Vytvářejte přístupné wordové dokumenty

Vytvářejte přístupné wordové dokumenty

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Toto téma obsahuje podrobné pokyny k usnadnění dokumentů aplikace Word pro osoby s postižením.

Oznámení, že bude tým pro výzkum 9. června mimo pracoviště Obrázek obsahuje fotku a adresu místa konání konference.

Word nabízí mnoho předdefinovaných funkcí, které pomáhají při čtení a vytváření dokumentů uživatelům s různými schopnostmi. Word nabízí také Kontrolu přístupnosti, která vyhledává prvky, které můžou osobám s postižením působit potíže.

Další informace o tom, jak Kontrola přístupnosti funguje, najdete v tématu Pravidla pro kontrolu přístupnosti.

Windows: Doporučené postupy pro zpřístupnění dokumentů ve Wordu

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření wordových dokumentů, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům přidejte alternativní text.

Mezi vizuální prvky patří obrázky, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Pokud chcete vyhledat chybějící alternativní text, použijte Kontrolu přístupnosti.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nemůžou obrazovku vidět, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 365

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu a popisy ovládacích prvků.

Pokud chcete zjistit, jestli text hypertextového odkazu dává smysl jako samostatná informace a jestli poskytuje čtenářům přesné údaje o cíli, dokument si vizuálně projděte.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Tip: Můžete taky přidat popisy ovládacích prvků, které se zobrazí po najetí myší na text nebo obrázky s hypertextovým odkazem.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Pokud chcete najít instance s barevným rozlišením, dokument si vizuálně projděte.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Použití přístupnějšího formátu textu

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Při hledání nedostatečná barevného kontrastu, použijte funkci Kontrola usnadnění.

Text můžete taky vyhledávat v dokumentu je špatně ke čtení a odlišit od pozadí.

Když bude mít dokument vysokou úroveň kontrastu mezi textem a pozadím, bude moct obsah vidět a použít víc lidí.

Použití přístupnější barvy textu

Používejte předdefinované nadpisy a styly.

K hledání nadpisů, které nejsou v logickém pořadí, použijte Kontrolu přístupnosti.

Abyste zachovali pořadí ovládacích prvků a usnadnili čtečkám obrazovky čtení vašich dokumentů, používejte logické pořadí nadpisů a nástroje formátování integrované ve Wordu.

Uspořádejte například nadpisy podle předepsaného logického pořadí. Použijte Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, nikoliv Nadpis 3, Nadpis 1 a pak Nadpis 2. Informace v dokumentu uspořádejte do malých bloků. V ideálním případě bude každý nadpis zahrnovat jenom několik odstavců.

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Použití seznamů s odrážkami

Použití uspořádaných seznamů

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Abyste měli jistotu, že tabulky neobsahují rozdělené buňky, sloučené buňky, vnořené tabulky nebo úplně prázdné řádky nebo sloupce, použijte Kontrolu přístupnosti.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 365

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text pro vizuální prvky v dokumentech aplikace Word v Office 365:

Poznámka: Do audiovizuálního obsahu zahrňte kromě alternativního textu i skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Tip: Dobrý alternativní text se vyznačuje tím, že přesně vyjadřuje obsah a účel obrázku výstižným a jednoznačným způsobem. Alternativní text by neměl být delší než jedna nebo dvě krátké věty, většinou postačí několik dobře promyšlených vybraných slov. Jako alternativní text neopakujte obsah okolního textu ani nepoužívejte fráze, které odkazují na obrázek, například „obrázek něčeho“ nebo „vyobrazení něčeho“.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázky, například obrázky, snímky obrazovek, ikony, videa a 3D modelů, takže čteček obrazovky můžete přečíst text popisující obrázek uživatelům, kteří není vidět na obrázku.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši obrázek a vyberte Upravit alternativní Text, nebo vyberte obrázek a stiskněte tlačítko Alternativní Text na kartě Formát pásu karet.

  Nabídka Word Win32 upravit alternativní Text pro obrázky

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně do textu dokumentu.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrázek a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno Word Win32 alternativní Text pro obrázky

  Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

  Tip: Můžete také vybrat Generovat popis mě mít služby společnosti Microsoft cloud technologii inteligentní slouží k vytvoření popisu za vás. Přechod chvíli, po které se zobrazí výsledek v textovém poli položky. Nezapomeňte odstranit všechny komentáře přidané slovo, například "Popis generováno vysoké spolehlivé."

Přidání alternativního textu k obrazcům nebo obrázkům SmartArt

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec nebo obrázek SmartArt a vyberte Upravit alternativní Text nebo ho vyberte a stiskněte tlačítko Alternativní Text na kartě Formát pásu karet.

  Nabídka Word Win32 upravit alternativní Text obrazce

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně do textu dokumentu.

  Tip: Musíte kliknout pravým tlačítkem do okraje, který obklopuje celý obrazec nebo obrázek SmartArt, a ne do jeho jednotlivých částí.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrazec nebo obrázek SmartArt a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno Word Win32 alternativní Text obrazce

  Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Klikněte pravým tlačítkem graf a vyberte Upravit alternativní Text nebo vyberte graf a stiskněte tlačítko Alternativní Text na kartě Formát pásu karet.

  Nabídka Word Win32 upravit alternativní Text pro grafy

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně do textu dokumentu.

  Tip: Musíte kliknout pravým tlačítkem do okraje, který obklopuje celý graf, a ne do jeho jednotlivých částí.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují graf a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno Word Win32 alternativní Text pro grafy

  Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Zkontrolujte vizuálních prvků dekorativní

Ozdobné objekty vizuálně zvýraznit, ale nejsou informativní (například oprav stylu ohraničení). Uživatelé, kteří používají čteček obrazovky uslyší, že se jedná o dekorativní aby věděli, že budou nepřijdete o žádné důležité informace.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši vizuální prvek.

 2. Vyberte Upravit alternativní text. Po pravé straně textu dokumentu se otevře podokno Alternativní text.

 3. Ozdobné zaškrtněte políčko. Textového pole bude šedá.

  Podokno Word Win32 alternativní Text pro dekorativní prvky

Tip: Pokud exportujete do dokumentu ve formátu PDF, použitím vizuálních prvků, které jste označili jako dekorativní se zachovají podle jejich označování jako artefakty.

