Vyhledání záznamů s nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami ve skupině nebo v poli

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek vysvětluje, jak najít nejvyšší nebo nejnižší hodnoty v sadě záznamů pomocí dotazu na nejvyšší hodnotu v aplikaci Access. Odpověď na řadu obchodních otázek, jako je prodej produktů, které dobře a které ne pomocí dotazů na nejvyšší hodnotu.

V tomto článku

Princip nejvyšší hodnotu dotazů

Vyhledání záznamů, které obsahují nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami

Najít nejvyšší nebo nejnižší hodnoty pro záznamy v kategorie nebo skupiny

Vyhledání záznamů, které obsahují nejvyšších nebo nejnižších hodnot

Princip nejvyšší hodnotu dotazů

Dotaz na nejvyšší hodnotu použijete, když potřebujete najít záznamy, které obsahují nejvyšší nebo nejnižší hodnoty v poli tabulky. Dotaz na nejvyšší hodnotu umožňuje odpovědět na následující typy otázek.

 • Což je většinu nebo alespoň náročné produkt?

 • Tři zaměstnance, mají další narozeniny?

 • Které oddělení dosahuje největší nebo nejméně prodeje v aktuálním roce?

 • Které produkty zaplnit horní pět procent či prodeje?

 • Které produkty ve všech kategorie produktů zaplnit horní nebo dolní pět procent prodeje?

Stručně řečeno, nejvyšší hodnoty dotazu seřadí a filtry data vrácená nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami v poli. Můžete pomocí dotazů nejvyšší hodnoty můžete vyhledávat číselné (včetně měny) a hodnot kalendářních dat.

Proces vytvoření dotazu na nejvyšší hodnotu spočívá v následujících obecných krocích:

 • Vytvoření výběrového dotazu nebo souhrnného dotazu.

  Výběrový dotaz umožňuje najít nejvyšší nebo nejnižší hodnoty v tabulce. Použití souhrnného dotazu zobrazíte nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami v v jedné nebo více kategorií. Například pokud chcete odpoví na některou otázku ATP"co nejvíce je nejméně drahé produktu", začněte vytvořením výběrového dotazu. Pro zodpovězení otázky, jako například "které produkty ve všech kategoriích produktu zaplnit horní pět procent či prodeje" použijete souhrnného dotazu. Taky můžete použít buď dotazu k vyhledání nejvyšších nebo nejnižších hodnot v skupiny záznamů nebo záznamů, které spadají do kategorie.

 • Použití pořadí řazení na dotaz.

 • Použití jiných kritérií do dotazu.

 • Určení počtu zobrazených záznamů, které chcete dotaz vrátit. Můžete zadat procenta, například 5 procent nejvyšších hodnot v poli, nebo můžete zadat daným číslem, například 10 nejvyšších hodnot v poli.

Volba mezi dotaz na nejvyšší hodnotu a filtr

Pokud chcete zjistit, zda by měly vytvořit dotaz na nejvyšší hodnotu nebo použít filtr, zvažte následující skutečnosti:

 • Pokud chcete vrátit záznamy, které obsahují nejvyšších nebo nejnižších hodnot v poli, a znáte přesné nejvyšší nebo nejnižší hodnoty pole (nebo nejsou důležité), vytvoříte dotaz na nejvyšší hodnotu.

 • Pokud chcete k vrácení všech záznamů, které odpovídá hodnota v poli, nebo je menší nebo větší než určitá hodnota, do které vás zajímá, můžete použít filtr. Například zobrazíte výrobky s cenou v rozmezí 50 až 100 Kč, můžete použít filtr. Tento obrázek znázorňuje ukázkový filtr v návrhovém zobrazení dotazu a výsledky, které můžete vytvářet takový filtr:

  Výrobky s cenou v rozmezí 50 až 100 Kč.

  Další informace o vytváření a používání filtry naleznete v článku použití filtru k zobrazení výběr záznamů v databázi aplikace Access.

