Vyhledání a nahrazení textu nebo formátování ve Wordu pro Mac

Můžete hledat a nahrazovat text, včetně speciálních znaků (například dlouhých pomlček) a prvků dokumentu (jako třeba konců stránek). Můžete také hledat speciální formátování (například formáty znaků a odstavců), styly a zvýraznění a měnit formátování beze změny textu. Při hledání textu Word zvýrazní všechny nalezené shody v dokumentu. K vyhledání a nahrazení textu také můžete použít zástupné znaky.

V pravém horním rohu dokumentu zadejte do vyhledávacího pole Zadejte text, který chcete v dokumentu najít slovo nebo slovní spojení, které chcete najít, a Word zvýrazní všechny výskyty slova nebo slovního spojení v celém dokumentu.

Nahrazení vyhledaného textu:

 1. Klikněte na lupu a pak na Nahradit.

  Vyhledávací pole se zvýrazněnou možností Nahradit

 2. Do pole Nahradit čím zadejte nový text, který má nahradit ten původní.

 3. Klikněte na Nahradit vše nebo Nahradit.

  Tipy: 

  • Můžete také otevřít základní podokno Najít a nahradit pomocí klávesové zkratky CONTROL + H.

  • Při nahrazování textu je vhodné klikat na Nahradit místo na Nahradit vše. Každý výskyt si tak můžete před nahrazením prohlédnout.

Pomocí nabídky Formát můžete vyhledat text se speciálním formátováním, například tučné písmo nebo zvýraznění.

 1. Klikněte na Zobrazení > Navigační podokno.

  Karta Zobrazení se zaškrtnutým políčkem Navigační podokno

 2. V navigačním podokně klikněte na lupu.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení a pak na Rozšířené hledání a nahrazování.

  Pole Najít a nahradit se zvýrazněnou možností Rozšířené hledání a nahrazování

  Poznámky: 

  • Kliknutím na šipku v dolní části dialogu Najít a nahradit zobrazte všechny možnosti.

  • Způsob otevření místní nabídky Formát

 4. V nabídce Formát klikněte na požadovanou možnost.

  Možnosti rozevíracího pole Formát

  Pokud se otevře druhý dialog, vyberte požadované možnosti a potom klikněte na OK.

 5. V dialogu Najít a nahradit klikněte na Najít další nebo na Najít vše.

Pomocí nabídky Formát můžete vyhledat a nahradit text se speciálním formátováním, například tučné písmo nebo zvýraznění.

 1. Klikněte na Zobrazení > Navigační podokno.

  Karta Zobrazení se zaškrtnutým políčkem Navigační podokno

 2. V navigačním podokně klikněte na lupu.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení a pak na Rozšířené hledání a nahrazování.

  Pole Najít a nahradit se zvýrazněnou možností Rozšířené hledání a nahrazování

 4. V horní části dialogu klikněte na Nahradit.

  Poznámky: 

  • Kliknutím na šipku v dolní části dialogu Najít a nahradit zobrazte všechny možnosti.

  • Způsob otevření místní nabídky Formát

 5. Do pole Najít zadejte text, který chcete najít.

 6. V nabídce Formát vyberte formátování, které chcete najít.

  Možnosti rozevíracího pole Formát

  Pokud se otevře druhý dialog, vyberte požadované možnosti a potom klikněte na OK.

 7. Klikněte do pole vedle Nahradit čím.

 8. V nabídce Formát vyberte nové formátování, které má nahradit to původní. Pokud se objeví druhý dialog, vyberte požadované formáty a klikněte na OK.

 9. Klikněte na Nahradit, Nahradit vše nebo Najít další.

 1. Klikněte na Zobrazení > Navigační podokno.

 2. V navigačním podokně klikněte na lupu.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení a pak na Rozšířené hledání a nahrazování.

  Pole Najít a nahradit se zvýrazněnou možností Rozšířené hledání a nahrazování

  Poznámky: 

  • Kliknutím na šipku v dolní části dialogu Najít a nahradit zobrazte všechny možnosti.

  • Způsob otevření místní nabídky Formát

 4. V nabídce Zvláštní klikněte na speciální znak, který chcete najít.

  Hledání speciálních znaků

 5. Klikněte na Najít další.

 1. Klikněte na Zobrazení > Navigační podokno.

  Karta Zobrazení se zaškrtnutým políčkem Navigační podokno

 2. V navigačním podokně klikněte na lupu.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení a pak na Rozšířené hledání a nahrazování.