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text pro vizuální prvky v dokumentech aplikace Word v Office 2016:

Poznámka: Doporučujeme vkládat text jenom do pole popisu a název nechat prázdný. Pro většinu nejpoužívanějších čteček obrazovky, včetně Předčítání, tak zajistíte to nejvhodnější prostředí. Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte k obrázkům, jako jsou snímky obrazovky a obyčejné obrázky, alternativní text. Čtečka obrazovky pak může popsat obrázky uživatelům, kteří obrázky nevidí.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek.

 2. Vyberte Formát obrázku > Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát obrázku s popisem vybraného obrázku

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek SmartArt.

 2. Vyberte Formát obrazce > Možnosti obrazce > Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Alternativní text v podokně Formát obrazce s popisem vybraného obrázku SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidejte alternativní text k obrazcům, včetně obrazců v obrázcích SmartArt.

 1. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a vyberte Formát obrazce.

 2. V pravém podokně vyberte Rozložení a vlastnosti a pak vyberte Alternativní text.

 3. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát obrazce s popisem vybraného obrazce

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na graf.

 2. Vyberte Formát oblasti grafu > Možnosti grafu> Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát oblasti grafu s popisem vybraného grafu

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů, textů a tabulek

Následující postupy popisují, jak vytvořit ve wordových dokumentech přístupnější hypertextové odkazy, text a tabulky.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, a pak klikněte pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Odkaz. Vybraný text se zobrazí v poli Zobrazený text. Hypertextový odkaz bude mít tento text.

 3. V případě potřeby text hypertextového odkazu změňte.

 4. V poli Adresa zadejte cílovou adresu hypertextového odkazu.

 5. Vyberte tlačítko Popis a do pole Text popisu zadejte popis.

  Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

Snímek obrazovky dialogového okna Vložit hypertextový odkaz a dialogového okna Text popisu

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

 1. Vyberte text nadpisu.

 2. Na kartě Domů vyberte ve skupině Styly styl nadpisu, například Nadpis 1 nebo Nadpis 2.

Snímek obrazovky s možnostmi stylu nadpisu

Použití seznamů s odrážkami

 1. Umístěte kurzor kamkoliv do dokumentu.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Ve skupině Odstavec vyberte tlačítko Odrážky.

 4. Do seznamu s odrážkami zadejte jednotlivé položky odrážek.

Snímek obrazovky s možnostmi stylu odrážek

Použití uspořádaných seznamů

 1. Umístěte kurzor kamkoliv do dokumentu.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Ve skupině Odstavec vyberte tlačítko Číslování.

 4. Zadejte postupné kroky.

Snímek obrazovky s možnostmi stylů číslování

Použití přístupnější barvy textu

Tady je několik tipů:

 • Abyste měli jistotu, že se text zobrazí správně, použijte automatické nastavení barev písma. Vyberte text a pak Domů > Barva písma > Automatická.

  Snímek obrazovky s automatickým nastavením barvy písma
 • Pomocí nástroje Kontrola přístupnosti analyzujte dokument, abyste našli nedostatečný barevný kontrast. Tento nástroj teď v dokumentech kontroluje, jestli je barva textu v dostatečném kontrastu k barvě stránky, pozadí buněk tabulky, zvýraznění, barvě výplně textového pole, stínování odstavce, výplni obrazců a obrázků SmartArt, záhlaví a zápatí a odkazům.

 • Použijte Colour Contrast Analyzer, což je bezplatná aplikace, která analyzuje barvy a kontrast a výsledky zobrazí téměř okamžitě.

Použití přístupnějšího formátu textu

Tady je několik tipů:

 • K barevnému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení. Barvoslepým lidem tak pomůžete zjistit, že text je odkaz, i když nevidí jeho barvu.

 • Pokud se používají k označení stavu barvy, přidejte obrazce. Pokud třeba označujete správný výsledek zelenou barvou, přidejte symbol zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí v Excelu a pro špatný výsledek označený červeně přidejte velké X Snímek obrazovky s červeným polem a velkým písmenem X uvnitř .

Poznámka: Další pokyny najdete na webu usability.gov a v tématu Přístupný web pro barvoslepé uživatele.

Použití mezer v textu

Zvětšete nebo zmenšete volné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Ve skupině Odstavec v pravém dolním rohu skupiny vyberte tlačítko více.
  Otevře se dialogové okno Odstavec zobrazující kartu Odsazení a mezery.

 4. V části Mezery vyberte požadované možnosti mezery.

V dialogovém okně Odstavec jsou zvýrazněné možnosti Mezery.

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Na kartě Nástroje tabulky – Návrh zaškrtněte ve skupině Možnosti stylů tabulek políčko Řádek záhlaví.

 3. Zadejte záhlaví sloupců.

Snímek obrazovky se zaškrtávacím políčkem Se záhlavím

Viz také

Mac: Doporučené postupy pro vytvoření přístupných wordových dokumentů

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření Word dokumenty, které jsou dostupné pro osoby s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům přidejte alternativní text.

Mezi vizuální prvky patří obrázky, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Pokud chcete najít chybějící alternativní text, použijte Kontrolu přístupnosti.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nemůžou obrazovku vidět, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 365

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu a popisy ovládacích prvků.

Pokud chcete zjistit, jestli text hypertextového odkazu dává smysl jako samostatná informace a jestli poskytuje čtenářům přesné údaje o cíli, dokument si vizuálně projděte.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Tip: Můžete taky přidat popisy ovládacích prvků, které se zobrazí po najetí myší na text nebo obrázky s hypertextovým odkazem.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Pokud chcete najít instance s barevným rozlišením, dokument si vizuálně projděte.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Použití přístupnějšího formátu textu

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Při hledání nedostatečná barevného kontrastu, použijte funkci Kontrola usnadnění.

Text můžete taky vyhledávat v dokumentu je špatně ke čtení a odlišit od pozadí.

Když bude mít dokument vysokou úroveň kontrastu mezi textem a pozadím, bude moct obsah vidět a použít víc lidí.

Použití přístupnější barvy textu

Používejte předdefinované nadpisy a styly.

K hledání nadpisů, které nejsou v logickém pořadí, použijte Kontrolu přístupnosti.

