Vyhledání záznamů s nejnovějším nebo nejstarším datem

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek vysvětluje, jak najít nejnovějšího a nejstaršího data v sadě záznamů pomocí odstraňovacího dotazu nejvyšší hodnotu. Můžete použít informací, které tento typ dotazu vrátí odpověď na řadu otázek firmy, třeba když zákazníka poslední objednávky.

Co chcete udělat?

Porozumět tomu, jak nejvyšší hodnotu dotazů práci s kalendářními daty

Vyhledání nejnovějšího a nejstaršího data

Vyhledat nejnovější nebo nejdřívějšího kalendářních záznamy v kategorie nebo skupiny

Vyhledat nejnovější a nejstaršího kalendářního data

Porozumět tomu, jak nejvyšší hodnotu dotazů práci s kalendářními daty

Dotaz na nejvyšší hodnotu použijete, když potřebujete najít záznamy, které obsahují nejnovější nebo nejstarší datum v tabulce nebo skupiny záznamů. Pak můžete data k zodpovězení určitých typů obchodních otázek, jako například:

 • Pokud zaměstnance poslední datum prodeje? Odpověď vám může pomoct zjistit většina produktivní nebo nejmenších produktivní zaměstnance.

 • Pokud zákazníka poslední objednali? Pokud zákazník nebyla objednávky pro dané časové období, můžete přesunout do seznamu aplikace neaktivní.

 • Kdo má další datum narození nebo další n narozeniny?

Pravidla pro vytváření a používání dotazů nejvyšší hodnoty

Vytvoření dotazu na nejvyšší hodnotu vytvoření výběrového dotazu. V závislosti na výsledky, které chcete použít pořadí řazení do dotazu nebo převod dotazu do souhrnného dotazu. Pokud převod dotazu, používat agregační funkce, například Maximum nebo Minimum a vraťte se nejvyšší či nejnižší hodnotu, nebo první nebo poslední vrátíte nejstarší nebo nejnovější datum. Souhrnné dotazy a používáte agregační funkce jazyka pouze v případě potřeby najít data, která spadají do sady skupiny nebo kategorie. Předpokládejme například, budete muset vyhledat hodnoty prodeje pro dané datum pro jednotlivá města, ve kterém vaše společnost používá. V tomto případě se města stanou kategoriemi (potřebujete najít data podle města), takže použijete souhrnného dotazu.

Při použití tohoto postupu zapamatovat, že, bez ohledu na typ dotazu, dotazech musí používat polí obsahujících popisný dat, jako jsou jména zákazníků a pole obsahující hodnoty kalendářních dat, které chcete najít. Kromě toho zadejte datum, kdy musí být umístěny hodnoty v poli nastavení datového typu datum a čas. Dotazy, které tento článek popisuje selže, pokud se při pokusu o spuštění proti hodnoty kalendářních dat v textovém poli. Kromě toho pokud chcete použít souhrnného dotazu, datových polí musí obsahovat kategorii informací, například pole Město nebo země/oblasti.

Volba mezi dotaz na nejvyšší hodnotu a filtr

Pokud chcete zjistit, zda by měly vytvořit dotaz na nejvyšší hodnotu nebo použít filtr, vyberte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete vrátit záznamů s nejnovějším nebo nejnovější data v poli a neznáte hodnoty přesné kalendářních dat nebo nejsou důležité, vytvoříte dotaz na nejvyšší hodnotu.

 • Pokud chcete vrátit všechny záznamy, které odpovídá datum, je před nebo později než konkrétní datum, použijte filtr. Například data prodejů mezi dne a dne zobrazíte použít filtr. Úplné informace o filtrech přesahuje v tomto tématu.

  Další informace o vytváření a používání, najdete v článku Filtr: omezení počtu zobrazených záznamů v zobrazení.

