Vytváření podmíněných výrazů (logických výrazů)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje, jak vytvořit podmíněné výrazy (známé také logické výrazy). Podmíněný výraz je vyhodnocen buď na hodnotu True nebo False a poté vrátí výsledek splňující zadané podmínky. Pokud v podmíněných výrazech použijete funkce, můžete také určit, jaké akce se provedou pro hodnoty splňující a pro hodnoty nesplňující podmínku ve výrazu. Můžete například vytvořit výraz, který vyhledá všechny prodeje se ziskem 10 procent nebo nižším, a potom zadat, že tato čísla budou napsána červeně, nebo budou nahrazena zprávou.

V tomto článku

Principy podmíněných výrazů

Vytváření podmíněných výrazů

Příklady podmíněných výrazů

Princip podmíněných výrazů

Podmíněný výraz je typ výrazu, který testuje, zda data splňují podmínku, a v závislosti na výsledku provede určitou akci. Výraz může například vyhledat data, která jsou pozdější než zadané počáteční datum, a potom může zobrazit chybovou zprávu, pokusíte-li se zadat datum dřívější než definované počáteční datum.

Podmíněné výrazy mají stejnou formu a používají stejnou základní syntaxi jako ostatní výrazy a lze je použít stejnými způsoby jako ostatní výrazy:

 • U polí tabulky se výraz přidává do vlastnosti pole Ověřovací pravidlo. Uživatelé pak musí do pole zadávat hodnoty odpovídající podmínkám ve výrazu. Pokud například použijete výraz jako je >=#1/1/1900# v poli Datum a čas, musí uživatelé zadat hodnoty stejného nebo pozdějšího data než 1. ledna 1900.

 • U ovládacích prvků ve formulářích můžete přidat výraz Control zdroj nebo vlastnosti Ověřovací pravidlo ovládacího prvku. Obvykle do vlastnosti Ověřovací pravidlo přidáte podmíněnými výrazy a přidejte výrazy, která provádí výpočet hodnot a ty pak vlastnosti Zdroj ovládacího prvku . Příklad použití > = #1/1/1900 # v v Validasynchronizace pravidlo vlastnosti ovládacího prvku zabráníte uživatelům v zadávání neplatné datum. Použití výrazu ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku například Date() zobrazuje aktuální datum jako výchozí hodnotu.

 • U dotazů můžete přidat podmíněné výrazy do prázdné buňky v řádku Pole nebo můžete výraz použít v řádku dotazu Kritéria. Pokud výraz použijete v řádku Pole, zobrazí se výsledky jako sloupec ve výsledcích dotazu. Pokud výraz použijete jako kritérium pro existující pole, působí jako filtr a omezuje záznamy, které dotaz vrací.

  Například, můžete tento výraz v řádku pole dotazu: = IIf ([Datum objednávky] < = #04/01/2003, [Datum objednávky], "pořadí zadány za duben 1"). Výraz určuje kritéria datum (< = #04/01/2003). Při spuštění dotazu se zobrazí všechna data splňující kritéria a všechny hodnoty kalendářních dat, které nevyhovují kritérium nahrazují zprávou "Pořadí zadány za duben 1". Použijte tento výraz v dotazu popisují postupy v části Přidání výrazů v dotazu .

  Pomocí následujícího výrazu v oblasti kritérií dotazu naopak vrátí jenom záznamy s kalendářními daty, které splňují kritérium: Tipmezi #04/01/2003 # AND #05/15/2003 #.

Další informace o vytváření a používání výrazů naleznete v článku Tvorba výrazu.

Začátek stránky

Vytvoření podmíněného výrazu

Postup uvedený v této části vysvětluje, jak přidat podmíněný výraz do tabulky, ovládacího prvku ve formuláři nebo sestavě a do dotazu. Každá sada kroků používá mírně odlišný výraz pro testování hodnot v poli Datum a čas a provedení akce podle toho, zda hodnoty dat splňují zadanou podmínku.

Přidání výrazu do pole tabulky

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a pak klepněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce.

 2. Ve sloupci Datový typ klepněte na pole Datum a čas.

 3. V části Vlastnosti pole klepněte na kartě Obecné na pole vlastnosti Ověřovací pravidlo a zadejte následující výraz:

  > = #01/01/1900 #

  Poznámka: Není nutné používat americký formát data. Je možné použít formát data pro vaši zemi, oblast nebo národní prostředí. Hodnotu data je však nutné uzavřít znaménky křížku (#), jak je ukázáno v příkladu.

 4. Klepněte na sloupec vedle položky Ověřovací text a zadejte následující textový řetězec:

  Datum musí být větší než 1. ledna 1900.

  Opět je možné použít místní formát data.