Abyste zachovali pořadí ovládacích prvků a usnadnili čtečkám obrazovky čtení vašich dokumentů, používejte logické pořadí nadpisů a nástroje formátování integrované ve Wordu.

Například uspořádání nadpisů předepsaném logické pořadí. Použijte Nadpis 1, Nadpis 2 a potom nadpis 3, spíše než nadpis 3, Nadpis 1 a potom nadpis 2. A uspořádání informací v dokumentech na malé bloky. V ideálním případě záhlaví každého následuje jenom několik odstavců.

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Použití seznamů s odrážkami

Použití uspořádaných seznamů

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Abyste měli jistotu, že tabulky neobsahují rozdělené buňky, sloučené buňky, vnořené tabulky nebo úplně prázdné řádky nebo sloupce, použijte Kontrolu přístupnosti.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 365

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text pro vizuální prvky v dokumentech Word v Office 365:

Poznámky: 

 • Do audiovizuálního obsahu zahrňte kromě alternativního textu i skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

 • Pokud chcete na počítači Mac povolit kliknutí pravým tlačítkem myši, zkontrolujte, že máte v Předvolbách systému vybranou možnost Sekundární kliknutí.

Tip: Dobrý alternativní text se vyznačuje tím, že přesně vyjadřuje obsah a účel obrázku výstižným a jednoznačným způsobem. Alternativní text by neměl být delší než jedna nebo dvě krátké věty, většinou postačí několik dobře promyšlených vybraných slov. Jako alternativní text neopakujte obsah okolního textu ani nepoužívejte fráze, které odkazují na obrázek, například „obrázek něčeho“ nebo „vyobrazení něčeho“.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázky, například obrázky, snímky obrazovek, ikony, videa a 3D modelů, který čteček obrazovky můžete číst další lidé popis uživatelům, kteří není vidět na obrázku.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši obrázek a vyberte Upravit alternativní Text, nebo vyberte obrázek a stiskněte tlačítko Alternativní Text na kartě Formát pásu karet.

  Možnost alternativní text v místní nabídce v aplikaci Word

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně do textu dokumentu.

 2. Zadejte 1-2 vět popisující obrázek obsahu a kontext.

  V podokně alternativní Text ve Wordu

  Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu k obrazcům nebo obrázkům SmartArt

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec nebo obrázek SmartArt a vyberte Upravit alternativní Text nebo ho vyberte a stiskněte tlačítko Alternativní Text na kartě Formát pásu karet.

  Možnost alternativní text v místní nabídce pro přidání alternativního textu k obrazci

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně do textu dokumentu.

 2. Zadejte 1-2 vět popisující obsah a kontextu obrazec nebo obrázek SmartArt.

  V podokně alternativní Text ve Wordu

  Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Klikněte pravým tlačítkem graf a vyberte Upravit alternativní Text nebo vyberte graf a stiskněte tlačítko Alternativní Text na kartě Formát pásu karet.

  Tip: Otevřete nabídku správné, klikněte pravým tlačítkem myši do Oblasti grafu někde, tedy uvnitř rámečku, který obklopuje celý diagram, ne uvnitř některou její část.

 2. Zadejte 1-2 vět popisující obsah a kontext grafu.

  Podokno alternativního textu ve Wordu

  Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Zkontrolujte vizuálních prvků dekorativní

Ozdobné objekty vizuálně zvýraznit, ale nejsou informativní (například oprav stylu ohraničení). Uživatelé, kteří používají čteček obrazovky uslyší, že se jedná o dekorativní aby věděli, že budou nepřijdete o žádné důležité informace.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši vizuální prvek.

 2. Vyberte Upravit alternativní text. Po pravé straně textu dokumentu se otevře podokno Alternativní text.

 3. Označit jako dekorativní zaškrtněte políčko. Textového pole je šedá.

  Ozdobné zaškrtnutým políčkem v podokně alternativní Text

Tip: Pokud exportujete do dokumentu ve formátu PDF, použitím vizuálních prvků, které jste označili jako dekorativní se zachovají podle jejich označování jako artefakty.

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text pro vizuální prvky v dokumentech Word.

Poznámka:  Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte k obrázkům, jako jsou snímky obrazovky a obyčejné obrázky, alternativní text. Čtečka obrazovky pak může popsat obrázky uživatelům, kteří obrázky nevidí.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek.

 2. Vyberte Formát obrázku > Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát obrázku s popisem vybraného obrázku

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek SmartArt.

 2. Vyberte Formát obrazce > Možnosti obrazce > Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát obrazce s popisem vybraného obrázku SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidejte alternativní text k obrazcům, včetně obrazců v obrázcích SmartArt.

 1. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši.

 2. Vyberte Formát obrazce > Možnosti obrazce > Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát obrazce s popisem vybraného obrazce

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na graf.

 2. Vyberte Formát oblasti grafu > Možnosti grafu> Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát oblasti grafu s popisem vybraného grafu

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů, textů a tabulek

Následující postupy popisují, jak vytvořit ve wordových dokumentech přístupnější hypertextové odkazy, text a tabulky.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, a pak klikněte pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Hypertextový odkaz.

  Text, který jste vybrali zobrazí v poli Text k zobrazení. Toto je text hypertextového odkazu.

 3. V případě potřeby text hypertextového odkazu změňte.

 4. Do pole Adresa zadejte cílovou adresu URL.

 5. Vyberte tlačítko Popis a do pole Text popisu zadejte popis.

  Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

Snímek obrazovky dialogu Vložit hypertextový odkaz a dialogu Text popisu

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

 1. Vyberte text nadpisu.

 2. Na kartě Domů vyberte ve skupině styl nadpisu, třeba Nadpis 1 nebo Nadpis 2.

Snímek obrazovky s možnostmi stylu nadpisu

Použití seznamů s odrážkami

 1. Umístěte kurzor kamkoliv do dokumentu.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Ve skupině Odstavec vyberte tlačítko Odrážky.

 4. Do seznamu s odrážkami zadejte jednotlivé položky odrážek.

Snímek obrazovky s možnostmi stylu odrážek

Použití uspořádaných seznamů

 1. Umístěte kurzor kamkoliv do dokumentu.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Vyberte tlačítko Číslování.

