Vytváření a čtení zpráv a odpovídání na zprávy v Poště pro Windows 10

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pomocí aplikace Pošta na Windows 10 můžete rychle číst zprávy z více účtů, posílat soubory a obrázky a nastavit automatickou odpověď, když jste pryč. Můžete získat přístup k aplikaci Pošta na jakémkoli Windows 10 počítači nebo zařízení, včetně telefonů.

Informace o nastavení e-mailových účtů najdete v článku Nastavení e-mailu v aplikaci Pošta pro Windows 10. Pokud máte problémy s odesíláním nebo přijímáním zpráv nebo nevidíte některé nebo všechny zprávy nebo položky kalendáře, přečtěte si článek kde jsou moje e-mailové zprávy nebo události?

Vytváření a posílání zpráv

Když vytváříte novou zprávu, můžete měnit písma, přidávat soubory, obrázky, tabulky a odkazy, nastavit důležitost zprávy, kontrolovat pravopis, přiblížit nebo oddálit nebo Hledat text ve zprávě.

Poznámky: 

 • U všech nových zpráv nelze nastavit výchozí písmo ani barvu textu. Všechny provedené změny platí jenom pro zprávu, kterou právě vytváříte.

 • Pošta pro Windows 10 neumožňuje nastavit potvrzení o přečtení u odchozích zpráv.

Vytvoření nové zprávy

 1. V horní části obrazovky vyberte nová pošta. Pokud nevidíte možnost nová pošta, vyberte symbol +.

  Poznámky: 

  • Pokud používáte Pošta pro Windows 10 s více e-mailovými adresami a nepřipojili jste do složky Doručená pošta, otevře se při výběru nové pošty nová zpráva s veškerým e-mailovým účtem, který jste právě prohlíželi.

  • Pokud je Doručená pošta z více e-mailových adres, vyberete novou zprávu se seznamem e-mailových adres, ze kterých si můžete vybrat. Vyberte svou preferovanou e-mailovou adresu a otevřete novou zprávu.

 2. Pokud chcete přidat příjemce, zadejte e-mailovou adresu do pole Komu nebo vyberte ikonu Přidat příjemce Přidání příjemců do e-mailové zprávy a zobrazte si seznam vašich kontaktů. Pokud chcete někoho nebo skrytou kopii, vyberte CC _AMP_ BCC.

 3. Až zprávu napíšete, vyberte Odeslat. Pokud se rozhodnete zprávu Neuchovávat, vyberte Zahodit. Pokud jednu z těchto možností nevyberete a v seznamu zpráv přesunete do jiné zprávy, Pošta pro Windows 10 uloží novou zprávu do složky Koncepty . Pokud se k němu chcete vrátit později, vyberte složku Koncepty a pak v seznamu konceptů vyberte svou zprávu.

Změna písem, kontrola pravopisu a přidání emojiů, obrázků, souborů, tabulek a odkazů

Pošta pro Windows 10 podporuje celou škálu písem, velikosti písma, barev a speciálních možností formátování. Můžete taky vkládat soubory, obrázky, odkazy a tabulky. Nakonec můžete zkontrolovat pravopis, nastavit důležitost, přiblížit nebo oddálit a vyhledávat ve zprávě. 

Pokud chcete změnit výchozí písmo, vyberte Nastavení  Tlačítko Nastavení výchozí písmo. Změna výchozího písma se projeví pouze v zařízení, které právě používáte. Pokud změníte výchozí písmo, neaplikuje se na jiná zařízení.

 • Změna písem a zvýraznění textu

  Pokud chcete změnit písmo v nové zprávě, použijte tlačítka tučné písmo, kurzíva a podtržení na kartě Formát nebo použijte rozevírací seznam vpravo od tlačítka podtržení a vyberte konkrétní písmo a velikost písma, přidejte zvýraznění nebo změňte barvu písma.

  Snímek obrazovky s kartou formát

  Poznámka: U všech nových zpráv nelze nastavit výchozí písmo ani barvu textu. Všechny provedené změny platí jenom pro zprávu, kterou právě vytváříte.

 • Změna výchozího písma

 • Vložení Emoji, souborů, tabulek, obrázků a odkazů

  Pomocí karty vložení můžete ke zprávě přidat různé typy obsahu.

  Snímek obrazovky s kartou vložit

  Poznámka: Na kartě vložení se nedají přidat tabulky, obrázky ani odkazy, pokud se kurzor neobjeví v textu zprávy. Pokud stále upravujete pole to nebo předmět zprávy, nebudou tyto možnosti k dispozici.

  Pokud chcete do e-mailové zprávy přidat přílohu, vyberte možnost soubory .

  Pokud chcete vložit obrázek, aby příjemce mohl obrázek vidět v textu e-mailové zprávy, vyberte možnost obrázky.

  Poznámka: Obrázky můžete vkládat jako soubory nebo obrázky. Když vyberete soubory, nemusí se obrázek zobrazovat, když příjemce otevře e-mailovou zprávu, příjemce přesto může obrázek otevřít Poklikáním na připojený soubor.