  Pole Najít a nahradit se zvýrazněnou možností Rozšířené hledání a nahrazování

  Poznámky: 

  • Kliknutím na šipku v dolní části dialogu Najít a nahradit zobrazte všechny možnosti.

  • Způsob otevření místní nabídky Formát

 4. V horní části dialogu Najít a nahradit klikněte na Nahradit a pak klikněte do pole Najít, ale nic do něj nezadávejte. Až později vyberete nějaký speciální znak, Word do tohoto pole automaticky vloží kód tohoto znaku.

  Poznámka: Kliknutím na šipku v dolní části dialogu Najít a nahradit zobrazte všechny možnosti.
  Způsob otevření místní nabídky Formát

 5. V nabídce Zvláštní klikněte na speciální znak, který chcete najít.

 6. Klikněte do pole Nahradit čím.

 7. V nabídce Zvláštní klikněte na speciální znak, kterým chcete nahradit existující znak.

 8. Klikněte na Nahradit nebo Najít další.

 1. Klikněte na Zobrazení > Navigační podokno.

  Karta Zobrazení se zaškrtnutým políčkem Navigační podokno

 2. V navigačním podokně klikněte na lupu.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení a pak na Rozšířené hledání a nahrazování.

  Pole Najít a nahradit se zvýrazněnou možností Rozšířené hledání a nahrazování

 4. Zaškrtněte políčko Používat zástupné znaky.

  Pokud políčko Používat zástupné znaky nevidíte, klikněte na tlačítko Šipka dolů pro další možnosti .

 5. Klikněte na nabídku Zvláštní, klikněte na zástupný znak a potom zadejte do pole Najít případný další text.

  Použití zástupných znaků v dialogovém okně Najít a nahradit

 6. Klikněte na Najít další.

  Tipy: 

  • Probíhající hledání zrušíte tak, že stisknete COMMAND +TEČKA.

  • Zástupný znak můžete také zadat přímo do pole Find (Najít) místo výběru položky z místní nabídky Special (Speciální).

  • Pokud chcete hledat znak, který je definovaný jako zástupný znak, napište před něj zpětné lomítko (\). Když chcete například najít otazník, zadejte \?.

  • Pomocí závorek můžete zástupné znaky a text uspořádat do skupin, a vyznačit tak pořadí vyhodnocování. Když třeba zadáte <(pře)*(at)>, můžete tak najít „předělat“ a „přepsat“.

  • Při hledání výrazu můžete použít zástupný znak \n, který nahradí hledaný řetězec výrazem v jiném pořadí. Zadejte například (Nováček) (Lukáš) do pole Find what (Najít) a \2 \1 do pole Replace with (Nahradit čím). Word najde spojení „Nováček Lukáš“ a nahradí ho spojením „Lukáš Nováček“.

 7. Nahrazení vyhledaného textu:

  1. Klikněte na kartu Replace (Nahradit) a pak klikněte na pole Replace with (Nahradit čím).

  2. Klikněte na Special (Speciální), pak klikněte na zástupný znak a následně do pole Replace with (Nahradit čím) zadejte případný další text.

  3. Klikněte na Nahradit vše, Nahradit nebo Najít další.

   Tip: Když nahrazujete text, je obvykle vhodnější kliknout na Nahradit, a ne na Nahradit vše. Tímto způsobem můžete potvrdit každé nahrazení, abyste měli jistotu, že je v pořádku.

Vyhledávání můžete upřesnit pomocí libovolných následujících zástupných znaků.

Hledaný obsah

Co použijete

Příklad

Libovolný jednotlivý znak

?

s?t najde „sát“ a „sít“.

Libovolný řetězec znaků

*

s*d najde „sad“ a „snad“.

Některý ze zadaných znaků

[ ]

m[ea]z najde „mez“ a „maz“.

Libovolný jednotlivý znak z tohoto rozsahu

[-]

[r-t]ok najde „rok“, „sok“ a „tok“.

Rozsahy musí být ve vzestupném pořadí.

Libovolný jednotlivý znak kromě znaků uvnitř hranatých závorek

[!]

m[!a]st najde „měst“ a „most“, ale ne „mast“.