 4. Zadejte postupné kroky.

Snímek obrazovky s možnostmi stylů číslování

Použití přístupnější barvy textu

Tady je několik tipů:

 • Abyste měli jistotu, že se text zobrazí správně, použijte automatické nastavení barev písma. Vyberte text a pak Domů > Barva písma > Automatická.

  Snímek obrazovky s automatickým nastavením barvy písma
 • Pomocí nástroje Kontrola přístupnosti analyzujte dokument, abyste našli nedostatečný barevný kontrast. Tento nástroj teď v dokumentech kontroluje, jestli je barva textu v dostatečném kontrastu k barvě stránky, pozadí buněk tabulky, zvýraznění, barvě výplně textového pole, stínování odstavce, výplni obrazců a obrázků SmartArt, záhlaví a zápatí a odkazům.

 • Použijte Colour Contrast Analyzer, což je bezplatná aplikace, která analyzuje barvy a kontrast a výsledky zobrazí téměř okamžitě.

Použití přístupnějšího formátu textu

Tady je několik tipů:

 • K barevnému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení. Barvoslepým lidem tak pomůžete zjistit, že text je odkaz, i když nevidí jeho barvu.

 • Pokud se používají k označení stavu barvy, přidejte obrazce. Pokud třeba označujete správný výsledek zelenou barvou, přidejte symbol zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí v Excelu a pro špatný výsledek označený červeně přidejte velké X Snímek obrazovky s červeným polem a velkým písmenem X uvnitř .

Poznámka: Další pokyny najdete na webu usability.gov a v tématu Přístupný web pro barvoslepé uživatele.

Použití mezer v textu

Zvětšete nebo zmenšete volné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Vyberte řádkování a vzdálenost odstavců > Možnosti řádkování.
  Otevře se dialogové okno Odstavec zobrazující kartu Odsazení a mezery.

 4. V části Mezery vyberte požadované možnosti mezery.

Snímek obrazovky s dialogem Odstavec

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Na kartě Tabulky – návrh zaškrtněte políčko Řádek záhlaví.

 3. Zadejte záhlaví sloupců.

Snímek obrazovky se zaškrtávacím políčkem Se záhlavím

Viz také

iOS: Doporučené postupy pro vytvoření přístupných wordových dokumentů

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření wordových dokumentů, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Přidání textu hypertextového odkazu

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Použití přístupnějšího formátu textu

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Když bude mít dokument vysokou úroveň kontrastu mezi textem a pozadím, bude moct obsah vidět a použít víc lidí.

Použití přístupnější barvy textu

Používejte větší velikosti písma (11 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití mezer v textu

Používejte předdefinované nadpisy a styly.

Abyste zachovali pořadí ovládacích prvků a usnadnili čtečkám obrazovky čtení vašich dokumentů, používejte logické pořadí nadpisů a nástroje formátování integrované ve Wordu.

Uspořádejte například nadpisy podle předepsaného logického pořadí. Použijte Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, nikoliv Nadpis 3, Nadpis 1 a pak Nadpis 2. Informace v dokumentu uspořádejte do malých bloků. V ideálním případě bude každý nadpis zahrnovat jenom několik odstavců.

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Použití seznamů s odrážkami

Použití uspořádaných seznamů

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů, textů a tabulek

Následující postupy popisují, jak vytvořit ve wordových dokumentech přístupnější hypertextové odkazy, text a tabulky.

Přidání textu hypertextového odkazu

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz.

 2. Kartu Domů otevřete klepnutím na ikonu Další na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Klepněte na Domů > Vložit.

 4. Posuňte se dolů na příkaz Odkaz a klepněte na něho.

 5. Vámi vybraný text se zobrazí v poli Zobrazit. Jedná se o text hypertextového odkazu. V případě potřeby ho změňte.

 6. Pokud chcete přidat hypertextový odkaz, zadejte do pole Adresa adresu URL.

 7. V horní části obrazovky klepněte na Hotovo.

Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

Příkaz Odkaz s adresou URL a textem k zobrazení

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

 • Vyberte text.

 • Kartu Domů otevřete klepnutím na ikonu Další na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 • U příkazu Styly klepněte na šipku doprava.

 • Klepněte na styl nadpisu, jako je třeba Nadpis 1.

Příkaz Styly s vybranou možností Nadpis 1

Použití seznamů s odrážkami

 1. Umístěte kurzor kamkoliv do dokumentu.

 2. Kartu Domů otevřete klepnutím na ikonu Další na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. U příkazu Odrážky klepněte na šipku doprava.

 4. Klepněte na požadovanou možnost odrážky.

 5. Do seznamu s odrážkami zadejte jednotlivé položky odrážek.

Příkaz Odrážky zobrazující možnosti formátování

Použití uspořádaných seznamů

 1. Umístěte kurzor kamkoliv do dokumentu.

 2. Kartu Domů otevřete klepnutím na ikonu Další na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. U příkazu Číslování klepněte na šipku doprava.

 4. Klepněte na požadovanou možnost číslování.

 5. Zadejte postupné kroky.

Příkaz Číslování zobrazující možnosti formátování

Použití přístupnější barvy textu

Tady je několik tipů:

 • Abyste měli jistotu, že se text zobrazí správně, použijte automatické nastavení barev písma. Vyberte text a pak Domů > Barva písma > Automatická.

  Snímek obrazovky s automatickým nastavením barvy písma
 • Použijte Colour Contrast Analyzer, což je bezplatná aplikace, která analyzuje barvy a kontrast a výsledky zobrazí téměř okamžitě.

Použití přístupnějšího formátu textu

Tady je několik tipů:

 • K barevnému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení. Barvoslepým lidem tak pomůžete zjistit, že text je odkaz, i když nevidí jeho barvu.

 • Pokud se používají k označení stavu barvy, přidejte obrazce. Pokud třeba označujete správný výsledek zelenou barvou, přidejte symbol zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí v Excelu a pro špatný výsledek označený červeně přidejte velké X Snímek obrazovky s červeným polem a velkým písmenem X uvnitř .

Poznámka: Další pokyny najdete na webu usability.gov a v tématu Přístupný web pro barvoslepé uživatele.

Použití mezer v textu

Zvětšete nebo zmenšete volné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte text.

