VYHLEDAT (funkce)

Funkci VYHLEDAT, jednu z funkcí pro hledání a reference, použijte, když potřebujete prohledat jeden řádek nebo sloupec a najít hodnotu na stejné pozici v druhém řádku nebo sloupci.

Řekněme například, že znáte číslo automobilového dílu, ale neznáte cenu. Když zadáte číslo dílu do buňky H1, funkce VYHLEDAT vrátí cenu v buňce H2.

Příklad použití funkce VYHLEDAT

Pomocí funkce VYHLEDAT můžete vyhledávat v jednom řádku nebo sloupci. V tomto příkladě vyhledáváme ceny ve sloupci D.

Pomocí funkce SVYHLEDAT můžete hledat v jednom řádku nebo sloupci, případně ve víc řádcích nebo sloupcích (jako v tabulce). Je to hodně vylepšená verze funkce VYHLEDAT. V tomto videu se můžete podívat, jak se funkce SVYHLEDAT používá.

Pomocí funkce VYHLEDAT můžete vyhledávat dvěma způsoby: Vektorovou a maticovou formou

 • Vektorová forma: Pomocí funkce VYHLEDAT v této podobě můžete hodnotu vyhledávat v jednom řádku nebo sloupci. Vektorovou formu použijte, pokud chcete určit oblast, ve které jsou hodnoty, které chcete najít. Například pokud chcete hodnotu vyhledávat ve sloupci A až po řádek 6.

  Příklad vektoru

 • Maticová forma: Místo maticové formy doporučujeme používat spíš funkci SVYHLEDAT nebo VVYHLEDAT. Podívejte se na toto video o používání funkce SVYHLEDAT. Maticová forma je dostupná kvůli kompatibilitě s jinými tabulkovými aplikacemi, ale je u ní potřeba počítat s určitými omezeními.

  Matice je kolekce hodnot v řádcích a sloupcích (jako tabulka), které chcete prohledávat. Například pokud chcete prohledávat sloupce A a B až po řádek 6. Funkce VYHLEDAT vrátí nejbližší shodu. Aby se dala maticová forma používat, musíte mít data seřazená.

  Příklad tabulky, která je polem

Vektorová forma

Vektorová forma funkce VYHLEDAT vyhledá v oblasti s jedním řádkem nebo jedním sloupcem (označované jako vektor) danou hodnotu a vrátí hodnotu s odpovídajícím umístěním ve druhé oblasti o jednom řádku nebo sloupci.

Syntaxe

VYHLEDAT(co;hledat;[výsledek])

Syntaxe vektorové formy funkce VYHLEDAT obsahuje tyto argumenty:

 • Co:    Povinný argument. Hodnota, kterou má funkce VYHLEDAT nalézt v prvním vektoru. Argument co může být číslo, text, logická hodnota, název nebo odkaz na hodnotu.

 • Hledat:    Povinný argument. Oblast obsahující jeden řádek nebo sloupec. Hodnoty argumentu hledat mohou obsahovat text, čísla nebo logické hodnoty.

  Důležité informace: Hodnoty argumentu hledat musí být seřazeny vzestupně: ...;-2; -1; 0; 1; 2; ...; A-Z; NEPRAVDA; PRAVDA. V opačném případě by funkce VYHLEDAT mohla vrátit nesprávnou hodnotu. Při vyhledávání se nebere ohled na malá a velká písmena.

 • Výsledek:    Volitelný argument. Oblast obsahující jeden řádek nebo sloupec. Argument výsledek musí mít stejnou velikost jako prohledávaný vektor (hledat).

Poznámky

 • Nenajde-li funkce VYHLEDAT hodnotu argumentu co, funkce použije největší hodnotu z prohledávaného vektoru (hledat), která je menší nebo rovna hodnotě co.

 • Je-li hodnota argumentu co menší než nejmenší hodnota z prohledávaného vektoru (hledat), vrátí funkce VYHLEDAT chybovou hodnotu #N/A.

