Vyžadování konkrétního omezení typu zadávaných dat (masky) v ovládacím prvku

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Ověření dat je možnost automatické kontroly chyb při vyplňování formuláře. Přidáním funkce ověření dat k ovládacím prvkům v šabloně formuláře lze zajistit, aby byla získaná data přesná a konzistentní a aby vyhovovala všem standardům platným v dané organizaci. Uživatel může být například při vyplňování formuláře upozorněn, že částka, již zadal pro výdajovou položku, překračuje schválenou částku, nebo že omylem napsal své jméno do pole určeného k zadání telefonního čísla.

Pokud formulář obsahuje chybových zpráv funkce ověření dat a připojení k databázi nebo webové služby, uživatelé nebudou moct odeslat formuláře, dokud řešení těchto chyb. Uživatele můžete vytvořit místní kopii formuláři opravit a odešlete data později.

Tento článek vysvětluje, jak lze pomocí funkce Ověření dat zajistit, aby data, která uživatel zadává do ovládacího prvku, odpovídala předdefinované masce. Můžete například k ovládacímu prvku textového pole pro poštovní směrovací číslo přidat funkci Ověření dat, která zajistí, aby zadávané číslo mělo pět číslic.

Poznámka: 

 • Chcete-li vyžadovat, aby data zadávaná do formuláře odpovídala předdefinované masce, můžete využít také Podmíněné formátování.

 • Přidání masky k ovládacímu prvku neznamená, že ovládací prvek automaticky přeformátuje data zadaná uživatelem tak, aby odpovídala nastavené masce.

V tomto článku

Než začnete

Důležité informace o kompatibilitě

Vyžadovat typu zadávaných konkrétních dat v ovládacím prvku

Než začnete

K provedení tohoto postupu, musí obsahovat šablony formuláře ovládacího prvku, který podporuje ověření dat. Přestože je možné nastavit podmínku porovnávání pro všechny ovládací prvky aplikace InfoPath, který podporuje ověření dat, porovnávání funguje nejlíp u ovládacích prvků, které se zobrazí znaky, jako jsou čísla, písmena nebo interpunkce. Příklad nastavení podmínku porovnávání textových polí mohou vést k užitečné výsledkům, ale nastavení podmínky, zaškrtněte políčko nebude poskytovat užitečné výsledky.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility:

Když navrhnout šablonu formuláře aplikace InfoPath můžete režim kompatibility specifické pro návrh šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Pokud šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem jsou publikované na serveru InfoPath Forms Services a potom s podporou prohlížeče, uvidí formuláře založené na šabloně formuláře ve webovém prohlížeči. Když návrh šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem některé ovládací prvky nejsou dostupné v podokně úloh ovládací prvky, protože je nelze zobrazit ve webovém prohlížeči.

Některé funkce ověřování dat pracují jinak ve webovém prohlížeči než v aplikaci InfoPath. Pokud například přiřadíte ověření platnosti dat určitému ovládacímu prvku, vytvoříte vysvětlující text, který se zobrazí v případě, že uživatel do tohoto ovládacího prvku zadá neplatná data. Můžete určit, aby se tento text zobrazoval v poli komentáře, a volitelně povolit uživatelům zobrazit výstrahu, která obsahuje další informace. Případně můžete nastavit automatické zobrazení výstrahy, jakmile uživatel zadá neplatná data. Výstrahy nelze automaticky zobrazovat u formulářů zobrazovaných pomocí webového prohlížeče, ale uživatelé mají dále možnost zobrazit komentář a volitelně také zobrazit upozornění s dalšími informacemi.

Seznam ovládacích prvků, které podporují ověření dat

V následující tabulce naleznete seznam ovládacích prvků aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 podporujících ověření dat a informace o tom, zda jsou k dispozici v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči.

Poznámka: I když můžete nastavit podmínku shody dat s maskou pro jakýkoli ovládací prvek aplikace InfoPath, který podporuje ověřování platnosti dat, pracuje shoda s maskou nejlépe u ovládacích prvků, které zobrazují znaky, jako jsou číslice, písmena nebo interpunkci. Nastavení podmínky shody dat s maskou pro textové pole například může vrátit užitečné výsledky, ale nastavení takovéto podmínky u zaškrtávacího políčka užitečné výsledky nevrátí.