 2. Kartu Domů otevřete klepnutím na ikonu Další na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. U příkazu Řádkování klepněte na šipku doprava.

 4. Vyberte, jaké mezery chcete použít.

Příkaz Řádkování zobrazující možnosti formátování s vybranou hodnotu 1.15

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Klepněte na Domů > Vložit > Tabulka.

 3. U příkazu Možnosti stylů klepněte na šipku doprava.

 4. Možnost Řádek záhlaví vyberte tak, že na ni klepnete.

 5. V tabulce zadejte záhlaví sloupců.

Příkaz Možnosti stylu s vybranou možností Se záhlavím

Viz také

Android: Doporučené postupy pro vytvoření přístupných wordových dokumentů

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření wordových dokumentů, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům a tabulkám přidejte alternativní text.

Mezi vizuální prvky patří obrázky, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nemůžou obrazovku vidět, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrazci

Přidání alternativního textu k tabulkám

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Přidání textu hypertextového odkazu

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Použití přístupnější barvy textu

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Když bude mít dokument vysokou úroveň kontrastu mezi textem a pozadím, bude moct obsah vidět a použít víc lidí.

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití mezer v textu

Používejte předdefinované nadpisy a styly.

Abyste zachovali pořadí ovládacích prvků a usnadnili čtečkám obrazovky čtení vašich dokumentů, používejte logické pořadí nadpisů a nástroje formátování integrované ve Wordu.

Uspořádejte například nadpisy podle předepsaného logického pořadí. Použijte Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, nikoliv Nadpis 3, Nadpis 1 a pak Nadpis 2. Informace v dokumentu uspořádejte do malých bloků. V ideálním případě bude každý nadpis zahrnovat jenom několik odstavců.

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Použití seznamů s odrážkami

Použití uspořádaných seznamů

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text k vizuálním prvkům a tabulkám ve wordových dokumentech.

Poznámka:  Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázkům například obrázky a snímky obrazovek tak, aby čteček obrazovky můžete číst text popisující obrázek uživatelům, kteří není vidět na obrázku

 1. Vyberte obrázek.

 2. Kartu Obrázek otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na příkaz Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis a název. Vaše změny se automaticky uloží.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Obrázek

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidejte alternativní text k obrazcům, včetně obrazců v obrázcích SmartArt.

 1. Vyberte obrazec.

 2. Kartu Obrazec otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na příkaz Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis a název. Vaše změny se automaticky uloží.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Obrazec

Přidání alternativního textu k tabulkám

 1. Klepněte na libovolné místo v tabulce.

 2. Kartu Tabulka otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na příkaz Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis a název. Vaše změny se automaticky uloží.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Tabulka

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů, textů a tabulek

Následující postupy popisují, jak vytvořit ve wordových dokumentech přístupnější hypertextové odkazy, text a tabulky.

Přidání textu hypertextového odkazu

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz.

 2. Kartu Domů otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Klepněte na Domů > Vložit.

 4. Posuňte se dolů na příkaz Odkaz a klepněte na něho.

 5. Vámi vybraný text se zobrazí v poli Zobrazený text. Jedná se o text hypertextového odkazu. V případě potřeby ho změňte.

 6. Pokud chcete přidat hypertextový odkaz, zadejte do pole Adresa adresu URL.

 7. V horní části obrazovky klepněte na Vložit.

Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

Příkaz Odkaz s textem k zobrazení a adresou

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

 • Vyberte text.

 • Kartu Domů otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 • U příkazu Styly klepněte na šipku doprava.

 • Klepněte na styl nadpisu, jako je třeba Nadpis 1.

Příkaz Styly s vybranou možností Nadpis 1

Použití seznamů s odrážkami

 1. Umístěte kurzor kamkoliv do dokumentu.

 2. Kartu Domů otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky. U příkazu Odrážky klepněte na šipku doprava.

 3. Klepněte na požadovanou možnost odrážky.

 4. Do seznamu s odrážkami zadejte jednotlivé položky odrážek.

Příkaz Odrážky zobrazující možnosti formátování

Použití uspořádaných seznamů

 1. Umístěte kurzor kamkoliv do dokumentu.

 2. Kartu Domů otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky. U příkazu Číslování klepněte na šipku doprava.

 3. Klepněte na požadovanou možnost číslování.

 4. Zadejte postupné kroky.

Příkaz Číslování zobrazující možnosti formátování

Použití přístupnější barvy textu

Tady je několik tipů:

 • Abyste měli jistotu, že se text zobrazí správně, použijte automatické nastavení barev písma. Vyberte text a pak Domů > Barva písma > Automatická.

  Snímek obrazovky s automatickým nastavením barvy písma
 • Použijte Colour Contrast Analyzer, což je bezplatná aplikace, která analyzuje barvy a kontrast a výsledky zobrazí téměř okamžitě.

Použití přístupnějšího formátu textu

Tady je několik tipů:

 • K barevnému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení. Barvoslepým lidem tak pomůžete zjistit, že text je odkaz, i když nevidí jeho barvu.

 • Pokud se používají k označení stavu barvy, přidejte obrazce. Pokud třeba označujete správný výsledek zelenou barvou, přidejte symbol zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí v Excelu a pro špatný výsledek označený červeně přidejte velké X Snímek obrazovky s červeným polem a velkým písmenem X uvnitř .

Poznámka: Další pokyny najdete na webu usability.gov a v tématu Přístupný web pro barvoslepé uživatele.

Použití mezer v textu

Zvětšete nebo zmenšete volné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte text.

 2. Kartu Domů otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. U příkazu Formát odstavce klepněte na šipku doprava.

 4. Vyberte, jaké mezery chcete použít.

Příkaz Odstavec s možnostmi formátování

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Kartu Tabulka otevřete klepnutím na šipku dolů na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. U příkazu Možnosti stylů klepněte na šipku doprava.

 4. Možnost Řádek záhlaví vyberte tak, že na ni klepnete.

  Tip: Pokud je možnost vybraná, zobrazuje se šedě.

 5. V tabulce zadejte záhlaví sloupců.

Příkaz Možnosti stylů s vybranou možností Řádek záhlaví

Viz také

Windows pro mobilní zařízení: Doporučené postupy pro vytvoření přístupných wordových dokumentů

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření dokumentů aplikace Word, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas hledají seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o cíli. Například místo použití textu „klikněte sem“ by měl odkaz obsahovat celý název cílové stránky.

