Office
Přihlásit se

Vytváření štítků s adresou v aplikaci Access

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Aplikace Microsoft Access 2010 nabízí několik různých možností vytváření štítků obsahujících data uložená v tabulkách aplikace Access. Nejjednodušší, je použít Průvodce štítky v Accessu a vytvořte a vytiskněte sestavu, která je přizpůsobený tak, aby odpovídal vašim štítkům. Popisky mohou obsahovat data uložená v tabulkách aplikace Access nebo seznamů kontaktů data, která je import nebo propojení z jiných zdrojů, jako jsou sešitech aplikace Excel nebo Microsoft Outlook. Vytvořte štítky s jako sestavu v aplikaci Access nebo "sloučit" data s dokumentu aplikace Microsoft Word a tisk štítků v aplikaci Word. Tento článek popisuje postup.

Co chcete udělat?

Použití Accessu pro vytvoření a tisk štítků

Tisk dat aplikace Access pomocí Průvodce hromadnou korespondenci v aplikaci Microsoft Word

Vytváření a tisk štítků pomocí aplikace Access

V aplikaci Access lze štítky vytvářet jako sestavu formátovanou s malou velikostí stránky, aby se přizpůsobila požadovanému štítku. Nejčastěji se štítky používají k odesílání pošty, veškerá data aplikace Access však lze tisknout ve formátu štítku i pro jiné účely. V případě tisku adresních štítků získává sestava data adres z tabulek nebo dotazů, které tyto adresy obsahují. Po vytištění sestavy získáte pro každou adresu z podkladového zdroje záznamů jediný štítek.

Další informace o propojování nebo import dat z jiných zdrojů (například Microsoft Excelu nebo Microsoft Outlook) můžete na štítcích, najdete v článku Úvod do problematiky importu a exportu dat.

Průvodce štítky zobrazí několik dotazů o štítcích a datech, která na nich mají být zobrazena. Průvodce vytvoří sestavu, kterou lze podle potřeby upravit.

Vytvoření štítků pomocí Průvodce štítky v aplikaci Access

Důležité informace: Sestavy štítků, které jste vytvořili pomocí Průvodce štítky nejsou kompatibilní s publikovat funkce služby Access Services. Pokud máte databázi otevřete v aplikaci Access však můžete vytisknout stále štítky.

 1. V navigačním podokně vyberte objekt, který obsahuje data, která se má zobrazovat na štítcích. Je to obvykle tabulky, propojené tabulky nebo dotazu, ale můžete taky zvolit formulář nebo sestavu.

 2. Na kartě Vytvořit klepněte ve skupině Sestavy na položku Štítky.

  Poznámka: Pokud pracujete s webovou databází, příkaz popisky nachází v části Sestavy klienta.

  Aplikace Access spustí Průvodce štítky.

  První stránka Průvodce štítky

  1. Pokud znáte výrobce a číslo výrobku štítků:

   • V rozevíracím seznamu Filtrovat podle výrobce vyberte výrobce.

   • V seznamu Jakou velikost štítků chcete použít? vyberte požadovaný štítek.

    V opačném případě se pokuste najít výrobek, jehož hodnoty ve sloupcích Rozměry a Počet štítků odpovídají požadovaným štítkům.

    Pokud nemůžete najít, podobně jako popisků:   

   • Klepněte na tlačítko Přizpůsobit a potom na tlačítko Nový.

    Zobrazí se dialogové okno Nový štítek.

    Stránka Nový štítek Průvodce štítky

   • Změřte štítky a získané hodnoty zadejte do příslušných polí v dialogovém okně Nový štítek.

   • Do textového pole Název štítku zadejte název pro vlastní štítky, zvolte požadovaný typ a orientaci štítku a potom klepněte na tlačítko OK.

    Pokud jste již vytvořili vlastního štítku a chcete ho vyberte:   

   • Zaškrtněte políčko Zobrazit rozměry vlastních štítků a potom klepněte na požadovaný vlastní štítek.

  2. Ve skupinovém rámečku Druh štítků klepněte na přepínač Volné listy nebo Nekonečný pás a poté klepněte na tlačítko Další.

  3. Vyberte název písma, velikost, tloušťku a barvu textu, které mají být použity u štítku, a klepněte na tlačítko Další.

  4. Na stránce průvodce Co chcete zobrazit na štítku zvolte v seznamu Dostupná pole požadované pole na štítcích a poklepáním je přidejte do pole Vzorový štítek.