Libovolný jednotlivý znak kromě znaků z rozsahu uvnitř hranatých závorek

[!x-z]

t[!a-m]k najde „tok“ a „tuk“, ale ne „tak“ nebo „tik“.

Rozsahy musí být ve vzestupném pořadí.

Přesně n výskytů znaku nebo výrazu

{ n}

pod{2}aný najde „poddaný“, ale ne „podaný“.

Alespoň n výskytů znaku nebo výrazu

{ n,}

pod{1,}aný najde „podaný“ a „poddaný“.

Rozsah výskytů znaku nebo výrazu

{ n, n}

10{1,3} najde „10“, „100“ a „1000“.

Jeden nebo více výskytů znaku nebo výrazu

@

pod@aný najde „podaný“ a „poddaný“.

Začátek slova

<

<(mezi) najde „mezinárodní“ a „mezihra“, ale nenajde „omezit“.

Konec slova

>

(mez)> najde „mez“ a „omez“, ale nenajde „mezinárodní“.

 1. Do vyhledávacího pole Vyhledávací pole ve Wordu napište slovo nebo frázi, které chcete najít.

  Word zvýrazní všechny výskyty tohoto slova nebo fráze v dokumentu.

 2. Nahrazení vyhledaného textu:

  1. V místní nabídce lupy klikněte na Nahradit.

   Místní nabídka hledání

   Nebo použijte klávesovou zkratku COMMAND COMMAND + SHIFT + H.

  2. Do pole Nahradit čím zadejte text, který má nahradit ten původní.

  3. Klikněte na Nahradit vše, Nahradit nebo Najít.

  Tipy: 

  • Když nahrazujete text, je obvykle vhodnější kliknout na Nahradit, a ne na Nahradit vše. Tímto způsobem můžete potvrdit každé nahrazení, abyste měli jistotu, že je všechno v pořádku.

  • Probíhající hledání zrušíte tak, že stisknete COMMAND +TEČKA.

 1. V nabídce Úpravy ukažte na Najít a potom klikněte na Rozšířené hledání a nahrazení.

 2. V místní nabídce Formát klikněte na formáty, které chcete najít.

  Pokud se nezobrazuje místní nabídka Formát, klikněte na Tlačítko se šipkou .

 3. Pokud se zobrazí druhé dialogové okno, vyberte požadované formáty a potom klikněte na OK.

 4. Klikněte na Najít další.

  Tipy: 

  • Pokud chcete vybrat předchozí vyhledávání, klikněte na Tlačítko předchozího vyhledávání .

  • Probíhající hledání zrušíte tak, že stisknete COMMAND +TEČKA.

 5. Nahrazení vyhledaného textu:

  1. Na kartě Nahradit klikněte do pole Nahradit čím.

  2. V místní nabídce Formát klikněte na formáty, které chcete nahradit.

  3. Pokud se zobrazí druhé dialogové okno, vyberte požadované formáty a potom klikněte na OK.

  4. Klikněte na Nahradit vše, Nahradit nebo Najít.

   Tip: Když nahrazujete text, je obvykle vhodnější kliknout na Nahradit, a ne na Nahradit vše. Tímto způsobem můžete potvrdit každé nahrazení, abyste měli jistotu, že je všechno v pořádku.

 1. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na Zobrazit nebo skrýt boční panel  Tlačítko bočního panelu .

 2. Na bočním panelu klikněte na Najít a nahradit  Tlačítko Najít a nahradit .

 3. V místní nabídce možností hledání Tlačítko Možnosti hledání klikněte na Rozšířené hledání a nahrazení.

 4. V místní nabídce Zvláštní klikněte na požadovaný speciální znak.

  Pokud se nezobrazuje místní nabídka Zvláštní, klikněte na Tlačítko se šipkou .

 5. Klikněte na Najít další.

  Tipy: 

  • Pokud chcete vybrat předchozí vyhledávání, klikněte na Tlačítko předchozího vyhledávání .

  • Probíhající hledání zrušíte tak, že stisknete COMMAND +TEČKA.

 6. Pokud chcete nahradit nalezené značky nebo znaky, klikněte na Replace All (Nahradit vše), Replace (Nahradit) nebo Find (Najít).