Přidání textu hypertextového odkazu

Přidejte alternativní text k obrázkům, tabulkám, obrazcům a dalším vizuálním prvkům.

Alternativní text pomáhá uživatelům mluvenou porozumět tomu, co je důležité, obrázků a jiných vizuálních prvků, jako jsou obrázky SmartArt grafických objektů, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, propojené obrázky, ručních kreseb a videa.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud potřebujete použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidání alternativního textu k tabulkám

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit. Důležité je nepoužívat ke sdělování informací jenom barvu. Vytvořte text, který duplikuje význam barvy nebo dalších smyslově vnímaných charakteristik.

Použití přístupnějšího formátu textu

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v dokumentech by měl být čitelný v režimu vysokého kontrastu tak, aby ho mohli dobře vidět všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením.

Podrobné informace o standardech a pokročilých nástrojích pro kontrolu kontrastu najdete na straně 16 v části 508 příručky se základními informacemi o vytváření a testování.

Použití přístupnější barvy textu

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Osoby s dyslexií můžou mít pocit, že se slova na stránce pohybují nebo že se sbíhá text (dva řádky pod sebou se spojují v jeden). Text se také může spojovat jinak nebo může jinak splývat.

Snížit namáhání při čtení můžete například takto:

 • Používejte dobře známá bezpatková písma, jako jsou například Arial nebo Calibri.

 • Nepoužívejte jenom samá velká písmena a v nadbytečné míře kurzívu nebo podtržení.

 • Mezi řádky a odstavci používejte dost volného místa.

 • Odstavce zarovnávejte doleva, ne do bloku. Vyhnete se tak velkým mezerám mezi slovy. Velké mezery můžou vytvořit vizuální efekt, jako by mezi odstavci protékala řeka volného místa.

Použití přístupnějšího formátu textu

Použití vhodných mezer v textu

Používejte předdefinované nadpisy a styly.

Abyste zachovali pořadí ovládacích prvků a usnadnili čtečkám obrazovky čtení vašich dokumentů, používejte logické pořadí nadpisů a nástroje formátování integrované ve Wordu.

Uspořádejte například nadpisy podle předepsaného logického pořadí. Použijte Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, nikoliv Nadpis 3, Nadpis 1 a pak Nadpis 2. Informace v dokumentu uspořádejte do malých bloků. V ideálním případě bude každý nadpis zahrnovat jenom několik odstavců.

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Použití seznamů s odrážkami

Použití uspořádaných seznamů

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text k vizuálním prvkům a tabulkám ve wordových dokumentech.

Poznámka: Zvukový obsah a videoobsah by měl kromě alternativního textu obsahovat také skryté titulky pro neslyšící nebo osoby se zhoršeným sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázkům, třeba fotografie, grafiku a snímky obrazovek tak, aby čteček obrazovky můžete číst popis obrázku.

 1. Vyberte obrázek v dokumentu.

 2. V nabídce Obrázek přejděte dolů na možnost Alternativní text a klepněte na ni.

 3. Do příslušných polí zadejte název a popis. Buďte struční, začněte nejdůležitějšími informacemi a snažte se sdělit, jaký má obrázek obsah a funkci. Až bude všechno připravené, klepněte na Hotovo.

  Tip: Vyplňte obě pole, Název i Popis, protože tyto informace můžou různé čtečky obrazovky číst jinak.

Snímek obrazovky dialogu s alternativním textem ve Wordu Mobile obsahující pole Název a Popis

Přidání alternativního textu k obrazcům

Ke sdělení vizuálních informací, které nemůžou přečíst čtečky obrazovky bez přidání alternativního textu, je možné použít vložené obrazce, obrazce v obrázcích SmartArt a další obrazce.

 1. Vyberte obrazec v dokumentu.

 2. V nabídce Obrazec přejděte dolů na možnost Alternativní text a klepněte na ni.

 3. Do příslušných polí zadejte název a popis. Buďte struční, začněte nejdůležitějšími informacemi a snažte se sdělit, jaký má obrazec obsah a funkci. Až bude všechno připravené, klepněte na Hotovo.

  Tip: Vyplňte obě pole, Název i Popis, protože tyto informace můžou různé čtečky obrazovky číst jinak.

Snímek obrazovky dialogu s alternativním textem ve Wordu Mobile obsahující pole Název a Popis

Přidání alternativního textu k tabulkám

Přidejte k tabulkám alternativní text, který poskytne stručný přehled obsahu pro uživatele se čtečkami obrazovek.

 1. Klepněte na libovolné místo v tabulce.

 2. V nabídce Tabulka přejděte dolů na možnost Alternativní text a klepněte na ni.

 3. Do příslušných polí zadejte název a popis. Buďte struční, začněte nejdůležitějšími informacemi a snažte se předat stručný přehled obsahu. Až bude všechno připravené, klepněte na Hotovo.

  Tip: Vyplňte obě pole, Název i Popis, protože tyto informace můžou různé čtečky obrazovky číst jinak.

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů, textů a tabulek

Následující postupy popisují, jak vytvořit ve wordových dokumentech přístupnější hypertextové odkazy, text a tabulky.

Přidání textu hypertextového odkazu

Když k textu přidáte popisný hypertextový odkaz, dozví se uživatel, co se za odkazem skrývá.

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz.

 2. Klepněte na ikonu Další (...) a otevřete tak nabídku Domů.

 3. Klepněte na Domů > Vložit.

 4. Posuňte se dolů na možnost Odkaz a klepněte na ni.

 5. Vámi vybraný text se zobrazí v poli Zobrazený text. Jedná se o text hypertextového odkazu. V případě potřeby ho můžete změnit.

  Tip: Nepoužívejte výrazy jako „klikněte sem“ ani jiné podobné nepopisné výrazy. Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

 6. Pokud chcete přidat hypertextový odkaz, zadejte do pole Adresa adresu URL.

 7. V horní části obrazovky klepněte na Vložit.

Snímek obrazovky dialogu Odkaz ve Wordu Mobile s poli Zobrazený text a Adresa

Použití přístupnějšího formátu textu

Pokud chcete zlepšit formátování textu, používejte jednoduché bezpatkové písmo a vyberte větší velikost písma. Text zarovnávejte doleva a vyhněte se nadbytečnému používání velkých písmen a kurzívy.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete formátovat.