Pravidla pro vytváření a používání dotazů nejvyšší hodnoty

Když budete pokračovat, pamatujte na to, že bez ohledu na typ dotazu (výběrový dotaz nebo souhrnného dotazu), je nutné použít polí obsahujících popisný dat, například zaměstnanec nebo názvy produktů a pole obsahující nejvyšší nebo nejnižší hodnoty, které chcete najít, například v korunách nebo da te pole. Můžete použít maximálně jedno pole data a, pokud používáte souhrnného dotazu, datových polí obvykle by měl obsahovat kategorii informací, například pole Město nebo země/oblasti. Kategorie dat můžete vynechat, jen když vytvoříte souhrnného dotazu, který spustí všechny záznamy, například "Ukázat pěti procent nejčastěji drahé objednávek." Také můžete select nebo souhrnného dotazu zobrazíte nejvyšší a nejnižší hodnoty ve skupině záznamů nebo záznamů, které spadají do kategorie. Další informace o tom naleznete v části najít nejvyšší nebo nejnižší hodnoty pro záznamy v kategorie nebo skupiny, dál v tomto článku.

Vyhledání záznamů, které obsahují nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami

Postup v této části popisují, jak vytvořit dotaz na základní nejvyšší hodnotu a rozšířený dotaz. První kroky ukazují základní části dotaz na nejvyšší hodnotu a druhý oddíl vysvětluje, jak najít další narozenin několika zaměstnanců. Kroky použijte následující ukázkové tabulky:

Last Name

First Name

Adresa

Město

Země/oblast

Datum narození

Datum přijetí

Klčo

René

1 Main St.

New York

USA

05 února 1968

10. června 1994

Heloo

Waleed

52 1st St.

Boston

USA

22 květen 1957

22 listopadu 1996

Michal

Veselý

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

USA

11 listopadu 1960

11 března 2000

Zobrazíte výsledky v zobrazení

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

Londýn

UK

22 března 1964

22. června 1998

Cena

Juliánský

Calle Smith 2

Mexico City

Mexiko

05. června 1972

05. ledna 2002

Hughes

Jana

3122 75th Svatý S.

Seattle

USA

23. ledna 1970

23 Duben 1999

Riley

Petr

67 Big St.

Tampa

USA

14 duben 1964

14. října 2004

Birkby

Že Dana

2 nosey Pkwy

Brno

USA

29. října 1959

29 března 1997

Zobrazíte výsledky v zobrazení

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

Londýn

UK

22 března 1964

20. června 1998

Pokud budete potřebovat, data v této ukázkové tabulky můžete zadat ručně nebo zkopírujte tuto tabulku do tabulkového programu, jako je Microsoft Excel a pak je naimportujte výsledném listu do tabulky v Access.

Poznámka: Pokud nemáte tabulkovým procesorem, můžete zkopírovat vzorová data do textového editoru, jako je Poznámkový blok. Další informace o importu textových dat naleznete v článku Import a propojení dat z textového souboru.

Vytvoření základní nejvyšší hodnoty dotazu

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotazy na Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku klikněte na tabulku, kterou chcete použít v dotazu, klikněte na Přidat do v návrhové mřížce umístění tabulky a potom klikněte na Zavřít.
  – nebo –
  poklikejte na tabulku.
  Pokud používáte ukázková data přidat tabulky Employees do dotazu.

 3. Přidejte pole, které chcete použít v dotazu do návrhové mřížky. Můžete poklikejte na jednotlivá pole nebo přetažení jednotlivá pole na prázdnou buňku v řádku pole .
  Pokud používáte ukázkové tabulky, přidejte pole křestního jména, příjmení a datum narození.

 4. V poli, která obsahuje nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami (datum narození pole, pokud používáte ukázkové tabulky) klikněte na řádku Řadit a vyberte Vzestupně nebo Sestupně.
  Pokud hodnoty pole obsahuje čísla, například ceny nebo prodeje za čtvrtletí, Seřadit vzestupně vrátí nejnižší hodnoty a Sestupně vrátí nejvyšší hodnoty. Obsahuje-li pole s hodnotami kalendářních dat, vrátí Sestupně nejnovějším datem, zatímco Vzestupně vrací počáteční datum.

