Vyhledání záznamů ve vlastním nástroji Formuláře 2007

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto tématu jsou popsány tři způsoby, jak hledat položky ve vlastním nástroji Formuláře 2007.

Hledání

Hledání pomocí formuláře

Rozšířené hledání

Najít

Způsob Najít umožňuje hledat v aktuálním zobrazení dat další nebo předchozí položku, která obsahuje určitý text.

 1. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Najít a poté na položku Najít.

 2. V dialogovém okně Najít zadejte text, který chcete hledat.

 3. Jestliže chcete upřesnit hledání podle velkých a malých písmen nebo shodných celých slov, vyberte příslušné možnosti.

 4. Klikněte na volbu Najít další nebo Najít předchozí.

Aplikace SharePoint Workspace vyhledá další nebo předchozí položku obsahující zadaný text. Jestliže není pro vyhledávaný text nalezena žádná shoda, aplikace SharePoint Workspace zobrazí zprávu, že v tomto prohledávaném textu nebyly nalezeny žádné shody. Hledání vždy pokračuje od začátku nebo konce seznamu, a to v závislosti na směru hledání.

Začátek stránky

Najít pomocí formuláře

Způsob Najít pomocí formuláře umožňuje vyhledat všechny položky, které odpovídají hodnotám polí zadaným do formuláře.

 1. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Najít a poté na položku Najít pomocí formuláře.

 2. Z rozevíracího seznamu vyberte formulář, který má být použit pro zadání vyhledávacích kritérií.

 3. Vyberte nebo zadejte hodnotu, kterou chcete hledat v dostupných polích formuláře.

  Podrobnosti

  Pro výběr a zadávání hodnot platí následující pravidla:

  • V polích, do kterých zadáváte hodnoty, lze hledat pomocí kterékoli části hodnoty pole. Lze například najít všechny položky obsahující jméno „Karásek“ zadáním vyhledávacího kritéria „Kar“.

  • Při hledání se NEROZLIŠUJÍ velká a malá písmena. Například zadání hodnoty „Karásek“ jako vyhledávacího kritéria je totéž jako zadání „karásek“.

   Kromě toho platí, že některé vyhledávací formuláře mohou obsahovat jen pole, na která sloupce zobrazení vlastního nástroje pouze odkazují.

 4. Vyberte možnost určující, jakým způsobem má vyhledávání použít zadaná kritéria.

  K vyhledávání s použitím logického operátoru NEBO vyberte položku Libovolná z výše uvedených hodnot polí nebo k vyhledávání s použitím logického operátoru A vyberte položku Všechny výše uvedené hodnoty polí.

 5. Klikněte na tlačítko Hledat.

  V zobrazení dat se objeví jen položky, které odpovídají zadaným kritériím. Původní zobrazení dat obnovíte kliknutím na tlačítko Vymazat výsledky hledání.

  Poznámka: Před spuštěním dalšího hledání je nutné výsledky hledání vymazat.

Začátek stránky

Rozšířené hledání

Způsob Rozšířené hledání umožňuje vyhledat a vypsat všechny položky, které odpovídají jednomu nebo více logickým výrazům.

 1. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Najít a poté na položku Rozšířené hledání.

 2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí formulářů, které chcete do hledání zahrnout nebo z hledání vyloučit.

 3. Jestliže chcete zahrnout nebo vyloučit položky, přidejte podle potřeby hledané výrazy.

  Hledaných výrazů testování hodnot polí a zobrazení položek v zobrazení dat, které splňují podmínky uvedené ve výrazu. Můžete přidat základní nebo Rozšířené výrazů.

 4. Klikněte na tlačítko Hledat.

  V zobrazení dat se objeví jen položky, které odpovídají zadaným podmínkám. Původní zobrazení dat obnovíte kliknutím na tlačítko Vymazat výsledky hledání.

  Poznámka: Před spuštěním dalšího hledání je nutné výsledky hledání vymazat.

Přidání základního hledaného výrazu

Chcete-li přidat základní výraz, postupujte takto:

 1. Z rozevíracího seznamu vyberte pole, pro které chcete testovat hodnoty.

  Doplňující poznámky pro pole v seznamu:

  • Pole data a času nejsou podporována v hledaných výrazech, a tudíž se nezobrazují v rozevíracím seznamu polí.