 2. Klepněte na ikonu Další (...) a otevřete tak nabídku Domů.

 3. V nabídce Domů můžete vybrat například větší velikost písma a bezpatkový typ písma. Můžete využít i další možnosti formátování, například zvýraznit text pomocí tučného písma.

Snímek obrazovky nabídky pro formátování textu ve Wordu Mobile

Použití přístupnější barvy textu

Abyste měli jistotu, že se text správně zobrazí v režimu Vysoký kontrast, použijte automatické nastavení barev písma.

 1. Vyberte text.

 2. Klepněte na ikonu Další (...) a otevřete tak nabídku Domů.

 3. U možnosti Barva písma klepněte na šipku doprava.

 4. Klepněte na Automatická.

Snímek obrazovky s nabídkou Barva písma s vybranou možností Automatická

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Předdefinované styly nadpisu umožňují vytvořit osnovu dokumentu pro čtečky obrazovky. Čtečky obrazovky neinterpretují text napsaný velkým a tučným písmem jako nadpis, pokud nejsou použité předdefinované styly.

 1. Vyberte text nadpisu.

 2. Klepněte na ikonu Další (...) a otevřete tak nabídku Domů.

 3. Posuňte se dolů na možnost Styly a klepněte na ni.

 4. Klepněte na styl nadpisu, jako je třeba Nadpis 1.

Snímek obrazovky s nabídkou Styly ve Wordu Mobile s vybranou možností Nadpis 1

Použití seznamů s odrážkami

Kde je to vhodné, rozdělte text do odrážek, abyste zlepšili čitelnost a přístupnost.

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete přidat seznam do dokumentu, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Klepněte na ikonu Další (...) a otevřete tak nabídku Domů.

 3. Posuňte se dolů na možnost Odrážky a klepněte na ni.

 4. Vyberte styl odrážky, který chcete použít.

 5. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

  Tip: Každou položku seznamu ukončete tečkou nebo čárkou, aby čtečky obrazovky udělaly pauzu.

Snímek obrazovky s nabídkou Odrážky pro výběr stylu odrážek ve Wordu Mobile

Použití uspořádaných seznamů

Pokud je to vhodné, použijte číslované seznamy. Sledují se jednodušeji než souvislý blok textu.

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete přidat seznam do dokumentu, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Klepněte na ikonu Další (...) a otevřete tak nabídku Domů.

 3. Posuňte se dolů na možnost Číslování a klepněte na ni.

 4. Vyberte styl číslování, který chcete použít.

 5. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

  Tip: Každou položku seznamu ukončete tečkou nebo čárkou, aby čtečky obrazovky udělaly pauzu.

Snímek obrazovky s nabídkou Číslování ve Wordu Mobile s vybraným stylem číslování

Použití vhodných mezer v textu

Zvětšete nebo zmenšete volné místo mezi větami a odstavci a zlepšete tak čitelnost.

 1. Vyberte část textu.

 2. Klepněte na ikonu Další (...) a otevřete tak nabídku Domů.

 3. Posuňte se dolů na možnost Formát odstavce a klepněte na ni.

 4. Klepněte na Řádkování a vyberte, jaké řádkování chcete použít.

Snímek obrazovky s nabídkou Wordu Mobile pro výběr požadované hodnoty řádkování

Použití záhlaví tabulky

Přidáním záhlaví do tabulky pomůžete čtečkám obrazovky udržovat si přehled o sloupcích a řádcích.

 1. V tabulce umístěte kurzor kamkoliv na prvním řádku.

 2. V nabídce Tabulka níže klepněte na Vložit.

 3. Klepněte na Vložit nad.

 4. Zpátky do předchozí nabídky přejdete tak, že klepnete na šipku v záhlaví nabídky Vložit.

 5. V nabídce Tabulka přejděte dolů na možnost Možnosti stylu a klepněte na ni.

 6. Vyberte Řádek záhlaví.

 7. Vraťte se do tabulky a zadejte nadpisy sloupců.

Snímek obrazovky s nabídkou Možnosti stylů s vybranou možností Řádek záhlaví

Viz také

Office Online: Doporučené postupy pro vytvoření přístupných dokumentů ve Wordu Online

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření dokumentů ve Wordu Online, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Obsahovat alternativní text s obrázky a tabulky.

Pokud chcete vyhledat chybějící alternativní text, použijte Kontrolu přístupnosti ve Wordu Online.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nemůžou obrazovku vidět, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k tabulkám

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Pokud chcete zjistit, jestli text hypertextového odkazu dává smysl jako samostatná informace a jestli poskytuje čtenářům přesné údaje o cíli, dokument si vizuálně projděte.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Přidání textu hypertextového odkazu

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Pokud chcete najít instance s barevným rozlišením, dokument si vizuálně projděte.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Použití přístupnějšího formátu textu

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Nedostatečná barevného kontrastu, hledejte pro text v dokumentu je špatně ke čtení a odlišit od pozadí.

Když bude mít dokument vysokou úroveň kontrastu mezi textem a pozadím, bude moct obsah vidět a použít víc lidí.

Použití přístupnější barvy textu

Používejte předdefinované nadpisy a styly.

Pokud chcete vyhledat nadpisy, které nepoužívají předdefinované styly, projděte si vizuálně dokument, jestli neobsahuje text naformátovaný jako nadpis. Vyberte tento text a podívejte se na kartě Domů na pásu karet, jestli je použitý styl nadpisu.

Abyste zachovali pořadí ovládacích prvků a usnadnili čtečkám obrazovky čtení vašich dokumentů, používejte logické pořadí nadpisů a nástroje formátování integrované ve Wordu Online.

Uspořádejte například nadpisy podle předepsaného logického pořadí. Použijte Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, nikoliv Nadpis 3, Nadpis 1 a pak Nadpis 2. Informace v dokumentu uspořádejte do malých bloků. V ideálním případě bude každý nadpis zahrnovat jenom několik odstavců.

