Vytváření a čtení zpráv a odpovídání na zprávy v Poště pro Windows 10

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pomocí aplikace pošty na Windows 10 můžete rychle číst a odpovídání na zprávy z několika účtů odesílání souborů a obrázků a nastavení automatických odpovědí, když budete pryč. Přístup k aplikace pošty na Windows 10 počítače nebo zařízení, včetně telefony.

Informace o nastavení e-mailových účtů najdete v tématu Nastavení e-mailu v aplikaci pošta pro Windows 10. Pokud máte problémy s odesílání a přijímání zpráv nebo nelze zobrazit některé nebo všechny svoje zprávy nebo položky kalendáře, najdete v článku kde jsou moje e-mailové zprávy nebo události?

Vytvoření a odeslání zprávy

Při vytváření nové zprávy, můžete změnit písma, přidat soubory, obrázky, tabulky a odkazy, nastavení důležitosti zprávy, zkontrolovat pravopis, zvětšit nebo zmenšit nebo hledání textu zprávy.

Poznámky: 

 • Nelze nastavit výchozí písma nebo barvy textu pro všechny nové zprávy. Provedené změny se použije jenom pro zprávu, kterou jste právě píšete.

 • Pošta pro Windows 10 neumožňuje nastavit přečtení u odchozích zpráv.

Vytvoření nové zprávy

Pokud chcete vytvořit novou zprávu v Pošta pro Windows 10, zvolte Nová pošta. Pokud nevidíte Nová pošta, klikněte + symbol.

Zvolte Nová pošta a vytvoření nové zprávy Klikněte + k vytvoření nové zprávy

Pokud jste vytvořili pomocí Pošta pro Windows 10 s několika e-mailové adresy a nevytvořili propojení vašich poštovních schránek, zvolte Nová pošta se otevře novou zprávu s jakéhokoliv e-mailového účtu, který máte zobrazený.

Pokud jste propojili doručenými e-maily z několika e-mailové adresy, zvolte Nová pošta se zobrazí seznam propojených e-mailové adresy můžete vybírat. Vyberte svoji preferovanou e-mailovou adresu otevřete novou zprávu.

Vyberte svůj účet na odeslání nové zprávy

Pokud chcete přidat příjemce, můžete do pole Komu zadejte e-mailovou adresu nebo zvolte ikonu Přidat příjemce Přidání příjemců e-mailových zpráv zobrazíte seznam kontaktů. Pokud budete chtít kopie nebo skrytá někoho, vyberte možnost kopie a skrytá.

Po dokončení psaní e-mailu vyberte Odeslat. Pokud se rozhodnete zachovat zprávy, zvolte Zahodit. Pokud nechcete zvolit jednu z těchto možností a přesunutí na předchozí zprávu v seznamu zpráv, Pošta pro Windows 10 novou zprávu uložit do složky Koncepty. Pokud chcete do ní vrátíte později, vyberte složku Koncepty a potom vyberte zprávu v seznamu koncepty. Dokončete vytváření zprávu a klikněte na Odeslat.

Změna písma, kontrola pravopisu a přidejte obrázky, soubory, tabulky a odkazy

Pošta pro Windows 10 podporuje široká řada písma, velikosti písma, barvy a speciální možnosti formátování. Můžete také vložit soubory, odkazy, obrázky a tabulky. Nakonec můžete zkontrolovat pravopis, nastavit důležitost, přiblížení či oddálení a vyhledávat v rámci zprávu.

 • Změna písem a zvýraznění textu

  Pokud chcete změnit písmo v nové zprávě, použít tučné písmo, kurzíva a podtržení tlačítek na kartě Formát pomocí rozevíracího seznamu napravo od tlačítka podtržení vyberte konkrétní písmo a velikost písma, přidání zvýrazňování nebo změnit barvu písma.

  Karta Formát v aplikaci Outlook Pošta

  Poznámka: Nelze nastavit výchozí písma nebo barvy textu pro všechny nové zprávy. Provedené změny se použije jenom pro zprávu, kterou jste právě píšete.

 • Vložení souborů, tabulky, obrázky a odkazy

  Karta Vložení do zprávy přidat spoustu různých typů obsahu.

  Karta Vložení v e-mailu

  Poznámka: Na kartě Vložení nebude umožňují přidat tabulky, obrázky a odkazy, pokud je kurzor v textu zprávy. Pokud pořád upravujete pole nebo předmětu zprávy, nebudou tyto možnosti k dispozici.

  Zvolte možnost souborů pro přidání přílohy k e-mailové zprávy.

  Pokud chcete vložit obrázek tak, aby se příjemci zobrazí obrázku v textu e-mailové zprávy, zvolte obrázky.

