Vytváření a tisk poznámek

Předplatné Office 365, Office 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Při vytváření prezentace můžete vytvářet stránky poznámek. Ty si pak můžete vytisknout nebo si je můžete prohlížet při prezentování prezentace.

Myslete na přírodu... Zelený list   

Než se ale rozhodnete poznámky vytisknout, zvažte místo toho jejich zobrazení v zobrazení prezentujícího. Při vlastní prezentaci můžete své poznámky zobrazit na druhém monitoru a šetřit tak papírem i inkoustem. Další informace najdete v článku týkajícím se privátního zobrazení poznámek lektora v průběhu prezentace na více monitorech.

K psaní poznámek o snímcích použijte podokno poznámek v zobrazení Normální. Pokud chcete přejít do zobrazení Normální, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení prezentací na Normální.

Podokno poznámek

Obrázek: Podokno poznámek (zakroužkované červeně) v zobrazení Normální

Poznámky můžete psát a formátovat při práci v zobrazení Normální. Pokud ale chcete vidět, jak budou stránky poznámek vypadat vytištěné a jakým způsobem se plně projeví jakékoli formátování textu, například barvy písem, přepněte do zobrazení Poznámky. V zobrazení Poznámky také můžete zkontrolovat a změnit záhlaví a zápatí poznámek.

Na každé stránce poznámek se zobrazuje miniatura snímku společně s poznámkami ke snímku. V zobrazení Poznámky můžete své poznámky vylepšit pomocí grafů, obrázků, tabulek nebo jiných ilustrací.

Poznámky

(Následující čísla odpovídají číslům na ilustraci).

 1. Poznámky zahrnují vaše poznámky a jednotlivé snímky v prezentaci.

 2. Každý snímek se vytiskne na vlastní stránku poznámek.

 3. Poznámky doplňují snímek.

 4. Do poznámek můžete přidat data, jako jsou třeba grafy nebo obrázky.

Při přidávání poznámek nesmíte zapomenout na tyto skutečnosti:

 • Vámi provedené změny a přidání a odstranění položek v poznámkách se použijí pouze pro danou poznámku a text poznámky v zobrazení Normální.

 • Pokud chcete změnit velikost, přemístit nebo naformátovat oblast obrázku snímku nebo oblast poznámek, proveďte změny v zobrazení Poznámky.

 • V zobrazení Normální nemůžete v podokně poznámek kreslit ani vkládat obrázky. Přepněte do zobrazení Poznámky a nakreslete nebo přidejte obrázek odtud.

 • Obrázky a objekty, které přidáte v zobrazení Poznámky, se zobrazí ve vytištěných poznámkách. Na obrazovce v zobrazení Normální je ale neuvidíte.

Výchozí poznámka se skládá z miniatury snímku v horní polovině stránky a stejně velké části určené pro poznámky v dolní polovině stránky.

Výchozí stránka poznámek

Pokud vám polovina stránky na poznámky nestačí, můžete přidat více místa.

Přidání místa na jedné stránce poznámek:

 1. V zobrazení Normální klikněte v podokně, které obsahuje karty Osnova a Snímky, na kartu Snímky a pak na snímek, do kterého chcete přidat místo na poznámky.

  Podokno obsahující karty Osnova a Snímky

 2. V nabídce Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení prezentací na Poznámky.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete odstranit miniaturu snímku, klikněte na stránce poznámek na snímek a stiskněte klávesu DELETE.

  • Pokud chcete zmenšit velikost miniatury snímku v poznámce, přetáhněte úchyt pro změnu velikosti miniatury snímku.

 4. Na horním okraji zástupného objektu pro poznámky přetáhněte úchyt pro zvětšení zástupného objektu pro poznámky podle toho, jak velkou část stránky potřebujete.

Pokud chcete přidat obrázek, například obrazec nebo obrázek, nebo pokud chcete naformátovat všechny stránky poznámek v prezentaci, změňte předlohu poznámek. Pokud třeba chcete vložit logo společnosti nebo jiný typ obrázku na všechny stránky poznámek, přidejte tento obrázek do předlohy poznámek. Nebo pokud chcete změnit styl písma pro všechny poznámky, změňte styl v předloze poznámek. Podle potřeby můžete změnit vzhled a umístění oblasti snímku, oblasti poznámek, záhlaví, zápatí, čísel stránek a kalendářního data.

Poznámky můžete vytisknout s miniaturou snímku a rozdat je posluchačům nebo je použít pro přípravu na prezentaci.

Poznámka: Na jedné stránce můžete vždy vytisknout pouze jednu miniaturu snímku s poznámkami.

 1. Otevřete prezentaci, pro kterou chcete vytisknout poznámky s miniaturami snímků.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Na levé straně karty Soubor klikněte na Tisk.

 4. V části Nastavení klikněte na šipku vedle položky Snímky na celou stránku a pak v části Rozložení při tisku klikněte na Poznámky.