Začátek stránky

Vyhledání nejnovějšího a nejstaršího data

V této části jsou vysvětleny k vytvoření dotazu základní nejvyšší hodnotu, která používá pořadí řazení a vytvoření složitějšího dotazu, který využívá výrazy a dalších kritérií. První oddíl ukazuje základní kroky při vytváření dotazu na nejvyšší hodnotu a druhý oddíl vysvětluje, jak najít další narozenin několika zaměstnanců přidáním kritéria. Kroky použijte data v následující tabulce vzorku.

Příjmení

Jméno

Adresa

Město

Země/oblast

Datum narození

Datum přijetí

Barnhill

Josh

1 Main St.

New York

USA

5. 2. 1968

10. 6. 1994

Heloo

Waleed

52 1st St.

Boston

USA

22. 5. 1957

22. 11. 1996

Pica

Guido

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

USA

11. 11. 1960

11. 3. 2000

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

Londýn

UK

22. 3. 1964

22. 6. 1998

Price

Julian

Calle Smith 2

Mexico City

Mexiko

5. 6. 1972

5. 1. 2002

Hughes

Christine

3122 75th St. S.

Seattle

USA

23. 1. 1970

23. 4. 1999

Riley

Steve

67 Big St.

Tampa

USA

14. 4. 1964

14. 10. 2004

Birkby

Dana

2 Nosey Pkwy

Portland

USA

29. 10. 1959

29. 3. 1997

Pokud budete potřebovat, tato ukázková data do nové tabulky můžete zadat ručně, nebo můžete zkopírovat ukázkové tabulky do tabulkového programu, jako je Microsoft Office Excel 2007 a potom použijte přístup k importu výsledném listu do tabulky.

Ukázka

Ruční zadání ukázkových dat

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

  Access přidá do databáze novou prázdnou tabulku.

  Poznámka: Pokud otevřete novou prázdnou databázi, nemusíte tento krok dělat. Tento krok ale musíte udělat, kdykoli budete potřebovat přidat do databáze tabulku.

 2. Poklikejte v ukázkové tabulce na první buňku v řádku záhlaví a zadejte název pole.

  Access ve výchozím nastavení označuje prázdná pole v řádku záhlaví textem Přidat nové pole, jako tady:

  Nové pole v datovém listu

 3. Pomocí šipkových kláves se přesuňte na další prázdnou buňku záhlaví a zadejte název druhého pole (můžete taky stisknout klávesu TAB nebo poklikat na novou buňku). Tento krok opakujte, dokud nezadáte všechny názvy polí.

 4. Zadejte do ukázkové tabulky data.

  Při zadávání dat aplikace Access odvozeny datový typ u každého pole. Pokud začínáte relační databáze, třeba nastavit určitého datového typu, jako jsou čísla, Text nebo datum a čas pro jednotlivá pole v tabulkách. Nastavení datových typů zajistit správného zadávání dat a pomáhá zabránit chyby, jako je použití telefonního čísla ve výpočtu. Ukázkových tabulek je třeba povolit přístup odvodit datového typu.

 5. Po dokončení zadávání dat, klikněte na tlačítko Uložit

  Klávesová zkratka: Stiskněte CTRL+S.

  Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 6. Do pole Název tabulky zadejte název ukázkové tabulky a pak klikněte na OK.

  Použijte uvedené názvy jednotlivých ukázkových tabulek, protože dotazy v částech s postupy tyto názvy používají.

 7. Opakujte tento postup, dokud nevytvoříte všechny uvedené na začátek této části ukázkové tabulky.

Zkopírujte tabulku do tabulkového programu

 1. Spusťte tabulkový kalkulátor a vytvořte nový prázdný soubor. Pokud používáte Excel, vytvoří se automaticky nový prázdný sešit.

 2. Zkopírujte ukázkovou tabulku uvedenou v předchozí části a vložit ho do prvního listu do první buňky.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu, klikněte na příkaz Přejmenovat a název listu zaměstnanců.

 4. Uložte sešit na vhodné místo a přejděte k dalším krokům.

Import tabulky do aplikace Access

 1. V nové nebo existující databázi:

  Na kartě Externí data klikněte ve skupině Import na Excel.