   Přidání polí do štítku v Průvodci štítky

   • Chcete-li mezi pole v poli Vzorový štítek přidat mezeru, stiskněte klávesu MEZERNÍK.

   • Chcete-li vytvořit nový řádek, stiskněte klávesu ENTER.

   • K přesunování mezi poli a řádky použijte klávesy se šipkami.

   • Chcete-li odebrat některé z polí, stiskněte klávesu BACKSPACE.

   • Chcete-li přidat jiný text nebo interpunkci (například čárku za názvem města), vložte klepnutím kurzor na místo, kde má být zobrazen text, a začněte psát. Tento text bude na všech štítcích stejný.

    Poznámka: Můžete použít pouze pole z následujících typů dat pomocí Průvodce štítky: Text, Memo, číslo, datum a čas, Měna, Ano/Ne nebo přílohy. Přidat pole s jinými typy dat, otevřete sestavu popisku v návrhovém zobrazení, pokud jste dokončili Průvodce štítky a potom přidejte pole pomocí podokna Seznam polí. Chcete-li otevřít podokno Seznam polí otevřeném sestavu v návrhovém zobrazení, stisknutím kombinace kláves ALT + F8.

    Po rozmístění polí na štítku požadovaným způsobem klepněte na tlačítko Další.

  5. Na další stránce lze vybrat pole, podle kterých mají být štítky seřazeny. V případě velkého množství zásilek je vhodné seřadit je podle PSČ. Pole, podle kterých chcete štítky seřadit, vyberte v seznamu Dostupná pole a poklepáním je přidejte do pole Řadit podle. Po dokončení klepněte na tlačítko Další.

   Nastavení pořadí řazení v Průvodci štítky

  6. Na poslední stránce zadejte název pro štítky a klepněte na tlačítko Dokončit.

   Poslední stránka Průvodce štítky

   Klepnete-li na poslední stránce Průvodce štítky na přepínač Zobrazit náhled vytištěných štítků, aplikace Access zobrazí štítky v náhledu před tiskem. Štítek lze zvětšit nebo zmenšit klepnutím nebo pomocí ovládacího prvku lupy na stavovém řádku.

   Ovládání lupy

   Pokud na poslední stránce Průvodce štítky klepnete na přepínač Změnit návrh štítku, zobrazí aplikace Access sestavu se štítky v návrhovém zobrazení.

   Poznámka: Náhled tisku je pouze zobrazení, ve kterém uvidíte sloupce, který je mít je uveden. Je-li zobrazit sestavu v návrhovém zobrazení nebo zobrazení rozložení, Access zobrazí všechna data do jednoho sloupce.

Úprava vzhledu štítku

Pokud výsledné štítky nevypadají podle vašich představ, můžete jejich rozložení upravit. Otevřete sestavu v návrhovém zobrazení a proveďte požadované změny. Při práci se štítky je obvykle snazší použít návrhové zobrazení, ve kterém lze přesněji kontrolovat rozložení. Chcete-li si prohlédnout změny provedené v návrhovém zobrazení, přepněte do zobrazení náhledu.

Pokud Access zobrazí zprávu o není dost místa pro zobrazení dat

Tato zpráva se zobrazí, při efektu straně měření některé popisky. Obvykle k rizikové situaci dojde při popisky jsou velmi zavřít levým a pravým okrajem listu popisek. Průvodce můžete určit, některé hodnoty, které jsou mimo normální oblast tisku a, která zase příčiny to může způsobit zpráva se zobrazí při zobrazení náhledu a tisk štítků.

Pokud budete spokojeni s zarovnání textu na štítcích, a prázdné stránky není slyšet každé stránky, pak můžete chtít ponechejte uvedený návrh sestavy a klikněte na OK na zprávu pokaždé, když se. Jinak Zkuste některé z možností vzhledu stránky popsané v následující části nastavení.

Případ nesprávného zarovnání dat se štítky

Méně závažné problémy s rozvržením štítků lze často odstranit pomocí úprav v návrhovém zobrazení. Je možné přesunovat ovládací prvky a nastavovat velikost štítku změnou šířky nebo výšky sekce podrobností.

Pokud chcete přepnout do návrhového zobrazení, klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu v navigačním podokně a v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

Pokud potřebujete změnit okraje nebo mezery mezi štítky, můžete použít dialogové okno Vzhled stránky v návrhovém zobrazení:

 • Na kartě Vzhled stránky klikněte ve skupině Rozložení stránky klikněte na sloupce.