Příklady s vektory

Tyto příklady si můžete u sebe vyzkoušet v excelovém listu, abyste zjistili, jak funkce VYHLEDAT funguje. V prvním příkladě bude výsledkem tabulka, který bude vypadá podobně jako tato:

Příklad použití funkce VYHLEDAT

 1. Zkopírujte data z následující tabulky a vložte je do nového excelového listu.

  Zkopírujte tato data do sloupce A

  Zkopírujte tato data do sloupce B

  Četnost

  4,14

  Barva

  červená

  4,19

  oranžová

  5,17

  žlutá

  5,77

  zelená

  6,39

  modrá

 2. Dál pak zkopírujte vzorce VYHLEDAT z následující tabulky do sloupce D ve svém listu.

  Zkopírujte tento vzorec do sloupce D

  Tady je popis toho, co vzorec dělá

  Tady je výsledek, který uvidíte

  Vzorec

  =VYHLEDAT(4,19;A2:A6;B2:B6)

  Vyhledá hodnotu 4,19 ve sloupci A a vrátí hodnotu ze stejného řádku ve sloupci B.

  oranžová

  =VYHLEDAT(5,75;A2:A6;B2:B6)

  Vyhledá hodnotu 5,75 ve sloupci A, najde pro ni nejbližší nižší hodnotu (5,17) a vrátí hodnotu ze stejného řádku ve sloupci B.

  žlutá

  =VYHLEDAT(7,66;A2:A6;B2:B6)

  Vyhledá hodnotu 7,66 ve sloupci A, najde pro ni nejbližší nižší hodnotu (6,39) a vrátí hodnotu ze stejného řádku ve sloupci B.

  modrá

  =VYHLEDAT(0;A2:A6;B2:B6)

  Vyhledá hodnotu 0 ve sloupci A a vrátí chybu, protože 0 je menší než nejmenší hodnota (4,14) ve sloupci A.

  #NENÍ_K_DISPOZICI

 3. Aby se zobrazily výsledky těchto vzorců, budete je možná muset vybrat v excelovém listu, stisknout F2 a potom stisknout Enter. Pokud je to nutné, upravte šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Maticová forma

Tip: Místo maticové formy doporučujeme používat spíš funkci SVYHLEDAT nebo VVYHLEDAT. Podívejte se na toto video s příklady používání funkce SVYHLEDAT. Maticová forma funkce VYHLEDAT je dostupná kvůli kompatibilitě s jinými tabulkovými aplikacemi, ale je u ní potřeba počítat s určitými omezeními.

Maticová forma funkce VYHLEDAT prohledá první řádek nebo sloupec Matice, najde hledanou hodnotu a vrátí hodnotu buňky s odpovídajícím umístěním v posledním řádku nebo sloupci dané matice. Tato forma funkce VYHLEDAT se používá, pokud se hledané hodnoty nacházejí v prvním řádku nebo sloupci matice.

Syntaxe

VYHLEDAT(co;pole)

Syntaxe maticové formy funkce VYHLEDAT obsahuje tyto argumenty:

 • co    Povinný argument. Hodnota, kterou má funkce VYHLEDAT nalézt v matici. Argument co může být číslo, text, logická hodnota, název nebo odkaz na hodnotu.

  • Nenajde-li funkce VYHLEDAT hledanou hodnotu (co), použije největší hodnotu matice, která je menší nebo rovna hodnotě co.

  • Je-li hledaná hodnota (co) menší než nejmenší hodnota prvního sloupce nebo řádku (podle rozměrů matice), vrátí funkce VYHLEDAT chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

 • pole    Povinný argument. Oblast buněk s textem, čísly nebo logickými hodnotami, které chcete porovnávat s hledanou hodnotou (co).

  Maticová forma funkce VYHLEDAT je velmi podobná funkcím VVYHLEDATSVYHLEDAT. Rozdíl je v tom, že funkce VVYHLEDAT hledá hodnotu co na prvním řádku, funkce SVYHLEDAT v prvním sloupci a funkce VYHLEDAT se při tom řídí rozměry matice.

  • Pokud matice (pole) pokrývá oblast, která má větší šířku než výšku (má více sloupců než řádků), bude funkce VYHLEDAT hledat hodnotu co na prvním řádku.

  • Je-li matice čtvercová nebo má-li větší výšku než šířku (více řádků než sloupců), bude funkce VYHLEDAT prohledávat první sloupec.

  • Funkce VVYHLEDATSVYHLEDAT umožňují pro sloupce a řádky používat indexy. Tím se liší od funkce VYHLEDAT, která vždy vrátí poslední hodnotu příslušného řádku nebo sloupce.

   Důležité informace: Hodnoty argumentu pole musí být seřazeny vzestupně: ...;-2; -1; 0; 1; 2; ...; A-Z; NEPRAVDA; PRAVDA. V opačném případě by funkce VYHLEDAT mohla vrátit nesprávnou hodnotu. Při vyhledávání se nebere ohled na malá a velká písmena.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×