  Důležité informace: Řádek SeřaditVzestupně nebo Sestupně musí nastavit jenom pro polí obsahujících nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami. Pokud zadáte pořadí řazení pole jiné než pole obsahující nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami, například ProductName místo cena – dotaz nevrátí požadované výsledky.

 5. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nastavení dotazu klikněte na šipku dolů vedle vrátit (seznam Nejvyšší hodnoty ) a potom zadejte číslo nebo procento záznamy, které chcete zobrazit, nebo vyberte možnost ze seznamu.

 6. Klepnutím na tlačítko Spustit spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení Datový list.

 7. Uložte dotaz a mějte otevřenou pro použití v dalším krokům.

Uvidíte, že tento typ dotazu na nejvyšší hodnotu můžete odpovědět základní otázky, kdo je nejstarším nebo nejmladším společnosti. Další kroky popisují, jak vytvořit složitější do dotazu pomocí výrazů a dalších kritérií. Kritéria zobrazené v dalším kroku zpáteční narozeniny následující tři zaměstnanců.

Přidání kritérií do dotazu

Poznámka: Tento postup předpokládá, že používáte dotaz popsaný v předchozí části.

 1. Otevřete v návrhovém zobrazení dotazu, který jste vytvořili v předchozích krocích.

 2. V návrhové mřížce dotazu ve sloupci vpravo od sloupce Datum narození, zkopírujte a vložte nebo zadejte výraz Výraz1: DatePart("m"; [datum narození]). Funkce DatePart extrahuje znamenající měsíc hodnoty v poli Datum narození.

 3. Napravo od sloupec obsahující výraz, zkopírujte a vložte nebo zadejte výraz Výraz2: DatePart("d", [datum narození]). V tomto případě funkce DatePart extrahuje hodnoty v poli Datum narození.

 4. Zrušte zaškrtnutí políček v řádku Zobrazit u každého výrazu a klikněte na buňku Řadit u každého výrazu a vyberte možnost Vzestupně.

 5. Pokud chcete můžete určit kritéria jak omezit obor dotazu. Při zadávání kritérií dotaz seřadí jenom ty záznamy, které splňují daná kritéria a identifikuje prvních nebo posledních hodnoty v seznamu seřazené.
  Pokračujte se vzorovými daty v řádku kritéria pole Datum narození zadejte nebo zkopírujte a vložte následující výraz:

  Měsíc (datum narození]) > Month(Date()) nebo měsíc (datum narození]) = Month(Date()) And Day ([narození Date])>Day(Date())

  Tento výraz provede následující akce: měsíc ([DatumNarození]) > Month(Date()) část zkontroluje datum narození každého zaměstnance ji v budoucích měsíci a že, pokud je hodnota true, obsahuje záznamy v dotazu. Měsíc ([DatumNarození]) = Month(Date()) a den ([DatumNarození]) >Day(Date()) část výrazu zkontroluje datum narození probíhajících v aktuálním měsíci zobrazíte, pokud spadá datum narození nebo později aktuální datum. Pokud je zadaná podmínka pravdivá, funkce obsahuje tyto záznamy ve výsledcích dotazu. Shrnutí, tento výraz ignoruje všechny záznamy datum narození číselnou mezi 1 a datum, kdy spustíte dotaz.

  Pokud hledáte další příklady výrazů kritérií dotazu, najdete v článku Příklady kritérií dotazů.

 6. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nastavení dotazu klikněte na šipku dolů vedle vrátit (seznam Nejvyšší hodnoty ) a potom zadejte číslo nebo procento záznamy, které chcete zobrazit, nebo vyberte možnost ze seznamu.

