Vyjádření důvěryhodnosti přidáním digitálního podpisu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Můžete zobrazit, že si myslíte, že databáze je bezpečných a důvěryhodné její obsah přidáním Digitální podpis k databázi. Tento pomáhá uživatelům databázi rozhodnutí o důvěryhodnosti a její obsah.

Proces, který používáte se dá digitálně podepsat databáze závisí na tom, jestli databázi používá novější formát souborů, například souboru ACCDB nebo starším formátu, jako je třeba soubor .mdb. Obou procesů vyžadují pomocí certifikátu zabezpečení.

Můžete použít certifikát komerční zabezpečení nebo můžete vytvořit vlastní. Toto téma vysvětluje, jak vytvořit vlastní certifikát zabezpečení.

V tomto článku

Než začnete

Zabalení, podepsání a distribuce databáze Accessu

Digitální podepsání dřívější verze databáze

Než začnete

Pokud chcete přidat digitální podpis, musíte nejdřív získat nebo vytvořit certifikát zabezpečení. Certifikát zabezpečení přemýšlejte jako pera, že používáte se dá digitálně podepsat věci nebo vosku zakódovat to jenom vy můžete použít.

Pokud nemáte certifikátu zabezpečení, můžete vytvořit pomocí nástroje SelfCert (zahrnutý v sadě Microsoft Office).

Vytvoření certifikátu podepsaného svým držitelem

 1. V systému Microsoft Windows klikněte na tlačítko Start , přejděte na příkaz Všechny programy, MicrosoftOffice nástroje sady Microsoft Officea pak klikněte na Digitální certifikát pro projekty v jazyce VBA.

  – nebo –

  Přejděte na složku obsahující soubory aplikace Microsoft Office.

  Budete muset najděte spustitelný soubor SelfCert.exe, a umístění se může lišit podle různých podmínek, například jako, pokud používáte 32bitový nebo 64bitový operační systém Windows, nebo pokud používáte verze na základě předplatného Office 365.

  Pokud používáte Office 2019 nebo Office 2016, vyzkoušejte některou z těchto míst:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office16

  • C:\Program soubory (x86) \Microsoft Office\Office16

  Pokud používáte Office 365, zkuste jednu z těchto míst:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16

  • C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16

  Pokud používáte Office 2013, najděte složku Office15 z výše uvedených možností. Pokud používáte Office 2010, najděte složku Office14. Pokud používáte Office 2007, najděte složku Office12.

  Vyhledejte složku správné a poklikejte na SelfCert.exe.

  Zobrazí se dialog Vytvořit digitální certifikát.

 2. Do pole Název vašeho certifikátu zadejte název nového testovacího certifikátu.

 3. Klikněte dvakrát na OK.

Poznámka: Pokud nevidíte příkaz Digitální certifikát pro projekty v jazyce VBA nebo nemůžete najít soubor SelfCert.exe, budete nejspíš muset nainstalovat nástroj SelfCert.

Instalace nástroje SelfCert.exe

 1. Spusťte instalační disk CD-ROM Microsoft Office nebo jiné instalační médium.

 2. V instalačním programu klikněte na Přidat či odebrat součásti a pak klikněte na Pokračovat.

  Poznámka: Pokud pracujete v prostředí, kde se Microsoft Office na jednotlivé počítače neinstaluje z disku CD, ale instalují ho správci IT, postupujte takto:

  1. V systému Microsoft Windows klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

  2. Poklikejte na položku Přidat nebo odebrat programy.

  3. Vyberte verzi Microsoft Office a potom klikněte na změnit.

   Spustí se instalační program.

  4. Klikněte na Přidat či odebrat součásti a pak klikněte na Pokračovat.

  5. Pokračujte dalšími kroky.

 3. Kliknutím na symboly plus (+) vedle uzlů Microsoft Office a Sdílené součásti systému Office tyto uzly rozbalte.

 4. Klikněte na Digitální certifikát pro projekty v jazyce VBA.

 5. Klikněte na Spouštět z tohoto počítače.

 6. Kliknutím na Pokračovat komponentu nainstalujte.

Pomocí nástroje SelfCert by měl pouze vytvořit podpisů pro použití ve vaší organizaci. Pokud chcete digitálně podepsat databázi a potom komerčně distribuovat databázi, by měl certifikát komerční zabezpečení získat od komerční certifikační autority (CA).

