Vytváření a správa datových krychlí OLAP pro funkci Analýza portfolia

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Datové krychle OLAP (Online Analytical Processing) funkce Analýza portfolia představují výkonný nástroj pro vytváření sestav a analýzu dat v aplikaci Microsoft Office Project Web Access. Umožňují provádět komplexní analýzy projektových dat. Datové krychle OLAP obsahují informace o úkolech, zdrojích, projektech, přiřazeních, problémech, rizicích a závazcích. Členové týmu je mohou zobrazit v kontingenčních tabulkách a grafech na stránce Analýza portfolia.

Microsoft Office Project Server poskytuje celou řadu předem nakonfigurovaných datových krychlí OLAP, jejichž pomocí můžete zkoumat informace o zdrojích a projektech. Proces plánování vytvoření, zadávání polí a vlastních úprav datových krychlí OLAP probíhá v aplikaci Project Web Access a zahrnuje také tyto kroky: volbu služby Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, vytvoření plánu pro generování datové krychle OLAP a volitelně také přidání vlastních polí do datové krychle. Přidáním vlastních polí můžete datové krychle OLAP na serveru Project Server rozšířit – do datové krychle s informacemi o zdrojích můžete například přidat informace o jazyku. Mezi další možnosti patří zobrazení většího množství podnikových dat, například přidáním měřicích polí pro neprojektové náklady do datové krychle OLAP.

Poznámka: Chcete-li vytvořit a spravovat datovou krychli OLAP, je třeba nejprve nainstalovat službu Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services a nastavit její oprávnění.

Co chcete udělat?

Vytvoření plánu pro datových krychlí OLAP

Zadejte pole (rozměry), můžete u datových krychlí OLAP při použití zobrazení a analýza dat

Přizpůsobení předdefinovaných datových krychlí OLAP

Vytvoření plánu pro generování datových krychlí OLAP

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Nastavení sestavení.

 3. Ve skupinovém rámečku Nastavení služby pro analýzu zadejte název serveru se službou pro analýzu do pole Server.

 4. Zadejte název databáze používané službou pro analýzu do pole Databáze. Pokud databáze zatím neexistuje, bude automaticky vytvořena.

  Volitelně můžete zadat extranetovou adresu používanou službou pro analýzu do pole Adresa URL extranetu. Můžete také zadat popis umístění adresy URL extranetu na serveru se službou pro analýzu do pole Popis. To je vhodné zejména v případě, že daný server chcete rozlišit od jiných serverů se službou pro analýzu.

 5. Ve skupinovém rámečku Rozsah dat databáze vyberte období pro data, která chcete zahrnout do datové krychle OLAP:

  • Pokud vyberte možnost Použít datum nejdříve možného zahájení projektu a datum nejpozději možného dokončení projektu, bude datová krychle vytvořena tak, aby zahrnovala nejdříve i nejpozději možná data úkolů v rámci projektu.

  • Pokud vyberete možnost Při vytváření datové krychle použít k výpočtu časového období následující poslední a další časové jednotky, označte v polích Poslední a Další počet dní, týdnů nebo měsíců před a po dnešním datu, které chcete použít v datové krychli OLAP.

  • Pokud vyberete možnost Použít pevné časové období zadané níže, zadejte datum do polí Od a Do.

 6. Ve skupinovém rámečku Četnost aktualizace datové krychle zvolte, jak často chcete aktualizovat data v datové krychli.

 7. Chcete-li zahájit vytváření datové krychle OLAP, klepněte na tlačítko Uložit a vytvořit. Jestliže klepnete na tlačítko Uložit, bude krychle aktualizována podle plánu zadaného ve skupinovém rámečku Četnost aktualizace datové krychle.

Tip: Chcete-li zkontrolovat stav vytváření datových krychlí OLAP, klepněte na odkaz Nastavení serveru a na stránce Nastavení serveru klepněte na položku Stav sestavení.

Začátek stránky

Zadání polí (rozměrů), která budou použita pro datové krychle OLAP v zobrazeních pro analýzu dat

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Spravovat zobrazení.

 3. Klepněte na položku Nové zobrazení a ve skupinovém rámečku Typ zobrazení klepněte na možnost Analýza dat.

 4. Zadejte název a popis zobrazení, jež členové týmu uvidí na stránce Analýza portfolia, do polí Název a Popis.

 5. V části Nastavení služby pro analýzu zadejte buď výchozí server se službou pro analýzu, který organizace využívá k vytváření datových krychlí, nebo jiný server se službou pro analýzu. Jestliže se rozhodnete pro jiný server, zadejte jeho název a volitelně také jeho extranetovou adresu.

