Vytváření analýz a stanovení priority projektů

Dalším krokem po odeslání několika návrhů projektů je rozhodnutí, které návrhy budou schváleny jako projekty. Funkce analýzy portfolia v aplikaci Project Web App vám pomohou vyhodnotit náklady jednotlivých návrhů vzhledem k jejich strategické hodnotě.

Poznámka:  Tento článek a videa v něm obsažená popisují typický scénář analýzy portfolia. Je možné, že vaše organizace používá přizpůsobený proces, jenž splňuje konkrétní podnikové potřeby.

Vytvoření analýzy

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte v části Strategie portfolia na položku Analýzy portfolia.

 2. Klikněte na tlačítko Nové.

 3. Zadejte údaje do polí Název a Popis a potom vyberte údaj do pole Oddělení (odpovídá-li to situaci).

 4. Zvolte možnost Stanovit prioritu projektů pomocí určujících obchodních faktorů nebo Stanovit prioritu projektů pomocí vlastních polí.

 5. Klikněte na možnost Vybrané projekty a určete návrhy, jež mají být zahrnuty do analýzy.

 6. V části Primární omezení nákladů analýzy zvolte primární omezení rozpočtu pro analýzu.

 7. Pokud byly pro analyzované návrhy určeny požadavky na zdroje, zaškrtněte políčko Analyzovat požadavky na zdroje projektu s časovým uspořádáním vzhledem ke kapacitě zdrojů organizace.

 8. V části Možnosti použití aliasu pro vynucení a vyloučení projektu určete vyhledávací tabulky, jež mají být použity, pokud chcete spojit rozhodnutí o vynucení a vyloučení s možnostmi vybranými v seznamu.

 9. Klikněte na tlačítko Další.

Začátek stránky

Stanovení priority návrhů

Pokud jste zvolili možnost stanovení priority projektů pomocí obchodních faktorů:

 1. U každého návrhu, který je uveden na levé straně, vyhodnoťte jeho účinek na jednotlivé obchodní faktory, jež jsou uvedeny v horní části. K této akci použijte seznamy v mřížce.

 2. Kliknutím na tlačítko Další zobrazte vypočítané priority.

Pokud jste zvolili možnost stanovení priority projektů pomocí vlastních polí:

 1. Klikněte na možnost Změnit a potom zvolte pole, jež chcete použít v analýze.

 2. Pro jednotlivá vlastní pole nastavte váhy a minimální a maximální hodnoty.

 3. Kliknutím na tlačítko Další zobrazte vypočítané priority.

Dalším krokem po dokončení tohoto postupu bude analýza portfolia na základě omezení nákladů nejvyšší úrovně.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×