 7. Klepnutím na tlačítko Spustit spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení Datový list.

Pokud dotaz vrátí více záznamů než očekáváte

Pokud data obsahují záznamy, které sdílejí hodnotu data, může dotaz na nejvyšší hodnotu vrátit víc dat než očekáváte. Například návrhu dotazu na nejvyšší hodnotu k načtení tři záznamy zaměstnanců, ale ve skutečnosti uvidíte čtyři "Miklus" a "Edwards" sdílejí narozeniny. Tento typ dotazu vrací všechny nejvyšší hodnoty, bez ohledu na to, kolik záznamů s těmito hodnotami. Aby se vyloučila duplicitní hodnoty, můžete nastavit vlastnost nazvanou Jedinečných hodnot na hodnotu Ano. Informace o použití této vlastnosti naleznete v části, Pokud se zobrazí duplicitní záznamy, dál v tomto článku.

LastName

DatumNarození

Johnson

9/26/1968

Šťastná

10/2/1970

Edwards

10/15/1965

Miklus

10/15/1969

Pokud váš dotaz vrací záznamy méně než očekáváte

Předpokládejme, že návrhu dotazu vrátit horní nebo dolní pěti záznamů v poli, ale zobrazeny pouze tři záznamy. Zpravidla vyřešit tento typ problému otevřete dotaz v návrhovém zobrazení a kontrolou řádku kritéria v návrhové mřížce pro kritéria, která jsou omezenějším než jste určené. Další informace o kritériích naleznete v článku Příklady kritérií dotazů.

Pokud se zobrazí duplicitní záznamy

Pokud vrátí dotaz na nejvyšší hodnotu podkladové tabulky obsahují duplicitních záznamů nebo záznamů jsou duplicitní protože dotaz neobsahuje pole, která lze rozlišit mezi záznamy. Například, tady je dotaz, který zobrazuje pět objednávky, které byly odeslány naposledy, spolu s názvem prodejce, kdo na starosti transakce.

DatumOdeslání

Prodejce

11/12/2004

Textu Hernady

11/12/2004

Moreno

10/12/2004

Novák

10/12/2004

Novák

10/12/2004

Textu Hernady

Třetí a čtvrtý záznam jsou duplicitní, ale případně protože prodejce Novák zpracována dva různé objednávky dodané na stejný den.

V závislosti na vašim požadavkům můžete udělat jednu z těchto akcí chcete-li předejít vrácení duplicitních záznamů. Můžete změnit designu dotazu přidáte pole, která vám pomůže záznamy odlišit, například pole Kód objednávky a CustomerID. Nebo pokud stačí zobrazen pouze jeden duplicitní záznamy, můžete zobrazit jen odlišné záznamy nastavením vlastnosti Jedinečné hodnoty dotazu na hodnotu Ano. Pokud chcete nastavit tuto vlastnost v návrhovém zobrazení dotazu, stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností dotazu, vyhledejte vlastnost Jedinečné hodnoty a nastavena na hodnotu Ano.

Další informace o práci s duplicitními záznamy naleznete v článku Vyhledání duplicitních záznamů pomocí dotazu.

Začátek stránky

Najít nejvyšší nebo nejnižší hodnoty pro záznamy v kategorie nebo skupiny

Najít nejvyšší nebo nejnižší hodnoty pro záznamy, které spadají do skupin pomocí vytvoření souhrnného dotazu. Až budete pokračovat, nezapomeňte, ve výchozím nastavení, souhrnného dotazu může obsahovat jenom jedno nebo více polí, které obsahují data skupiny, například "kategorie" pole a pole, jehož nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami, například pole "cena". Souhrnné dotazy nesmí zahrnovat další pole, které popisují položky v kategorii. Však můžete vytvořit druhý dotaz obsahující pole ze souhrnného dotazu a pole z jiných tabulek obsahujících popisný dat.

Předpokládejme například, že máte tabulku produktů a každý produkt přiřadit kategorii, třeba stolní hry, Hlavolamy a tak dál. Pokud vytvoření souhrnného dotazu k identifikaci nejčastěji drahé produktů v každé kategorii dotaz může obsahovat pouze pole nebo polí, ve kterých jsou kategorie rozložené a pole obsahující data, cena. V tomto příkladu se předpokládá pole s názvem název kategorie a pole s názvem cena. Když spustíte tento typ dotazu, aplikace Access připojí "Max-" nebo "min"-(podle toho, funkce, které zvolíte) na začátek pole Cena třeba takto:

Název kategorie

Max-Cena

Vývěsky her

$55.00

Hádanek

$43.90

Počítač her

$263.50

Panenky

$81.00

...