  Poznámka: Můžete vložit pomocí webkamery jako soubory nebo obrázky. Pokud se rozhodnete soubory, obrázek se nemusí zobrazit Pokud příjemce otevře e-mailu, ale příjemce pořád otevřít obrázek poklepáním na přílohu.

  Pokud chcete přidat tabulku, vyberte Tabulka. Ve výchozím nastavení je tabulka se třemi řádky a tři sloupce vložen do e-mailu. Můžete odstranit můžete odstranit řádek nebo sloupec nebo vložení Pokud chcete vložit řádek nebo sloupec. Pomocí tlačítka, která se zobrazí na panelu nástrojů můžete přizpůsobit vzhled a chování tabulky.

  Pokud chcete přidat hypertextový odkaz na web, zvolte odkaz. Pokud chcete něco zobrazit než adresy URL nebo adresu odkazu, zadejte do pole zobrazený Text. Jinak můžete necháte toto pole prázdné. Jakmile jste vyplněnými pole adresa URL odkazu, zvolte Vložit.

 • Zkontrolovat pravopis, nastavení důležitosti e-mailu, lupy nebo hledání v rámci zprávu

  Karta Možnosti v aplikaci Outlook Pošta

  Chcete-li zkontrolovat pravopis, klikněte na tlačítko Pravopis. Kontrola pravopisu používá výchozí jazyk v systému Windows, ale můžete rozevíracího seznamu vedle položky pravopis vybrat jiné kontrolu pravopisu.

  Pokud zpráva bude velmi důležité, můžete zvolit vykřičník. Mnoho e-mailové programy se zobrazí zpráv s vysokou prioritou jinak než bez označení vysokou prioritu. Pokud zpráva není důležité, například pro informaci, který příjemce se rychle, přečtěte si můžete na šipku dolů a označení zprávy jako s nízkou prioritou.

  Potřebujete vyhledávání zprávu slovo nebo frázi? Zvolte Najít a potom zadejte požadované slovo nebo frázi. Všechny výskyty slovo nebo slovní spojení se zvýrazní.

  Klikněte na Lupa Chcete-li změnit způsob zobrazení nové zprávy během psaní ho. Velikost písma, nijak to nemá vliv.

  Poznámka: Pošta pro Windows 10 neumožňuje nastavení přečtení u odchozích zpráv, nebo vytvořte pravidla, která automaticky předat dál nebo přesouvání zpráv do složky.

Čtení zpráv a odpovídání na zprávy

Po přidání účtu k Pošta pro Windows 10, můžete začít používat aplikaci pro čtení a odpovídání na zprávy. Všechny nové zprávy se zobrazí v seznamu zpráv vlevo v podokně čtení.

Poznámka: V seznamu zpráv nebo podokně čtení v Pošta pro Windows 10 nelze skrýt.

Můžete odpovědět, odpovědět všem, předat dál, odstranit a označení-mailové zprávy na hlavním panelu v horní části zprávy. Pokud vyberete další Ikona Další , budete moct využívat další akce, například označení zprávy jako nepřečtené, přesunutí zprávy do jiné složky, vyhledávání zprávy, přecházení mezi zprávy, uložit zprávu jako soubor EML a tisku zprávy.

Čtení zpráv

Všechny svoje zprávy se zobrazí v seznamu zpráv. Při prvním nastavení e-mailu, zprávy jsou seskupená podle konverzací (předmět) a několik prvních slov e-mailu se zobrazí v seznamu zpráv pod předmět. Číst zprávy, vyberte ji v seznamu zpráv a se zpráva otevře v podokně čtení. Nedá se vypnout podokno čtení přesunout v podokně čtení nebo otevřete zprávu v novém okně.

 • Označení zpráv jako přečtené

  Při přesunutí z jedné zprávy do dalšího seznamu zpráv ve složce Pošta pro Windows 10 automaticky označí zprávu jako přečtenou. Tuto funkci vypnout nebo zvolit jiné chování výběrem Nastavení > čtení a výběrem možnosti jednu z možností pro označení položky jako přečtené.

 • Vypnutí skupiny podle konverzace nebo skrytí několik prvních slov zprávy

  Zvolte Nastavení > čtení. Přejděte dolů do části konverzace a pomocí jezdců Chcete-li Zobrazit náhled textu nebo zobrazení zprávy uspořádané podle konverzacenebo vypnout. Pokud máte víc účtů výběru v zobrazení zprávy uspořádané podle konverzace platí jenom pro účet zobrazí v seznamu Vyberte účet rozevíracího seznamu.

 • Stahování obsahu

  Pokud se zobrazí symbolem X nebo zástupné znaky, kde by měl být obrázek nebo se zobrazí oznámení, že nebyl stáhli určitý obsah do e-mailu, můžete přejděte dolů k dolní části zprávy vyberte stáhnout zprávy a ostatních obrázků. Pokud chcete změnit toto nastavení pro všechny zprávy tak veškerý obsah stáhne, zvolte Nastavení > čtení. V části externí obsah vyberte svůj účet a nastavte automaticky stáhnout externí obrázky a formáty stylna.