  – nebo –

  Klikněte na Další a v seznamu vyberte tabulkový kalkulátor.

  Zobrazí se dialogové okno Načíst externí data – Tabulka aplikace <Název aplikace>.

 2. Klikněte na Procházet, otevřete soubor tabulkového kalkulátoru, který jste vytvořili v předchozích krocích, a klikněte na OK.

  Spustí se Průvodce importem z tabulkového kalkulátoru.

 3. Ve výchozím nastavení průvodce vybere první list v sešitu (zaměstnanci, pokud jste postupovali podle kroků v předchozí části) a data z listu se zobrazí v dolní části obrazovky. Klikněte na tlačítko Další.

 4. Klikněte na První řádek obsahuje hlavičky sloupců a potom na tlačítko Další.

 5. V případě potřeby změňte názvy polí a datových typů pomocí textových polí a seznamů v části Možnosti pole nebo vynechat pole z importu. Jinak klikněte na tlačítko Další.

  Pokud používáte výše uvedené ukázkové tabulky, nepotřebujete proveďte požadované změny v tomto okamžiku.

 6. Ponechte vybranou možnost aplikace Access přidat primární klíč a klikněte na tlačítko Další.

 7. Access automaticky navrhne jako název nové tabulky název listu. Název přijměte nebo zadejte jiný název a klikněte na Dokončit.

Poznámka: Pokud nemáte tabulkovým procesorem, můžete zkopírovat vzorová data do textového editoru, jako je Poznámkový blok. Další informace o importu textových dat naleznete v článku Import a propojení dat z textového souboru.

Vytvoření základní nejvyšší hodnoty dotazu

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

  Zobrazí se dialogové okno Zobrazit tabulku.

 2. V dialogovém okně klikněte na tabulku, kterou chcete použít v dotazu, klikněte na Přidat do umístění tabulky v horní části návrháře a klikněte na tlačítko Zavřít.

  – nebo –

  Poklikejte na tabulku a klikněte na tlačítko Zavřít.

  Pokud používáte ukázková data přidat tabulky Employees do dotazu.

 3. Přidejte pole, které chcete použít v dotazu do návrhové mřížky. Můžete poklikejte na jednotlivá pole nebo přetažení jednotlivá pole na prázdnou buňku v řádku pole.

  Pokud používáte ukázkové tabulky, přidejte pole křestního jména, příjmení a datum narození.

 4. V poli, která obsahuje nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami (datum narození pole, pokud používáte ukázkové tabulky) klikněte na řádku Řadit a vyberte Vzestupně nebo Sestupně.

  Sestupné řazení vrací poslední datum a seřadit vzestupně vrátí počáteční datum.

  Důležité informace: V řádku Řadit pouze u polí, která obsahují kalendářní data, je nutné nastavit hodnotu. Je-li určit pořadí řazení u jiného pole dotazu nevrací výsledky, které chcete.

 5. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na šipku dolů u všech (seznam Nejvyšší hodnoty ) a potom zadejte počet záznamy, které chcete zobrazit, nebo vyberte možnost ze seznamu.

 6. Klikněte na Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení Datový list.

 7. Uložte dotaz a mějte otevřenou pro použití v dalším krokům.

Uvidíte, že tento typ dotazu na nejvyšší hodnotu můžete odpovědět základní otázky, kdo je nejstarším nebo nejmladším společnosti. Další kroky popisují, jak vytvořit složitější do dotazu pomocí výrazů a dalších kritérií. Kritéria zobrazené v dalším kroku zpáteční narozeniny následující tři zaměstnanců.

Přidání kritérií do dotazu

Poznámka: Tento postup předpokládá, že používáte dotaz popsaný v předchozí části.

 1. Přepněte dotaz, který jste vytvořili v předchozích krocích do návrhového zobrazení.

 2. V návrhové mřížce dotazu ve sloupci vpravo od sloupce Datum narození, zkopírujte a vložte nebo zadejte tento výraz: Výraz1: DatePart ("m"; [datum narození]). Klikněte na Spustit.