...

Souhrnný dotaz nesmí zahrnovat další pole, která by pomoci popis výrobku (a tedy srozumitelnější data), například názvy produktů nebo názvy dodavatele, třeba takto:

Název kategorie

Max-Cena

Název produktu

Název dodavatele

Vývěsky her

$55.000

Zábavy s C++

Poté, co, Inc.:

Hádanek

$43.90

Diagram relační databáze

Lucerne publikování

Počítač her

$263.50

Počítač nadšence a pohádkové bytosti

Litware, Inc.

Panenky

$81.00

Obrázek Programmer akce

Contoso, Ltd.

...

...

...

...

Pokud chcete zobrazit popisný dat, můžete vytvořit druhý výběrový dotaz, který kombinuje polí v souhrnného dotazu s poli Další data.

Postup v této části popisují vytvoření souhrnného dotazu a vyberte dotaz potřebné k identifikaci nejčastěji drahé produktů v každé nastavit kategorie. Kroky předpokládají, použijte následující ukázkové tabulky:

Tabulky kategorie

ID kategorie

Název kategorie

Popis

1

Vývěsky her

Všechny věku a úrovně dovedností

2

Hádanek

Hlavolamy, word puzzle a skládačky

3

Počítač her

Všechny konzoly a úrovně dovedností

4

Panenky

Akce obrázky, způsobem panenky

5

Sportovní vybavení

Koule, oblečení, sítí

6

Modely/koníčku

Plochy, auta, vlaky

V tabulce dodavatele

KódDodavatele

Název dodavatele

1

Fabrikam

2

Tailspin Toys

3

Northwind Traders

4

Adventure Works

5

Lucerne publikování

6

Poté, co, Inc.:

7

Contoso, Ltd.

8

Wide World dovozci

9

Kterou

10

Wide World dovozci

11

Litware, Inc.

12

Southridge Video

Tabulky produkty

Název produktu

KódDodavatele

ID kategorie

Cena

Obrázek Programmer akce

7

4

12.95

Zábavy s C++

6

1

$15.85

Diagram relační databáze

5

2

$22.50

Kouzelný Čipová počítače

3

2

$32.65

Access! Hra!

1

1

$22.95

Počítač nadšence a pohádkové bytosti

11

3

$78.50

Cvičení pro počítačové nadšence! DVD!

4

5

$14.88

Letící Pizza Ultimate

2

5

$36.75

Externí 5,25 disketa disketa jednotky (1/4 měřítko)

8

6

$65.00

Obrázek bez akce správce

9

4

$78.88

Gloom

12

3

$53.33

Vytvoření vlastní klávesnice

1

6

$77.95

Poznámka: Tento postup předpokládá-n relace mezi tabulkami, kategorie a produkty a stejné mezi tabulkami dodavatele a produkty. V tomto případě tabulek sdílet KódDodavatele a spojené pole. Souhrnný dotaz popsané v dalších částech nebude fungovat bez relace.

Vytvoření souhrnného dotazu

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotazy na Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku vyberte tabulky, které chcete pracovat s, klikněte na tlačítko Přidata klikněte na tlačítko Zavřít po dokončení přidávání tabulky.
  – nebo –
  poklikejte na tabulky, které chcete použít a klikněte na tlačítko Zavřít. Každou tabulku se zobrazí v návrhové mřížce. Pokud použijete výše uvedené ukázkové tabulky, můžete přidat tabulky kategorie a produkty.

 3. Poklikejte na pole tabulky, které chcete použít v dotazu.
  V tomto okamžiku Ujistěte se, k dotazu přidat pouze pole skupinu a pole s hodnotou. Pokud používáte ukázková data uvedené v předchozí tabulce, přidáte pole název kategorie z tabulky kategorie a cena pole z tabulky produkty.

