Vyhledání záznamů s nejnovějším nebo nejstarším datem

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V tomto článku se dozvíte, jak pomocí dotazu na nejvyšší hodnotu najít nejnovější nebo nejdřívější kalendářní data v množině záznamů. Informace, které tento typ dotazu vrátí, můžete použít k zodpovězení různých obchodních otázek, například když zákazník naposledy zadal objednávku.

V tomto článku:

Principy, jak dotazy na nejvyšší hodnotu fungují s kalendářními daty

Vyhledání nejnovějšího nebo nejstaršího data

Vyhledání nejpozdějších nebo nejstarších kalendářních dat u záznamů v kategoriích nebo skupinách

Vyhledání nejnovějších a nejstarších kalendářních dat

Principy, jak dotazy na nejvyšší hodnotu fungují s kalendářními daty

Dotaz na nejvyšší hodnotu použijte, pokud potřebujete najít záznamy, které obsahují nejnovější nebo nejstarší kalendářní data v tabulce nebo skupině záznamů. Data pak můžete použít k zodpovězení několika typů otázek pro firmy, například:

 • Kdy se zaměstnanec koupil jako poslední? Odpověď vám pomůže určit nejefektivnější nebo nejméně produktivní zaměstnanec.

 • Kdy se zákazník naposledy dostavil na objednávku? Pokud zákazník neuvedl objednávku na dané období, můžete ho přesunout do neaktivního seznamu.

 • Kdo má nejbližší příští den nebo další narozeniny?

Pravidla pro vytváření a používání dotazů na nejvyšší hodnotu

Dotaz na nejvyšší hodnotu vytvoříte tak, že nejprve vytvoříte výběrový dotaz. Podle toho, jaké výsledky chcete použít, aplikujete na dotaz pořadí řazení nebo převedete dotaz na souhrnný dotaz. Pokud dotaz převedete, použijete agregační funkci, například Max nebo min , která vrátí nejvyšší nebo nejnižší hodnotu, nebo první nebo Poslední , která vrátí datum nejdřívějšího nebo nejstaršího. Souhrnné dotazy a agregační funkce se používají jenom v případě, že potřebujete najít data spadající do sady skupin nebo kategorií. Dejme tomu, že potřebujete najít čísla prodeje pro dané datum pro každé město, ve kterém vaše společnost pracuje. V takovém případě se města stanou kategoriemi (musíte vyhledat data na město), abyste použili souhrnný dotaz.

Když budete pokračovat, uvědomte si, že bez ohledu na typ dotazu musí vaše dotazy používat pole obsahující popisné údaje, jako jsou jména zákazníků, a také pole obsahující hodnoty kalendářních dat, které chcete najít. Kromě toho musí být hodnoty kalendářních dat v poli nastaveném na datový typ datum a čas. Dotazy popsané v tomto článku selžou, pokud se pokusíte je spustit v porovnání s hodnotami kalendářních dat v textovém poli. Pokud chcete použít souhrnný dotaz, musí být v datových polích zahrnuté informace o kategorii, například pole město nebo země/oblasti.

Výběr mezi dotazem na nejvyšší hodnotu a filtrem

Pokud chcete zjistit, jestli byste měli vytvořit dotaz na nejvyšší hodnotu nebo použít filtr, zvolte jednu z těchto možností:

 • Pokud chcete vrátit záznamy s nejnovějšími nebo nejstaršími kalendářními daty v poli a neznáte přesné hodnoty kalendářních dat nebo nezáleží na tom, vytvořte dotaz na nejvyšší hodnotu.

 • Pokud chcete vrátit všechny záznamy, ve kterých se datum shoduje, před nebo za konkrétní datum, použijte filtr. Pokud třeba chcete zobrazit data pro prodej v dubnu a červenci, použijte filtr. Podrobné informace o filtrech jsou nad tímto tématem.

  Další informace o vytváření a používání filtrů najdete v článku použití filtru pro zobrazení vybraných záznamů v databázi Accessu.

