Volba správné datové funkce

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Access nabízí předdefinované funkce, které můžete používat ve výrazech k formátování, vytváření, analýze a výpočtu dat a časů. Z následujících tabulek si vybírejte podle toho, co chcete udělat.

Chci udělat tohle

Zobrazit datum nebo čas v určitém formátu

Rozdělení data nebo času na části

Převod čísla nebo textu na datum a čas

Sčítání nebo odčítání kalendářních dat

Vložit dnešní datum nebo aktuální čas

Zobrazení data nebo času v určitém formátu

Zobrazte kalendářní data ve formátu, který budete chtít. U hodnot ve sloupci Výsledek se předpokládá, že pole [DatumZahájení] obsahuje tuto hodnotu typu Datum a čas: 11. leden 2012 17:30:15.

Funkce

Použití

Příklad

Výsledek

Formát*

Tahle univerzální formátovací funkce se používá k vytváření vlastních formátů data a času.

Format([DatumZahájení];"yyyy-mm-dd")

2012-01-11

FormatDateTime*

Nastaví u hodnoty jeden z 5 předdefinovaných formátů data a času.

FormatDateTime([DatumZahájení];vbLongDate)

11. leden 2012

Názevměsíce*

Převede číslo na název měsíce. Pokud zadáte jiné číslo než 1 až 12, vrátí chybu.

MonthName(12)

prosinec

WeekdayName*

Převede číslo na název dne v týdnu. Pokud zadáte jiné číslo než 1 až 7, vrátí chybu.

WeekdayName(1)

pondělí

* V aplikacích pro Access není dostupná.

Zjistěte víc o formátování kalendářních dat v počítačových databázích a v aplikacích pro Access.

Začátek stránky

Rozdělení data nebo času na části

Někdy potřebujete znát jenom část hodnoty typu Datum a čas, třeba rok nebo minuty. Všechny tyhle funkce vracejí celočíselné hodnoty, které představují požadovanou část data nebo času. U hodnot ve sloupci Výsledek se předpokládá, že pole [DatumZahájení] obsahuje tuto hodnotu typu Datum a čas: 11. leden 2012 17:30:15.

Funkce

Použití

Příklad

Výsledek

Rok

Z hodnoty typu Datum a čas vrátí část znamenající rok.

Year([DatumZahájení])

2012

Měsíc

Z hodnoty typu Datum a čas vrátí část znamenající měsíc (1 až 12).

Month([DatumZahájení])

1

Den

Z hodnoty typu Datum a čas vrátí část znamenající den (1 až 31).

Day([DatumZahájení])

11

Funkce WEEKDAY*

Vrátí číslo dne v týdnu (1 až 7). Ve výchozím nastavení se v Accessu za první den v týdnu považuje neděle, můžete však určit jiný den.

Weekday([DatumZahájení])

4

Hodiny*

Z hodnoty typu Datum a čas vrátí část znamenající hodiny (0 až 23).

Hour([DatumZahájení])

17

Funkce MINUTE*

Z hodnoty typu Datum a čas vrátí část znamenající minuty (0 až 59).

Minute([DatumZahájení])

30

Druhá*

Z hodnoty typu Datum a čas vrátí část znamenající sekundy (0 až 59).

Second([DatumZahájení])

15

Funkce DatePart

Funkce, která dokáže nahradit libovolnou z předchozích funkcí, protože v ní můžete zadat, která část hodnoty typu Datum a čas vás zajímá.

DatePart("yyyy";[DatumZahájení])

2012

* V aplikacích pro Access není dostupná.

Začátek stránky

Převod čísla nebo textu na datum a čas

Access ukládá hodnoty typu Datum a čas jako čísla s dvojitou přesností a plovoucí desetinnou čárkou. Například hodnota 11. leden 2012 17:30 se uloží jako číslo 40919,72917. Celá část (vlevo od desetinné čárky) představuje datum. Desetinná část (vpravo od desetinné čárky) představuje čas. Tyhle funkce vytvářejí taková čísla s plovoucí desetinnou čárkou z jiných hodnot, třeba z celých čísel nebo textových řetězců.

Funkce

Použití

Příklad

Výsledek (jak hodnotu uloží Access)

Funkce DateSerial

Poznámka:  V aplikaci pro Access použijte funkci DateFromParts nebo DateWithTimeFromParts.

Vytvoří hodnotu data z celých čísel představujících rok, měsíc a den.

DateSerial(2012;1;11)

40919,0

Funkce CDate*

Převede textový řetězec na hodnotu typu Datum a čas. Zpracuje datovou i časovou část čísla.

Tip: Pomocí Logická hodnotaFunkce IsDate zjistíte, pokud textový řetězec můžete převést na hodnotu typu datum a čas. Například IsDate("1/11/2012") vrátí hodnotu True.

CDate("11.1.2012 17:30")

40919,72917

Funkce DateValue*

Převede textový řetězec na hodnotu typu Datum a čas, ale nepřevádí časovou část.

DateValue("11.1.2012 17:30")

40919,0

Funkce TimeValue*

Převede textový řetězec na hodnotu typu Datum a čas, ale nepřevádí datovou část.

TimeValue("11.1.2012 17:30")

0,72917

Funkce TimeSerial

Poznámka:  V aplikaci pro Access použijte funkci TimeFromParts nebo DateWithTimeFromParts.

Vytvoří hodnotu času z celých čísel představujících hodiny, minuty a sekundy.

TimeSerial(17;30;15)

0,72934

* V aplikacích pro Access není dostupná.

Začátek stránky

Sečtení nebo odečtení kalendářních dat

Tyhle funkce umožňují u datových hodnot přičítat nebo odečítat intervaly a taky spočítat rozdíl mezi dvěma hodnotami typu Datum a čas.

Funkce

Použití

Příklad

Výsledek

Funkce DateAdd

Přičte k hodnotě typu Datum a čas určitý interval (třeba 2 měsíce nebo 3 hodiny). Pokud chcete odčítat, použijte jako druhý argument záporné číslo.

DateAdd("m"; 1; "11.1.2012")

11.2.2012

Funkce DateDiff

Zjistí počet časových intervalů (třeba dní nebo minut) mezi dvěma hodnotami typu Datum a čas.

Poznámka:  Pokud chcete zjistit počet dní mezi dvěma daty, můžete hodnoty dat jednoduše odečíst, například: #15.2.2012# - #1.2.2012# = 14.

DateDiff("d";"11.1.2012";"15.4.2012")

95

Podívejte se, jak vypočítat počet dní mezi dvěma daty.

Začátek stránky

Vložení dnešního data nebo aktuálního času

Tyhle funkce zjišťují aktuální datum nebo čas. U hodnot ve sloupci Výsledek se předpokládá, že aktuální datum a čas systému je 11. leden 2012 17:30:15.

Funkce

Použití

Příklad

Výsledek

Nyní

Vrátí aktuální systémové datum a čas.

Now()

11.1.2012 17:30:15

Datum

Poznámka:  V aplikaci pro Access použijte funkci Today.

Vrátí aktuální systémové datum.

Date()

11.1.2012

Čas*

Vrátí aktuální systémový čas.

Time()

17:30:15

Funkce Timer*

Vrátí počet sekund, které uběhly od půlnoci.

Timer()

63015

* V aplikacích pro Access není dostupná.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×