Vytváření, používání a odebírání inteligentních značek

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Když k provádění akcí v Microsoft Office Excelu, pro které byste normálně otevřeli další programy, použijete inteligentní značky, můžete ušetřit čas. Inteligentní značky rozpoznají konkrétní typy dat (třeba jména nebo symboly akcií) a označí je tlačítkem Akce inteligentních značek. U takových typů dat pak můžete snadno udělat některé běžné úkoly. Můžete na tlačítko Akce inteligentních značek kliknout a vybrat vhodnou akci.

V tomto článku

Další informace o inteligentních značkách

Použití inteligentní značky

Změna možností inteligentních značek

Zjišťování nových inteligentních značek

Odebrání inteligentních značek

Další informace o inteligentních značkách

Fialové trojúhelníčky v rozích buněk na listu označují přítomnost inteligentní značky, která může poskytovat informace nebo vám pomoct s rychlým provedením užitečného úkolu.

Použití inteligentních značek

Když Excel rozpozná typy dat, označí je indikátorem inteligentní značky v podobě fialového trojúhelníčku v rohu buňky na listu. Pokud chcete zjistit, které akce můžete pomocí inteligentní značky udělat, přesuňte kurzor na buňku obsahující indikátor inteligentní značky. Když se objeví tlačítko Akce inteligentních značek Akce inteligentních značek , kliknutím na šipku vedle tlačítka zobrazíte nabídku akcí.

Tlačítko a indikátory inteligentní značky

1. Indikátory inteligentních značek

2. Tlačítko Akce inteligentních značek

Pokud třeba do buňky zadáte americký finanční symbol (například MSFT), tlačítko Akce inteligentních značek nabídne seznam akcí inteligentních značek, které můžete udělat.

Pokud uložíte excelový sešit, který obsahuje inteligentní značky, jako webovou stránku, můžete pomocí Microsoft Internet Exploreru 5 nebo novějšího provádět úkoly na webu. Inteligentní značky můžete taky použít v e-mailových zprávách Microsoft Office Outlooku a v Microsoft Office Wordu.

Dva běžné příklady

Dvěma běžnými příklady využití inteligentní značky jsou získání podrobných finančních informací a zobrazení kalendáře Outlooku.

Finanční symbol

Po zadání amerického symbolu akcií (třeba MSFT) do buňky listu v Excelu můžete pomocí možností inteligentních značek získat přímý přístup k informacím o společnosti publikovaným na webu, aniž by bylo nutné otevřít samostatné okno prohlížeče.

Můžete třeba kliknout na inteligentní značku a pak zvolit akci Nejnovější zprávy na serveru MSN MoneyCentral. V prohlížeči se otevře webová stránka obsahující zprávy a informace o vybrané společnosti. Po dokončení můžete prohlížeč zavřít a pokračovat v práci v Excelu.

Kalendář Outlooku

Další akcí, kterou může udělat, je zobrazení kalendáře Outlooku z listu na základě data v buňce, aniž byste museli otevřít Outlook a na datum v něm přejít.

Místo přechodu na datum v Outlooku zadejte datum do excelového listu, klikněte na tlačítko Akce inteligentních značek Akce inteligentních značek a pak vyberte akci Zobrazit kalendář. Pokud Outlook není spuštěný, spustí se a otevře se kalendář Outlooku na zadaném datu. Pokud už Outlook spuštěný je, kalendář se zobrazí okamžitě.

Jak fungují inteligentní značky

Excel rozpoznává určité typy dat, které označí inteligentními značkami. Typ akce, kterou můžete udělat, závisí na datech, která Excel rozpozná a označí inteligentní značkou. Pokud třeba do buňky v excelovém listu zadáte platný symbol akcií, Excel ho rozpozná a označí inteligentní značkou s následujícími možnosti:

 • Vložit aktualizovatelnou cenu akcií

 • Kurzy akcií na serveru MSN MoneyCentral

 • Zpráva o společnosti na serveru MSN MoneyCentral

 • Nejnovější zprávy na serveru MSN MoneyCentral

Indikátory inteligentních značek se v buňce na listu zobrazují během psaní. Můžou se taky zobrazit, když otevřete dřív uložený sešit.

Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou inteligentní značky v Excelu zapnuté.

Získání dalších inteligentních značek

Na webu můžete najít další inteligentní značky, které vytvořil Microsoft, jiné společnosti nebo odborníci na informační technologie (IT), kteří navrhují vlastní inteligentní značky a akce pro konkrétní produkty nebo služby, se kterými pracujete. Pokud třeba pracujete v prodejním oddělení, můžete v dokumentu kliknout na vlastní inteligentní značku „název produktu“, která nabízí akce jako „zkontrolovat množství na skladě“ nebo „cena“.

Poznámka: Typy inteligentní značky, které jsou součástí Excelu, se můžou lišit podle aktivovaného jazyka.

Začátek stránky

Použití inteligentní značky

 1. Zkontrolujte, jestli jsou inteligentní značky zapnuté.

  Jak zapnout inteligentní značky

  1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

  2. Klikněte na kategorii Kontrola pravopisu a pak na Možnosti automatických oprav.

   Zobrazí se dialogové okno Automatické opravy.