 5. Pokud chcete vybrat orientaci stránky, klikněte na šipku vedle možnosti Orientace na výšku a pak v seznamu vyberte Orientace na výšku nebo Orientace na šířku.

 6. Pokud chcete poznámky a miniatury snímků vytisknout barevně, vyberte barevnou tiskárnu. Klikněte na šipku vedle položky Barevně a potom v seznamu klikněte na Barevně.

 7. Klikněte na tlačítko Tisk.

Poznámka: Lze vytisknout pouze jednu stránku poznámek na vytištěnou stránku.

 1. Otevřete prezentaci, pro kterou chcete vytisknout poznámky bez miniatur snímků.

 2. Jednotlivé snímky otevřete v zobrazení Poznámky. Pokud chcete přejít do zobrazení Poznámky, klikněte v nabídce Zobrazení ve skupině Zobrazení prezentací na Poznámky.

 3. Odstraňte miniaturu snímku ze všech stránek poznámek. Miniaturu snímku odstraníte tak, že na stránce poznámek kliknete na miniaturu snímku a stisknete klávesu DELETE.

 4. Klikněte na kartu Soubor.

 5. Na levé straně karty Soubor klikněte na Tisk.

 6. V části Nastavení klikněte na šipku vedle položky Snímky na celou stránku a pak v části Rozložení při tisku klikněte na Poznámky.

 7. Pokud chcete vybrat orientaci stránky, klikněte na šipku vedle možnosti Orientace na výšku a pak v seznamu vyberte Orientace na výšku nebo Orientace na šířku.

 8. Pokud chcete poznámky a miniatury snímků vytisknout barevně, vyberte barevnou tiskárnu. Klikněte na šipku vedle položky Barevně a potom v seznamu klikněte na Barevně.

 9. Klikněte na Tisk.

K psaní poznámek o snímcích použijte podokno poznámek v zobrazení Normální.

1. Podokno poznámek v zobrazení Normální

Poznámky můžete psát a formátovat při práci v zobrazení Normální. Pokud ale chcete vidět, jak budou stránky poznámek vypadat vytištěné a jakým způsobem se plně projeví jakékoli formátování textu, například barvy písem, přepněte do zobrazení Poznámky. V zobrazení Poznámky také můžete zkontrolovat a změnit záhlaví a zápatí poznámek.

Na každé stránce poznámek se zobrazuje miniatura snímku společně s poznámkami ke snímku. V zobrazení Poznámky můžete své poznámky vylepšit pomocí grafů, obrázků, tabulek nebo jiných ilustrací. 

Poznámky

1. Poznámky zahrnují vaše poznámky a jednotlivé snímky v prezentaci.

2. Každý snímek se vytiskne na vlastní stránku poznámek.

3. Poznámky doplňují snímek.

4. Do poznámek můžete přidat data, jako jsou třeba grafy nebo obrázky.

Obrázky a objekty, které přidáte v zobrazení Poznámky, se zobrazí ve vytištěných poznámkách. Na obrazovce v zobrazení Normální je ale neuvidíte. Pokud si prezentaci uložíte jako webovou stránku, obrázky a objekty se nezobrazují při zobrazení prezentace ve webovém prohlížeči, i když se zobrazí poznámky.

Vámi provedené změny a přidání a odstranění položek v poznámkách se použijí pouze pro danou poznámku a text poznámky v zobrazení Normální.

Pokud chcete změnit velikost, přemístit nebo naformátovat oblast obrázku snímku nebo oblast poznámek, proveďte změny v zobrazení Poznámky.

V zobrazení Normální nemůžete v podokně poznámek kreslit ani vkládat obrázky. Přepněte do zobrazení Poznámky a nakreslete nebo přidejte obrázek odtud. 

Výchozí poznámka se skládá z miniatury snímku v horní polovině stránky a stejně velké části určené pro poznámky v dolní polovině stránky.

Výchozí stránka poznámek

Pokud vám pro poznámky nestačí polovina stránky, přidejte více místa pomocí jednoho z následujících kroků:

 • Pokud chcete přidat místo na jedné stránce poznámek, udělejte toto:

  1. V zobrazení Normální klikněte v podokně, které obsahuje karty Osnova a Snímky, na kartu Snímky a klikněte na snímek, do kterého chcete přidat místo na poznámky.

  2. V nabídce Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení prezentací na Poznámky.

  3. Udělejte jednu z těchto věcí:

   • Pokud chcete odstranit miniaturu snímku, klikněte na stránce poznámek na snímek a stiskněte klávesu Delete.

   • Pokud chcete zmenšit velikost miniatury snímku v poznámce, přetáhněte úchyt pro změnu velikosti miniatury snímku.

  4. Na horním okraji zástupného objektu pro poznámky přetáhněte úchyt pro zvětšení zástupného objektu pro poznámky podle toho, jak velkou část stránky potřebujete.