 • Použít režim procházení pomocí kurzoru

  Režim procházení pomocí kurzoru umožňuje klikněte v podokně čtení a umístěte kurzor kamkoli na řádek textu. Pak můžete v šipek nahoru nebo dolů po řádcích nebo stranu po znacích pohybovat zprávu. Režim procházení pomocí kurzoru je ve výchozím nastavení vypnuté. Chcete-li zapnout, zvolte Nastavení > čtení. V části Režim procházení pomocí posuvníku funkci na.

Reagování na zprávy

Odpovědět, odpovědět všem nebo předat zprávu původní zprávu při však započítávány. Nemůžete změnit toto chování, ale můžete vybrat veškerý text v této zprávě a odstraňte ji.

Poznámka: Při odpovídání na zprávu původní zpráva zahrnuta v odpovědi, ale nejsou všechny přílohy. Pokud předat zprávu celé zprávy včetně příloh, jsou odeslány příjemci

Napište svoji odpověď, přidejte nezbytné přílohy, tabulek, obrázků a odkazů a pak zvolte Odeslat v pravém horním rohu odešlete zprávu. Pokud se rozhodnete, že nechcete zprávu odeslat, zvolte Zahodit.

Označení zprávy příznakem

Nastavení příznaku u zpráv, které chcete, aby mohli snadno najít. Pokud chcete nastavit příznak, vyberte možnost Nastavit příznak v podokně čtení. Vyberte Vymazat příznak odebrat příznak.

Můžete filtrovat seznam zpráv zobrazit jenom položek s příznaky tak, že kliknete na rozevírací seznam vedle vše v seznamu zpráv a zvolíte příznakem.

Práce s koncepty

Pokud nechcete odeslat nebo zahodit zprávu, se automaticky uloží do složky Koncepty. Pokud chcete vrátit k vaší koncept, vyberte složku Koncepty a potom vyberte zprávu. Po dokončení úprav e-mailu vyberte Odeslat.

Pokud složky Doručená pošta se zobrazí zprávy podle konverzací, koncept odpovědí a zpráv předaných dál se také zobrazí ve složce Doručená pošta seskupené s původní zprávu. Pokud vypnete uspořádate podle konverzací, návrhy budou zobrazeny pouze ve složce Koncepty.

Zpracování nevyžádané

Nevyžádaná pošta nebo Nevyžádaná pošta, je běžných problémů. Pokud obdržíte e-mailovou zprávu, která je očividně nevyžádané pošty, kliknete pravým tlačítkem na zprávu v seznamu zpráv a zvolte přesunout do Nevyžádaná pošta. Tímto postupem odstraníte zprávu ze složky Doručená pošta a odešle ji do složky Nevyžádaná pošta. Můžete pouze jedné zprávy současně přejdete k Nevyžádaná pošta.

Tip: Ne všechny e-mailových účtů domovské stránce podpory přesunout do Nevyžádaná pošta.

Přizpůsobení zobrazení

Přesunutí, skrytí nebo změna velikosti podokna čtení nebo v seznamu zpráv, které nejsou podporovány pošta pro Windows 10. Můžete rozbalit nebo sbalit v podokně složek výběrem Zobrazení nebo skrytí podokna složek

Pokud sbalení podokna složek lze vytvořit novou zprávu pomocí předdefinovaných + symbol.

Moje e-maily zabralo příliš mnoho času doručení nebo nemůžete najít starší zprávy

Pošta pro Windows 10 hledá e-mailu v pravidelných intervalech. Pokud chcete vyhledat poštu častěji nebo starší zprávám, můžete změnit nastavení synchronizace.

 1. Zvolte Nastavení Nastavení > Spravovat účty a vyberte účet, který chcete změnit.

 2. Zvolte Změnit nastavení synchronizace poštovní schránky.

  Změna možností synchronizace vašeho účtu
  • Kontrola nových zpráv častěji, klikněte v části stahovat nový obsah, vyberte intervalu, který vám vyhovuje.

   Poznámka: Ve výchozím nastavení je založený na můj použití, přihlížet počet přijatých zpráv, připojení k Internetu a vaše životností.

  • Když chcete vidět starší zprávy, v části Stahovat e-maily z zvolte kdykoli.

Máte problémy nebo potřebujete další informace?

Pošlete nám svůj názor

Jsme hodnota vašeho názoru. Pokud je k funkcím, které by podle vás chybí v aplikacích pošta a kalendář nebo funkce aplikace nefunguje správně, můžete svůj názor přímo na týmový pošta a kalendář.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×