  Funkce DatePart extrahuje znamenající měsíc v poli Datum narození.

 3. Přepněte do návrhového zobrazení.

 4. Napravo od prvního výraz vložit nebo zadejte tento výraz: Výraz2: DatePart ("d", [datum narození]). Klikněte na Spustit.

  Funkce DatePart v tomto případě extrahuje části datum v poli Datum narození.

 5. Přepněte do návrhového zobrazení.

 6. Zrušte zaškrtnutí políčka zaškrtněte políčka v řádku Zobrazit pro jednotlivá pole ze dvou výrazů, který jste právě zapsali, klikněte na řádku Řadit u každého výrazu a potom vyberte možnost Vzestupně.

 7. Klikněte na Spustit.

 8. Pokud chcete můžete určit kritéria jak omezit obor dotazu. Při zadávání kritérií dotaz seřadí jenom ty záznamy, které splňují daná kritéria a identifikuje prvních nebo posledních hodnoty v seznamu seřazené.

  Pokud chcete pokračovat s ukázkovými daty, přepněte do návrhového zobrazení. V řádku kritéria ve sloupci Datum narození zadejte následující výraz:

  Měsíc (datum narození]) > Month(Date()) nebo měsíc (datum narození]) = Month(Date()) a Day ([datum narození]) > Day(Date())

  Tento výraz provede následující akce: měsíc (datum narození]) > Month(Date()) část zkontroluje datum narození každého zaměstnance ji v budoucích měsíci a že, pokud je hodnota true, obsahuje záznamy v dotazu. Měsíc (datum narození]) = Month(Date()) a Day([Birth Date]) > Day(Date()) část výrazu zkontroluje datum narození probíhajících v aktuálním měsíci zobrazíte, když narozeniny nebo později dnešního dne. Pokud je zadaná podmínka pravdivá, funkce obsahuje tyto záznamy v dotazu. Shrnutí: Tento výraz ignoruje všechny záznamy narozeniny číselnou mezi 1 a datum, kdy spustíte dotaz.

  Pokud hledáte další příklady výrazů kritérií dotazu, najdete v článku Příklady kritérií dotazů.

 9. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na šipku dolů u všech (seznam Nejvyšší hodnoty ) a potom zadejte počet záznamy, které chcete zobrazit, nebo vyberte možnost ze seznamu.

  Pokud chcete zobrazit následující tři narozeniny, zadejte hodnotu 3.

 10. Klikněte na Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení Datový list.

Pokud se zobrazí více záznamů než jste určili

Pokud data obsahují více záznamů, které sdílejí hodnotu data, může dotaz na nejvyšší hodnotu vracet víc dat, než jste určili. Například návrhu dotazu na nejvyšší hodnotu k načtení tři záznamy zaměstnanců, ale dotaz vrátí čtyři záznamy "Miklus" a "Edwards" sdílejí narozeniny, jak je uvedeno v následující tabulce.

Příjmení

DatumNarození

Berka

9/26/1968

Jackson

10/2/1970

Edwards

10/15/1965

Wilson

10/15/1969

Pokud se zobrazí méně záznamů, než je zadat

Předpokládejme návrhu dotazu k vrácení prvních nebo posledních pět záznamů v poli, ale dotaz vrací pouze tři záznamy. Zpravidla vyřešit tento typ problému otevřete dotaz v návrhovém zobrazení a kontrolou řádku kritéria sloupce v návrhové mřížce.

Další informace o kritériích naleznete v článku Příklady kritérií dotazů.

Pokud se zobrazí duplicitní záznamy

Pokud vrátí dotaz na nejvyšší hodnotu podkladové tabulky obsahují duplicitních záznamů nebo záznamů jsou duplicitní protože dotaz neobsahuje pole, která lze rozlišit mezi záznamy. Například následující tabulka zobrazuje výsledky dotazu, který vrací pět odeslaných naposledy, spolu s názvem prodejce, který zpracování transakce objednávek.

