Vykazování stavu úkolů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V Microsoft Office Project Web Access stavu úkolů můžete zachytit číselném pořadí jako počet hodin nebo procent nebo popisně v odstavci. Tento článek popisuje, jak stav úkolů zadat číselném pořadí. Stav úkolu jako popisné sdělit, najdete v článku Odeslat zprávu o stavu.

Co chcete udělat?

Odeslání stavu úkolů

Aktualizovat můj stav pomocí data časového rozvrhu

Přidat poznámku o svém stavu úkolu

Odebrání úkolu z jsem ve stavu úkolu

Odeslání stavu úkolů

Stav úkolu je odesílán odděleně od časového rozvrhu. Stav úkolu se odesílá vedoucímu projektu a oznamuje průběh plnění úkolů. Časové rozvrhy se odesílají schvalujícímu a oznamují hodiny odpracované na různých činnostech během aktuálního vykazovaného období.

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte v části Moje práce, klikněte na Moje úkoly.

  V závislosti na nastavení organizace se může zobrazit kombinace jednotlivých úkolů uvedených pod příslušnými nadřazenými projekty nebo jednotlivé projekty bez podrobných úkolů.

 2. Ve sloupci Průběh zadejte stav každému úkolu nebo projektu.

  Tip: Pokud máte více úkolů se stejným názvem, může být užitečné zobrazení cesty úkolu v projektu a ujistěte se, že při zadávání informací o stavu pro správné úkol. Vyberte daného úkolu a potom klikněte na šipku rozevíracího seznamu, které se objeví vpravo od úkolu. Klikněte na cesta úkolu zobrazíte okno zobrazující pozici úkolu v rámci projektu hierarchie. Tato funkce je dostupná v rámci Infrastruktury aktualizace pro Microsoft Office servery. Další informace získáte Správce.

  Podle toho, že splníte požadavky organizace a jeho vedoucí projektů je nutné zadat průběh úkolu jedním ze tří způsobů:

  • Odpracované hodiny za den [Příklad: 1 den z 5 dnů (20 %)]     Klepněte do sloupce Průběh u aktualizovaného úkolu. Do zobrazené mřížky zadejte počet hodin za den, které jste odpracovali na tomto projektu nebo úkolu od posledního odeslání jeho stavu včetně přesčasů (pokud byly vyžadovány). Klepnutím mimo mřížku aktualizujte sloupec Průběh zadanými daty.

  • Skutečná práce a zbývající práce [Příklad: 5d]     Zadejte celkový čas, který jste pracovali v tomto úkolu. Zadejte čas jako číslo následovaný h pro hodiny, d pro dny, w týdny nebo měsíc měsíců.

  • Procento dokončené práce [Příklad: 20 %]     Zadejte procento, které vyjadřuje, nakolik je podle vašeho názoru úkol dokončen.

   Můžete zobrazit mřížku stavu úkolu v zobrazení Časově uspořádané kliknutím zaškrtněte políčko Zobrazit uspořádané v horní části stránky Moje úkoly a potom na použít. Uspořádané jsou zobrazeny sedmi dnů podrobností a použijte tlačítka předchozí a Další pro procházení týdnů. Tato funkce je dostupná v rámci Infrastruktury aktualizace pro Microsoft Office servery. Další informace, obraťte se na správce.

   Tip: Klepněte na tlačítko Přepočítat zobrazíte dopad skutečnou práci data, která jste zadali. Pokud si nejste jisti které úkolu a sloupců výběru při zadávání dat v tabulce stav, se pod tabulkou, přímo nad tlačítek na stránce Moje úkoly zobrazí vybraného úkolu a sloupec. Tato funkce je dostupná v rámci Infrastruktury aktualizace pro Microsoft Office servery. Další informace, obraťte se na správce.

 3. Pokud chcete správci stavu poslat komentář týkající se stavu úkolu, zaškrtněte políčko Odeslat komentář.

 4. Zaškrtněte políčko v levém sloupci pro každý úkol, který chcete odeslat a potom klikněte na Odeslat vybrané. Pokud chcete odeslat všechny úkoly správce stavu a na serveru Project Web Access běží Infrastruktury aktualizace pro Microsoft Office servery, klikněte na Odeslat vše.

  Pokud jste se rozhodli správci stavu poslat komentář ke stavu, zobrazí se okno. Do pole v tomto okně zadejte komentář týkající se stavu a pak klepněte na tlačítko OK. Stav bude odeslán.

Poznámka: 

 • Pokud budete potřebovat další informace o Aktualizaci infrastruktury pro servery Microsoft Office, kontaktujte svého správce.

