů, zasílání rychlých zpráv i při jiných formách komunikace, včetně:

 • Dostupnosti obsahu všech webů všem členům komunity.

 • Uchování úplné historie diskuze v souladu s podnikovými pokyny.

 • Integrovaného vyhledávání, aby členové mohli prohledávat všechny příspěvky komunity.

 • Kategorií obsahu pro zlepšení vyhledávání a zjednodušení údržby.

 • Údržba webu pomocí sharepointových seznamů, které umožňují využít funkce pro správu zásad správného řízení, správy záznamů a integrace pracovních postupů SharePoint.

Poznámka: Vytvoření podřízeného webu pomocí šablony komunikačního webu na webu komunity není podporováno.

Další informace najdete v článku vytvoření portálu komunity.

Šablony podnikových webů pro SharePoint Online (jenom podřízené weby) a server SharePoint

Šablony podnikových webů poskytují weby pro ukládání a sledování dokumentů nebo záznamů, organizační logiku pro analýzu dat nebo možnosti vyhledávání na úrovni celého webu. Všechny jsou podporované v SharePoint 2013 a 2016 a jako podřízené weby v SharePoint Online nebo SharePoint Server 2019, pokud není uvedeno jinak. . SharePoint 2013 Foundation nepodporuje žádné žádné.

Pomocí šablony webu Centrum dokumentů můžete spravovat velké množství dokumentů. Web Centrum dokumentů můžete použít jako autorské prostředí nebo archiv obsahu.

Šablona webu Centrum dokumentů

V autorském prostředí můžou uživatelé často rezervovat soubory, vracet je se změnami a vytvářet pro tyto soubory strukturu složek. Pomocí správy verzí můžete udržovat deset nebo víc starších verzí každého dokumentu. K řízení životního cyklu dokumentů můžete použít i pracovní postupy.

V archivu obsahu není možné vytvářet dokumenty. Uživatelé můžou dokumenty jenom zobrazit nebo odeslat na web. Na webu Centrum dokumentů můžete vytvořit typ archivu, kterému se říká archiv znalostní báze. Znalostní báze většinou obsahují dokumenty v jediné verzi a web může potenciálně zahrnovat až 10 milionů souborů.

Další informace najdete v tématu Použití webu centra dokumentů.

Web Centrum záznamů používejte k uspořádání, ukládání a správě záznamů, jako jsou třeba právní nebo finanční dokumenty. Centrum záznamů podporuje celý proces správy záznamů, od shromažďování záznamů přes správu záznamů až po dispozice záznamů.

Šablona Centrum záznamů

Správa verzí, auditování, správa metadat, eDiscovery a směrování přizpůsobitelných záznamů jsou integrované funkce, které vám usnadní mnohem efektivnější správu záznamů.

Poznámka: Vytvoření podřízeného webu pomocí šablony komunikačního webu na webu centra záznamů není podporováno.

Další informace najdete v tématu vytvoření centra záznamů.

Web BI umožňuje ukládat, spravovat, sdílet a zobrazovat obchodní sestavy, přehledy výkonnostních metrik a řídicí panely. Na webu centra BI jsou některé vlastnosti, které se nastavují mimo jiné druhy webů, které obsahují přednastavené seznamy a knihovny navržené speciálně pro obsah BI, přístup k obsahu služeb PerformancePoint (pro místní zákazníky), ukázkové soubory a odkazy na užitečné informace o nástrojích BI.

Šablona webu Business Intelligence

Další informace najdete v článku vytváření, sdílení a používání obsahu BI na webu centra BI.

Web Centrum vyhledávání umožní uživatelům prohledávat web a zobrazit výsledky hledání. Web Centrum vyhledávání je web nejvyšší úrovně kolekce webů, kterou vytvoří správce farmy.

Šablona podnikového vyhledávacího webu

SharePoint Online ve výchozím nastavení je součástí základního webu Centrum vyhledávání, který má výchozí domovskou stránku vyhledávání a výchozí stránku výsledků hledání. Pokud základní Centrum vyhledávání nahradíte pomocí centra Enterprise Search Center, budou vytvořeny stránky známé jako svislé hledání , které se dají přizpůsobit pro vyhledávání určitého obsahu, jako jsou lidé, konverzace a videa. Tyto stránky zobrazují výsledky hledání filtrované a formátované pro určitý typ obsahu nebo třídu.