Začátek stránky

Vyhledání nejnovějšího nebo nejstaršího data

Postup v této části vysvětluje, jak vytvořit základní dotaz na nejvyšší hodnotu, který používá pořadí řazení, a dále složitější dotaz, který používá výrazy a další kritéria. První část znázorňuje základní kroky v tématu Vytvoření dotazu s nejvyššími hodnotami a druhá část vysvětluje, jak najít další narozeniny zaměstnanců přidáním kritéria. V tomto postupu se používají data z následující ukázkové tabulky.

Last Name

First Name

Adresa

Město

Země/oblast

Datum narození

Datum přijetí

Klčo

René

1 Main St.

New York

USA

5. února 1968

10. června – 1994

Heloo

Waleed

52 1st St.

Boston

USA

22-květen-1957

22. listopadu 1996

Veselý

Guido

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

USA

11. listopadu 1960

11. března 2000

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

Londýn

UK

22. března 1964

22. června – 1998

Cena

Juliánský

Calle Smith 2

Mexico City

Mexiko

5. června 1972

5. ledna 2002

Hughes

Christine

3122 75th St. S.

Seattle

USA

23. ledna 1970

23. dubna 1999

Riley

Petr

67 Big St.

Tampa

USA

14. dubna 1964

14. října 2004

Birkby

Dana

2 nos Pkwy

Brno

USA

29. října 1959

29. března 1997

Pokud chcete, můžete Tato ukázková data vložit do nové tabulky ručně nebo tuto ukázkovou tabulku zkopírovat do tabulkového procesoru, jako je Microsoft Excel, a pak pomocí Accessu naimportovat výsledný list do tabulky.

Vytvoření základního dotazu na nejvyšší hodnotu

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotazy na Návrh dotazu.

  Zobrazí se dialogové okno Zobrazit tabulku .

 2. V dialogovém okně klikněte na tabulku, kterou chcete použít v dotazu, klikněte na Přidat , vložte tabulku do horní části a klikněte na Zavřít.

  – nebo –

  Poklikejte na tabulku a potom klikněte na Zavřít.

  Pokud používáte uvedená ukázková data jako předchozí, přidejte do dotazu tabulku Employees.

 3. Do návrhové mřížky přidejte pole, která chcete použít v dotazu. Poklikejte na každé pole nebo na prázdné buňky v řádku pole přetáhněte jednotlivá pole.

  Pokud používáte ukázkovou tabulku, přidejte pole jméno, příjmení a datum narození.

 4. V poli, které obsahuje nejvyšších nebo nejnižších hodnot (pole Datum narození, pokud používáte ukázkovou tabulku) klikněte na řádek řazení a vyberte vzestupNě nebo sestupně.

  Sestupné řazení: vrátí poslední datum a vzestupné pořadí řazení vrátí nejbližší datum.

  Důležité informace: Hodnotu v řádku řazení je třeba nastavit pouze pro pole obsahující kalendářní data. Pokud zadáte pořadí řazení pro jiné pole, dotaz nevrátí požadované výsledky.

 5. Na kartě Návrh klikněte ve skupině nastavení dotazu na šipku dolů vedle položky všechny (seznam nejvyšší hodnoty ) a zadejte požadovaný počet záznamů nebo vyberte možnost ze seznamu.

 6. Kliknutím na Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení Datový list.

 7. Uložte dotaz a nechte ho otevřený pro použití v dalších krocích.

Můžete zjistit, že tento typ dotazu na nejvyšší hodnotu může odpovídat základním otázkám, jako je to, kdo je nejstarším nebo youngest osobou ve společnosti. Následující postup vysvětluje, jak pomocí výrazů a dalších kritérií přidat do dotazu mocninu a flexibilitu. Kritéria uvedená v dalším kroku vrátí následující tři narozeniny zaměstnanců.

Přidání kritérií do dotazu

Poznámka: Tento postup předpokládá, že použijete dotaz popsaný v předchozí části.