 4. Pokud chcete můžete určit kritéria jak omezit obor dotazu.
  Seřadí jenom záznamy, které splňují daná kritéria a nejvyšších nebo nejnižších hodnot polí se poznají v tomto seřazené seznamu. Například vyloučit Sports kategorii produktů, přidáte tento výraz do řádku kritéria pole název kategorie: <> "Sports".
  Pokud hledáte další příklady výrazů kritérií dotazu, najdete v článku Příklady kritérií dotazů.

 5. Převod dotazu na souhrnného dotazu.

  1. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt klikněte na Součty.

   Řádek Součet se zobrazí v návrhové mřížce.

 6. Zkontrolujte, zda buňce Souhrn každé pole ve skupině je nastavena na Seskupit podlea poté nastavte buňku Celková hodnota pole (pole obsahující nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami) Maximum nebo Minimum.
  Výběr Max vrátí největší hodnotu v číselném poli a poslední datum nebo čas hodnotu v poli Datum a čas. Výběr Min vrátí nejmenší hodnotu v číselném poli a nejstarší datum nebo čas hodnotu v poli Datum a čas. Pokud používáte vzorová data, nastavte celkové buňku pole název kategorie na Seskupit podlea buňku celkovou cenu pole Maximum nebo Minimum.

 7. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje Ujistěte se, že seznam vrátit je nastavena na všechnya klepnutím na tlačítko Spustit spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení Datový list.

  Poznámka: V závislosti na funkci, kterou jste vybrali v kroku 7 aplikace Access změní název na hodnotu pole v dotazu na Max-NázevPole nebo min-NázevPole. Pokud používáte ukázkové tabulky, přejmenuje aplikace Access pole Max-Cena nebo Min-Cena.

 8. Uložte dotaz a přejděte k dalším krokům.

Dotaz nevrátí názvy produktů nebo Další informace o produktech. Pokud chcete zobrazit další data, je potřeba vytvořit druhý dotaz, který zahrnuje dotaz, který jste právě vytvořili. Další kroky popisují, jak vytvořit tohoto druhého dotazu.

Vytvoření druhého dotazu zobrazíte víc dat

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotazy na Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku klikněte na kartu dotazy a potom poklikejte na souhrnného dotazu, který jste vytvořili v předchozí části.

 3. Klikněte na kartu tabulky a přidat tabulky, které jste použili v souhrnného dotazu a tabulky, které obsahují související data, která chcete zobrazit.
  Pokud použijete výše uvedené ukázkové tabulky, můžete přidat tabulky kategorie, produkty a dodavatele do nového dotazu.

 4. Propojte pole v souhrnný dotaz s odpovídajícími poli v tabulkách nadřazené. K tomu, přetáhněte jednotlivá pole v souhrnného dotazu na odpovídající pole v tabulce.

  Pokud používáte vzorová data, přetáhněte pole název kategorie v souhrnného dotazu do pole název kategorie v tabulce kategorie. Do pole cena v tabulce produkty potom přetáhněte pole Max-Cena v souhrnného dotazu. Spojení povolit nový výběrový dotaz sloučit data do souhrnného dotazu a data v jiných tabulkách.

 5. V okně souhrnného dotazu poklikejte na hvězdičku přidejte celý dotaz do návrhové mřížky a potom přetáhněte další pole z jiných tabulek v dotazu.

  Pokud používáte ukázkové tabulky, poklikejte na souhrnného dotazu, který jste vytvořili v předchozí části a přidejte z tabulky produkty a dodavatele pole název produktu a dodavatele v tomto pořadí.

 6. Volitelně určete pořadí řazení pro jeden nebo více sloupců.
  Například seznam kategorií v abecedním pořadí, nastavte řazení buňku ve sloupci Název kategorie Vzestupně.

 7. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Tím se spustí dotaz a zobrazí výsledky v zobrazení Datový list.

Tip: Pokud nechcete, aby na záhlaví sloupce cena zobrazovat jako Max-Cena nebo Min-Cena, otevřete dotaz v návrhovém zobrazení a ve sloupci cena v mřížce zadejte cena: Max-Cena nebo cena: min-cena. Tím změníte cena se zobrazí jako záhlaví sloupce v zobrazení Datový list.