Zabalení, podepsání a distribuce databáze Access

Access umožňuje snadno a rychle podepsat a distribuovat databázi. Když vytvoříte soubor .accdb nebo .accde, můžete ho zabalit a digitálně podepsat a podepsaný balíček pak distribuovat ostatním uživatelům. Nástroj Zabalit a podepsat uloží databázi do accessového souboru pro nasazení (.accdc), soubor podepíše a podepsaný balíček pak uloží na místo, které určíte. Uživatele můžete extrakci databáze z balíčku a pracovat přímo v databázi (ne v soubor balíčku).

Je ale potřeba pamatovat na tyto skutečnosti:

 • Zabalením databáze a podpisem balíčku se potvrzuje důvěryhodnost. Když databázi zabalíte a podepíšete, tak svým digitálním podpisem potvrdíte, že se databáze po vytvoření balíčku nezměnila.

 • Po extrakci databáze z balíčku už neexistuje žádné propojení mezi podepsaným balíčkem a extrahovanou databází.

 • Jenom u databází uložili na novější formát souborů (ACCDB, ACCDE,...) můžete použít nástroj zabalit a podepsat. Access také poskytuje nástroje pro podepsání a distribuce databáze, které mají formátu souboru dřívější verze. Je potřeba použít nástroj pro digitální podpis určený pro formát souboru databáze, který používáte.

 • Do balíčku můžete přidat jenom jednu databázi.

 • Tento proces digitálně podepíše balíček, který obsahuje celou databázi, a ne jenom makra nebo moduly.

 • Tento proces soubor balíčku zkomprimuje, aby jeho stahování netrvalo tak dlouho.

 • Databáze se dají extrahovat ze souborů, které jsou umístěné na serverech musí běžet Windows SharePoint Services 3.0 nebo novější.

To, jak vytvořit podepsaný soubor balíčku a jak extrahovat a používat databázi obsaženou v podepsaném souboru balíčku, se vysvětluje v postupech v následujících částech.

Vytvoření podepsaného balíčku

 1. Otevřete databázi, kterou chcete zabalit a podepsat.

 2. Klikněte na soubor > Uložit jako > Zabalit a podepsat. Poznámka: Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte Tlačítko Microsoft Office > Publikovat > Zabalit a podepsat.

  Zobrazí se dialog Vybrat certifikát.

 3. Vyberte digitální certifikát a potom klikněte na OK.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit přístup podepsaný balíček aplikace Microsoft .

 4. V seznamu Uložit do vyberte umístění podepsaného balíčku databáze.

 5. Do pole Název souboru zadejte název podepsaného balíčku a potom klikněte na Vytvořit.

  Access vytvoří soubor .accd a umístí ho tam, kam jste si zvolili.

Extrahování a použití podepsaného balíčku

 1. Klikněte na Soubor > Otevřít > Procházet. Zobrazí se dialog Otevřít. Poznámka: Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office > Otevřít.

 2. Jako typ souboru vyberte Podepsané balíčky aplikace Microsoft Access (*.accdc) .

 3. Najděte složku, která obsahuje váš soubor .accdc, vyberte soubor a potom klikněte na Otevřít.

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud se rozhodnete považovat certifikát zabezpečení použitý k podepsání balíčku pro nasazení za důvěryhodný, zobrazí se dialog Extrahovat databázi do. Přejděte k dalšímu kroku.

  • Pokud jste se ještě nerozhodli, jestli budete certifikátu zabezpečení důvěřovat, zobrazí se tato zpráva.

   Doporučující zpráva

   Jestli databázi důvěřujete, klikněte na Otevřít. Pokud libovolný certifikát od tohoto poskytovatele důvěřujete, klikněte na Důvěřovat všem od vydavatele. Zobrazí se dialog Extrahovat databázi do.

