Vyhledávání obsahu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete vyhledávat obsah v Microsoft SharePoint Server 2010 několika způsoby. Můžete pomocí vyhledávacího pole, která je na každé stránce webu služby SharePoint, na webu Centrum vyhledávání nebo vytvoření podrobné dotazu pomocí rozšířeného hledání stránky. Můžete vyhledávat obsah vyhledáním klíčová slova, konkrétní slovní spojení v uvozovkách, nebo podle hodnot, které jsou přiřazené na vlastnosti.

Co chcete udělat?

Hledání textu nebo souborů na webu

Hledání textu nebo souborů v seznamu nebo knihovně

Podívejte se na obsah z webu Centrum vyhledávání

Psát efektivní dotazy

Práce s výsledky hledání

Hledání obsahu pomocí rozšířeného hledání

Vyhledávání textu nebo souborů na webu

Pokud hledáte obsah, ale nejste jistí, kde je uložena, spusťte hledání nejvyšší místě, kde si myslíte, že informace mohou být umístěné. Pak můžete upřesnit výsledky při hledání informací. Zadáním klíčových slov nebo fráze konkrétní v uvozovkách, můžete vyhledávat obsah. Další informace o vytváření dotazů naleznete v části psát efektivní dotazy.

 1. Přejděte na web, který chcete prohledat. Výsledky hledání na webu nezahrnují obsah na nadřazeném webu ani na vedlejších webech. Ujistěte se, že se nacházíte na webu nejvyšší úrovně, abyste získali požadované výsledky hledání.

 2. Do pole pro vyhledávání zadejte slovo nebo frázi, které chcete vyhledat, a klikněte na tlačítko Hledat.

 3. Ve výchozím nastavení se zobrazí výsledky hledání podle relevance. Seřadit výsledky odlišně, klikněte na jednu z možností v části Upřesnit výsledky. Můžete také zadat nové změny hledat klíčové slovo obor pro Tento seznam. Tím omezí budoucí dotazy k první sadě výsledků. Pokud chcete zadat nové vyhledávání s rozsahem nastavena na Tento web, nové hledání dojde ze stejné společnosti nebo weby jako původní dotaz. Další informace o práci s výsledky hledání naleznete v části práce s výsledky hledání.

  Poznámky: 

  • Ve výsledcích vyhledávání se nezobrazují přílohy položek seznamu.

  • Pole pro vyhledávání je omezeno maximálně na 255 znaků.

Začátek stránky

Vyhledávání textu nebo souborů v seznamu nebo knihovně

Pokud jste si jistí, že obsah, který hledáte nachází v seznamu nebo knihovny, spusťte hledání na stránce, kde jsou uložená na seznam nebo knihovnu. Výsledky hledání umožňují zúžit metadat, třeba autora dokumentu nebo datum, kdy ji napsané. Zadáním klíčových slov nebo fráze konkrétní v uvozovkách, můžete vyhledávat obsah. Další informace o vytváření dotazů naleznete v části psát efektivní dotazy. Pokud nenajdete obsahu budete potřebovat, zkuste hledání z webu nebo pomocí různých klíčových slov.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, ve kterých chcete vyhledávat.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte hledané slovo nebo frázi a klikněte na tlačítko Hledat.

 3. Ve výchozím nastavení se zobrazí výsledky hledání podle relevance. Seřadit výsledky odlišně, klikněte na jednu z možností v části Upřesnit výsledky. Další informace o práci s výsledky hledání naleznete v části práce s výsledky hledání.

  Poznámky: 

  • Ve výsledcích vyhledávání se nezobrazují přílohy položek seznamu.

  • Pole pro vyhledávání je omezeno maximálně na 255 znaků.

Začátek stránky

Hledání obsahu z webu Centrum vyhledávání

Vaše organizace může používat web Centrum vyhledávání. Web Centrum vyhledávání je místo, kde lze vyhledávat výsledky z celé organizace. Na výchozím webu Centrum vyhledávání je zobrazeno pole Hledat, do něhož je možné zadat dotaz.

 1. Chcete-li zobrazit web Centrum vyhledávání, klikněte v navigačních odkazech v horní části většiny stránek na možnost Centrum vyhledávání nebo Podnikové centrum vyhledávání.

 2. Pokud web Centrum vyhledávání obsahuje odkazy, klikněte na odkaz pro hledání v určitých umístěních nebo na odkaz Osoby pro hledání osob. Chcete-li hledat obsah na všech dostupných webech, klikněte na možnost Všechny weby.

 3. Zadejte dotaz do pole Hledat.

  Poznámka: Další informace o vytváření dotazů naleznete v části psát efektivní dotazy.

