Vložit tabulku s opakováním

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pokud chcete uživatelům povolit provádění zadávání informací v tabulce, můžete přidat tabulku s opakováním do šablony formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath. Tabulky s opakováním obvykle zobrazuje jeden řádek ve výchozím nastavení. Při vyplňování formuláře, který je založený na vaší šabloně formuláře mohou uživatelé vložit další řádky do tabulky podle potřeby. Pokud šablona obsahuje Datové připojení ke zdroji externích dat, jako je databáze, můžete tabulku s opakováním ve formuláři zobrazit víc záznamů.

V tomto článku

Kdy použít tabulku s opakováním

Uživatelské prostředí

Vložit tabulku s opakováním

Tipy k rozložení

Kdy použít tabulku s opakováním

Tabulka s opakováním použijte, když budete chtít:

 • Povolení uživatelům zadávání dat do na strukturovaného tabulkovém formátu.

 • Shromáždit položky řádků, číselná data a další typy dat, která se nejlíp zobrazují v tabulce.

 • Ušetřit místo v šabloně formuláře zobrazením pouze požadovaný počet řádků, které obsahují data.

 • Zobrazení nebo práce se záznamy z databáze, webové služby nebo jiným zdrojem dat v tabulce v šabloně formuláře.

Na následujícím obrázku tabulku s opakováním umožňuje shromáždit položky řádku na formuláři vyúčtování výdajů.

Repeating table used to collect line items in an expense report

Opakující se tabulka se skládá ze tří částí:

 • Řádek záhlaví    Vložíte tabulku s opakováním nový, prázdný formulář šablony řádek záhlaví, zobrazí se ve výchozím nastavení. Řádek záhlaví se obvykle používají pro záhlaví sloupců. Pokud nepotřebujete záhlaví sloupců, zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout záhlaví v dialogovém okně Vlastnosti tabulky s opakováním.

 • Řádek dat    Řádek dat se řádek, který můžete "opakovat" ve formuláři podle potřeby několikrát. Jako návrhář šablony formuláře zobrazí se pouze jeden řádek v Režim návrhu vložíte tabulku s opakováním. Osoba, která vyplní formulář, který je založený na této šabloně formuláře, ale, můžete přidat víc řádků ve formuláři stisknutím kombinace kláves CTRL + ENTER, kliknutím na příkazy v místní nabídce nebo kliknutím na položku vložit pod posledním řádkem tabulky.

 • Řádek zápatí    Řádek zápatí slouží k přidání textová pole nebo pole výrazů, které součet hodnot ve sloupci. Řádek zápatí nezobrazí v tabulce s opakováním ve výchozím nastavení. Zapnout zápatí řádek, zaškrtněte políčko Zahrnout zápatí v dialogu Vlastnosti tabulky s opakováním.

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath poskytuje další ovládací prvky, které jsou podobné tabulky s opakováním ale slouží k jiným účelům. Rozhodněte, který tyto možnosti řízení funguje nejlíp v šabloně formuláře, najdete pod odkazy v následujícím seznamu:

Oddíl s opakováním    Pokud chcete vytvořit méně strukturovaný oddíl, který můžete vložit uživatelů ve formuláři několikrát (například záznamů v databázi), použijte místo tabulku s opakováním oddílu s opakováním.

Vodorovné tabulky s opakováním    Pokud chcete uživatelům povolit provádění přidávat další sloupce do tabulky místo další řádky, můžete místo normální tabulka s opakováním vodorovné tabulky s opakováním.

Začátek stránky

Uživatelské prostředí

Tlačítko místní nabídky se zobrazí při přesunutí ukazatele myši řádek v tabulce s opakováním. Klikněte na tlačítko Zobrazit místní nabídky příkazů pro vložení nebo odstranění řádku.

Shortcut menu for repeating table

Uživatelé mohou také vložit nový řádek kliknutím na položku vložit text, který se zobrazí pod tabulkou s opakováním ve formuláři. Můžete upravit nebo odebrat tento text při návrhu šablony formuláře.

Začátek stránky

Vložit tabulku s opakováním

Postup vložení tabulku s opakováním se mírně liší podle toho, jestli jsou návrhem šablony formuláře nový, prázdný nebo návrh šablony formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující obrázek znázorňuje, jak vypadá tabulku s opakováním v režimu návrhu.