   Poznámka: Pokud použijete k podepsání balíčku databáze certifikát podepsaný svým držitelem a potom při otevření tohoto balíčku kliknete na Veškerý obsah od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodný, budou se balíčky podepsané certifikáty podepsanými svým držitelem vždycky považovat za důvěryhodné.

 5. Jestli chcete, můžete v seznamu Uložit do vybrat umístění pro extrahovanou databázi a pak do pole Název souboru zadat jiný název extrahované databáze.

  Tip: Když databázi extrahujete do důvěryhodného umístění, bude její obsah při otevření pokaždé automaticky povolený. Pokud si vyberete nedůvěryhodné umístění, může být určitý obsah databáze ve výchozím nastavení zakázaný.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud nevíte jistě, jestli máte certifikátu důvěřovat, přečtěte si článek Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný, který obsahuje obecné informace o kontrole kalendářních dat a dalších položek v certifikátu, abyste měli jistotu, že je certifikát platný.

Začátek stránky

Digitální podepsání dřívější verze databáze

Důležité informace: Postup v této části, nebudou mít vliv na databázích používajících některý z nových formátů souborů.

Pro databáze pomocí formáty souborů MDB nebo MDE jehož aplikováním Digitální podpis na součásti v databázi. Digitální podpis potvrzuje, že všechna makra, moduly kódu a další spustitelné komponenty v databázi pocházejí od toho, kdo databázi podepsal, a že je od okamžiku podpisu databáze nikdo nezměnil.

Abyste mohli databázi podepsat, potřebujete nejdřív digitální certifikát. Pokud vytváříte databáze ke komerční distribuci, musíte certifikát získat od komerční certifikační autority (CA). Certifikační autority na základě kontrol původu ověřují, jestli jsou osoby vytvářející obsah (třeba databáze) seriózní.

Pokud chcete používat databázi scénáře pro jednotlivce nebo pro omezené pracovní skupiny, Access obsahuje nástroje pro vytvoření certifikátu podepsaného svým držitelem. To, jak nainstalovat nástroj s názvem SelfCert.exe a použít ho k vytvoření certifikátu podepsaného svým držitelem, vysvětlují kroky v dalších částech.

Podepsání kódu databáze

Poznámka: Mějte na paměti, že tento postup platí jenom při použití databázích používajících některý ve starších formátech souborů databáze, jako je třeba soubor .mdb. Pokud se chcete odhlásit novější databáze, najdete v části balíčku, podepsání a distribuce databáze Accessu.

 1. Otevřete databázi, kterou chcete podepsat.

 2. Na kartě Databázové nástroje ve skupině Makro klikněte na Visual Basic. Tím spustíte Visual Basic Editor.

  Klávesová zkratka: Stiskněte ALT+F11.

 3. V okně průzkumníka projektu vyberte databázi nebo projekt VBA (Visual Basic for Applications), který chcete podepsat.

 4. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Digital Signature (Digitální podpis).

  Zobrazí se dialog Digitální podpis.

 5. Klikněte na Zvolit a vyberte svůj testovací certifikát.

  Zobrazí se dialog Vybrat certifikát.

 6. Vyberte certifikát, který chcete použít.

  Pokud jste postupovali podle kroků v předchozí části, vyberte certifikát, který jste vytvořili pomocí nástroje SelfCert.

 7. Kliknutím na OK zavřete dialog Vybrat certifikát a klikněte na OK zavřete dialog Digitální podpis .

Tipy pro podepisování starších verzí databází

 • Pokud chcete uživatelům vašeho řešení zabránit v tom, aby projekt VBA omylem upravili a zrušili platnost vašeho podpisu, tak projekt VBA před podepsáním zamkněte.

  Poznámka: Zamknutí projektu VBA nezabrání jinému uživateli nahradit digitální podpis jiným podpisem. Správci podnikové sítě můžou třeba znova podepsat šablony a doplňky, aby mohli přesně určovat, co budou moct uživatelé na svých počítačích spouštět.

 • Při digitálním podepisování projektu VBA je dobré použít časové razítko, aby mohli ostatní uživatelé ověřit váš podpis i po vypršení platnosti certifikátu použitého k podpisu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×