 1. Přepněte dotaz, který jste vytvořili v předchozích krocích, do zobrazení Návrh.

 2. V návrhové mřížce dotazu ve sloupci vpravo od sloupce narozeniny zadejte tento výraz: Výraz1: DatePart ("m"; [narozeniny]). Potom klikněte na Spustit.

  Funkce DatePart extrahuje část měsíce pole narozeniny.

 3. Přepněte do návrhového zobrazení.

 4. Vpravo od prvního výrazu zadejte tento výraz: Výraz2: DatePart ("d"; [narozeniny]). Potom klikněte na Spustit.

  V tomto případě funkce DatePart extrahuje část data v poli Datum narození.

 5. Přepněte do návrhového zobrazení.

 6. Zrušte zaškrtnutí políček u všech dvou zadaných výrazů, klikněte na řádek pro řazení všech výrazů a pak vyberte vzestupně.

 7. Klikněte na Spustit.

 8. Volitelně můžete zadat kritéria pro omezení rozsahu dotazu. Když zadáte kritéria, dotaz seřadí pouze záznamy, které splňují daná kritéria, a v seřazeném seznamu identifikuje hodnoty v horní nebo dolní části.

  Pokud chcete pokračovat s ukázkovými daty, přepněte do návrhového zobrazení. Potom do řádku kritéria ve sloupci narozeniny zadejte následující výraz:

  Month ([datum narození]) > month (Date ()) nebo month ([datum narození]) = month (datum ()) a den ([datum narození]) >Day (Date ())

  Tento výraz provede následující akce: month ([narozeniny]) > month (datum ()) zkontroluje datum narození každého zaměstnance, aby se zobrazilo, jestli spadá do budoucího měsíce, a pokud ano, zahrne tyto záznamy v dotazu. Month ([narozeniny]) = month (datum ()) a Day ([narozeniny]) >Day (Date ()) ([datum narození]): v části výrazu se prověří data narození, která se vyskytují v aktuálním měsíci, a zjistěte, jestli narozeniny spadají do aktuálního dne nebo kdy. Pokud je tato podmínka pravdivá, funkce obsahuje tyto záznamy v dotazu. Shrnutí: Tento výraz ignoruje všechny záznamy, které jsou v období od 1. ledna do data, ve kterém jste spustili svůj dotaz.

  Další příklady výrazů kritérií dotazu najdete v článku příklady kritérií dotazů.

 9. Na kartě Návrh klikněte ve skupině nastavení dotazu na šipku dolů vedle položky všechny (seznam nejvyšší hodnoty ) a zadejte požadovaný počet záznamů nebo vyberte možnost ze seznamu.

  Pokud chcete zobrazit další tři narozeniny, zadejte 3.

 10. Kliknutím na Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení Datový list.

Pokud vidíte víc záznamů, než jste určili

Pokud data obsahují více záznamů, které sdílejí hodnotu kalendářních dat, může dotaz na nejvyšší hodnotu vracet více dat, než jste určili. Můžete například navrhnout dotaz na nejvyšší hodnotu pro načtení tří záznamů o zaměstnancích, ale dotaz vrátí čtyři záznamy, protože "Horáčková" a "Edwards" sdílí narozeniny, jak je vidět v následující tabulce.

LastName

DatumNarozeni

Berka

9/26/1968

Jacksonův

10/2/1970

Edwards

10/15/1965

Horáčková

10/15/1969

Pokud vidíte méně záznamů, než jste určili

Předpokládejme, že navrhujete dotaz, který vrátí pět prvních nebo posledních pěti záznamů v poli, ale dotaz vrátí pouze tři záznamy. Jako pravidlo tento typ problému vyřešíte tak, že otevřete dotaz v návrhovém zobrazení a zkontrolujete řádek kritéria ve sloupcích návrhové mřížky.

Další informace o kritériích najdete v článku příklady kritérií dotazů.