Další informace najdete v článku Správa centra vyhledávání v SharePointu Online.

Úložiště procesů Visia

jenomSharePoint Server 2019.

Úložiště procesů Visia je web pro prohlížení, sdílení a ukládání diagramů procesů Visia. Zahrnuje knihovnu dokumentů s verzí a šablony pro základní vývojové diagramy, vývojové diagramy křížového procesu a diagramy BPMN.

Podřízený web úložiště procesů aplikace Visio

Šablony webu publikování pro SharePoint Online (jenom podřízené weby) a server SharePoint

Šablony webu publikování: umožňuje publikování na webu s pracovním postupem nebo bez schválení a podnikový wikiweb pro firemní znalosti, ke kterým můžou členové přispívat. Další informace najdete v tématu šablony webů s povoleným publikováním .

Aby mohl správce vytvořit podřízené weby publikování, musí nejdřív Povolit infrastrukturu publikování služby SharePoint. Po povolení bude karta publikování k dispozici.

Všechny jsou podporované v SharePointu 2013 a 2016 a jako podřízené weby SharePoint Online nebo SharePoint Server 2019 týmových webů. Žádné nepodporují SharePoint 2013 Foundation nebo jako podřízené weby na SharePoint Online nebo SharePoint Server 2019 komunikačních webech.

Web publikování slouží k vytváření podnikových intranetů, komunikačních portálů a v SharePoint Server veřejných webech. V SharePoint Server mohou být použity také ke rozbalení webu a k rychlému publikování webových stránek. Přispěvatelé můžou pracovat na verzích konceptu stránek a pak je publikováním zpřístupnit čtenářům.

Šablona webu publikování

Weby publikování mají jedinečné funkce, které usnadňují procesy vytváření, schválení a publikování webových stránek. Tyto funkce se automaticky povolí při vytváření webu publikování a zahrnují:

 • Rozložení stránky

 • Typy sloupců

 • Webové části

 • Seznamy

 • Knihovny obrázků a dokumentů pro ukládání prostředků pro publikování na webu.

Další informace najdete v článku Funkce povolené na sharepointovém webu publikování.

Web publikování s pracovním postupem použijte k publikování webových stránek podle plánu pomocí pracovních postupů schválení. Zahrnuje knihovny obrázků a dokumentů pro ukládání prostředků pro publikování na webu. Na tomto webu můžete standardně vytvořit jenom weby s touto šablonou.

Šablona webu publikování s pracovním postupem

Pracovní postup schválení publikování automatizuje směrování obsahu pro revizi a schválení. Publikování nových a aktualizovaných webových stránek se přísně kontroluje. Není možné publikovat žádný nový obsah, dokud ho neschválili všichni schvalující v pracovním postupu.

Další informace najdete v článku práce s pracovním postupem schválení publikování.

Podnikový wikiweb je publikační web pro sdílení a aktualizaci velkých objemů informací v rámci podniku. Pokud organizace potřebuje velké centralizované úložiště znalostí, které by bylo určené k ukládání i sdílení informací v celopodnikovém měřítku, zvažte použití podnikového wikiwebu.

Šablona podnikového wikiwebu

Podnikový wikiweb je často úložištěm znalostí organizace, které jinak nemůžou být uložené pro budoucí použití. Pomocí podnikového wikiwebu můžete propagovat neformální učení a sdílet tipy s dalšími uživateli, což může snížit nutnost jejich formálního školení nebo nepřetržité podpory.

Další informace najdete v tématu Vytvoření a úprava wikiwebu.

Vytvoření webu z SharePoint Online kolekce webů (jenom pro správce)

Správci tenantaSharePoint Online můžou pomocí centra pro správu vytvářet nové kolekce webů. Při vytváření nové kolekce webů můžete vybrat klasickou šablonu, která se bude používat pro nový web nejvyšší úrovně. Nemůžete ale vytvořit týmový web připojený ke skupině nebo komunikační web. Výběr se podobá šablonám dostupným pro SharePoint Online podřízené weby. Při spuštění webu musíte nakonfigurovat uživatele, oprávnění, formát, obsah a mnoho dalších funkcí. Další informace najdete v tématu Vytvoření kolekce webů.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×