 • Pokud pro poznámky potřebujete více než jednu stránku, udělejte toto:

  1. V Normálním zobrazení klikněte v podokně, které obsahuje karty Osnova a Snímky, na kartu Snímky a klikněte do prostoru pod snímkem, pod který chcete přidat další poznámky.

  2. Na kartě Domů ve skupině Snímky klikněte na Nový snímek a potom klikněte na Vlastní rozložení.

  3. V zobrazení Normální klikněte v podokně, které obsahuje karty Osnova a Snímky, na kartu Snímky, pravým tlačítkem myši klikněte na právě přidaný snímek a potom klikněte na Skrýt snímek.

   Poznámky: 

   • Na kartě Snímky se vedle miniatury snímku, který jste skryli, zobrazí ikona skrytého snímku s číslem snímku.

   • Skryté snímky se v prezentaci nezobrazují, pokud jejich skrytí nezrušíte kliknutím pravým tlačítkem myši na miniaturu snímku a opětovným kliknutím na Skrýt snímek.

  4. V nabídce Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení prezentací na Poznámky.

  5. Na stránce poznámek klikněte na snímek a stiskněte klávesu Delete.

  6. Přetáhněte úchyt pro změnu velikosti na horním okraji zástupného objektu pro poznámky, aby zahrnoval celou stránku.

   Poznámka: Až budete mít vyplněné poznámky pro viditelné snímky, budete potřebovat otevřít skryté snímky v zobrazení Poznámky a pokračovat v psaní poznámek.

  7. Pokud chcete přidat více skrytých snímků, které se budou chovat jako další poznámky, opakujte kroky 1 až 6.

Pokud chcete přidat obrázek, například obrazec nebo obrázek, nebo pokud chcete naformátovat všechny stránky poznámek v prezentaci, změňte předlohu poznámek. Pokud třeba chcete vložit logo společnosti nebo jiný typ obrázku na všechny stránky poznámek, přidejte tento obrázek do předlohy poznámek. Nebo pokud chcete změnit styl písma pro všechny poznámky, změňte styl v předloze poznámek. Podle potřeby můžete změnit vzhled a umístění oblasti snímku, oblasti poznámek, záhlaví, zápatí, čísel stránek a kalendářního data.

Když si prezentaci uložíte jako webovou stránku, poznámky se automaticky zobrazí, pokud se nerozhodnete je skrýt. Názvy snímků se stanou obsahem prezentace a pod každým snímkem se zobrazí jeho poznámky. Poznámky můžou plnit roli prezentujícího a poskytnout publiku související informace a podrobnosti, které by jim prezentující sdělil během živé prezentace.

Pokud nechcete, aby se poznámky na webové stránce zobrazovaly, můžete je před uložením souboru jako webové stránky vypnout.

Poznámky můžete vytisknout s miniaturou snímku a rozdat je posluchačům nebo je použít pro přípravu na prezentaci. Pokud tisknete tímto způsobem, můžete vytisknout pouze jednu miniaturu snímku na stránku.

 1. Otevřete prezentaci, pro kterou chcete vytisknout poznámky s miniaturami snímků.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office , klikněte na šipku vedle položky Tisk a pak klikněte na Náhled.

 3. Ve skupině Vzhled stránky klikněte na šipku pod polem Vytisknout a pak klikněte na Poznámky.

 4. Pokud chcete určit orientaci stránky, klikněte na šipku pod položkou Orientace a potom klikněte na Na výšku nebo Na šířku.

 5. Pokud chcete nastavit záhlaví a zápatí, klikněte na Možnosti a potom klikněte na Záhlaví a zápatí.

 6. Klikněte na Tisk.

  Poznámka: Pokud chcete vytisknout poznámky a miniatury snímků barevně, vyberte barevnou tiskárnu. Klikněte na tlačítko Microsoft Office , klikněte na šipku vedle položky Tisk a pak klikněte na Náhled. V části </c3>Tisk</c0> klikněte na Možnosti, přejděte na Barva či stupně šedé a potom klikněte na Barva.

 1. Otevřete prezentaci, pro kterou chcete vytisknout poznámky bez miniatur snímků.

 2. Jednotlivé snímky otevřete v zobrazení Poznámky.

 3. Odstraňte miniaturu snímku ze všech stránek poznámek.

 4. Klikněte na tlačítko Microsoft Office , klikněte na šipku vedle položky Tisk a pak klikněte na Náhled.

 5. Ve skupině Vzhled stránky klikněte na šipku pod polem Vytisknout a pak klikněte na Poznámky.

 6. Pokud chcete určit orientaci stránky, klikněte na šipku pod položkou Orientace a potom klikněte na Na výšku nebo Na šířku.

 7. Pokud chcete nastavit záhlaví a zápatí, klikněte na Možnosti a potom klikněte na Záhlaví a zápatí.

 8. Klikněte na tlačítko Tisk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×