 4. Výsledky hledání zobrazíte kliknutím na možnost Vyhledat.

Začátek stránky

Vytváření efektivních dotazů

Bez ohledu na to, zda vyhledáváte prostřednictvím webu nebo Centra vyhledávání, sestavením efektivního dotazu rychle získáte požadované informace. Pro hledání informací nebo osob můžete použít kombinaci textu, frází, logických operátorů a omezení na základě vlastností.

Při vytváření dotazu mějte na paměti následující skutečnosti:

 • Samostatné hledaných slov s mezerami     Výsledky hledání zobrazí seznam veškerý obsah obsahující všechna slova v libovolném pořadí.

 • Hledání ignoruje velká písmena    Vyhledání Autor: Jan má stejné výsledky jako vyhledávání Autor: Jan.

 • Použití uvozovek pro přesné výsledky     Pokud jste si jistí, že dokument, který chcete obsahuje přesné slova v přesné pořadí dotazu, umístěte dotaz v uvozovkách. V ostatních případech je vhodné ponechat frázi nekotované. Například dotazu v tomto článku vyhledávání obsahu najdete jenom ty články kde "hledat" a "obsah" jsou společně.

 • Počet znaků     Dotazu musí být kratší než 255 znaků.

Přidání logického operátoru do dotazu

Nyní, když jste se seznámili se základy hledání, můžete přidat parametry a zpřesnit tak výsledky hledání. Služba SharePoint umožňuje použití logických operátorů u klíčových slov a vlastností. To znamená, že je možné spojovat je pomocí logických operátorů AND, OR, NOT, + (znaménko plus) a - (znaménko mínus), a vytvářet tak srozumitelné dotazy. Následující příklady vám pomohou při vytváření úspěšných vyhledávacích dotazů.

Logický operátor

Popis a příklad

AND

Použití zobrazíte všechny dokumenty slova, bez ohledu na jejich relace. Například jablka pomeranče a vyhledá všechny dokumenty obsahující jablka a pomeranče, ale dva termíny nemusí být souběžné v dokumentech.

NEBO:

Použití nebo zobrazíte všechny dokumenty obsahující slovo nebo slova. Vyhledání C++ nebo C# například najde všechny dokumenty obsahující jednu z těchto jazyky.

NE

Umožňuje není vyloučit určitých výsledků. Například marketingové prognózy a ne rozpočtu vrátit dokumenty, které obsahují marketingové klíčových slov a prognózy, ale ne rozpočet.

+ (znaménko plus)

Dotaz SharePoint + Excel vrátí všechny dokumenty obsahující obě klíčová slova.

- (znaménko mínus)

Dotaz SharePoint + Excel – Excelu 2007 – Excel 2003 vrátí všechny dokumenty obsahující klíčová slova Excel 2003 a aplikaci Excel 2007.

Kromě logických operátorů služba SharePoint umožňuje použití relačních operátorů. Dotaz můžete sestavit pomocí následujících hodnot:

Relační operátor

Popis a příklad

: (dvojtečka)

Slouží k určení rovnosti s vlastností. Autor: Novák například znamená, že autor je rovno Kovář.

= (je rovno)

Slouží k určení rovnosti s vlastností. Autor: Novák například znamená, že autor je rovno Kovář.

< (menší než)

Použití s kalendářními daty a celých čísel můžete určit menší než. Například hledání specifikace změněno < 7 a 8/09 vrátí všechna hledání specifikace, které byly změněny před 8 červenec 2009.

> (větší než)

Chcete-li zadat větší než pomocí s kalendářními daty a celá čísla. Například hledání specifikace změny > 7 a 8/09 vrátí všechna hledání specifikace, které byly změněny za 8 červenec 2009.

<= (menší než nebo rovno)

Slouží k určení menší nebo rovna hodnotě s kalendářními daty a celá čísla. Například hledání specifikace změněno < = 7 a 8/09 vrátí všechna hledání specifikace, které byly změněny před 8 červenec 2009 včetně.

>= (větší než nebo rovno)

Chcete-li zadat větší než nebo rovno použít s kalendářními daty a celá čísla. Například hledání specifikace změny > = 7 a 8/09 vrátí všechna hledání specifikace, které byly změněny za 8 červenec 2009 včetně.

.. (dvě tečky)

Například vlastnost: hodnota 1..value 2 značí, že vlastnost je větší než nebo rovná hodnotě 1 a menší nebo rovna hodnotě hodnota 2.