Ovládací prvky, které podporují ověření dat

K dispozici v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči

Zaškrtávací políčko

Ano

Výběr data

Ano

Rozevírací seznam

Ano

Seznam

Ano

Přepínač

Ano

Textové pole

Ano

Pole s formátovaným textem

Ano

Seznam s odrážkami, číslovaný seznam nebo prostý seznam

Ne

Pole se seznamem

Ne

Začátek stránky

Vyžadování konkrétního omezení typu zadávaných dat (masky) v ovládacím prvku

 1. Klepněte na ovládací prvek, ke kterému chcete přidat ověření dat.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Ověření dat.

 3. V dialogovém okně Ověření dat klepněte na tlačítko Přidat.

 4. V části Pokud je tato podmínka pravdivá klepněte v prvním seznamu na položku Vybrat pole nebo skupinu a potom vyberte pole nebo skupinu, na které je daný ovládací prvek vázán.

 5. Ve druhém poli klepněte na položku neodpovídá masce.

 6. Ve třetím poli klepněte na položku Vybrat masku.

 7. V dialogovém okně Omezení typu zadávaných dat proveďte v seznamu Standardní masky některý z následujících kroků:

  • Chcete-li použít standardní masku, vyberte ji a klepněte na tlačítko OK.

   Seznam standardní vzorky

   Maska

   Příklad

   Telefonní číslo

   206 555 153

   E-mailová adresa

   123-45-6789

   PSČ

   98052

   Adresa URL

   CZ 110 00

  • Chcete-li vytvořit vlastní masku, klepněte na položku Vlastní maska, zadejte požadovanou masku do pole Vlastní maska a klepněte na tlačítko OK.

   Symboly, které můžete použít k určení vzoru

   Můžete vložit symboly určující omezení masky, jako například pouze písmena, pouze číslice, pouze znaky, pomlčky, tečky, čárky nebo závorky. Dále můžete pomocí následujících symbolů povolit více výskytů daného znaku:

   • Nula nebo jeden (?):     Předchozí znak se může vyskytovat jednou nebo vůbec. Symboly \d? například znamenají, že číslice (kterou určuje kód \d) se nesmí objevit vůbec nebo se může vyskytovat pouze jednou.

   • Nula nebo více (*):     Předchozí znak se může vyskytovat vícekrát nebo vůbec. Symboly r* například znamenají, že znak r se nemůže objevit vůbec nebo se může vyskytovat vícekrát.

   • Jeden nebo více (+)    Předchozí znak musí spadat jednou nebo víckrát. Například. + znamená, že znak (kterou.) musí spadat jednou nebo víckrát.

 8. V poli Komentář zadejte text, který se zobrazí v případě, že uživatel přejde ukazatelem myši na ovládací prvek nebo na ovládací prvek klepne pravým tlačítkem myši.

 9. Chcete-li automaticky zobrazit chybovou zprávu v případě, že uživatel nechá ovládací prvek prázdný, zaškrtněte políčko Zobrazit ihned dialogové okno, pokud uživatel zadá neplatná data.

  Poznámka: Vzhledem k tomu, že zprávy v dialogovém okně nelze ve webovém prohlížeči zobrazit automaticky, zobrazí se uživateli, který formulář vyplní pomocí webového prohlížeče, pouze tip.

 10. V poli Zpráva zadejte text, který chcete v dialogovém okně zobrazit ihned nebo v okamžiku, kdy uživatel požádá o další podrobnosti.

  Poznámka: Tip pro Chyba ověřování dat se nezobrazují u ovládacích prvků, které mají výchozí nastavený popisů ovládacích prvků na kartě Upřesnit v dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku. Toto chování pomáhá zajistit, že název ovládacího prvku přesně sdělit uživatelé, kteří používají čteček obrazovky.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×