ShippedDate

Prodejce

11/12/2004

Freitag

11/12/2004

Novák

10/12/2004

Delgado

10/12/2004

Delgado

10/12/2004

Freitag

Třetí a čtvrtý záznam jsou duplicitní, ale je možné že prodejce Delgado zpracování dva různé objednávky odeslané na stejný den.

V závislosti na vašim požadavkům můžete udělat jednu z těchto akcí chcete-li předejít vrácení duplicitních záznamů. Můžete změnit designu dotazu přidáte pole, která vám pomůže záznamy odlišit, například pole Kód objednávky a CustomerID. Nebo pokud stačí zobrazen pouze jeden duplicitní záznamy, můžete zobrazit jen odlišné záznamy nastavením vlastnosti Jedinečné hodnoty dotazu na hodnotu Ano. Nastavovaná vlastnost, v návrhovém zobrazení dotazu klikněte pravým tlačítkem na libovolné místo na prázdné místo v horní části Návrhář dotazu a potom v místní nabídce klikněte na Vlastnosti. V seznamu vlastností dotazu vyhledejte vlastnost Jedinečné hodnoty a nastavte ji na hodnotu Ano.

Další informace o práci s duplicitními záznamy naleznete v článku Vyhledání a skrytí nebo odstranit duplicitní data.

Začátek stránky

Vyhledat nejnovější nebo nejdřívějšího kalendářních záznamy v kategorie nebo skupiny

Použití souhrnného dotazu zobrazíte nejstarších nebo nejnovějších dat pro záznamy, které spadají do skupiny nebo kategorie. Souhrnný dotaz je výběrový dotaz, který používá pro výpočet hodnoty pro dané pole agregační funkce jazyka například Minimum, Maximum, SUMA, Křestníjméno a Příjmení .

Postup v této části předpokládá spustit správu událostí business – staráte se o pracovní osvětlení, kuchyňský a dalších aspektů velké funkcí. Kromě toho události, které spravujete spadají do několika kategorií, například prezentace nových produktů, ulice veletrhy a koncerty. V této části jsou vysvětleny k odpovědi běžné otázky: když je další událost podle kategorie? Jinými slovy, kdy je při příštím spuštění produktu, další spolupracuje a tak dále.

Až budete pokračovat, mějte na paměti následující: ve výchozím nastavení typ souhrnný dotaz, který tady vytvoříte může obsahovat pouze pole obsahující data skupinou nebo kategorií a pole obsahující kalendářní data. Další pole, které popisují položky v kategorii, třeba jména zákazníka nebo dodavatel se nedá vložit. Však můžete vytvořit druhý dotaz, který kombinuje souhrnného dotazu s poli, které obsahují popisný dat. Dále v této části jsou vysvětleny k provedení tohoto úkolu.

Postup v této části předpokládá použití následující tři tabulky:

Typ události tabulky   

ID typu

Typ události

1

Uvedení produktu na trh

2

Podnikové (funkce)

3

Soukromé (funkce)

4

Dobročinná

5

Výstavy

6

Přednášky

7

Spolupracuje

8

Vykazovat

9

Ulice veletrhu

Tabulka Zákazníci    

CustomerID (ID zákazníka)

Company

Kontakt

1

Obrázek Contoso, Ltd.

Jonathan Haas

2

Tailspin Toys

Že Helena Kupková

3

Fabrikam

Kopecká Věra

4

Kterou

Lucio Iallo

5

A. datum

Mandar Samant

6

Adventure Works

Miklus Briana

7

Návrh instituce

Jaka Stele

8

Obrázek jemně školy

Milena Duomanova

Tabulka události   

ID události

Typ události

Zákazník

Datum události

Cena

1

Uvedení produktu na trh

Contoso, Ltd.

