Office
Přihlásit se

Vrácení zpět nebo opakované provedení akce při zadávání dat nebo změně návrhu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Je-li provést několik psaní akcí v aplikaci Microsoft Office Access a rozhodněte se, že nechcete mít provedené změny, můžete vrátit zpět změny. Pokud po zpět psaní akce se rozhodnete, že byste chtěli obnovit text, můžete znovu psát možnost. Můžete vrátit zpět a znovu až 20 poslední zadávání akcí. Funkce zpět a znovu umožňují odebrat nebo opakování jednoho nebo více psaní akcí.

Stejně tak můžete vrátit zpět většina změny návrhu provedené na databázové objekty, například přidání prvku do sestavy nebo přidání pořadí řazení pole dotazu.

Co chcete udělat?

Jak vrátit zpět zadávání dat

Jak vrátit zpět změny návrhu

Opětovné provedení vrácených akcí

Další možnosti

Jak vrátit zpět zadávání dat

 • Chcete-li vrátit zpět poslední zadávání dat, stiskněte kombinaci kláves CTRL+Z.

 • Chcete-li vrátit zpět několik akcí, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na šipku vedle tlačítka Zpět: Psaní Undo button a vyberte akce, které chcete vrátit zpět.

   Selecting undo actions from list

   Budou vráceny všechny vybrané akce psaní. Akce, které můžete vrátit zpět, však začínají poslední provedenou akcí, přitom je možné tyto akce vrátit zpět pouze v pořadí, ve kterém k nim došlo. Nelze například vrátit zpět pouze druhou provedenou změnu zapsaného textu. Chcete-li vrátit zpět druhou provedenou změnu zapsaného textu, je nutné vrátit zpět také akci, která ji následovala.

  • Není-li pro vás panel nástrojů Rychlý přístup dostupný (například z toho důvodu, že používáte modální formulář), stiskněte opakovaně kombinaci kláves CTRL+Z, dokud nevrátíte zpět akci, kterou chcete odvolat.

Důležité informace: Některé akce nelze je vrátit zpět, jako je klepnutí na příkaz Obrázek tlačítka Tlačítko Microsoft Office nebo uložení souboru. Akci nejde vrátit, příkaz Zpět: psaní přejde do Nelze vzít zpět.

Začátek stránky

Jak vrátit zpět změny návrhu

Změny návrhu databázových objektů můžete vrátit zpět stejným způsobem jako zadávání dat.

 • Chcete-li vrátit zpět poslední změnu návrhu, stiskněte kombinaci kláves CTRL+Z

 • Chcete-li vrátit zpět několik akcí, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Opakovaně stiskněte kombinaci kláves CTRL+Z, dokud nevrátíte zpět akci, kterou chcete odvolat.

  • Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na šipku vedle tlačítka Akce Zpět Undo button a vyberte akce, které chcete vrátit zpět.

   Selecting undo actions from list

   Budou vráceny všechny vybrané akce psaní. Akce, které můžete vrátit zpět, však začínají poslední provedenou akcí, přitom je možné tyto akce vrátit zpět pouze v pořadí, ve kterém k nim došlo. Nelze například vrátit zpět pouze druhou provedenou změnu zapsaného textu. Chcete-li vrátit zpět druhou provedenou změnu zapsaného textu, musíte vrátit zpět také akci, která ji následovala.

Důležité informace: Některé akce nelze je vrátit zpět, jako je klepnutí na příkaz Obrázek tlačítka Tlačítko Microsoft Office nebo uložení souboru. Akci nejde vrátit, příkaz Zpět: psaní přejde do Nelze vzít zpět.

Začátek stránky

Opětovné provedení vrácených akcí

 • Chcete-li znovu provést poslední akci, kterou jste vrátili zpět, stiskněte kombinaci kláves CTRL+Y.

 • Chcete-li znovu provést několik akcí, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Opakovaně stiskněte kombinaci kláves CTRL+Y, dokud znovu neprovedete požadované akce.

  • Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na šipku vedle tlačítka Znovu Obrázek tlačítka a klikněte na akce, které chcete znovu provést.

   Selecting actions to redo from list

   Akce se provedou znovu v pořadí, v jakém jsou uvedeny. Akce můžete provést znovu pouze v pořadí, v jakém k nim došlo. Nelze například znovu provést pouze druhou akci, kterou jste vrátili zpět. Chcete-li znovu provést druhou akci, musí také znovu provést akci, která ji předcházela.

Důležité informace: Nejsou-li příkazy Akce Zpět a Znovu k dispozici, předchozí akce nelze opakovat.

Začátek stránky

Další možnosti

Kromě zpět můžete zabránit ztrátě dat z důvodu chyby pomocí zálohování a obnovení a pomocí součásti aplikace (druh šablony).

Zálohování a obnovení

Před zahájením práce na větší revizi návrhu proveďte zálohu databáze. Potom, když provedete řadu změn návrhu, které nelze všechny vrátit zpět, můžete obnovit tak velkou část ze zálohy, jakou potřebujete. Další informace získáte v článku Ochrana dat pomocí zálohování a obnovení.

Části aplikace

Pokud některé standardní součásti používáte ve většině svých databází, zvažte vytvoření části aplikace. Část aplikace je druh šablony, kterou můžete přidat do stávající databáze a která je tvořena jedním nebo více databázovými objekty a může nebo nemusí obsahovat data.

Když přidáte část aplikace, můžete ji podle potřeby upravovat. Pokud uděláte chybu v návrhu nebo se jednoduše rozhodnete, že se vám provedené změny nelíbí, můžete odstranit změněné objekty a přidat část aplikace znovu. Další informace získáte v článku Uložení a opětovné použití prvků návrhu databáze.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×