Pokud se zobrazí duplicitní záznamy

Pokud dotaz na nejvyšší hodnotu vrací duplicity, budou buď podkladové tabulky obsahovat duplicitní záznamy, nebo se záznamy jeví jako duplicitní, protože dotaz neobsahuje pole, která by mohly záznamy odlišit. Například následující tabulka zobrazuje výsledky dotazu, které vrací pět objednávek, které byly naposledy dodány, a jméno prodejce, který transakci zpracoval.

DatumExpedice

Prodejce

11/12/2004

Freitag

11/12/2004

Novák

10/12/2004

Delgado

10/12/2004

Delgado

10/12/2004

Freitag

Třetí a čtvrtý záznam vypadá jako duplicitní, ale je možné, že prodejce Delgado zpracoval dvě různé objednávky, které byly na stejný den.

V závislosti na požadavcích můžete provést jednu ze dvou akcí, abyste předešli vracení duplicitních záznamů. Můžete změnit návrh dotazu a přidat pole, která vám pomůžou odlišit záznamy, jako jsou pole ČísloObjednávky a KódZákazníka. Nebo pokud stačí zobrazit jenom jeden duplicitní záznam, můžete zobrazit pouze jedinečné záznamy, a to tak, že nastavíte vlastnost jedinečnýCh hodnot dotazu na Ano. Chcete-li tuto vlastnost nastavit, klikněte v návrhovém zobrazení dotazu pravým tlačítkem myši do prázdné oblasti v horní polovině návrháře dotazu a v místní nabídce klikněte na příkaz vlastnosti . V seznamu vlastností dotazu vyhledejte vlastnost jedinečné hodnoty a nastavte ji na hodnotu Ano.

Další informace o řešení duplicitních záznamů najdete v článku vyhledání, skrytí nebo odstranění duplicitních dat.

Začátek stránky

Vyhledání nejpozdějších nebo nejstarších kalendářních dat u záznamů v kategoriích nebo skupinách

Souhrnný dotaz slouží k vyhledání nejstarších nebo nejnovějších kalendářních dat pro záznamy, které spadají do skupin nebo do kategorií. Souhrnný dotaz je výběrový dotaz, který k výpočtu hodnot pro dané pole používá agregační funkce, například min, Max, Sum, Firsta Last .

Postup v této části předpokládá, že spouštíte podnikovou správu událostí – zaberete na starosti pracovní, osvětlovací, stravovací a další charakteristiky velkých funkcí. Kromě toho jsou události, které spravujete, rozdělené do několika kategorií, jako je například spuštění produktů, veletrhy a Concerts. Postup v této části vysvětluje, jak odpovědět na běžnou otázku: kdy je další událost podle kategorie? Jinými slovy, kdy je příští spuštění produktu, další harmonizace atd.

Při dalším postupu mějte na paměti následující skutečnosti: typ souhrnného dotazu, který zde vytvoříte, může obsahovat pouze pole obsahující vaše data skupiny nebo kategorie a pole obsahující vaše kalendářní data. Nelze zahrnout další pole, která popisují položky v kategorii, jako jsou třeba jména zákazníků nebo dodavatelů. Můžete však vytvořit druhý dotaz, který kombinuje souhrnný dotaz s poli obsahujícími popisné údaje. Postup uvedený dále v této části vysvětluje, jak tento úkol udělat.

Postup v této části předpokládá použití následujících tří tabulek:

Tabulka typ události    

TypeID

Typ události

1

Spuštění produktu

2

Podniková funkce

3

Soukromá funkce

4

Dobročinný příspěvek

0,5

Veletrh

šest

Přednášce

7

Harmon

8

Kazovat

9

Ulice

Tabulka Zákazníci    

CustomerID

Společnost

Kontakt

1

Contoso, Ltd. Grafika

Jonathan Haas

2

Tailspin Toys

Že Helena Kupková

3

Zjistil

Věra Philips

4

Wingtip Toys

Lucio Iallo

0,5

A. Nulovou

Mandar Samant

šest

Adventure Works

Brian Miklus

7

Design Institute

Jaka stele

8

Škola umělecké školy

Milena Duomanova

Tabulka události    

ID události

Typ události

Zákazník

Datum události

Cena

1

Spuštění produktu

Contoso, Ltd.