 • Jestliže je zapotřebí aktualizovat hodnotu zbývající práce na úkolu, klepněte na název úkolu ve sloupci Název úkolu. Na stránce Podrobnosti přiřazení aktualizujte pole Zbývající práce aktuálním odhadem práce potřebné k dokončení úkolu.

 • Chcete-li stav uložit bez odeslání správci stavu, klepněte na tlačítko Uložit vše namísto tlačítka Odeslat vybrané. Tím se uloží provedené změny, ale nedojde ke změně dat, která jsou zobrazena správci stavu nebo členům týmu.

 • Formáty data používá v polích zahájení a dokončení bude možné měnit zahrnout čas nebo formát prodloužit nebo zkrátit. Úprava stránky a potom upravit webovou část, pokud chcete změnit formát data části Project Web Access. Další informace o úpravách webových částí v nápovědě služby Microsoft Windows SharePoint Services.

Začátek stránky

Aktualizace stavu úkolu pomocí údajů z časového rozvrhu

Pokud jste již začali zadávat hodiny do časového rozvrhu, můžete pomocí údajů uložených v časovém rozvrhu naplnit stav úkolu.

Poznámka: Stav úkolu, který jste za příslušné dny již zadali, přitom bude přepsán importovaným časovým rozvrhem.

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte v části Moje práce, klikněte na Moje úkoly.

 2. Klepněte na položku Importovat časový rozvrh.

 3. Na stránce Importovat časový rozvrh vyberte v seznamu Časový rozvrh požadovaný časový rozvrh, který chcete importovat.

  Údaje časového rozvrhu se zobrazí v části Náhled.

 4. Klikněte na Import importem dat z vybraného časového rozvrhu do průběhu sloupce na stránce Moje úkoly.

 5. V případě potřeby změňte údaje o stavu na stránce Moje úkoly a potom klikněte na Odeslat vybrané odešlete stavu úkolů nadřízenému stav.

Začátek stránky

Přidání poznámky o stavu úkolu

Pokud máte komentářů týkajících se číselné stav data, která jste zadali jako úkolu na stránce Moje úkoly, můžete přidat poznámku k úkolu na revizi vedoucím projektu. Poznámky u konkrétních úkolů je nezávislý poznámky, které zadáte při odesílání stavu úkolů. Tyto poznámky se také liší od popisného stavu, který zadáte na stránce Zprávy o stavu.

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte v části Moje práce, klikněte na Moje úkoly.

 2. Přesuňte ukazatel myši na úkol, ke kterému chcete přidat poznámku, klepněte na zobrazenou šipku a pak klepněte na příkaz Přidat či upravit poznámku.

  Otevře se dialogové okno Project Web Access – poznámky k přiřazení se seznamem existujících poznámek k úkolu a polem pro přidání nové poznámky.

 3. Zadejte text do dolního pole a klepněte na tlačítko OK.

 4. Klepnutím na tlačítko Uložit vše poznámku uložte.

Poznámka: 

 • Po přidání poznámky, je nutné uložit stavu úkolu poznámku uložit. Pokud zavřete okno prohlížeče nebo přechod ze stránky Moje úkoly před uložením stavu úkolu, poznámky budou ztraceny.

 • Poznámky přidané do dialogového okna Project Web Access – poznámky k přiřazení nemohou zobrazit jiné zdroje pracující na projektu. Tyto poznámky budou přístupné pouze správci stavu.

Začátek stránky

Odebrání úkolu ze stavu úkolu

Někdy musíte provést úkoly ve stavu úkolů "zmizí" Odešlete žádost o odebrání úkolu ze svého stavu úkolů. Správce stavu však musí schválit žádost správcem stavu, před odstraněním úkolu.

Poznámka: Při odebrání úkolu ze stavu úkolu nedojde k odebrání tohoto úkolu z časového rozvrhu ani z projektu.

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte v části Moje práce, klikněte na Moje úkoly.

 2. Zaškrtněte políčko vedle úkolu, který chcete odebrat ze stavu úkolu.

 3. Klepněte na tlačítko Odstranit.

 4. V zobrazené zprávě klepněte na tlačítko OK. Tato zpráva oznamuje, že žádost o odstranění bude odeslána vlastníkovi úkolu.

  Přeškrtněte text na stránce Moje úkoly zobrazí úkolu, který chcete odebrat.

 5. Na stránce Moje úkoly klikněte na Odeslat vybrané odešlete žádost o odstranění.

  Po stav nadřízeným žádost o odstranění, indikátor zobrazený vedle odstraněné úkolu na stránce Moje úkoly.

 6. Po schválení žádosti o odstranit, na stránce Moje úkoly zaškrtněte políčko vedle úkolu.

 7. Klepnutím na tlačítko Odstranit odeberte úkol ze stavu úkolu.

Proč nelze provést několik akcí v aplikaci Project Web Access?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access, nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×