4/14/2003

100 000 Kč

2

Podnikové (funkce)

Tailspin Toys

4/21/2003

80 000 Kč

3

Výstavy

Tailspin Toys

5/1/2003

$ 25 000

4

Vykazovat

Graphic Design Institute

5/13/2003

4 500 Kč

5

Výstavy

Contoso, Ltd.

5/14/2003

$55,000

6

Spolupracuje

Obrázek jemně školy

5/23/2003

12 000 Kč

7

Uvedení produktu na trh

A. datum

6/1/2003

150 000 Kč

8

Uvedení produktu na trh

Kterou

6/18/2003

21 000 Kč

9

Dobročinná

Adventure Works

6/22/2003

$1,300

10

Přednášky

Graphic Design Institute

6/25/2003

$2,450

11

Přednášky

Contoso, Ltd.

7/4/2003

$3,800

12

Ulice veletrhu

Graphic Design Institute

7/4/2003

5 500 Kč

Poznámka: Postup v této části předpokládá, že zákazníci a typ události tabulky budou uloženy na straně "1"-n relace s tabulkou události. V tomto případě tabulce Events sdílí CustomerID a ID typu pole. Celkové částky dotazy popsané v dalších částech nebude fungovat bez těchto relace.

Jak přidat tato data do databáze

Podle kroků v předchozí části Vyhledání záznamů s nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami, ale několik výjimek můžete přidat k databázi ukázkové tabulky:

 • Při kopírování tabulky typy událostí a Zákazníci do Excelu nekopírujte sloupce ID typu a CustomerID. Aplikace Access přidá hodnotami primárního klíče pro vás při importu listů; které ukládá určitou dobu.

 • Po importu tabulky, musíte otevřete události tabulky v návrhovém zobrazení a převést sloupce Typ akce a zákazníka na vyhledávací pole. Ano, kliknutím na sloupci Datový typ pro každé pole a potom klikněte na Průvodce vyhledáváním.

  V rámci vytváření vyhledávacích polí Access slouží k nahrazení textových hodnot ve sloupci Typ události a zákazník s číselnými hodnotami ze zdrojové tabulky.

  Další informace o vytváření a používání vyhledávacích polí najdete v článcích Použití seznamu, který umožňuje uložení více hodnot a Průvodce pro pole s více hodnotami. Oba články popisují, jak chcete vytvořit typ vyhledávací pole, které vám umožní vybrat více hodnot pro dané pole a také je vysvětleno, jak vytvářet seznamy vyhledávání.

Vytvoření souhrnného dotazu

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

  Zobrazí se dialogové okno Zobrazit tabulku.

 2. V dialogovém okně vyberte tabulky, které chcete pracovat s, klikněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko Zavřít po dokončení přidávání tabulky.

  – nebo –

  Poklikejte na tabulky, které chcete použít a klikněte na tlačítko Zavřít. Každou tabulku se zobrazí v horní části okna návrháře dotazu.

  Pokud používáte výše uvedené ukázkové tabulky, přidejte tabulky události a typy událostí.

 3. Poklikejte na pole tabulky, které chcete použít v dotazu. Ujistěte se, že přidáte pouze pole skupinou nebo kategorií a na hodnotu pole do dotazu v tomto okamžiku.

  Pokud používáte ukázková data uvedené v tři předchozí tabulky, přidáte pole Typ události z tabulky Typ události nebo pole Datum události v tabulce Events.

 4. Pokud chcete můžete zadat kritéria, která omezuje obor dotazu. Třídění jenom záznamy, které splňují daná kritéria a nejvyšších nebo nejnižších hodnot polí jsou určeny v tomto seřazené seznamu.

  Například, pokud chcete se vrátit událostí v kategorii Soukromá funkce zadáte tento výraz v řádku kritéria ve sloupci Typ události: <> "soukromá funkce".

  Pokud hledáte další příklady výrazů kritérií dotazu, najdete v článku Příklady kritérií dotazů.

 5. Převod dotazu na souhrnného dotazu následujícím způsobem:

  Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt klikněte na Součty.

  V návrhové mřížce se zobrazí řádek Součty.