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Použití seznamů s odrážkami

Použití uspořádaných seznamů

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Pokud chcete zkontrolovat, že tabulky neobsahují rozdělené nebo sloučené buňky, vnořené tabulky nebo zcela prázdné řádky nebo sloupce, použijte Kontrolu přístupnosti ve Wordu Online.

Čtečky obrazovky sledují svou aktuální polohu v tabulce tím, že počítají její buňky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky, buňka je sloučená nebo rozdělená, ztratí čtečka obrazovky přehled o počtu buněk a nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Uživatele čteček obrazovky také mohou splést prázdné řádky nebo sloupce tabulky, protože vedou k mylnému dojmu, že v tabulce už nic jiného není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Přidání alternativního textu k obrázkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text k obrázkům a tabulkám v dokumentech ve Wordu Online.

Poznámka: Doporučujeme vkládat text jenom do pole popisu a název nechat prázdný. Pro většinu nejpoužívanějších čteček obrazovky, včetně Předčítání, tak zajistíte to nejvhodnější prostředí. Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte k obrázkům, jako jsou snímky obrazovky a obyčejné obrázky, alternativní text. Čtečka obrazovky pak může popsat obrázky uživatelům, kteří obrázky nevidí.

 1. Vyberte obrázek.

 2. Vyberte Nástroje obrázku > Formát.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. V dialogu Alternativní text zadejte popis.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky dialogu Alternativní text s poli Název a Popis

Přidání alternativního textu k tabulkám

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Vyberte Nástroje tabulky > rozložení.

 3. Vyberte kartu Alternativní text.

 4. V dialogu Alternativní text zadejte popis.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů, textů a tabulek

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy, text a tabulky v dokumentech ve Wordu Online.

Přidání textu hypertextového odkazu

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, a pak klikněte pravým tlačítkem.

 2. Vyberte odkaz.
  Text, který jste vybrali zobrazí v poli zobrazený text. Toto je text hypertextového odkazu.

 3. V případě potřeby text hypertextového odkazu změňte.

 4. V poli Adresa zadejte cílovou adresu hypertextového odkazu.

  Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

Snímek obrazovky s dialogem Odkaz s poli pro zobrazení textu a adresy pro informace o hypertextovém odkazu

Použití přístupnější barvy textu

Tady je několik tipů:

 • Abyste měli jistotu, že se text zobrazí správně, použijte automatické nastavení barev písma. Vyberte text a pak Domů > Barva písma > Automatická.

  Snímek obrazovky s automatickým nastavením barvy písma
 • Použijte Colour Contrast Analyzer, což je bezplatná aplikace, která analyzuje barvy a kontrast a výsledky zobrazí téměř okamžitě.

Použití přístupnějšího formátu textu

Tady je několik tipů:

 • K barevnému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení. Barvoslepým lidem tak pomůžete zjistit, že text je odkaz, i když nevidí jeho barvu.

 • Pokud se používají k označení stavu barvy, přidejte obrazce. Pokud třeba označujete správný výsledek zelenou barvou, přidejte symbol zaškrtnutí Zelené zaškrtnutí v Excelu a pro špatný výsledek označený červeně přidejte velké X Snímek obrazovky s červeným polem a velkým písmenem X uvnitř .

Poznámka: Další pokyny najdete na webu usability.gov a v tématu Přístupný web pro barvoslepé uživatele.

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

 1. Vyberte text nadpisu.

 2. Na kartě Domů vyberte ve skupině Styly styl nadpisu, například Nadpis 1 nebo Nadpis 2.

Snímek obrazovky skupiny Styly na kartě Domů se zobrazenými styly Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3

Použití seznamů s odrážkami

 1. Umístěte kurzor kamkoliv do dokumentu.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Ve skupině Odstavec vyberte tlačítko Odrážky a pak vyberte styl odrážek, který chcete použít.

 4. Do seznamu s odrážkami zadejte jednotlivé položky odrážek.

Snímek obrazovky s možností Odrážky ve skupině Odstavec na kartě Domů s možnostmi Plné odrážky, Prázdné odrážky a Hranaté odrážky

Použití uspořádaných seznamů

 1. Umístěte kurzor kamkoliv do dokumentu.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Ve skupině Odstavec vyberte tlačítko Číslování a pak vyberte styl seznamu, který chcete použít.

 4. Zadejte postupné kroky.

Snímek obrazovky s možností Číslování ve skupině Odstavec na kartě Domů s možností čísel a písmen pro postupné seznamy

Použití mezer v textu

Zvětšete nebo zmenšete volné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Ve skupině Odstavec v pravém dolním rohu skupiny vyberte tlačítko více.
  Otevře se dialogové okno Odstavec s možnostmi Odsazení a mezery.

 4. V části Mezery vyberte požadované možnosti mezery.

Snímek obrazovky dialogu Odstavec zobrazující možnosti Obecné, Odsazení a Řádkování

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Na kartě Nástroje tabulky – Návrh zaškrtněte ve skupině Možnosti stylu tabulky políčko Řádek záhlaví.

 3. Zadejte záhlaví sloupců.

Snímek obrazovky skupiny Možnosti stylu tabulky v Nástrojích tabulky na kartě Návrh s vybranou možností Řádek záhlaví

Použití kontroly přístupnosti ve Wordu Online

 1. Vyberte kartu Revize.

 2. Vyberte Zkontrolovat přístupnost.

 3. Prohlédněte si výsledky v podokně Kontrola dostupnosti. Výsledky jsou uspořádané do kategorií, podle závažnosti problému najdete takto:

  • Chyby. Obsah je pro osoby s postižením velmi obtížně srozumitelný nebo úplně nesrozumitelný.

  • Upozornění. Obsah je pro osoby s postižením obtížně srozumitelný.

  • Tipy. Tipy upozorňují na případy, kdy je obsah pro osoby se zdravotním postižením sice srozumitelný, ale mohl by být lépe uspořádaný nebo prezentovaný, aby byl přístupnější.

 4. Opravte problémy.

Poznámka: Kontrola přístupnosti zkontroluje dokument a najde všechny problémy, které se dají opravit v prohlížeči. Pokud chcete dokument kompletně zkontrolovat, otevřete ho v aplikaci na počítači a použijte desktopovou verzi Kontroly přístupnosti pro Windows nebo Mac.

Viz také

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×