  Kterém bude vybrána karta sloupce se zobrazí dialogové okno Vzhled stránky.

Karta Sloupce v dialogovém okně Vzhled stránky

Následující nastavení lze změnit ve třech sekcích dialogového okna Vzhled stránky:

Sekce

Možnost

Popis

Nastavení mřížky

Počet sloupců

Tato hodnota by měla být rovna počtu štítků na stránce.

Vzdálenost řádků

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost mezer mezi řádky štítků, zadejte novou hodnotu.

Vzdálenost sloupců

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost mezer mezi sloupci štítků, zadejte novou hodnotu.

Velikost sloupce

Šířka

Při nastavování této hodnoty je třeba vzít v úvahu nastavení okrajů a mezery mezi sloupci.

Okraje lze zkontrolovat a upravit klepnutím na kartu Možnosti tisku v dialogovém okně Vzhled stránky.

Výška

Podle potřeby nastavte výšku každého štítku.

Stejná jako pro tělo

Je-li zaškrtnuto toto políčko, bude šířka a výška nastavena na stejné hodnoty jako v sekci podrobností v návrhovém zobrazení.

Vzhled sloupce

Dolů, pak příčně

Je-li vybrána tato možnost, budou se data štítků tisknout svisle v prvním sloupci, poté v druhém sloupci, atd.

Příčně, pak dolů

Je-li vybrána tato možnost, budou se data štítků tisknout vodorovně v prvním řádku, poté v druhém řádku, atd.

Poznámka: Dialogové okno Vzhled stránky v náhledu před tiskem můžete otevřít taky kliknutím na sloupce na kartě Náhled. Po klepnutí na tlačítko OK zavřete dialogové okno vaše změny se projeví okamžitě v náhledu před tiskem.

Tisk štítků

 1. Otevřete sestavu v libovolném zobrazení (nebo sestavu vyberte v navigačním podokně).

 2. Na kartě soubor klikněte na Tisk a potom klikněte na Tisk.

  Aplikace Access zobrazí dialogové okno Tisk.

 3. Zadejte další možnosti, jako je tiskárna, rozsah tisku a počet kopií.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Tisk dat aplikace Access pomocí Průvodce hromadnou korespondenci v aplikaci Microsoft Word

Pokud jsou adresy uloženy v aplikaci Access, ale chcete je exportovat do aplikace Word a použít funkci hromadné korespondence k formátování a tisku štítků, můžete použít Průvodce hromadnou korespondencí v aplikaci Word.

Poznámka: Tento postup platí pouze pro klientské databáze. příkaz Sloučit Word není k dispozici pro webových databázích.

 1. V navigačním podokně vyberte na tabulku nebo dotaz s daty, která chcete vytisknout.

 2. Na kartě Externí Data ve skupině Export klikněte na Sloučit Word.

 3. V dialogovém okně Průvodce hromadnou korespondencí Microsoft Word Pokud jste již vytvořili dokument a chcete propojit data s ho, klikněte na propojit data s existujícím dokumentem Microsoft Word. Jinak klikněte na vytvořit nový dokument a propojit data do ní.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

  Zvolíte-li možnost Propojit data s existujícím dokumentem Microsoft Word, otevře se dialogové okno Výběr dokumentu Microsoft Word. Vyberte požadovaný dokument a klepněte na tlačítko Otevřít. Dokument se otevře v aplikaci Word.

  Zvolíte-li vytvoření nového dokumentu, otevře aplikace Word prázdný dokument.

 5. V aplikaci Word postupujte podle pokynů v podokně úloh hromadné korespondence. Při příchodu v kroku 3 procesu hromadné korespondence ve Wordu (Vybrat příjemce) vybrat zdroj dat, zvolte v kroku 1 Tento postup nebude už.

  Další informace o Průvodci hromadné korespondence Wordu najdete v tématu Nápověda pro Word.

Poznámka: Aplikaci Word lze použít k tisku adres bez ohledu na to, kde jsou uloženy. Z aplikace Word se lze připojit k seznamům adres uložených v různých aplikacích, například v aplikaci Excel, Outlook, nebo Access. Pokud seznam adres neexistuje, můžete ho v aplikaci Word vytvořit a pak tisknout štítky. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci Word.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×