 6. Ujistěte se, že řádek Součty každého skupinou nebo kategorií pole je nastavena na Seskupit podle a poté nastavte řádek Součty pole hodnoty (pole s nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami) Maximum nebo Minimum.

  Max vrátí největší hodnotu v číselném poli a poslední datum nebo čas hodnotu v poli Datum a čas. Min vrátí nejmenší hodnotu v číselném poli a nejstarší datum nebo čas hodnotu v poli Datum a čas.

 7. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na šipku dolů u všech (seznam Nejvyšší hodnoty ) a potom zadejte počet záznamy, které chcete zobrazit, nebo vyberte možnost ze seznamu.

  V tomto případě vyberte všechny a klikněte na Spustit zobrazte výsledky v zobrazení Datový list.

  Poznámka: V závislosti na funkci, kterou jste vybrali v kroku 6 aplikace Access změní název na hodnotu pole v dotazu na Max-název pole nebo min-název pole. Pokud používáte ukázkové tabulky, přejmenuje aplikace Access pole Max Datum nebo Datummin .

 8. Uložte dotaz a přejděte k dalším krokům.

Výsledky dotazu nezobrazovat názvy produktů nebo Další informace o produktech. Pokud chcete zobrazit další data, je potřeba vytvořit druhý dotaz, který zahrnuje dotaz, který jste právě vytvořili. Další kroky popisují, jak můžete to udělat.

Vytvoření druhého dotazu pro přidání dalších dat

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku klikněte na kartu dotazy a potom poklikejte na souhrnného dotazu, který jste vytvořili v předchozí části.

 3. Klikněte na kartu tabulky a přidání tabulek, které jste použili v souhrnného dotazu a také přidat všechny tabulky, které obsahují další související data. Pokud používáte předchozí tři ukázkové tabulky, přidejte do nového dotazu typ události, zvláštní událost a zákazníci tabulky.

 4. Propojte pole v souhrnný dotaz s odpovídajícími poli v tabulkách nadřazené. K tomu, přetáhněte jednotlivá pole v souhrnného dotazu na odpovídající pole v tabulce.

  Pokud používáte vzorová data z uvedenými třemi tabulkami, přetáhněte sloupec typ události v souhrnného dotazu do pole Typ události v tabulce Typ události. Potom přetáhněte sloupec Datum Max v souhrnného dotazu do pole Datum události v tabulce Events. Vytvoření těchto spojení umožňuje nový výběrový dotaz sloučit data do souhrnného dotazu a data v jiných tabulkách.

 5. Přidejte další popisná pole z jiných tabulek v dotazu.

  Pokud používáte vzorová data z tři tabulky, můžete přidat pole společnosti a kontakt z tabulky Zákazníci.

 6. Volitelně určete pořadí řazení pro jeden nebo více sloupců. Například seznam kategorií v abecedním pořadí, nastavte řádku Řadit sloupce Typ akceVzestupně.

 7. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Výsledky dotazu se zobrazí v zobrazení Datový list.

Tip:    Pokud nechcete, aby na záhlaví sloupce cena zobrazovat jako Max-Cena nebo Min-Cena, otevřete dotaz v návrhovém zobrazení a ve sloupci cena v mřížce zadejte cena: Max-Cena nebo cena: min-cena. Cena se zobrazí jako záhlaví sloupce v zobrazení Datový list.

Začátek stránky

Vyhledat nejnovější a nejstaršího kalendářního data

Dotazy, které jste vytvořili dříve v tomto článku můžete vrátit nejvyšší nebo nejnižší hodnoty, ale ne obě. Pokud chcete zobrazit obě množiny hodnot v jednom zobrazení, je potřeba vytvořit dvou dotazů, která načte nejvyšší hodnotu a druhá načte nejnižší hodnoty – a potom sloučit a uložení výsledků v jedné tabulce.