 5. Uložte provedené změny a přepněte do zobrazení datového listu. Chcete-li tak učinit, klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro tabulku a klepněte na příkaz Zobrazení datového listu.

 6. Do pole Datum a čas zadejte dřívější datum než 1. ledna 1900. Aplikace Access zobrazí zprávu zadanou v poli vlastností Ověřovací pravidlo. Pole nelze opustit, dokud nezadáte hodnotu, kterou výraz vyhodnotí jako pravdivou.

Přidání výrazu do ovládacího prvku

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na formulář, který chcete změnit, a pak klepněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce.

 2. Klepněte pravým tlačítkem na ovládací prvek, vázaný na pole Datum a čas a potom klepněte v místní nabídce na příkaz Vlastnosti.

  Zobrazí se seznam vlastností pro daný prvek.

 3. Na kartě Datové nebo na kartě Vše klepněte na pole Ověřovací pravidlo a zadejte následující výraz:

  > = #01/01/1900 #

  Poznámka: Není nutné používat americký formát data. Je možné použít formát data pro vaši zemi, oblast nebo národní prostředí. Hodnotu data je však nutné uzavřít znaménky křížku (#), jak je ukázáno v příkladu.

 4. Klepněte na sloupec vedle položky Ověřovací text a zadejte následující textový řetězec:

  Datum musí být větší než 1. ledna 1900.

 5. Uložte provedené změny a přepněte zpět do formulářového zobrazení. Chcete-li tak učinit, klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro formulář a v místní nabídce klepněte na příkaz Formulářové zobrazení.

Přidání výrazu do dotazu

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na dotaz, který chcete změnit, a pak v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klepněte na prázdnou buňku v řádku Pole v návrhové mřížce a zadejte následující výraz:

  = IIf ([název_pole] < = #04/01/2003 # [název_pole], "Datum pozdější než 1 dnem 2003")

  Po zadání výrazu, ujistěte se, nahradit oba výskyty název_pole s názvem pole Datum a čas. Také pokud tabulka neobsahuje žádná data před 1 Duben 2003, měnit data ve výrazu pro práci s daty.

 3. Uložte provedené změny a klepnutím na tlačítko Spustit zobrazte výsledky.

Výraz funguje takto: prvním argumentu (= IIf ([název_pole] < = #04/01/2003 #) určuje podmínky, že data musí být splněné – data musí být zapnuté nebo starší než 1 dnem 2003. Druhý argument ([název_pole]) určuje, co uvidí je podmínka pravdivá – kalendářní data v poli. Třetí argument ("Datum pozdější než 1 dnem 2003")) Určuje zprávu, která uvidí data tuto podmínku nesplňuje.

Mějte na paměti, že ne všechny podmíněné výrazy využívají funkci IIf. Zapamatujte si také, že funkce IIf je součástí výrazu, který vyžaduje argumenty, ne samotný výraz.

Další informace o výrazech a způsoby, které lze použít naleznete v článku Tvorba výrazu.

Začátek stránky

Příklady podmíněných výrazů

Výrazy uvedené v následující tabulce představují některé způsoby, jak vypočítat hodnoty True a False. Tyto výrazy používají funkci IIf (Immediate If) k určení, zda je podmínka pravdivá či nepravdivá, a potom vrátí jednu hodnotu, pokud je podmínka pravdivá, a jinou hodnotu, pokud je podmínka nepravdivá.

Naleznete v článku Funkce IIf pro další informace.

Výraz

Popis

=IIf([Potvrzeno] = "Ano", "Objednávka potvrzena", "Objednávka nepotvrzena")

Obsahuje-li pole Potvrzeno hodnotu Ano, je zobrazena zpráva Objednávka potvrzena, v opačném případě je zobrazena zpráva Objednávka nepotvrzena.

=IIf(IsNull([Země])," ", [Země])

Zobrazí prázdný řetězec, pokud je argument hodnota pole země/oblasti hodnota Null. v ostatních případech zobrazí hodnota pole země/oblasti.

=IIf(IsNull([Kraj]),[Město]&" "& [PSČ], [Město]&" "&[Kraj]&" " &[PSČ])

Obsahuje-li pole Kraj hodnotu Null, zobrazí se hodnoty polí Město a PSČ. V opačném případě se zobrazí hodnoty polí Město, Kraj a PSČ.

=IIf(IsNull([DodatDne] - [DatumOdeslání]), "Zkontrolujte, zda nechybí datum", [DodatDne] - [DatumOdeslání])

Je-li rozdíl hodnoty pole DodatDne a hodnoty pole DatumOdeslání je roven hodnotě Null, je zobrazena zpráva Zkontrolujte chybějící datum. V opačném případě se zobrazí rozdíl mezi hodnotami polí DodatDne a DatumOdeslání.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×