4/14/2003

100 000 Kč

2

Podniková funkce

Tailspin Toys

4/21/2003

80 000 Kč

3

Veletrh

Tailspin Toys

5/1/2003

$25 000

4

Kazovat

Graphic Design Institute

5/13/2003

4 500 Kč

0,5

Veletrh

Contoso, Ltd.

5/14/2003

$55 000

šest

Harmon

Škola umělecké školy

5/23/2003

120 000 Kč

7

Spuštění produktu

A. Nulovou

6/1/2003

150 000 Kč

8

Spuštění produktu

Wingtip Toys

6/18/2003

210 000 Kč

9

Dobročinný příspěvek

Adventure Works

6/22/2003

$1 300

desítk

Přednášce

Graphic Design Institute

6/25/2003

$2 450

11

Přednášce

Contoso, Ltd.

7/4/2003

$3 800

12měsíční

Ulice

Graphic Design Institute

7/4/2003

5 500 Kč

Poznámka: Postup v této části předpokládá, že tabulky Zákazníci a typ události jsou umístěné na straně 1: n relace s tabulkou Events. V tomto případě tabulka události sdílí pole KódZákazníka a TypeID. Souhrnné dotazy popsané v následujících částech nebudou bez těchto relací fungovat.

Jak přidám tato data do databáze?

Tyto ukázkové tabulky přidáte do databáze tak, že je zkopírujete do Excelu a pak data naimportujete, ale až pár výjimek:

 • Když do Excelu zkopírujete tabulky typy událostí a zákazníci, nekopírujte sloupce TypeID a KódZákazníka. Access při importu listů přidá hodnoty primárního klíče. což vám ušetří čas.

 • Po importu tabulek je třeba otevřít tabulku události v návrhovém zobrazení a převést sloupce typu událost a zákazník na vyhledávací pole. Chcete-li, klikněte na sloupec typu dat každého pole a potom klikněte na položku Průvodce vyhledáváním.

  V rámci vytváření vyhledávacích polí aplikace Access nahradí textové hodnoty ve sloupcích typ události a zákazník číselnými hodnotami ze zdrojových tabulek.

  Další informace o vytváření a používání vyhledávacích polí najdete v článcích Vytvoření nebo odstranění vícehodnotového pole a Průvodce pro pole s více hodnotami. Oba články vysvětlují, jak vytvořit typ vyhledávacího pole, který umožňuje vybrat pro dané pole více hodnot a také vysvětlit, jak vytvořit vyhledávací seznamy.

Vytvoření souhrnného dotazu

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotazy na Návrh dotazu.

  Zobrazí se dialogové okno Zobrazit tabulku .

 2. V dialogovém okně vyberte tabulky, se kterými chcete pracovat, klikněte na Přidata po přidání tabulek klikněte na Zavřít .

  – nebo –

  Poklikejte na tabulky, které chcete použít, a potom klikněte na Zavřít. Každá tabulka se zobrazí v horní části návrháře dotazu.

  Pokud používáte výše uvedené ukázkové tabulky, přidejte tabulky události a typy událostí.

 3. Poklikejte na pole tabulky, která chcete použít v dotazu. Ujistěte se, že do dotazu v tomto okamžiku přidáte pouze pole skupiny nebo kategorie a pole hodnota.

  Pokud používáte ukázková data uvedená ve třech předchozích tabulkách, přidejte pole Typ události z tabulky typ události nebo pole data události z tabulky Events.

 4. Můžete také zadat kritéria omezující rozsah dotazu. Seřazeny budou pouze záznamy, které splňují kritéria, a v tomto seřazeném seznamu jsou uvedené hodnoty v horních a dolních polích.

  Pokud chcete například vrátit události do kategorie soukromá funkce, zadejte tento výraz do řádku kritéria ve sloupci Typ události : <> "Private Function".

  Další příklady výrazů kritérií dotazu najdete v článku příklady kritérií dotazů.