  • V závislosti na návrhu vlastního nástroje může seznam polí zahrnovat jen pole, na která sloupce zobrazení v nástroji pouze odkazují.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte operátor.

  Zobrazené operátory se liší v závislosti na typu pole. Pole související s textem poskytují operátory, které pracují s textovými řetězci, například „obsahuje“ nebo „začíná-na“. Pole související s čísly poskytují relační operátory, jako například >, >=, < nebo <=.

 3. Do textového pole zadejte hodnotu, kterou chcete testovat.

 4. Klikněte na Ikona Přidat podmínku

V následujícím příkladě hledaný výraz zobrazí všechny položky, ve kterých má pole Město hodnotu Varšava.

Jednoduchý hledaný výraz

Přidání základního hledaného výrazu s více podmínkami

Někdy můžete chtít otestovat více než jednu podmínku. V tom případě lze přidat výraz obsahující logické operátory. Můžete vytvořit výraz, který zobrazí položky, jen pokud jsou splněny VŠECHNY podmínky (logický operátor A), nebo pokud jsou splněny KTERÉKOLI z podmínek (logický operátor NEBO).

 1. Vyberte možnost Všechny následující podmínky (logická spojka A) nebo Některá z následujících podmínek (logická spojka NEBO) v závislosti na požadované specifikaci kritérií pro hledání položek.

 2. Postupně přidejte jednotlivé podmínky.

V následujícím příkladě jsou přidány dva výrazy s vybranou možností Logická spojka NEBO. Výsledek zobrazí všechny položky, v nichž má pole Město hodnotu Varšava nebo Krakov.

Základní hledaný výraz s logickým operátorem NEBO

Aktualizace podmínky ve výrazu

Chcete-li aktualizovat podmínku, postupujte takto:

 1. V zobrazovacím poli výrazu vyberte podmínku, kterou chcete aktualizovat.

  Části podmínky se zobrazí v rozevíracích seznamech a v textovém poli s hodnotou.

 2. Změňte kteroukoli část podmínky.

 3. Klikněte na Ikona Aktualizovat podmínku

Odstranění podmínky z výrazu

Postup odebrání podmínky z výrazu, vyberte v rozevíracím seznamu zobrazit výrazu a klikněte na Ikona Odebrat podmínku

Přidání rozšířeného výrazu

Klikněte na Ikona Upřesnit možnosti zobrazíte možnosti, které vám umožní další úpravy hledaný výraz. Můžete vytvořit výrazy, které kombinují a a NEBO logické operátory a skupinu sad podmínek společně.

Výrazy lze upravovat následujícím způsobem:

 • Chcete-li změnit logický operátor, vyberte podmínku a klikněte na možnost A nebo NEBO.

 • Ke sloučení podmínek tak, aby byly interpretován jako celek ve výrazu, vyberte SHIFT je a klikněte na Ikona Sloučit podmínku .

  V následujícím příkladě jsou zkombinovány podmínky polí Číslo účtu a Město tak, že výraz otestuje hodnoty v každé kombinované podmínce odděleně. V tomto případě jsou vybrány ty podmínky, ve kterých se hodnota pole Číslo účtu rovná >=300 a <=400 A hodnota pole Město NENÍ Varšava ani Krakov.

  Ukázka složitého hledaného výrazu

 • Chcete-li zrušit sloučení kombinované podmínky, vyberte SHIFT a klikněte na Ikona Zrušit sloučení podmínek

 • Podmínky ve výrazu zobrazit okno, klikněte na Ikona Přesunout nahoru nebo Ikona Přesunout dolů . Toto je užitečná, když budete chtít přesunout podmínce, aby byl součástí seskupené sady podmínky.

Přidání výrazu s proměnnou {UserName}

Chcete-li vytvořit hledání, které nalezne pouze položky vytvořené aktuálním uživatelem, lze použít proměnnou {UserName}. Tuto proměnnou je třeba vždy používat s polem _CreatedByUrl.

 1. Z rozevíracího seznamu polí vyberte pole _CreatedByURL.

 2. Jako operátor pro proměnnou vyberte =.

 3. Z rozevíracího seznamu hodnot vyberte položku {UserName}.

 4. Klikněte na tlačítko Ikona Přidat podmínku . Pro výraz filter zobrazí v okně Filtr výraz:

  Ukázkový výraz {UserName}

 5. Klikněte na položku Hledat.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×