  Tip: Když nahrazujete text, je obvykle vhodnější kliknout na Nahradit, a ne na Nahradit vše. Tímto způsobem můžete potvrdit každé nahrazení, abyste měli jistotu, že je všechno v pořádku.

 1. V nabídce Edit (Úpravy) ukažte na Find (Najít) a potom klikněte na Advanced Find and Replace (Rozšířené hledání a nahrazení).

 2. Zaškrtněte políčko Používat zástupné znaky.

  Pokud políčko Use wildcards (Používat zástupné znaky) nevidíte, klikněte na Tlačítko se šipkou .

 3. V místní nabídce Special (Speciální) klikněte na zástupný znak a potom zadejte do pole Find what (Najít) případný další text.

 4. Klikněte na Najít další.

  Tipy: 

  • Probíhající hledání zrušíte tak, že stisknete COMMAND +TEČKA.

  • Zástupný znak můžete také zadat přímo do pole Find (Najít) místo výběru položky z místní nabídky Special (Speciální).

  • Pokud chcete hledat znak, který je definovaný jako zástupný znak, napište před něj zpětné lomítko (\). Když chcete například najít otazník, zadejte \?.

  • Pomocí závorek můžete zástupné znaky a text uspořádat do skupin, a vyznačit tak pořadí vyhodnocování. Když třeba zadáte <(pře)*(at)>, můžete tak najít „předělat“ a „přepsat“.

  • Při hledání výrazu můžete použít zástupný znak \n, který nahradí hledaný řetězec výrazem v jiném pořadí. Zadejte například (Nováček) (Lukáš) do pole Find what (Najít) a \2 \1 do pole Replace with (Nahradit čím). Word najde spojení „Nováček Lukáš“ a nahradí ho spojením „Lukáš Nováček“.

 5. Nahrazení vyhledaného textu:

  1. Klikněte na kartu Replace (Nahradit) a pak klikněte na pole Replace with (Nahradit čím).

  2. Klikněte na Special (Speciální), pak klikněte na zástupný znak a následně do pole Replace with (Nahradit čím) zadejte případný další text.

  3. Klikněte na Replace All (Nahradit vše), Replace (Nahradit) nebo Find (Najít).

   Tip: Když nahrazujete text, je obvykle vhodnější kliknout na Nahradit, a ne na Nahradit vše. Tímto způsobem můžete potvrdit každé nahrazení, abyste měli jistotu, že je všechno v pořádku.

Vyhledávání můžete upřesnit pomocí libovolných následujících zástupných znaků.

Hledaný obsah

Co použijete

Příklad

Libovolný jednotlivý znak

?

s?t najde „sát“ a „sít“.

Libovolný řetězec znaků

*

s*d najde „sad“ a „snad“.

Některý ze zadaných znaků

[ ]

m[ea]z najde „mez“ a „maz“.

Libovolný jednotlivý znak z tohoto rozsahu

[-]

[r-t]ok najde „rok“, „sok“ a „tok“.

Rozsahy musí být ve vzestupném pořadí.

Libovolný jednotlivý znak kromě znaků uvnitř hranatých závorek

[!]

m[!a]st najde „měst“ a „most“, ale ne „mast“.

Libovolný jednotlivý znak kromě znaků z rozsahu uvnitř hranatých závorek

[!x-z]

t[!a-m]k najde „tok“ a „tuk“, ale ne „tak“ nebo „tik“.

Rozsahy musí být ve vzestupném pořadí.

Přesně n výskytů znaku nebo výrazu

{ n}

pod{2}aný najde „poddaný“, ale ne „podaný“.

Alespoň n výskytů znaku nebo výrazu

{ n,}

pod{1,}aný najde „podaný“ a „poddaný“.

Rozsah výskytů znaku nebo výrazu

{ n, n}

10{1,3} najde „10“, „100“ a „1000“.

Jeden nebo více výskytů znaku nebo výrazu

@

pod@aný najde „podaný“ a „poddaný“.

Začátek slova

<

<(mezi) najde „mezinárodní“ a „mezihra“, ale nenajde „omezit“.

Konec slova

>

(mez)> najde „mez“ a „omez“, ale nenajde „mezinárodní“.

Viz také

Vyhledání a nahrazení textu a dalších dat ve Wordu pro Windows

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×