Vyplnění formuláře v počítači Tablet PC

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při otevření aplikace Microsoft Office InfoPath pomocí počítače Tablet PC, InfoPath spustí automaticky v Režim rukopisu. Tohoto režimu umožňuje psát přímo na formuláři pomocí pera. Pomocí možností na panelu nástrojů rukopis můžete změnit možnosti rukopisu, vložit ruční kresby a psaní rukou a přepínat pomocí pera a pomocí klávesnice.

V závislosti na návrhu formuláře je rovněž možné do určitých ovládacích prvků psát nebo kreslit a potom rukopis uložit s formulářem.

V tomto článku:

Vyplnění formuláře pomocí pera

Zabránit automatickému spuštění v režimu rukopisu aplikace InfoPath

Vyplnění formuláře pomocí pera k počítači Tablet PC

Vyplňujete-li formulář pomocí pera pro počítač Tablet PC, rukopis nemusí být přizpůsoben textovým nebo jiným polím ve formuláři.

 1. Psaní do libovolného pole formuláře pomocí pera k počítači Tablet PC

  Jakmile začnete psát do pole, zobrazí se v horní části daného pole transparentní vodítko rukopisu. Toto vodítko vám připomene, že rukopis může být vyšší i delší než samotné pole.

 2. Chcete-li rychle opravit chybu, použijte Gesto škrtnutí Gesto škrtnutí .

  Poznámka: Opravy můžete provést také pomocí vstupního panelu počítače Tablet PC. Gesto škrtnutí je však obvykle rychlejší. Gesto škrtnutí nelze použít k vymazání rukopisu uvnitř oddílů pro kreslení a psaní rukou nebo ovládacích prvků Rukopisný obrázek.

 3. Chcete-li převést rukopis na text, klepněte na ikonu zaškrtávací značky v pravém dolním rohu vodítka rukopisu.

  Tip: Chcete-li namísto rukopisu vyplnit formulář pomocí klávesnice, klepněte na tlačítko Ukončit režim rukopisu na panelu nástrojů Rukopis.

Začátek stránky

Přidání rukou psaného nebo kresleného obsahu do pole formuláře

Obsahuje-li formulář určitých typů polí s názvem pole s formátovaným textem, můžete vložit ruční kresba oddíl a psaní do těchto polí příkazu Vložit kreslení a psaní rukou na panelu nástrojů rukopis. Ruční kresba oddíl a psaní je vyhrazené místo, ve kterém můžete přidat ručně psaný nebo ručně kreslený obsah. Například můžete pomocí této funkce můžete rychle popsat nápad nebo zaznamenání myšlenky. Pokud nezadáte jinak, InfoPath uloží kresby nebo rukopisu jako rukopis při uložení do formuláře.

 1. Klepněte do pole, do kterého chcete psát nebo kreslit pomocí pera k počítači Tablet PC.

  Tip: Je-li tlačítko Vložit kreslení a psaní rukou zobrazeno šedě, pole nemůže obsahovat oddíl pro kreslení a psaní rukou.

 2. Na panelu nástrojů klepněte na Vložit kreslení a psaní rukou Obrázek tlačítka .

 3. Pomocí pera počítače Tablet PC napište nebo nakreslete požadovaný obsah do oddílu pro kreslení a psaní rukou.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li kresbu nebo písmo psané rukou nahradit textem v podobě, v jaké se zadává z klávesnice, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Převést rukopis na text.

  • Chcete-li rukopis kopírovat do schránky jako text zadávaný z klávesnice, klepněte na příkaz Kopírovat rukopis jako text v nabídce Úpravy.

  • Vymazání rukopis, klepněte na Ukončit režim rukopisu na panelu nástrojů rukopis. Klepněte na Vymazat Obrázek tlačítka a pak táhněte gumou přes rukopis.

Poznámka: V závislosti na návrhu formuláře je možné, že budete moci psát nebo kreslit přímo přes obrázky ve formuláři. Je-li tato funkce zapnuta a jste-li například likvidátor pojišťovny, můžete ve formuláři pojistného nároku na obrázku auta zakroužkovat poškozené části.

Začátek stránky

Zabránění automatickému spouštění aplikace InfoPath v režimu rukopisu

Používáte-li počítač Tablet PC, spustí se aplikace InfoPath při otevření formuláře automaticky v režimu rukopisu. Tomu lze zabránit a místo toho je možné psát do formulářů ve výchozím nastavení.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Klepněte na kartu Rukopis.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Vždy spouštět aplikaci InfoPath v režimu rukopisu.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×