  3. Klikněte na kartu Inteligentní značky.

  4. Zaškrtněte políčko Označit data inteligentními značkami.

   Problém:    Na seznamu Funkce pro rozpoznávání typů dat nevidím žádné inteligentní značky

   Pokud na seznamu Funkce pro rozpoznávání typů dat nevidíte seznam inteligentních značek (na kartě Inteligentní značky v dialogovém okně Automatické opravy, musíte nainstalovat doplněk Inteligentní značky. Postupujte takto:

   1. Na disku systému počítače najděte tuto složku:

    \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Smart Tag

   2. Spusťte program SmartTagInstall.exe.

  5. Dvakrát klikněte na OK.

 2. Najeďte kurzorem na fialový trojúhelníček v buňce, dokud se nezobrazí tlačítko Akce inteligentních značek Akce inteligentních značek .

 3. Klikněte na šipku vedle tlačítka a vyberte akci ze seznamu.

Začátek stránky

Změna možností inteligentních značek

Existuje několik možností inteligentních značek, jejichž nastavením můžete řídit používání inteligentních značek. Následující postupy popisují, jak tyto možnosti určit.

Povolení nebo zakázání inteligentních značek

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na kategorii Kontrola pravopisu a pak na Možnosti automatických oprav.

 3. V dialogovém okně Automatické opravy klikněte na kartu Inteligentní značky.

 4. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Označit data inteligentními značkami.

Změna indikátoru inteligentních značek

Můžete zvolit, aby se zobrazovalo jenom tlačítko Akce inteligentních značek, nebo aby se zobrazovalo tlačítko i fialový trojúhelníček.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na kategorii Kontrola pravopisu a pak na Možnosti automatických oprav.

 3. V dialogovém okně Automatické opravy klikněte na kartu Inteligentní značky.

 4. V rozevíracím seznamu Zobrazit inteligentní značky jako vyberte položku Pouze tlačítko nebo Indikátor a tlačítko.

Vyhledání nových inteligentních značek v sešitu

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na kategorii Kontrola pravopisu a pak na Možnosti automatických oprav.

 3. V dialogovém okně Automatické opravy klikněte na kartu Inteligentní značky.

 4. Zaškrtněte políčko Označit data inteligentními značkami.

 5. Kliknutím na Zkontrolovat sešit najdete inteligentní značky v sešitu.

Skrytí inteligentních značek

Inteligentní značky se dají v zobrazení sešitu skrýt.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na kategorii Kontrola pravopisu a pak na Možnosti automatických oprav.

 3. V dialogovém okně Automatické opravy klikněte na kartu Inteligentní značky.

 4. V seznamu Zobrazit inteligentní značky jako klikněte na Žádné.

Uložení nebo zahození inteligentních značek

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na kategorii Kontrola pravopisu a pak na Možnosti automatických oprav.

 3. V dialogovém okně Automatické opravy klikněte na kartu Inteligentní značky.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete všechny inteligentní značky uložit, zaškrtněte políčko Vložit do tohoto sešitu inteligentní značky.

  • Pokud chcete všechny inteligentní značky zahodit, zrušte zaškrtnutí políčka Označit data inteligentními značkami a pak zrušte zaškrtnutí políčka Vložit do tohoto sešitu inteligentní značky.

 5. Zavřete sešit a znovu ho otevřete.

Začátek stránky

Zjišťování nových inteligentních značek

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na kategorii Kontrola pravopisu a pak na Možnosti automatických oprav.

 3. V dialogovém okně Automatické opravy klikněte na kartu Inteligentní značky.

 4. Klikněte na Další inteligentní značky.

  Ve webové prohlížeči se zobrazí webová stránka se seznamem inteligentních značek a akcí.

Začátek stránky

Odebrání inteligentních značek

Můžete odebrat jednu inteligentní značku, některé inteligentní značky nebo všechny inteligentní značky v sešitu.

Odebrání jedné inteligentní značky z buňky

 1. Přesuňte kurzor na buňku, dokud se nezobrazí tlačítko Akce inteligentních značek Akce inteligentních značek .

 2. Klikněte na šipku u tlačítka a pak klikněte na Odebrat tuto inteligentní značku.

Odebrání určitých typů inteligentních značek

Pomocí tohoto postupu můžete některé inteligentní značky odebrat a současně ponechat funkci zapnutou.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na kategorii Kontrola pravopisu a pak na Možnosti automatických oprav.

 3. V dialogovém okně Automatické opravy klikněte na kartu Inteligentní značky.

 4. V části Funkce pro rozpoznávání typů dat zrušte zaškrtnutí políček u inteligentních značek, které chcete odebrat.

 5. Klikněte na OK.

 6. Zavřete sešit a znovu ho otevřete.

Odebrání všech inteligentních značek

Možná chcete inteligentní značky odebrat, protože jste do svého sešitu zkopírovali text obsahující inteligentní značku z jiného dokumentu nebo se inteligentní značky rozpoznaly v dokumentu, který byl uložen na počítači někoho jiného.

Důležité informace: Následujícím postupem odeberete všechny inteligentní značky, včetně inteligentních značek označených funkcemi pro rozpoznávání typů dat, které už v počítači nemáte, a inteligentních značek rozpoznaných v dokumentu na počítači někoho jiného. Tuto akci nejde vrátit zpět.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na kategorii Kontrola pravopisu a pak na Možnosti automatických oprav.

 3. V dialogovém okně Automatické opravy klikněte na kartu Inteligentní značky.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Označit data inteligentními značkami a pak zrušte zaškrtnutí políčka Vložit do tohoto sešitu inteligentní značky.

 5. Zavřete sešit a znovu ho otevřete.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×