Proces vyhledání nejvyšší a nejnižší hodnoty a zobrazení dat v tabulce spočívá v následujících obecných krocích:

 • Vytvoření nejvyšší hodnotu a nejnižší hodnoty dotazu nebo v případě potřeby seskupení dat, vytvořit souhrnné dotazy, které využívají funkce Min a Max .

 • Tajná nejvyšší hodnoty dotazu (nebo souhrnného dotazu Max) na vytvářecí dotaz a vytvoření nové tabulky.

 • Převedení dotazu na nejnižší hodnoty (nebo souhrnného dotazu Min) na přidávací dotaz a přidání záznamů do tabulky nejvyšší hodnotu.

  Kroky v této části popisují, jak můžete to udělat.

  Vytvoření dotazů

  1. Vytvoření dotazů nejvyšších nebo nejnižších hodnot.

   Kroky potřebné k vytvoření dotazu na první nebo poslední hodnotu najdete v článku Vyhledání nejnovějšího a nejstaršího data, dříve v tomto článku. Pokud potřebujete zařadit do skupiny záznamů podle kategorie, najdete v článku Vyhledání nejnovějšího a nejstaršího data záznamů v kategorie nebo skupiny, dříve v tomto článku.

   Pokud používáte ukázkové tabulky z posledního oddílu, použijte pouze data v tabulce Events. Pomocí pole Typ události, zákazníka a datum události v tabulce Events v obou dotazů.

  2. Uložte obou dotazů smysluplný název, například hodnota nejvyšší a nejnižší hodnota a ponechání otevřeného pro použití v dalším krokům.

Vytvoření značku vytvářecího dotazu

 1. S nejvyšší hodnoty otevřete dotaz v návrhovém zobrazení:

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Vytvářecí.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit tabulku.

 2. V poli Název tabulky zadejte název pro tabulku, která se uloží záznamy nahoře a dole. Například zadejte nejvyšší a nejnižší záznamya potom klikněte na OK.

  Při každém spuštění dotazu, místo zobrazující výsledky v zobrazení Datový list dotazu vytvoří tabulku a nahradí nejvyšší hodnotu aktuální data.

 3. Uložte a zavřete dotaz.

Vytvoření přidávacího dotazu

 1. S dotaz na nejnižší hodnotu v návrhovém zobrazení:

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Přidávací.

 2. Objeví se dialogové okno Přidat.

 3. Zadejte stejný název, který jste zadali v dialogovém okně Vytvořit tabulku.

  Například zadejte nejvyšší a nejnižší záznamya potom klikněte na OK. Pokaždé, když spustíte dotaz, místo zobrazující výsledky v zobrazení Datový list, dotaz připojí záznamů do tabulky nejvyšší a nejnižší záznamy.

 4. Uložte a zavřete dotaz.

Spuštění dotazů

 • Teď jste připraveni spustit dvou dotazů. V navigačním podokně poklikejte na dotaz na nejvyšší hodnotu a po zobrazení výzvy klikněte na tlačítko Ano. Potom poklikejte na dotaz na nejnižší hodnotu a po zobrazení výzvy klikněte na tlačítko Ano.

 • Otevřete tabulku nejvyšší a nejnižší záznamy v zobrazení Datový list.

Důležité informace: Pokud se pokusíte spuštění vytvářecího nebo přidávací dotaz a zdá se nic nestane, zkontrolujte stavový řádek Accessu neobsahuje tuto zprávu:

Akce či událost byly blokovány režimem vypnutí.

Pokud se zobrazí zprávy, Uděláte to takto:

 • Pokud ještě není zobrazen, zobrazte panel zpráv. Ano, na kartě Databázové nástroje ve skupině Zobrazit/skrýt klikněte na možnost Panel zpráv.

 • Na panelu zpráv klikněte na Možnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti zabezpečení Microsoft Office.

 • Zaškrtněte políčko Povolit tento obsah a potom klikněte na OK.

 • Spusťte svůj dotaz znova.

Další informace o režimu vypnutí a o zabezpečení Accessu naleznete v článku zabezpečení databáze aplikace Access 2007.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×