Začátek stránky

Vyhledání záznamů, které obsahují nejvyšších nebo nejnižších hodnot

Dotazy, které jste vytvořili dříve v tomto článku můžete vrátit nejvyšší nebo nejnižší hodnoty, ale ne obě. Pokud chcete zobrazit obě množiny hodnot v jednom zobrazení, je potřeba vytvořit dvou dotazů, která načte nejvyšší hodnotu a druhá načte nejnižší hodnoty – a potom sloučit a uložení výsledků v jedné tabulce.

Proces vyhledání nejvyšší a nejnižší hodnoty a zobrazení dat v tabulce spočívá v následujících obecných krocích:

 • Vytvoření dotazu na nejvyšší hodnotu a dotaz na dolní hodnotu nebo pokud potřebujete seskupit data, vytvořte souhrnné dotazy, které využívají funkce Min a Max .

 • Tajná nejvyšší hodnoty dotazu (nebo souhrnného dotazu Max) na vytvářecí dotaz a spuštěním tohoto dotazu vytvořit novou tabulku.

 • Převedení dotazu na nejnižší hodnoty (nebo souhrnného dotazu Min) na přidávací dotaz a spuštěním tohoto dotazu přidání záznamů do tabulky nejvyšší hodnotu.

  Kroky v této části popisují, jak vytvořit dotaz.

  Poznámka: Pokud databázi digitálně podepsané nebo se nachází v důvěryhodném umístění, aplikace Access zabrání spustit akční dotazy popsané v tomto poli. Postupujte podle první sadě kroků, které povolení blokovaného obsahu před pokusem o vytvoření značku tabulky a přidávací dotaz zde popsané.

  Zpřístupnění obsahu v databázi

  • Na panelu zpráv klikněte na Povolit obsah.

  • Spusťte svůj dotaz znova.

 • Vytvoření dotazů nejvyšších nebo nejnižších hodnot.

  Kroky potřebné k vytvoření dotazu na první nebo poslední hodnotu naleznete v části Vyhledání záznamů s nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami, dříve v tomto článku. Pokud potřebujete zařadit do skupiny záznamů podle kategorie, naleznete v části najít nejvyšší nebo nejnižší hodnoty pro záznamy v kategorie nebo skupiny, dříve v tomto článku.

 • Uložte obou dotazů a ponechání otevřeného pro použití v dalším krokům.

Vytvoření značku vytvářecího dotazu

 1. S nejvyšší hodnoty otevřete dotaz v návrhovém zobrazení:

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Vytvářecí.
  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit tabulku .

 2. V poli Název tabulky zadejte název pro tabulku, která se uloží záznamy nahoře a dole. Například zadejte nejvyšší a nejnižší záznamya potom klikněte na OK.
  Při každém spuštění dotazu, místo zobrazující výsledky v zobrazení Datový list dotazu vytvoří tabulku a nahradí nejvyšší hodnotu aktuální data.

 3. Uložte a zavřete dotaz.

Vytvoření přidávacího dotazu

 1. Otevřete dotaz na nejnižší hodnotu v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na Přidávací.

 3. V dialogovém okně Přidat zadejte stejný název, který jste zadali v dialogovém okně Vytvořit tabulku .
  Například zadejte nejvyšší a nejnižší záznamy a potom klikněte na OK. Pokaždé, když spustíte dotaz, místo zobrazující výsledky v zobrazení Datový list, dotaz připojí záznamů do tabulky nejvyšší a nejnižší záznamy.

 4. Uložte a zavřete dotaz.

Spuštění dotazů

Teď jste připraveni spustit dvou dotazů.

 • V navigačním podokně poklikejte na dotaz na nejvyšší hodnotu a v zprávy klikněte na Ano .

 • Poklikejte na dotaz na nejnižší hodnotu a v zprávy klikněte na Ano .

 • Otevřete tabulku nejvyšších nebo nejnižších záznamy v zobrazení Datový list.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×