  Pokud chcete přidat tabulku, vyberte tabulka. Ve výchozím nastavení se do zprávy vloží tabulka se třemi řádky a třemi sloupci. Chcete-li vložit řádek nebo sloupec, můžete vybrat Odstranit a odstranit řádek nebo sloupec nebo vložit. Pomocí dalších tlačítek, která se zobrazí na panelu nástrojů, upravte vzhled tabulky.

  Pokud chcete přidat hypertextový odkaz na web, vyberte odkaz. Pokud chcete zobrazit něco jiného než adresu URL nebo adresu odkazu, vyplňte pole text, který se zobrazí. V opačném případě můžete toto pole nechat prázdné. Jakmile vyplníte pole adresa adresou URL odkazu, vyberte Vložit.

  Pokud chcete přidat Emoji, vyberte Emoji a otevřete tak Výběr emoji. Procházejte dostupné emoji pomocí kategorií v dolní části výběru nebo pokračujte v psaní, abyste našli konkrétní emoji. 

  Poznámka: Pokud chcete používat výběr emoji, musíte mít verzi Windows 1809 nebo novější.

 • Kontrola pravopisu, nastavení důležitosti e-mailu, lupy nebo hledání ve zprávě

  Snímek obrazovky s kartou možnosti

  Pokud chcete zkontrolovat pravopis, vyberte tlačítko Pravopis . Kontrola pravopisu používá výchozí jazyk ve Windows, ale můžete vybrat rozevírací seznam vedle pravopisu a vybrat jiný jazyk kontroly pravopisu.

  Pokud je zpráva velmi důležitá, můžete vybrat vykřičník. V mnoha e-mailových programech se zobrazují zprávy s vysokou prioritou jinak než u nevyšších priorit. Pokud vaše zpráva není důležitá, třeba upozornění, že se příjemce nepotřebuje rychle přečíst, můžete vybrat šipku dolů a zprávu označit jako nízkou prioritu.

  Potřebujete ve zprávě vyhledat slovo nebo frázi? Vyberte Najíta zadejte slovo nebo frázi. Všechny výskyty slova nebo fráze se zvýrazní.

  výběrem možnosti Lupa změníte způsob zobrazení nové zprávy při psaní. Nijak to nijak neovlivní velikost písma.

  Poznámka: Pošta pro Windows 10 neumožňuje nastavit potvrzení o přečtení pro odchozí zprávy nebo vytvořit pravidla, která automaticky přesměrují nebo přesunou zprávy do složek.

Čtení a odpovídání na zprávy

Po přidání účtu do Pošta pro Windows 10 můžete začít aplikaci používat ke čtení a odpovídání na zprávy. Všechny nové zprávy se zobrazí v seznamu zpráv nalevo od podokna čtení.

Poznámka: V Pošta pro Windows 10 nemůžete skrýt seznam zpráv ani podokno čtení.

E-mailovou zprávu můžete odpovědět, odpovědět všem, předat dál, odstranit a označit příznakem v horní části zprávy. Pokud vyberete další Ikona Další , můžete podniknout další akce, jako je například označení zprávy jako nepřečtené, přesunutí zprávy do jiné složky, prohledání zprávy, procházení zprávy, přecházení mezi zprávami, uložení zprávy jako souboru. eml a vytištění zprávy.

Čtení zpráv

Všechny zprávy se zobrazí v seznamu zpráv. Při prvním nastavení e-mailu se zprávy seskupí podle konverzace (předmětu) a první pár slov v e-mailové zprávě se zobrazí v seznamu zpráv pod tímto předmětem. Pokud chcete zprávu přečíst, vyberte ji v seznamu zpráv a zpráva se otevře v podokně čtení. Podokno čtení nejde vypnout, přesunout podokno čtení ani otevřít zprávu v novém okně.

 • Označení zpráv jako přečtených

  Když přejdete z jedné zprávy na další v seznamu zpráv, Pošta pro Windows 10 automaticky označí zprávu jako přečtenou. Tuto možnost můžete vypnout nebo zvolit jiné chování tak, že vyberete Nastavení > čtení a vyberete jednu z možností označení položky jako přečtené.

 • Vypnutí skupinové konverzace nebo skrytí prvních několika slov ve zprávě

  Vyberte Nastavení > čtení. PoSuňte se dolů k části konverzace a pomocí jezdců můžete Zobrazit náhled textu a Zobrazit zprávy uspořádané podle konverzace buď zapnuté, nebo vypnuté. Pokud máte víc účtů, bude volba Zobrazit zprávy uspořádané podle konverzace platit pouze pro účet zobrazený v rozevíracím seznamu Vybrat účet .

