Vytváření jednoduchých a opakovaných úkolů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pomocí Project 2010 můžete vytvořit úkoly projektu Práce rozdělí menší části. Některé vedoucí projektů v nápovědě k úkoly, jako je "aktivity" nebo "funguje balíčků."

Co chcete udělat?

Vytvoření nového úkolu

Vytvoření více úkolů

Vytvořit opakovaný úkol

Seznamte se s tipy pro práci s úkoly

Vytvoření nového úkolu

Přidání úkolu do seznamu úkolů

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na tlačítko Ganttův diagram.

  Obrázek oblasti pro zobrazení úkolů

 2. Do prázdného pole Název úkolu zadejte název úkolu a potom stiskněte klávesu ENTER.

Vložení úkolu mezi existující úkoly

 1. Vyberte řádku pod místo, kam chcete nový úkol, který se zobrazí.

 2. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Vložení na horní část tlačítka Úkol.

  Obrázek oblasti pro vložení úkolu

 3. Do vloženého řádku zadejte název úkolu. ID úkolů jsou po vložení nového úkolu automaticky přečíslována.

Přidání úkolu v zobrazení Síťový diagram

 1. Chcete-li přepnout do zobrazení Síťový diagram, klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na kartě Zobrazení na položku Síťový diagram.

  Tlačítko Síťový diagram

 2. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Vložení na horní část tlačítka Úkol.

  Obrázek oblasti pro vložení úkolu

 3. Zadejte název úkolu do pole pro nový úkol.

Pomocí Přehled můžete organizovat Plán během vkládání úkolů nebo až po vložení všech úkolů do daného projektu. Vytvořením osnovy plánu pro daný projekt se zjednoduší organizace, vytváření, správa a udržování projektu.

Začátek stránky

Vytvoření více úkolů

Pokud přidáváte několik úkolů s přiřazením zdrojů a Závislosti mezi úkoly najednou, můžete využít zadávání informací do Formuláře úkolů.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na tlačítko Ganttův diagram.

  Obrázek oblasti pro zobrazení úkolů

 2. Na kartě Zobrazení vyberte ve skupině Rozdělené zobrazení možnost Podrobnosti.

  Obrázek oblasti pro rozdělení zobrazení

  Okno bude rozděleno na Ganttův diagram (nahoře) a na Formulář úkolů (dole). Při tomto rozděleném zobrazení nemůže být zobrazena časová osa.

 3. V zobrazení Ganttova diagramu (nahoře) klikněte na první prázdný řádek na konci seznamu úkolů.

 4. V zobrazení Formuláře úkolů (dole) zadejte informace o novém úkolu:

  • Do pole Název zadejte název nového úkolu.

  • Do pole Doba trvání zadejte dobu trvání úkolu.

  • Pokud chcete dobu trvání úkolu ponechat pevnou bez ohledu na přiřazení zdrojů, zaškrtněte políčko Řízený úsilím.

  • Do jednotlivých sloupců formuláře zadejte podrobné informace o úkolu (například přiřazené zdroje a předchůdce).

 5. Kliknutím na tlačítko OK nový úkol uložte a poté se kliknutím na tlačítko Další přesuňte na další řádek v zobrazení Ganttova diagramu.

Poznámka: Při použití zobrazení Formuláře úkolů nelze do projektu zadat dílčí úkoly. Chcete-li vytvořit dílčí úkoly, zvětšete či zmenšete odsazení úkolů v zobrazení Ganttova diagramu.

Začátek stránky

Vytvoření opakovaného úkolu

Pokud se úkol opakovat v nastavených intervalech, zadejte ho jako Opakovaný úkol. Pokud není opakovat v nastavených intervalech, zadejte jako běžný úkolu pokaždé, když dojde k této it.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na tlačítko Ganttův diagram.

  Obrázek oblasti pro zobrazení úkolů

 2. Vyberte řádek, kde se má opakovaný úkol zobrazit.

 3. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Vložení na dolní část tlačítka Úkol a poté klikněte na položku Opakovaný úkol.

  Obrázek nabídky pro vložení úkolu

 4. Do pole Název úkolu zadejte název úkolu.

 5. Do pole Doba trvání zadejte dobu trvání jednoho výskytu úkolu.

 6. Ve skupinovém rámečku Způsob opakování klikněte na přepínač Denně, Týdně, Měsíčně nebo Ročně.

 7. Zaškrtněte políčko vedle každého dne týdne, kdy se má úkol uskutečnit.

 8. Do pole Zahájení zadejte počáteční datum a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte možnost Konec po a poté zadejte počet opakování úkolu.

  • Vyberte možnost Konec a poté zadejte datum, kdy má opakovaný úkol skončit.

   Poznámka: Pokud do pole Zahájení nezadáte datum, použije aplikace Project datum zahájení projektu.

 9. V části Kalendář plánování tohoto úkolu vyberte ze seznamu Kalendář kalendář zdrojů, který chcete u úkolu použít. Pokud nechcete použít kalendář, vyberte možnost Žádné.

  Tip: Pokud chcete použít kalendář, ale nechcete jej svazovat s plánováním úkolu, zaškrtněte políčko Plánování ignoruje kalendáře zdrojů.

Po vložení opakovaný úkol automaticky označuje jako ID úkolů a opakované indikátor úkolu Obrázek ikony se zobrazí ve sloupci Záhlaví sloupce Ukazatele indikátory.

Pokud k opakovanému souhrnnému úkolu přiřadíte zdroje zadáním jejich názvů do pole Názvy zdrojů, budou zdroje přiřazeny k celkové práci na opakovaném úkolu a nikoliv k jednotlivým opakovaným úkolům podle pořadí jejich výskytu.

Začátek stránky

Tipy pro práci s úkoly

Pokud chcete definovat úkoly co nejefektivněji, vezměte v úvahu následující vodítka:

 • Rozepište úkoly až na úroveň podrobností, kterou chcete sledovat. Úkoly v rizikovějších oblastech by měly být rozepsány do větších podrobností.

 • Zajistěte jasná kritéria dokončení úkolů.

 • Definujte úkoly, které jsou krátké vzhledem k celkové době trvání projektu. Kratší úkoly umožní snadněji odhadnout čas a zdroje.

 • Vyhněte se definování takové věci jako dovolenou nebo školení jako úkoly. Místo toho můžete nastavit kalendáře zdrojů kontrolujte nepracovního času (pro správce).

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×