 5. PřeVeďte dotaz na souhrnný dotaz takto:

  Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt klikněte na Součty.

  V návrhové mřížce se zobrazí řádek součty.

 6. ZaJistěte , aby byl řádek součtů jednotlivých polí skupiny nebo kategorie nastaven na hodnotu Seskupit podle, a potom nastavte řádek součtů pole hodnota (pole s nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami) na hodnotu Max nebo min.

  Funkce Max vrátí největší hodnotu z číselného pole a nejnovější datum nebo čas v poli Datum a čas. Funkce min vrátí nejmenší hodnotu v číselném poli a nejstarší datum nebo čas v poli Datum a čas.

 7. Na kartě Návrh klikněte ve skupině nastavení dotazu na šipku dolů vedle položky všechny (seznam nejvyšší hodnoty ) a zadejte požadovaný počet záznamů nebo vyberte možnost ze seznamu.

  V tomto případě vyberte všea potom kliknutím na Spustit zobrazte výsledky v zobrazení Datový list.

  Poznámka: V závislosti na funkci, kterou jste vybrali v kroku 6, Access změní název pole hodnoty v dotazu na MaxOfNázevPole nebo MinOfNázevPole. Pokud použijete ukázkové tabulky, Access přejmenuje pole MaxOfEvent Datum nebo datum MinOfEvent.

 8. Uložte dotaz a přejděte k dalším krokům.

Výsledky dotazu nezobrazují názvy produktů ani žádné další informace o produktech. Abyste viděli další data, musíte vytvořit druhý dotaz, který obsahuje dotaz, který jste právě vytvořili. Postup najdete v následujících krocích.

Vytvoření druhého dotazu pro přidání dalších dat

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotazy na Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku klikněte na kartu dotazy a potom poklikejte na souhrnný dotaz, který jste vytvořili v předchozí části.

 3. Klikněte na kartu tabulky a přidejte tabulky, které jste použili v souhrnném dotazu, a přidejte tabulky obsahující další související data. Pokud použijete předchozí tři ukázkové tabulky, přidejte do nového dotazu tabulky typ události, událost a zákazníci.

 4. Spojte se s poli v souhrnném dotazu s odpovídajícími poli v nadřazených tabulkách. To provedete tak, že každé pole v souhrnném dotazu přetáhnete do odpovídajícího pole v tabulce.

  Pokud používáte ukázková data ze tří tabulek, přetáhněte sloupec typ události v souhrnném dotazu na pole Typ události v tabulce Typ události. Potom přetáhněte sloupec MaxOfEvent data v souhrnném dotazu do pole datum události v tabulce události. Vytvoření těchto spojení umožňuje, aby nový výběrový dotaz spojil data v souhrnném dotazu a data v ostatních tabulkách.

 5. Přidejte do dotazu další popisná pole z jiných tabulek.

  Pokud používáte ukázková data ze tří tabulek, můžete přidat pole Company a Contact z tabulky Customers.

 6. Případně určete pořadí řazení pro jeden nebo více sloupců. Pokud chcete například zobrazit seznam kategorií v abecedním pořadí, nastavte řádek řazení sloupce Typ události na vzestupné.

 7. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Výsledky dotazu se zobrazí v zobrazení Datový list.

Tip:  Pokud nechcete, aby se záhlaví sloupce Cena zobrazovalo jako MaxOfPrice nebo MinOfPrice, otevřete dotaz v návrhovém zobrazení a ve sloupci Price (cena) v mřížce zadejte Cena: MaxOfPrice nebo Cena: MinOfPrice. Cena se zobrazí jako záhlaví sloupce v zobrazení Datový list.

Začátek stránky

Vyhledání nejnovějších a nejstarších kalendářních dat

Dotazy, které jste vytvořili dřív v tomto článku, můžou vracet nejvyšší nebo nejnižší hodnoty, ale ne obojí. Pokud chcete, aby se obě sady hodnot zobrazily v jednom zobrazení, musíte vytvořit dva dotazy – jedno, kterým se načte nejvyšší hodnota, a pak se výsledky sloučí a uloží do jedné tabulky.