 • Stažení obsahu

  Pokud vidíte X nebo zástupný symbol, kde by se obrázek zobrazil, nebo vidíte, že se nějaký obsah zprávy nestáhnul, můžete se posunout dolů na konec zprávy a zvolit možnost Stáhnout zprávy a obrázky. Chcete-li změnit toto nastavení všech zpráv tak, aby se veškerý obsah automaticky stáhl, zvolte Nastavení > čtení. V části externí obsahzvolte svůj účet a potom zapněte automatické stahování externích obrázků a formátů stylů.

 • Použití procházení pomocí kurzoru

  Procházení pomocí kurzoru umožňuje kliknout v podokně čtení a umístit kurzor kamkoliv na řádek textu. Pomocí kláves se šipkami pak můžete procházet řádky po jednotlivých řádcích nebo bočních stranách pomocí znaků ve zprávě. Procházení pomocí kurzoru je ve výchozím nastavení vypnuté. Pokud ho chcete zapnout, zvolte Nastavení > čtení. V části procházení pomocí kurzoruzapněte funkci pomocí posuvníku .

Reakce na zprávy

Když odpovíte, odpovíte všem nebo předáte dál zprávu, bude zahrnuta původní zpráva. Toto chování nemůžete změnit, ale můžete vybrat veškerý text zprávy a odstranit ho.

Poznámka: Když odpovíte na zprávu, bude do odpovědi zahrnuta původní zpráva, ale všechny přílohy nikoli. Pokud zprávu předáte dál, odešle se příjemci celá zpráva včetně příloh.

Napište svou odpověď, přidejte všechny potřebné přílohy, tabulky, obrázky nebo odkazy a pak zvolte Odeslat v pravém horním rohu a zprávu odešlete. Pokud se rozhodnete zprávu Neodesílat, zvolte zaHodit.

Označení zpráv příZnakem

U zpráv, které chcete snadno najít, můžete nastavit příznak. Pokud chcete nastavit příznak, zvolte v podokně čtení možnost nastavit příznak . Kliknutím na Vymazat příznak odeberte příznak.

Seznam zpráv můžete filtrovat tak, aby zobrazoval pouze položky označené příznakem, a to tak, že v seznamu zpráv vyberete rozevírací seznam vedle možnosti vše a vyberete příznak.

Práce s koncepty

Pokud zprávu neodešlete nebo zrušíte, uloží se automaticky do složky Koncepty . Do svého konceptu se vrátíte tak, že vyberete složku Koncepty a vyberete zprávu. Až skončíte s úpravou zprávy, zvolte Odeslat.

Pokud se ve složce Doručená pošta zobrazují zprávy podle konverzací, budou se ve složce Doručená pošta ve skupině s původní zprávou taky zobrazovat všechny koncepty a zprávy předávané dál. Pokud vypnete funkci uspořádat podle konverzace, budou tyto koncepty viditelné jenom ve složce Koncepty .

Zpracování nevyžádané pošty

Běžný problém je neVyžádaná pošta nebo spam. Pokud obdržíte e-mailovou zprávu, která je zjevně Nevyžádaná pošta, můžete kliknout pravým tlačítkem myši na zprávu v seznamu zpráv a zvolit možnost přesunout do složky neVyžádaná pošta. Tím odeberete zprávu ze složky Doručená pošta a odešlete ji do složky neVyžádaná pošta. Pokud chcete přejít na Nevyžádaná pošta, můžete vybrat jenom jednu zprávu.

Tip: Ne všechny e-mailové účty podporují přechod na neVyžádaná pošta.

Přizpůsobení zobrazení

Pošta pro Windows 10 nepodporuje přesunutí, skrytí nebo změnu velikosti podokna čtení ani seznamu zpráv. Podokno složek můžete rozbalit nebo sbalit výběrem Ikona pro rozBalení a sbalení v horní části obrazovky.

Pokud podokno složek sbalíte, můžete vytvořit novou zprávu tak, že vyberete symbol +.

Doručení e-mailu trvá příliš dlouho nebo nemůžu najít starší zprávy

Pošta pro Windows 10 zkontroluje e-mail v pravidelných intervalech. Pokud chcete zkontrolovat poštu častěji nebo získat přístup ke starším zprávám, můžete nastavení synchronizace změnit.

 1. Zvolte Nastavení Tlačítko Nastavení > Spravovat účtya vyberte účet, který chcete změnit.

 2. Zvolte změnit nastavení synchronizace poštovní schránky.

  • Pokud chcete vyhledávat nové zprávy častěji, v části stáhnout nový obsahvyberte interval, který je pro vás správný.

   Poznámka: Výchozí nastavení je založené na mém používání, které bere v úvahu počet přijatých zpráv, připojení k Internetu a životnost baterie.

  • Starší zprávy zobrazíte tak, že v části stáhnout e-mail zzvolte kdykoli.

Máte problémy nebo potřebujete další informace?

Pošlete nám svůj názor

Vaše stanovisko jsme poZnamenali. Pokud v aplikacích pošta a kalendář chybí funkce, která se vám domníváte, nebo pokud funkce nefunguje správně, můžete předat zpětnou vazbu přímo poště a kalendáři kalendáře.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×