Repeating table in design mode

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroje dat pro šablonu formuláře se skládá z pole a skupiny zobrazené v podokně úloh Zdroj dat hierarchicky. Tabulky s opakováním jsou obvykle vázaný na opakující se skupiny ve zdroji dat šablony formuláře, i když může být také vázaný na opakující se pole.

V následujícím příkladu je v tabulce Rozpis výdaje na formuláři vázaný na položku opakující se skupinou v podokně úloh Zdroj dat. Ovládací prvky textových polí v tabulce – Datum, Popis, kategorie a náklady – vázané na pole, které jsou součástí opakující se skupině položky.

Relationship between repeating table on form template and repeating group in data source

Vložit tabulku s opakováním v šabloně formuláře nový, prázdný

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. Ve skupinovém rámečku ovládací prvky klikněte na Tabulka s opakováním.

 4. V poli počet sloupců zadejte počet sloupců, které by měla být v tabulce.

 5. Opakující se tabulka se vytvoří pomocí textového pole v každém sloupci. Pokud chcete převést na jiný typ ovládacího prvku textového pole, klikněte pravým tlačítkem na textové pole, v místní nabídce přejděte na příkaz Změnit na a potom klikněte na ovládací prvek, který chcete.

Vložit tabulku s opakováním v šabloně formuláře, který je založený na existujícího zdroje dat

Pokud založit návrh šablony formuláře na existující soubor jazyk XML (Extensible Markup), databáze nebo webové služby InfoPath odvozuje pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z této existujícího zdroje dat. V tomto scénáři můžete vložit tabulku s opakováním přetažením skupinou s opakováním z podokna úloh Zdroj dat do šablony formuláře nebo vložením tabulku s opakováním z podokna úloh ovládací prvky, jak je popsáno v následujícím způsobem:

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. Ve skupinovém rámečku ovládací prvky klikněte na Tabulka s opakováním.

 4. Na první stránce průvodce Vazba tabulku s opakováním klikněte na zdroj dat, který chcete použít v seznamu zdroje dat a klikněte opakující se skupině Vzhled ikony , kterou chcete svázat řádky tabulky.

  Tip: Pokud chcete vytvořit novou skupinou s opakováním, klikněte pravým tlačítkem myši skupiny, ke kterému chcete přidat opakující se skupině, v místní nabídce klikněte na tlačítko Přidat a zadejte vlastnosti skupinou s opakováním v dialogovém okně Přidat pole nebo skupiny.

 5. Klikněte na tlačítko Další.

 6. Na druhé stránce průvodce Vazba tabulky s opakováním poklikejte na pole v seznamu dat vazba, kterou chcete přidat jako sloupce do tabulky.

  Tip: Pokud chcete vytvořit nové pole v seznamu dat vazba, klikněte pravým tlačítkem na skupinu, do kterého tabulku s opakováním je vázaný, v místní nabídce klikněte na tlačítko Přidat a zadejte vlastností pro pole v dialogovém okně Přidat pole nebo skupiny.

 7. Uspořádání sloupců, vyberte sloupec v seznamu sloupce v tabulce a potom klikněte na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Začátek stránky

Tipy k rozložení

Použijte následující tipy vám pomůžou vyladit vzhled, velikost a další aspekty ovládacích prvků tabulku s opakováním:

 • Chcete-li změnit velikost několika textových polí najednou, vyberte textová pole, jehož velikost chcete změnit, v nabídce Formát klikněte na Vlastnosti a pak udělejte potřebné úpravy na kartě velikost.

 • Změna velikosti textového pole v šabloně formuláře tak, aby zahrnoval počet znaků textu, který očekáváte uživatelům zadejte do polí.

 • Chcete-li změnit ohraničení nebo barvu ovládací prvky v tabulce s opakováním vyberte textová pole, které chcete změnit, v nabídce Formát klikněte na ohraničení a stínování klikněte na kartu ohraničení a proveďte potřebné úpravy.

 • Chcete-li upravit text, který se zobrazí v textovém poli v tabulce s opakováním pomocí polích písmo a Velikost písma na panel nástrojů Formát. Pokud chcete změnit písmo a velikost písma pro všechny textová pole v šabloně formuláře v celém dokumentu, vyberte textové pole s formátováním a potom klikněte na Použít písmo všechny ovládací prvky textové pole v nabídce Formát.

 • Textová pole bude vypadat skutečným textem je zobrazíte kliknutím na Ukázková Data v nabídce Zobrazit. Pomůže vám to získáte přehled o formulář, který je založený na vaší šabloně formuláře bude vypadat takto když uživatelé vyplňovat.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×