<> (není rovno)

Vyloučení pomocí s kalendářními daty a celá čísla. Například hledání specifikace změněno <> 7 a 8/09 vrátí všechna hledání specifikace, které nebyly změněny na 8 červenec 2009.

Dotaz s použitím vlastností

Při vytváření dotazů můžete použít vlastnosti, což jsou metadata dokumentů uložených ve službě SharePoint. Příkladem vlastnosti může být například autor dokumentu nebo datum uložení dokumentu. Vlastnosti obsahu a jejich hodnoty se ukládají při indexaci webů. Máte-li k dispozici konkrétní informace o vlastnostech položky, můžete tyto informace použít k vytvoření dotazu pro vyhledání dané položky.

Při hledání pomocí vlastností nepoužívejte mezery mezi vlastností a hodnotou.

Vyhledávání podle hodnot vlastností

Pomocí syntaxe Vlastnosti: hodnota. Autor: Novák například najde všechny dokumenty vytvořené osobou, která se jmenuje Novák.

Vyhledávání podle názvu souboru

Typ název_souboru: "Rozpočet." (uvozovek) do souboru nazvaného "Budget.xlsx", nebo zadejte filename:budget (bez uvozovek) najít "Budget_Current.xlsx" a "Budget_Next.xlsx."

Vyhledávání podle typu souboru

Předpokládejme, že hledáte rozpočtu tabulek, které byly počítat v Excel 2007. Připojení filetype:xlsx do dotazu se zobrazí jenom výsledky hledání, které jsou Excel 2007 sešity.

Zástupné znaky

Hvězdičku "*" pro předponu shodovat s klíčové slovo nebo vlastnosti pro hledání dokumentů. Například pro Autor: Smi vyhledá všechny dokumenty vytvořené autorem, jejichž název začíná písmenem Smi.

Vyhledávání podle různých vlastností

Vyhledávací služba interpretovat mezery mezi výrazy, které používají různé vlastnosti AND. Například pokud hledáte filetype:xlsx název: rozpočet, vyhledávání vrátí jenom Excel 2007 sešity s názvy, které začínají na slovo "Rozpočet."

Vyloučení určitých výsledků hledání

Spojení vyloučit výsledky hledání, které obsahují určité podmínky, použijte znaménko minus (-) před termín, který chcete vyloučit. Pokud chcete najít položky, které připsat slovo "výdaje", ale ne připsat slovo "daní", zadejte například náklady - daní do vyhledávacího pole.

Připojení vlastností souboru

Zadejte název nebo typ souboru se vrátíte pomocí vlastnosti. Pokud chcete vyhledat soubory Microsoft Office Word 2007, které připsat slovo "naplánovat", zadejte například plánu filetype:docx do vyhledávacího pole.

Vyhledávání alternativních hodnot stejné vlastnosti

Vyhledávací služba interpretovat mezery mezi podmínky, které používají stejnou vlastnost jako nebo. Například, pokud hledáte Autor: "Petr Novák" autora: "David Novák", vyhledávání vrátí položky, které byly vytvořené buď uživatelem.

Vyloučení hodnot vlastností

Chcete-li vyloučit obsah označený pomocí určité hodnoty vlastnosti, použijte před názvem vlastnosti symbol mínus (-).

Hledání na konkrétním serveru

Pokud je vlastnost webu k dispozici pro vyhledávání, můžete přidat webu:webu název serveru do dotazu zaměřit hledání na obsah, který je uložený na určitém serveru.

Poznámka: Znaky zpětné lomítko (\) nejsou funkční v dotazech. Proto nepoužívejte zpětnými lomítky na začátku cesty serveru při zadávání webu: \\webu název serveru.

Datum a čas,

Vlastnost libovolné datum a čas v libovolném formátu lze relační nebo logické operátory tvoří dotaz. Například hledání specifikace změněno = 7 a 8/09 vrátí všechna hledání specifikace, které se změnily na 8 červenec 2009.

Poznámky: 

 • Dotaz musí obsahovat alespoň jeden termín, který se má vyhledat. Výsledkem dotazů obsahujících pouze termíny, které se mají vyloučit, je chybová zpráva.

 • Pokud správce má namapované vlastnosti například Redaktor nebo e-mailu na spravovanou vlastnost Autor, výsledky mohou také obsahovat obsah, který obsahuje tyto vlastnosti.

V případě, že nemůžete najít dokumenty, o nichž víte, že v rámci organizace existují, bude pravděpodobně třeba obrátit se na správce vyhledávací služby, aby k dokumentům přidal index vyhledávání, udělil oprávnění k dokumentům nebo přidal či změnil klíčová slova či vlastnosti dokumentů.