 6. V seznamu Databáze služby pro analýzu vyberte databázi, kterou chcete použít.

 7. V seznamu Datová krychle vyberte datovou krychli, kterou chcete použít.

  Poznámka: Pokud jste vybrali vlastní server se službou pro analýzu, zobrazte seznam databází a datových krychlí na tomto serveru klepnutím na tlačítko Použít.

 8. Ve skupinovém rámečku Možnosti zobrazení vyberte, jakým způsobem chcete informace z datové krychle zobrazit:

  • Klepnete-li na možnost Kontingenční graf, budou informace zobrazeny v grafu.

  • Klepnete-li na možnost Kontingenční tabulka, budou informace zobrazeny v tabulce.

   Poznámka: Je také možné zobrazit kontingenční graf nad kontingenční tabulkou, a to klepnutím na možnost Kontingenční graf a tabulka. Náhled výsledků lze zobrazit v části Definice zobrazení.

 9. Klepnete-li na možnost Kontingenční graf a tabulka, budou informace zobrazeny v tabulce s grafem.

 10. Zaškrtnete-li políčko Zobrazit seznam polí, bude zobrazen seznam polí, která lze přidat do kontingenčního grafu nebo tabulky.

  Zobrazí se dialogové okno Seznam polí kontingenční tabulky. Pole zobrazená v seznamu Součty jsou pole rozměrů, která lze přidat do centrální části kontingenčního grafu nebo tabulky. Všechny ostatní typy polí jsou pole rozměrů, která lze v kontingenčním grafu nebo tabulce přidat do oblastí sloupců, řádků nebo filtrů podle toho, jak by měla být pro členy týmu zobrazena a kategorizována data.

 11. Chcete-li v zobrazení kontingenčního grafu nebo kontingenční tabulky zobrazit panel nástrojů pro formátování, zaškrtněte políčko Zobrazit panel nástrojů.

 12. Chcete-li zadat kategorie zabezpečení, ve kterých zobrazení kontingenčního grafu nebo kontingenční tabulce zobrazit patří, v části Kategorie zabezpečení v seznamu Dostupné kategorie vyberte kategorii a klikněte na tlačítko Přidat.

 13. Zobrazení vytvoříte klepnutím na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Vlastní úpravy předdefinovaných datových krychlí OLAP

V předdefinovaných datových krychlích OLAP můžete použít vlastní pole organizace, aby byly zobrazeny informace, které členové týmu potřebují k další analýze dat.

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Konfigurace.

 3. V části Dimenze datové krychle vyberte datovou krychli, kterou chcete upravit. V seznamu Pole k dispozici vyberte vlastní pole, která chcete přidat do datové krychle jako nové rozměry, a potom klepněte na tlačítko Přidat.

  Pole, která přidáte do datové krychle, budou přidána do seznamu Vybrané dimenze.

  Poznámka: Seznam polí obsahuje pouze pole přizpůsobená pro účely vaší organizace.

 4. V části Měřítka datové krychle klepněte na datovou krychli, kterou chcete upravit. V seznamu Pole k dispozici vyberte vlastní pole, která chcete přidat do datové krychle jako měřítka, a potom klepněte na tlačítko Přidat. Pole, která chcete přidat do datové krychle, budou přidána do seznamu Vybraná měřítka.

  Poznámka: Seznam polí obsahuje pouze pole přizpůsobená pro účely vaší organizace.

 5. Klepnutím na tlačítko Uložit provedete aktualizaci datové krychle OLAP pomocí informací z nových polí. Při příštím vytvoření bude datová krychle OLAP tyto nové informace již obsahovat.

Poznámka: Jestliže jste přidali vlastní pole, které neobsahuje žádná přidružená data, nebude toto vlastní pole v datové krychli zobrazeno.

Pole v datové krychli lze dále upravit tak, že vytvoříte vícerozměrový výraz MDX, který bude pracovat s informacemi v polích v datové krychli.

 1. V části Výpočtoví členi vyberte datovou krychli OLAP, pro kterou chcete vytvořit výpočtový vícerozměrový výraz MDX.

 2. Chcete-li vybrat výraz MDX, klepněte na položku Vložit.

  Výraz lze také odstranit, a to tak, že vyberete příslušný řádek a klepnete na položku Odstranit.

 3. V části Název člena zadejte název výpočtového člena.

 4. V části Výraz MDX zadejte výraz MDX definující člena.

 5. Klepnutím na tlačítko Uložit použijete výraz MDX na datovou krychli OLAP. Datová krychle OLAP bude tyto informace obsahovat při příštím vygenerování.

Proč nelze provést několik akcí v Microsoft Office Project Web Access ?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access, nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×