Proces vyhledání nejvyšších a nejnižších hodnot a zobrazení těchto dat v tabulce se skládá z těchto obecných kroků:

 • Vytvořte dotaz na nejvyšší hodnotu a dotaz na nejnižší hodnotu, nebo pokud potřebujete data seskupit, vytvořte souhrnné dotazy s funkcemi min a Max .

 • Převést dotaz na nejvyšší hodnotu (nebo dotaz na maximum celkem) na vytvářecí dotaz a vytvořit novou tabulku.

 • PřeVeďte dotaz na nejnižší hodnoty (nebo souhrnný dotaz min) na přidávací dotaz a přidejte záznamy do tabulky s nejvyššími hodnotami.

  Postup v těchto částech vysvětluje, jak to udělat.

  Vytvoření dotazů

  1. Vytvořte dotazy na nejvyšší a nejnižší hodnoty.

   Postup vytvoření dotazu s nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami najdete v části Vyhledání nejnovějšího nebo nejstaršího kalendářního datavýše v tomto článku. Pokud potřebujete záznamy seskupit podle kategorií, přečtěte si článek Vyhledání nejnovějšího nebo nejstaršího data pro záznamy v kategoriích nebo skupinách.

   Pokud používáte ukázkové tabulky z posledního oddílu, použijte jenom data z tabulky Events. Pole Typ události, zákazník a datum události můžete použít v obou dotazech v tabulce události.

  2. Uložte jednotlivé dotazy s výstižným názvem, například nejvyšší hodnotu a nejnižší hodnotu, a nechte je otevřené pro použití v dalších krocích.

Vytvoření vytvářecího dotazu

 1. S dotazem na nejvyšší hodnotu otevřeným v návrhovém zobrazení:

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Vytvářecí.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit tabulku.

 2. Do pole název tabulky zadejte název tabulky, do které se uloží horní a dolní záznam. Zadejte například záznamy na nejvyšší a nejnižší úrovnia klikněte na OK.

  Při každém spuštění dotazu namísto zobrazení výsledků v zobrazení Datový list vytvoří tabulka a nahradí nejvyšší hodnotu aktuálními daty.

 3. Uložte a zavřete dotaz.

Vytvoření přidávacího dotazu

 1. Pomocí dotazu na nejnižší hodnotu v návrhovém zobrazení:

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Přidávací.

 2. Objeví se dialogové okno Přidat.

 3. Zadejte stejný název, jaký jste zadali v dialogovém okně vytvářecí.

  Zadejte například záznamy na nejvyšší a nejnižší úrovnia klikněte na OK. Při každém spuštění dotazu namísto zobrazení výsledků v zobrazení Datový list dotaz přidá záznamy do tabulky nejvyšší a nejnižší záznamy.

 4. Uložte a zavřete dotaz.

Spuštění dotazů

 • Nyní můžete dva dotazy spustit. V navigačním podokně poklikejte na dotaz na nejvyšší hodnotu a po zobrazení výzvy Accessu klikněte na Ano . Pak poklikejte na dotaz na nejnižší hodnotu a po zobrazení výzvy Accessu klikněte na Ano .

 • Otevřete tabulku s horním a dolním záznamem v zobrazení Datový list.

Důležité informace: Pokud se pokusíte spustit vytvářecí nebo přidávací dotazy a zdá se, že se nic neděje, zkontrolujte, zda stavový řádek Accessu neobsahuje tuto zprávu:

Akce či událost byly blokovány režimem vypnutí.

Pokud se zobrazí tato zpráva, udělejte toto:

 • Zobrazte panel zpráv (Pokud není zobrazen). Abyste to udělali, klikněte na kartě databázové nástroje ve skupině Zobrazit nebo skrýt na panel zpráv.

 • Na panelu zpráv klikněte na Možnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti zabezpečení Microsoft Office.

 • Vyberte Povolit tento obsah a klikněte na OK.

 • Spusťte svůj dotaz znova.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×