Práce s výsledky hledání

Ve výchozím nastavení jsou základní výsledky hledání řazeny podle relevantnosti k dotazu. Definice klíčových slov a odkazů Nejlepší tip (pokud existují) jsou uvedeny ve výsledcích hledání na prvních místech. Výsledky hledání můžete zpřesnit kliknutím na některý z odkazů na panelu upřesnění.

Správce může změnit možnosti, které se zobrazují na panelu upřesnění. Své výsledky hledání však můžete také zpřesnit například tak, že hledání omezíte na web, na němž může být dokument uložen, na autora či autory, jejichž práce si chcete prohlédnout, nebo na kalendářní datum či rozsah kalendářních dat, kdy byl dokument vytvořen. Jedním kliknutím na některou z položek na panelu upřesnění ihned zobrazíte sadu výsledků na základě vybraného způsobu.

Další metodou zpřesnění hledání je použití oborů. Pokud jste stránku výsledků hledání zobrazili pomocí Centra vyhledávání nebo pomocí hledání z webu, zobrazí se možnost omezení výsledků na Tento web nebo Tento seznam. Zvolíte-li možnost Tento seznam, můžete dále výsledky zpřesnit na základě nové sady klíčových slov nebo fráze. K dispozici mohou být také obory Osoby a Všechny weby, z nichž můžete vybrat.

Hledání také navrhne seznam souvisejících hledání. Kliknutí na jeden z těchto odkazů ihned spustí dotaz na text nebo frázi, která je podobná nebo souvisí s původním hledáním.

Pokud vaše organizace umožňuje hledání osob a osobních webů, zobrazí se seznam osob ve vaší organizaci, které ve svém profilu zadaly vyhledávací slovo nebo frázi. Kliknutím na jméno příslušné osoby přejdete na osobní web dané osoby. Další informace o hledání osob naleznete v článku Hledání osob.

Na stránce výsledků dotazů se nad výsledky hledání také zobrazí návrhy Máte na mysli?. Tato funkce navrhuje alternativní dotazy, které můžete vyzkoušet. Každý návrh je formátován jako odkaz. Chcete-li znovu spustit hledání alternativního dotazu, klikněte na příslušný odkaz.

Začátek stránky

Hledání obsahu pomocí funkce Rozšířené vyhledávání

Potřebujete-li vytvořit konkrétnější dotaz, můžete použít stránku Rozšířené hledání, na kterou lze přejít ze stránky výsledků hledání. Pomocí funkce Rozšířené hledání můžete zvolit zobrazení nebo vyloučení výsledků, které obsahují určitá slova, filtrovat výsledky hledání podle jazyka nebo typu a vyhledávat na základě vlastností obsahu. Nevýhodou této funkce je, že při použití příliš mnoha parametrů nebo omezení může dojít ke snížení výkonu. Stejně jako u jakéhokoli jiného dotazu je vhodné zadat co možná nejméně slov nebo omezení, abyste získali širší spektrum výsledků, a potom je upřesnit.

 1. Chcete-li zobrazit stránku Rozšířené hledání, klikněte na stránce výsledků hledání na odkaz Upřesnit vedle pole Hledat.

 2. V části Najít dokumenty obsahující zadejte slova nebo fráze do polí, která jsou znázorněna na následujícím obrázku. Můžete zvolit shodu s jednotlivými slovy, všemi slovy, přesnou frází nebo vyloučit výsledky, které obsahují určitá slova.

  Rozšířené vyhledávání – Najít dokumenty obsahující

 3. Chcete-li zúžit výsledky hledání podle jazyka, zaškrtněte jedno či více políček vedle položky Pouze jazyky.

  Rozšířené vyhledávání – Pouze jazyky

 4. Chcete-li zúžit výsledky hledání podle formátu dokumentu, klikněte na možnost v seznamu Typ výsledku.

  Rozšířené vyhledávání – Typ výsledku

 5. Chcete-li vyhledat obsah označený určitými hodnotami, použijte pole vedle položky Kde vlastnost. V seznamu Vybrat vlastnost klikněte na vlastnost, vyberte logický operátor a zadejte hodnotu, kterou chcete vyhledat. Chcete-li vyhledat více vlastností nebo jinou hodnotu stejné vlastnosti, klikněte na položku Přidat vlastnost. V následujícím příkladu se ve výsledcích hledání zobrazí položky, jejichž autorem je Mike Smith a které v názvu obsahují výraz „Rozpočet“.

  Rozšířené vyhledávání – Přidat vlastnosti

 6. Kliknutím na tlačítko Hledat zobrazte výsledky hledání.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×